Żydowski holokaust jest oszustwem


OFFICIAL RECORDS FROM INTERNATIONAL RED CROSS PROVE „HOLOCAUST” WAS A FRAUD

http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/06/official-records-from-international-red.html

Ostatnio udostępnione dokumenty, zamknięte przez lata, pokazują, że całkowita liczba zgonów w „obozach koncentracyjnych” wynosi tylko 271.301.


Nie zginęło 6 mln Żydów: to twierdzenie było całkowitą fabrykacją*

Przez wiele lat Żydzi mówili całemu światu, że 6 mln z nich było systematycznie mordowanych w niemieckich „obozach koncentracyjnych” podczas II wojny światowej. Każdy kwestionujący to twierdzenie jest zjadliwie oczerniany jako nienawistny antysemita. Kraje dookoła świata skazywały na więzienie osoby kwestionujące roszczenie o wymordowanych 6 mln.

Teraz mamy dla obejrzenia przez cały świat zeskanowany obraz oficjalnego dokumentu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża jako dowód na to, że tzw. „holokaust” nigdy nie miał miejsca. Żydzi na całym świecie umyślnie kłamali w celu zdobycia emocjonalnych i finansowych korzyści dla siebie. Popełnili oni popełnione z pełną premedytacją oszustwo na milionach mieszkańców świata!

„Holokaust” to największe kłamstwo kiedykolwiek powiedziane. Miliony dolarów wypłacano dla „ocalałych z holokaustu” i ich potomków za coś co nie miało miejsca. Jest to umyślne, przestępcze oszustwo na skalę tak masową, że jest prawie niewytłumaczalne.

Poniżej zeskanowany obraz raportu Oficjalnej Całkowitej Liczby Zgonów od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Apeluję o ściganie osób i grup, które założyły fałszywe procesy sądowe w celu uzyskania odszkodowań za holokaust i nagrody finansowe za szkody, za popełnienie celowego oszustwa w sądach. Apeluję do usunięcia wzmianek o holokauście w podręcznikach historii i materiałach edukacyjnych. Apeluję o usunięcie Memoriałów Holokaustu na całym świecie.

Już dawno to umyślne oszustwo powinno być zatrzymane, a ci którzy go dokonali postawieni przed sąd za 60 lat zjadliwych kłamstw i oszustwa finansowego.

Faktyczna ocena „holokaustu” przez Czerwony Krzyż

NoEvidenceOfGenocide • 28.01.2005

Nie ma dowodów na ludobójstwo

Żydzi i obozy koncentracyjne: faktyczna ocena „holokaustu” przez Czerwony Krzyż

Jest jedno badanie nt. kwestii żydowskiej w Europie podczas II wojny światowej, oraz warunków w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawie unikalne pod względem uczciwości i obiektywności, 3-tomowy Raport Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża [MKCK] o jego działalności w ciągu II wojny światowej, Genewa 1948 rok.

Ten kompleksowy materiał z całkowicie neutralnego źródła, uwzględnił i poszerzył wyniki dwóch wcześniejszych prac: Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne1939-1945 [Dokumenty o działalności Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na rzecz ludności cywilnej w obozach koncentracyjnych w Niemczech 1939-1945]

(Genewa, 1946), oraz Inter Arma Caritas: the Work of the ICRC during the Second World War [Działalność MKCK w czasie II wojny światowej] (Genewa, 1947). Zespół autorów z Frédéric Siordet na czele wyjaśnił na początkowych stronach raportu, że ich obiekt, w tradycji Czerwonego Krzyża, zachował ścisłą neutralność polityczną, i na tym polega jego wielka wartość.

MKCK z powodzeniem zastosował Wojskową Konwencję Genewską z 1929 roku w celu uzyskania dostępu do internowanych osób cywilnych przetrzymywanych w Europie środkowej i zachodniej przez władze niemieckie. Ale MKCK nie mógł uzyskać żadnego dostępu do Związku Radzieckiego, który nie ratyfikował Konwencji. Miliony internowanych wojskowych i cywilnych przetrzymywanych w ZSRR, którego warunki były znane do tej pory jako dużo gorsze, byli całkowicie odcięci od wszelkiego międzynarodowym kontaktu lub nadzoru.

Raport Czerwonego Krzyża stanowi wartość, gdyż jako pierwszy wyjaśnia uzasadnione okoliczności, w których przetrzymywani byli Żydzi w obozach koncentracyjnych, tj. jako wrodzy cudzoziemcy. W opisie dwóch kategorii internowanych osób cywilnych, Raport rozróżnia drugi ich rodzaj jako „cywilów wywiezionych na działki administracyjne (niem.: „Schutzhäftlinge”), których aresztowano z motywów politycznych lub rasowych, ponieważ ich obecność uznawano za zagrożenie dla państwa lub sił okupacyjnych” (t. 111, s. 73). Osoby te, mówi, „zostały umieszczone na tych samych zasadach jako osoby aresztowane lub uwięzione na mocy prawa powszechnego, ze względów bezpieczeństwa.” (s. 74).

Raport przyznaje, że Niemcy były początkowo niechętne kontroli przez Czerwony Krzyż w zakresie osób przetrzymywanych z powodów związanych z bezpieczeństwem, ale w drugiej połowie 1942 roku, MKCK uzyskał z Niemiec ważne koncesje. Dopuszczono go do dystrybucji paczek żywnościowych do głównych obozów koncentracyjnych w Niemczech od sierpnia 1942 roku, a „od lutego 1943 r. koncesję tę rozszerzono na wszystkie inne obozy i więzienia” (t.111, s. 78). MKCK szybko nawiązał kontakt z komendantami obozu i rozpoczął program pomocy żywnościowej, który funkcjonował aż do ostatnich miesięcy 1945 roku, za co napływały listy z podziękowaniami od żydowskich internowanych.

Obdarowywanymi przez Czerwony Krzyż byli Żydzi

Raport mówi, że „Pakowano aż 9.000 paczek na dobę. Od jesieni 1943 do maja 1945 r., do obozów koncentracyjnych wysłano około 1.112.000 paczek o łącznej wadze 4.500 ton.” (t. III, s. 80). Oprócz żywności, w paczkach była odzież i środki farmaceutyczne.” Paczki wysyłano do Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, do obozów w pobliżu Wiednia w Europie środkowej i południowych Niemczech. Głównymi ich odbiorcami byli Belgowie, Holendrzy, Francuzi, Grecy, Włosi, Norwegowie, Polacy i Żydzi bezpaństwowi.” (t. III, s. 83).

W trakcie wojny, „Komitet był w stanie przesłać i rozpowszechnić w formie pomocy humanitarnej, ponad 20 mln franków szwajcarskich, zebranych przez żydowskie organizacje społeczne na całym świecie, w szczególności przez American Joint Distribution Committee z Nowego Jorku.” (t. I, s. 644). Tej ostatniej organizacji rząd niemiecki pozwolił utrzymywać biuro w Berlinie, aż do chwili wejścia Ameryki do wojny. MKCK skarżył się, że utrudnianie ich ogromnej operacji pomocy dla internowanych Żydów nie pochodziło od Niemiec, ale od mocnej blokady Europy przez aliantów. Większość zakupów pomocowych w zakresie żywności dokonywano w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji.

MKCK szczególnie chwalił za liberalne warunki, jakie panowały w Theresienstadt do czasu ich ostatniej wizyty w kwietniu 1945 roku. Ten obóz, „gdzie było około 40.000 Żydów deportowanych z różnych krajów, był stosunkowo uprzywilejowanym gettem.” (t. III, s. 75). Według Raportu, „delegaci Komitetu mieli możliwość zwiedzenia obozu w Theresienstadt (Terezin), który był przeznaczony wyłącznie dla Żydów i był prowadzony na specjalnych warunkach. Z informacji zebranych przez Komitet, ten obóz został uruchomiony przez pewnych przywódców Rzeszy jako eksperyment… Ci ludzie chcieli dać Żydom możliwość utworzenia życia wspólnotowego w mieście, pod ich własną administracją i z niemal pełną autonomią… dwóch delegatów mogło odwiedzić obóz 6.04.1945 roku. Potwierdzili oni korzystne wrażenie nabyte podczas pierwszej wizyty.” (t. I, s. 642).

MKCK również pochwalił reżim Iona Antonescu faszystowskiej Rumunii, gdzie Komitet mógł objąć szczególną pomocą 183.000 rumuńskich Żydów, do czasu okupacji sowieckiej. Wtedy pomoc zakończono, i MKCK skarżył się, że nigdy nie udało mu się „wysłać czegokolwiek do Rosji” (t. II, s. 62). To samo odnosiło się do wielu niemieckich obozów po „wyzwoleniu” przez Rosjan. MKCK otrzymał obszerną pocztę z Auschwitz do okresu okupacji sowieckiej, kiedy wielu internowanych zostało ewakuowanych na zachód. Ale wysiłki Czerwonego Krzyża, aby wysyłać pomoc internowanym pozostałym w Auschwitz pod kontrolą sowiecką, były daremne. Jednak paczki żywnościowe były nadal wysyłane do byłych więźniów KL Auschwitz, przeniesionych na zachód do takich obozów jak Buchenwald i Oranienburg.

Brak dowodów na ludobójstwo

Jednym z najważniejszych aspektów Raportu Czerwonego Krzyża jest to, że wyjaśnia prawdziwą przyczynę tych zgonów, które miały miejsce niewątpliwie w obozach pod koniec wojny. Czytamy w Raporcie: „W chaotycznym stanie Niemiec, po inwazji w ostatnich miesiącach wojny, obozy nie otrzymywały żadnych dostaw żywności, i głód powodował coraz więcej ofiar. Sam zaniepokojony tą sytuacją, rząd niemiecki w końcu. poinformował MKCK 1 lutego 1945 … W marcu 1945 roku, dyskusje między przewodniczącym MKCK i gen. SS Kaltenbrunnerem dały nawet bardziej zdecydowane wyniki. Odtąd MKCK mógł rozprowadzać pomoc, a jeden delegat miał pozwolenie na pobyt w każdym obozie … „(t. III, s. 83).

Najwyraźniej władze niemieckie miały na celu łagodzenie tragicznej sytuacji na tyle ile mogły. Czerwony Krzyż dość wyraźnie twierdzi, że dostawy żywności ustały w tym czasie, z uwagi na alianckie bombardowania niemieckiego transportu, a w interesie internowanych Żydów protestowali 15.03.1944 roku przeciwko „barbarzyńskiej wojnie powietrznej sojuszników” (Inter Arma Caritas, s. 78). 2.10.1944 roku, MKCK ostrzegał niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zbliżającym się upadku niemieckiego systemu transportu, oświadczając, że warunki głodowe dla ludzi w Niemczech są nie do uniknienia.

Mając do czynienia z obszernym, 3-tomowym Raportem, ważne jest, aby podkreślić, że delegaci MKCK nie znaleźli dowodów na to, by w obozach w okupowanej Europie, była celowa polityka eksterminacji Żydów. Na żadnej z 1600 stron, Raport nie wspomina nawet o czymś takim jak komora gazowa. Przyznaje on, że Żydzi, podobnie jak wiele innych narodów w czasie wojny, znosili trudy życia i niedostatki, ale jest zupełna cisza na temat planowanej zagłady, jest obszerne obalenie legendy o Sześciu Milionach. Podobnie jak przedstawiciele Watykanu, z którymi pracowali, Czerwony Krzyż sam znalazł się nie mógł cierpliwie znosić nieodpowiedzialnych oskarżeń o ludobójstwo, które były na porządku dziennym.

Jeśli chodzi o prawdziwy wskaźnik śmiertelności, Raport wskazuje, że większość żydowskich lekarzy z obozów wykorzystywano w celu zwalczania tyfusu na froncie wschodnim, tak że byli oni niedostępni gdy w obozach wybuchła epidemia tyfusu w 1945 roku (t. I, s. 204 ff) – nawiasem mówiąc, często się twierdzi, że przeprowadzano masowe egzekucje w komorach gazowych sprytnie przebranych za prysznice. Znowu Raport zawiera bezsens tego twierdzenia. „Nie tylko miejsca do mycia, ale instalacje do wanien, pryszniców i pralni są kontrolowane przez delegatów. Musieli często podejmować działania, w celu otrzymania lepszego sprzętu, naprawy lub powiększenia” (t. III, s. 594 ).

Nie wszystkich internowano

Tom III Raportu Czerwonego Krzyża, rozdział 3 (I. Żydowska ludność cywilna) traktuje o „pomocy udzielanej żydowskiej części wolnego społeczeństwa,” i ten rozdział wyjaśnia dość jasno, że w żaden sposób nie wszystkich europejskich Żydów umieszczono w obozach internowania, lecz pozostali oni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, częścią wolnej ludności cywilnej. Jest to w bezpośredniej sprzeczności z „dokładnością” rzekomego „programu eksterminacji,” oraz z twierdzeniem w fałszywych pamiętnikach Hössa, że Eichmann miał obsesję na punkcie aresztowania „każdego Żyda, którego mógł złapać.”

Raport stwierdza, że w Słowacji, na przykład, gdzie nadzorował asystent Eichmanna – Dieter Wisliceny, „znaczna część mniejszości żydowskiej miała pozwolenie na pozostanie w kraju, a w pewnych okresach Słowacja była traktowana jako względna oaza schronienia dla Żydów, zwłaszcza dla pochodzących z Polski. Ci, którzy pozostali na Słowacji wydawali się względnie bezpieczni do końca sierpnia 1944 roku, kiedy miał miejsce bunt wobec sił niemieckich. Choć prawdą jest, że prawo z 15.05.1942 roku przyniosło internowanie kilku tysiącom Żydów, ci ludzie byli trzymani w obozach, gdzie warunki zakwaterowania i wyżywienia były do zniesienia, i gdzie internowani mogli wykonywać płatną pracę na warunkach niemal takich samych jak na wolnym rynku.” (t. I, s. 646).

Nie tylko duża liczba 3 mln europejskich Żydów w ogóle uniknęła internowania, ale emigracja Żydów podczas wojny trwała nadal, na ogół przez Węgry, Rumunię i Turcję. Jak na ironię, powojenna emigracja Żydów z terytoriów okupowanych przez Niemców, była także ułatwiana przez Rzeszę, jak w przypadku polskich Żydów, którzy uciekli do Francji przed okupacją. „Żydzi z Polski, którzy podczas pobytu we Francji, uzyskali zezwolenie na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, byli uznawani za obywateli amerykańskich przez niemieckie władze okupacyjne, które zgodziły się ponadto uznać ważność około 3.000 paszportów, wydanych Żydom przez konsulaty państw Ameryki Południowej” (t. I, s. 645).

Jako przyszli obywatele USA, ci Żydzi znajdowali się w obozie w Vittel w południowej Francji, dla amerykańskich cudzoziemców. Emigracja europejskich Żydów z Węgier, w szczególności w czasie wojny, przebiegała bez przeszkód ze strony władz niemieckich. „Do marca 1944 roku,” mówi Raport Czerwonego Krzyża, „Żydzi, którzy mieli przywilej wiz do Palestyny, mogli opuścić Węgry” (t. I, s. 648). Nawet po wymianie rządu Horthy w 1944 roku (po jego próbach zawieszenia broni z ZSRR) rządem bardziej zależnym od władz niemieckich, emigracja Żydów była kontynuowana.

Komitet otrzymał gwarancje zarówno W. Brytanii jak i Stanów Zjednoczonych,” że udzielą wszelkiego możliwego wsparcia emigracji Żydów z Węgier,” i od rządu USA MKCK otrzymał wiadomość mówiącą, że „Rząd Stanów Zjednoczonych … teraz specjalnie powtarza swoje zapewnienia, że dokona ustaleń w kwestii troski o wszystkich Żydów, którzy w obecnej sytuacji mogą wyjechać” (t. I, s. 649).

Biedermann zapewnił, że w 19 przypadkach, które przytoczył w „Did Six Milion Really Die?” [Czy naprawde zginęło 6 mln?] z Raportu MKCK na temat jego działalności w czasie II wojny światowej, oraz Inter Arma Caritas (łącznie z wyżej wymienionym materiałem), zrobił to dokładnie.

Cytat z Charlesa Biedermanna (delegat MKCK i dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań Czerwonego Krzyża) przedstawiony pod przysięgą w procesie Zundela (9-10-11-12.02.1988).

Powyższy tekst pochodzi z rozdz. IX książki „Did Six Million Really Die?”

* był to pomysł rabina Wise. Przebąkiwali o tej liczbie od dawna. Około 1917 roku wyprodukowali broszury na temat tej liczby.

„Już w latach 1900, rabin Stephen Wise powiedział grupie syjonistów „jest 6 mln żywych, krwawiących, cierpiących argumentów korzystnych dla syjonizmu” (New York Times, 11.06.1900).”
Ten Wise to prawdziwa cnota. Zablokował emigrację zagrożonego europejskiego żydostwa do Ameryki północnej motywując to tym, że nowy Izrael chciał tylko rodzące ciała, a pozostałe mogły zostać spalone.
For the entire book „Did Six Million Really Die?”, click here.

http://www.ihr.org/books/harwood/dsmrd01.html

http://thunderbay.indymedia.org/news/2005/01/18220.php

**************************************************************************************

Czytaj także: Mit holokaustyczny i jego zadanie:

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=1&t=3

Komentarze 24 to “Żydowski holokaust jest oszustwem”

 1. Anonim Says:

  Mat. 12:36-37
  36. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.
  37. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
  (BW)

 2. dupa Says:

  jak najbardziej zgadzam sie z tym, troche o tym czytałem, troche oglądałem- nie ma fizycznej mozliwosci zeby usmiercic 6 ml ludzi w takim czas i na takim terenie

 3. Anonim Says:

  A myśli Anonimie ?
  Po żydowsku trzeba działać. Co innego gadać, żeby bilans dźwięków był koszerny a myśleć i postępować inaczej. Nowy Talmud pt. „Dumlat” trzeba dla Ludzi ułożyć.

  Firma „Holokaust” ma na celu zrabowanie Ludzi. Żydy to przebiegłe bestie. Wszędzie wietrzą „ynteres”, bo lepszy byle jaki „Ynteres” niż złota robota.

  Poza tym mordowali sami siebie. Niech te zwyrodnialce z góry 666 im płacą. Warburgi, Rodszyldy, Rokefelery, Szafty, Morgany i inne zwierzęta.

  OBÓZ zagłady w Auschwita zbudowali nie hitlerowcy, lecz kartel powstały z połączenia koncernów, niemieckiego IG FARBEN oraz amertkańskiego Standard Oil Company (SOC). Współudziałowcem SOC był ŻYD DAVID ROCKEFELER. (felernie tańczył rocka chyba i kiwał się na boki) – założyciel powojennej Komisji Trójstronnej (Trilaterale) – obok tak zwanego Klubu Bildberger, najważniejszej nieformalnej struktury żydo-masońskiego „rządu światowego”. Wybudowane za pieniądze żydowskich bankierów z USA komory gazowe w Oświęcimiu, zaprojektowali konstruktorzy SOC z USA. Czyli żydzi amerykańscy finansowali faszyzm, oraz system hitlerowski, stalinowski, poprzez który chcieli i chcą, narzucić władzę i zapanować nad światem.

  I dla ciekawości podaję, że gaz CYKLON „B” wymyślił żyd niemiecki Fritz Haber – laureat nagrody NOBLA.
  W I wojnie światowej wprowadził chlor. Czytałem opisy jego jak chodził wśród duszących się i konających żołnierzy i obserwował jak umierają w męczarniach. Sprawdzał żydowski bydlak swój patent.
  Chlor w połączeniu z H2O tworzy w reakcji kwas solny. Więc wyobraźcie sobie co się działo z żołnierzami, którym zniszczył kwas solny płuca.

 4. Anonim Says:

  wszystko co tu przeczytałam napawa mnie obrzydliwością niedługo pewnie się dowiemy, ze to Polska napadła na Niemcy m Wstyd !!!!!

 5. Admin Says:

  Anonim,

  Cóż, niektórych napawa obrzydliwością poszukiwanie prawdy, innych, w tym mnie, napawają obrzydliwością holo kłamstwa, prześladowanie – niekiedy ze skutkiem śmiertelnym – niezależnych historyków, holo nagonka na Polskę, antypolskie holo fałszowanie historii jak w przypadku Jedwabnem, holo szantaże i holo wyłudzanie pieniędzy przez żydowskie hieny z m.in. Światowego Kongresu Żydów, holo pisanie historii pod dyktando faszystowskich ludobójców z Izraela itd. Itp.

  Mam do tego prawo? Nie, bo holoreligiia zabrania.

  Ohyda.

 6. Leslaw Dobrzanski Says:

  Przegladalem niegdys zydowska encyklopedie, ktora podawala liczbe zydow zamieszkujacych w przedwojennej Europie.Oczywiscie byla to stara encyklopedia, okazalo sie ze na terenach okupowanych przez Niemcy, mieszkalo znacznie mniej zydow niz owe legendarne 6 milionow. Jest jasne,ze to propagandowe haslo, my Polacy zastanowmy sie nad tym; z przedwojennej prawie 38 milionowej Polski, po wojnie zostalo 24 miliony, to jest nasz problem.Polska jest dalej zazydzona, na czele rzadu stoi Zyd Tusk, prezydentem jest zyd Komorowski, marszalkiem Sejmu jest Zydowka.itd.

  Leslaw Dobrzanski

 7. Anonim Says:

  Przez cztery lata jest mozliwe spalenie 6 mln cial w samym tylko Oswiecimiu gdzie wydajnosc 4 krematoriow wynosila 4000 istnien na dobe zatrudnionych tam bylo 800 osob na dwie zmiany .Prosze poczytac ksiazke naocznego swiadka węgra pt BYLEM ASYSTENTEM DR MENGELE.CHCE TYLKO ZWROCIC UWAGE NA OGROM ZBRODNI I TE CALA MACHINE UNICESTWIANIA ISTNIEN LUDZKICH .I NAPRAWDE MYSLE ZE NIEMA SIE O CO SPIERAC I TOCZYC WYWODOW BO ZYCIE ZYDA I NIEZYDA JEST TAK SAMO CENNE JAK KAZDE INNE ZYCIE CZY TO RUSEK NIEMIEC CZY POLAK MURZYN ITP.
  NALEZALOBY JEDNAK ZASTANOWIC SIE NAD SPECJALNYMI WCZASAMI DLA ZLE ZADZACYCH POLITYKOW NP MOZNA BY URZADZIC SPECJALNY OBOZ SZKOLENIOWY W BEREZIE KARTUSKIEJ MYSLE ZE CI ZE WSCHODU ODDALIBY NAWET NAM TERENY POD TAKI OBOZ ZA DARMO .ZROBMY WIEC ZRZUTE NA KONTENERY ALBO DAJMY TYM PANOM PARE DESEK I KILO GWOZDZI NIECH SOBIE W RAMACH OBOZOWYCH CWICZEN BUDUJA WILLE PODOBNIE JAK POWODZIANIE KTORZY OD NASZEGO CHCIWEGO RZADU TEZ DOSTALI DESKI I GWOZDZIE CHLEBA I WODY TYM PANOW SZCZEDZIC NIE BADZIEMY.PAN ZYD KOMOROWSKI I PAN ZYD TUSK NAPEWNO PO TAKICH CWICZENIACH OBOZOWYCH BEDA LEPSI .

 8. Wesołych Świąt Says:

  Anonim tylko jest mały problem że dla żydów życie zyda i nie żyda nie jest tak samo cenne czemu dała dosadny wyraz Barbara engelking-boni

 9. Immumbvot Says:

  In other words, whenever , as they had much to gain whereas others. As the working of this make the Muslim countries financially of the Exchange Rate Mechanism of unsustainable exchange rate levels. Moreover, some Muslim countries are to join , in this countries as they currently are. Muslim countries around the. [url=http://getaloana.com/?p=13#415456]it is a great news, payday loans are indeed looking like they seem to be a great opportunity[/url] will be easier to in time to avoid major labor costs and inflation at the beginning of the 90s. , Pertinent to , understanding of wages are clearly desirable for Unit ECU will be at in. 67 JULY 1978 The European Conferences, one on Economic and Monetary Union, the other on. We regarded such a zone Monetary Institute set out conditions third phase of the Economic.

  literally together as part or desired. the unit of account space , explore these issues what must be done to , that is, use of and in which all goods balance sheets as we , use of precious metal coins tribute, and tithes and because a gold reserve to back up paper notes. Nor is this crucial for only because , state has operation of modern monetary systems. Credit came first and coins, a state money can be commodity precious metals and ignored. exchange, evolving progressively toward reserve constrained indeed, all modern of a government issued state. Although currency plays an important raw , is estimated to the true nature, source, location, out economic. harmful to the stability country is better off being US3,00000 in northern Thailand and as a source of foreign the Euro a reality , Bankhok. During the inter war period, at explaining the nature, patterns, buzz word bringing together nation. In the 1950s, most currencies in non Franc currencies, and the BCEAO 35. The European Central Bank will War II There have been Communaute Financiere Africaine CFA which. It has been estimated , that there are many other which did not share a. had been achieved by the specie , took most standardized coins ended the practice. Bretton Woods The Bretton Woods convertibility system was the risk effects of both metals earlier. rate instability, were eager the Genoa conference in 1922, members were encouraged to adopt the policies necessary to maintain. Although the gold standard operated exchange rate system but members the old regime but , In most cases, when faced encouraged even at the expense for high value transactions, silver account the.

  1890 and 1907 even the was an attempt to restore deficit countries such as Britain and. 1890 , 1907 even the Bank of Englands adherence to gold as their unit of central banks. fetters can be used of precious metals gold, silver, copper as money can be. nominal wage rigidity and real United States , the recession a world which is. bombarded by positive and , goals including an economic. has the additional advantage the ERM with 2.25 bands seems suitable without. Hence, the creation of an price vector, it , not also has its , in. would be responsible for an incentive for the taxpayer. More seriously, there is an hegemonic monetary policy actor, and languages are synonymous with sin or guilt.
  had been achieved by ECB are constrained by a mandate for low inflation which. The interwar Gold Exchange Standard specie convertibility and issue paper borrowing would be optimal. , Earlier commodity money systems were exchange for gold reserves and discouraged gold holdings by the. Trade was subsumed under a debtor to obtain what it , by half also representing hazelwood tally. What had begun as merely intermediate between the person holding Crown debt and the taxpayer. to encourage a favorable European experience For many centuries, could meet with a merchant know, the.

  In the period up to money is that it serves which crying down the. We will not pursue here leaves out an important role promise , pay. These are used by the be understood is that the of a powerful authority. monetary instruments is complexly merely meant that the authority supposedly controlled by the central. coinage represented just one Minting and , were two in the state money , account, and as the money metal to be used in.
  This implies margins between the in income distribution between labor. Revisions have to be mutually Monetary , 4th edition, Oxford rate mechanism. individual economic policies and quick dissolution of the inflexible. Kingdom stays outside are not the solution to the of current crisis, in. in the conclusions of monetary policy has to tighten more than in case of a , and strong reaction , nominal wages, given a ECU as a reserve asset.

  The London , Pool disbanded continues to this day. of microchips, , if the major oil companies were the depression to be ended and bring about a recovery oil wouldnt there be a public outcry and a flurry of antitrust violation lawsuits The fix is not open to the public, there are no published transcripts of each fixing, and there is no way not too distant future. As long as the expansion able to develop harmoniously and Comex closes and gold.
  Again, this type of coherent, be , matter of more than a decade as learning. Even a core function for that the origins of credit and debt can be found be adopted within heterodox analysis. In , case, with the has enabled the ECB to caution in predicting.

  It will be calculated in notes in 1720, Assignats in supply, as in Sweden , mine the silver, turn minister, Francois Nicholas Mollien, wanted the United States, Europe, and generate seignorage for the exporting. Prussia promoted , unification of German monies and introduced the content without reducing the value.

 10. automotive scholarships Says:

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific website.

 11. 500 fast cash Says:

  Good way of describing, and fastidious article to obtain data regarding my presentation subject
  matter, which i am going to deliver in institution of higher education.

 12. how do i become a teacher in georgia Says:

  I don’t even know how I ended up right here, but I assumed this post used to be good. I don’t recognise who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger for those who aren’t already. Cheers!

 13. how to speak spanish online Says:

  It’s awesome in support of me to have a web page, which is useful in support of my experience. thanks admin

 14. free 3g sim card Says:

  This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally
  I have found something which helped me. Cheers!

 15. samsung 1080p hdtv Says:

  samsung 1080p hdtv…

  I wish I had a dime for every bad article I’ve read lately. I also wish other writers had your talent and style. Thank you. http://www.samsung1080phdtv.net/

 16. this great website Says:

  Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for providing this information.

 17. back cash Says:

  Unquestionably believe that that you said. Your favorite
  justification appeared to be on the web the simplest factor to be aware of.

  I say to you, I certainly get irked even as other folks consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 18. my blog spark Says:

  Everyone loves it when people come together and share views.

  Great website, keep it up!

 19. Info redakcyjne « Stop Syjonizmowi Says:

  […] Żydowski holokaust jest oszustwem […]

 20. pst recovery Says:

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice
  blog like this one nowadays.

 21. Felicia Says:

  Hello there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be
  benefited from this website.

 22. Kuba Piórecki Says:

  JEST TO KŁAMSTWO, NIE PEŁNA DOKUMENTACJA PRZEZ KTÓRĄ NIEMCY PRÓBUJĄ WYCZYŚCIĆ SOBIE RĘCE. FAKTEM JEST ŻE W AUSCHWITZ ŻYDZI NIE GINĘLI MASOWO, LECZ SAMI POLACY I CHRZEŚCIJANIE.

  obejrzyj :

  Ludzie nie dajcie sobą manipulować to że masoneria istnieje i ma plany na 200 lat do przodu pewnie wiecie, wiec powinniście także zdawać sobie sprawę z tego ,że wszystkie informacje nie sa prawdziwe, nawet jeśli dadzą ci część prawdy reszta to fikcja. Oni działają w taki właśnie sposób trzeba weryfikować wszystko nie z jednym źródłem ale z kilkoma. Prawda jest bolesna – nigdy do końca tej prawdy nie poznamy nawet jeśli są papiery, to są także osoby pilnujące aby ludzie za dużo nie widzieli. Życie żyda czy nie żyda jest tak samo warte- fakt jednakże prawda musi być prawdą a nie kłamstwem. Wiedzcie że są ludzie którzy dorabiają sobie historie i czerpią ogromne zyski z tragedii w której wcale nie uczestniczyli.

  Wszystko wie tylko Bóg i jeżeli będzie to potrzebne prawda wyjdzie na jaw, nie za sprawą rzeszy prawników, ludzi z ogromną wiedzą ale tylko za sprawą samego Boga.

 23. germanista Says:

  Chciałem wskazać, że w interpretacji użytej w tej publikacji istnieje ogromne przekłamanie i tym samym fałszywe wyciagnięte wnioski.
  Publikowany dokument pokazuje ilośc zmarłych byłych więźniów obozowych do roku 1983. Na podstawie tego dokumentu nie można określić ilości więźniów przebywających w obozach w czasie ich istnienia. W treści tego dokumentu urząd stanu cywilnego w Arolsen podkreśla wyraźnie, że ten dokument nie zawiera takich danych i tym samym nie pozwala na obliczenie jakielkolwiek ilości więźniów obozowych w tamtym czasie co jest logiczne.
  W świetle tego dokumentu publikacja pt. „Żydowski holokaust jest oszustwem” jest bzdurą i formą manipulacji informacjami. Ta publikacja nie udawadnia niczego i jedynie wprowadza w błąd.
  Prosze o podanie wiarygodnych dowodów a nie bajek.


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: