Jezus był Palestyńczykiem i dlaczego jest to ważne


Jesus Was Palestinian and Why it Matters

http://www.sott.net/articles/show/220381-Jesus-Was-Palestinian-and-Why-it-Matters

Jehanzeb Dar – 25.12.2010 tłumaczenie Ola Gordon

Ze względu na nowoczesne alarmistyczne reakcje na słowo „Palestyna”, wielu nie-Arabów i nie-muzułmanów, obraża się, gdy twierdzi się, że Jezus był Palestyńczykiem (pokój z Nim).

Tej rozmowie często towarzyszą pochodzenie etniczne Jezusa, kolor skóry i kultura, ale niewiele osób jest skłonnych uznać fakt, że nie był Europejczykiem. Zwykły spacer uliczką Bożego Narodzenia pokaże dominujący obraz Jezusa: blond włosy, niebieskie oczy, biały człowiek.

Islamofobia i anty-arabska propaganda uwarunkowały nas by postrzegać Palestyńczyków jako nic innego jak pozbawionych serca zamachowców samobójców, „terrorystów,” i „wrogów wolności i demokracji.” Stałe oczernianie i demonizacja Palestyńczyków przez media, w przeciwieństwie do gloryfikacji Izraela, przeszkadza nam w zauważeniu poważnych spraw takich jak kryzys uchodźców palestyńskich, ofiary okropnego 3-tygodniowego ataku izraelskiego na Gazę w zimie 2008-2009, dziesiątki tysięcy bezdomnych Palestyńczyków, oraz wiele innych walk, na które stale zwracają uwagę działacze praw człowieka na całym świecie.

Mówienie z perspektywy Palestyńczyków, zwłaszcza w zwykłych nie-arabskich i nie-muzułmańskich warunkach, wywołuje kontrowersję z powodu postawienia znaku równania między Palestyńczykami i gwałtownymi stereotypami. Dlatego też, jak mógłby Jezus należeć do narodu, o którym uczy się nas byśmy go demonizowali?

Kiedy rozmawiam o tym, zauważam następujące odpowiedzi: „Nie, Jezus był Żydem,” albo „Jezus nie jest muzułmaninem.” Dla mnie ten błąd nie jest zaskoczeniem, ale z pewnością jest odkrywczy. Będąc Palestyńczykiem nie oznacza, że jest się muzułmaninem, i odwrotnie. Przed brutalnym i niesprawiedliwym wywłaszczeniem rdzennych Palestyńczyków podczas tworzenia państwa Izrael, wyraz „Palestyna” był terminem geograficznym odnoszącym się do palestyńskich muzułmanów, palestyńskich chrześcijan i palestyńskich żydów. Choć większość Palestyńczyków obecnie jest muzułmanami, to znaczna mniejszość palestyńskich chrześcijan nie jest zauważana, zwłaszcza przez zachodnie media.

Dominująca narracja nie tylko zniekształca i wypacza palestyńską walkę jako konflikt religijny między „muzułmanami i żydami,” ale konsekwentnie wpycha życie palestyńskich chrześcijan w niebyt.” Jest tak z powodu niechęci mediów do opisywania doświadczeń i historii palestyńskich chrześcijan, to nie jest zaskoczenie kiedy biali Amerykanie są zdumieni faktem, że palestyńscy i arabscy chrześcijanie, rzeczywiście istnieją. Ktoś może twierdzić, że samo istnienie palestyńskich chrześcijan stanowi zagrożenie, gdyż to zniekształca zdecydowaną i bardzo uproszczającą narrację „muzułmanin kontra żyd.” Poznanie wielu palestyńskich chrześcijan przeciwnych izraelskiej okupacji wojskowej, jak również żydów przeciwnych tej okupacji, to pokazanie większej liczby głosów, perspektyw i złożoności konfliktu, przedstawianego ogromnie jednostronnie, anty-palestyńsko i anty-muzułmańsko.

Jeszua (aramejskie imię Jezusa) urodził się w Betlejem, palestyńskim mieście na Zachodnim Brzegu i ojczyźnie jednej z największych palestyńskich społeczności chrześcijańskich. Kościół Narodzenia, jeden z najstarszych kościołów na świecie, znaczy miejsce narodzenia Jezusa, i jest święty dla chrześcijan i muzułmanów. Kiedy turyści z całego świata przyjeżdżają do tego miejsca, muszą przechodzić przez izraelskie posterunki i blokady drogowe. Izraelska budowa bariery na Zachodnim Brzegu również ogranicza podróż dla lokalnych Palestyńczyków. W kwietniu 2010 roku, izraelskie władze zakazały palestyńskim chrześcijanom wejścia do Jerozolimy i odwiedzenia Kościoła Grobu Pańskiego w czasie Wielkanocy. Jozef Zabaneh, palestyński chrześcijanin, kupiec z Ramallah, powiedział: „izraelska okupacja Gazy i Zachodniego Brzegu nie rozróżnia nas i traktuje wszystkich Palestyńczyków z pogardą.”

Komentarz Zabaneha nawiązuje do ustawicznej dehumanizacji Palestyńczyków, jak również do likwidacji Palestyńczyków – chrześcijan i muzułmanów. Obsadzając ciągle Palestyńczyków w rolach łotrów, nawet określenie „Palestyna” nabiera złych konotacji. Odmawia się uznania np. tego, że wyraz „Palestyna” używany był już w V wieku pne przez starożytnego greckiego historyka Herodota. John Bimson, autor „The Compact Handbook of Old Testament Life” [Kompaktowy podręcznik o życiu Starego Testamentu] uznaje nieprawidłowość w użyciu terminu „Palestyna”: określenie to pochodzi od Filistynów. W V wieku pne Herodot wydaje się używać terminu Palaistine Syria (= Syria Filistyńska) w odniesieniu do całego regionu między Fenicją i górami Libanu na północy i Egiptu na południu… Obecnie nazwa „Palestyna” ma podtekst polityczny, co może być niewłaściwe, i z tego powodu niektórzy pisarze umyślnie unikają używania go. Ale alternatywy są albo zbyt niezręczne by je powtarzać, albo są niedokładne, kiedy odnoszą się do pewnych epok, dlatego „Palestyna” pozostaje pożytecznym terminem…

Umyślne unikanie użycia terminu „Palestyna” nie tylko zniekształca historię, ale również wzmacnia anty-palestyński rasizm jako akceptowany. Kiedy bada się argumenty przeciwko temu, że Jezus był Palestyńczykiem, można wyczuć znaczny stopień wrogości, wycelowany zarówno w Palestyńczyków jak i muzułmanów. Nie można zrobić nic innego niż zastanawiać się, czy jest coś groźnego w identyfikowaniu Jezusa jako Palestyńczyka? Prof. Jack D Forbes tak pisze o wielokulturowym i wieloetnicznym środowisku Jezusa:

Kiedy Rzymianie zdominowali te tereny, używali nazwy Palestyna. Dlatego kiedy urodził się Jehoszua [Jezus], był Palestyńczykiem, tak jak wszyscy mieszkańcy tego regionu, żydzi i nie-żydzi. Był również Nazarejczykiem (urodzony w Nazarecie) i Galilejczykiem (urodzony w regionie Galilei)… W owym czasie Palestynę zamieszkiwali żydzi – potomkowie Hebrajczyków, Kananejczyków i wiele innych narodów semickich, jak również Fenicjanie, Syryjczycy, Grecy a nawet Arabowie.

Pomimo tych faktów, są tacy, którzy wykorzystują argument daltonizmu. „Nie jest ważne z jakiej grupy etnicznej pochodził Jezus, ani jakiego koloru miał skórę. Nie jest ważne jakim posługiwał się językiem. Jezus jest dla wszystkich ludzi, czarnych, białych, brązowych, żółtych itd.” Jeśli nawet jest to w dobrych zamiarach wyrażenia przynależności i uniwersalizmu, to nie jest ważne.

Kiedy widzimy tak liczne wizerunki Jezusa jako białego Euro-Amerykanina, należy przywołać etnocentryzm i rasowość. W odniesieniu do języka np., Neil Douglas-Klotz, autor „The Hidden Gospel: Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus” [Ukryta ewangelia: rozszyfrowanie przekazu duchowego aramejskiego Jezusa], podkreśla znaczenie rozumienia, że Jezus mówił po aramejsku, nie angielsku, i że jego słowa, jak również poglądy, musiały być rozumiane w świetle języka i duchowości Bliskiego Wschodu. Douglas-Klotz podaje interesujący przykład, który przypomina mi bogate wnętrze i znaczenie wyrazów arabskich, urdu i farsi, zwłaszcza wyraz odnoszący się do „spirit” [duch]:

Kiedy Jezus mówił o duchu, to musimy pamiętać, że musiał używać wyrazu aramejskiego lub hebrajskiego. W obu tych językach ten sam wyraz oznacza ducha, oddech, powietrze i wiatr. Tak więc „Duch Święty” to także „święty oddech.” Dualizm ducha i ciała, który w naszych językach zachodnich często przyjmujemy za pewnik odpada. Jeśli Jezus wypowiadał słynne zdanie o mowie czy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (np. w Łk 12:10), to jakoś na Bliskim Wschodzie wchodzi tu również pojęcie oddechu. [Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.- przyp. tłum.]

Oczywiście, nikt nie jest lepszy od innego pod względem kultury, języka, lub koloru skóry, ale ignorowanie sposobu w jaki wykorzystywano białość Jezusa do podporządkowania i dyskryminacji mniejszości rasowych na Zachodzie i w wielu innych krajach, to przeoczenie innego ważnego aspektu nauki Jezusa: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Malcolm X napisał o białych rasistach i właścicielach niewolników wykorzystujących chrześcijaństwo do uzasadnienia swojej „wyższości rasowej” i „moralnej” wobec czarnych. Używając słów Malcolma „Święta Biblia w rękach białego człowieka, i jej interpretacja była największą ideologiczną bronią do zniewolenia milionów nie-białych ludzi.” W całej historii, czy to w Jerozolimie, Hiszpanii, Indiach, Afryce lub Ameryce, biali tzw. „chrześcijanie” kultywowali zniekształconą interpretację religii, zgodną z ich rasistowskim, kolonialnym programem.

I oto jesteśmy w XXI wieku gdzie islamofobia (również wynikająca z rasizmu, ponieważ religia islamu jest urasowiana) rośnie, gdzie ludzie nazywający się „chrześcijanami” boją się mieć czarnego prezydenta, gdzie członkowie Ku Klux Klanu i ruchy anty-imigracyjne zachowują się tak, jakby Jezus był nietolerancyjnym białym amerykańskim rasistą, który mówił tylko po angielsku, mimo urodzenia się na Bliskim Wschodzie. To zdumiewające, jak tzw. „chrześcijanie” jak np. Ann Coulter, muzułmanów nazywa „szmacianymi głowami,” gdy w rzeczywistości sam Jezus również pasuje do profilu „szmacianej głowy.” Tak jak Mojżesz, Józef, Abraham i reszta Proroków (pokój im wszystkim). Jak pisze William Pitt Rivers:

Brzydka prawda, która nigdy nie dociera nawet do większości Amerykanów jest taka, że Jezus wyglądał o wiele bardziej jak Irakijczyk, jak Afgańczyk, jak Palestyńczyk, jak Arab, niż którykolwiek z tych obrazów, które zdobią ściany amerykańskich kościołów od morza do morza. To był niewygodny fakt przed 11 września. Po ataku, stało się prawie moralnym nakazem by postawić możliwie jak największy dystans pomiędzy Amerykanami i narodami Bliskiego Wschodu. A teraz sugestia, że Jezus dzielił pochodzenie genealogiczne i podobieństwo fizyczne z ludźmi siedzącymi w klatkach dla psów w Guantanamo, to jakby taniec na krawędzi zdrady.

Bez uznania Jezusa jako rodowitego człowieka z Bliskiego Wschodu – Palestyńczyka – który mówił po aramejsku – języku semickim, protoplasty języków arabskiego i hebrajskiego – Zachód będzie nadal postrzegał islam jako „obcą religię.” Zbrodnie nienawiści i dyskryminacyjne przepisy wobec muzułmanów, Arabów i innych, postrzeganych jako muzułmanie, będą się utrzymywać. Będą oni nadal traktowani jako „obcy kulturowo.” Co ciekawe, chrześcijaństwa i judaizmu nigdy nie uważa się za „obce religie,” pomimo bliskowschodniego pochodzenia, jak islam. Jak podkreśla Douglas-Klotz, uznanie Jezusa jako rodowitego człowieka z Bliskiego Wschodu „pozwoli chrześcijanom zrozumieć, że myśl i przekaz” Jezusa pochodzą z „tej samej ziemi, tak jak tradycje żydowskich i muzułmańskich braci i sióstr.”

Jezus raczej nie wybierałby jednej rasy czy grupy ludzi nad inną. Wierzę, że potępiłby dzisiejszą demonizację i dehumanizację palestyńskiego narodu, a także kłamstwa o nim, co tylko podsyca ignorancję i etnocentryzm. Jako muzułmanin wierzę, że Jezus był prorokiem Boga, i gdybym miał cokolwiek do powiedzenia na temat ducha Bożego Narodzenia, opierałoby się to na charakterze Jezusa: pokorze, współczuciu i miłości. Miłości, w której wszyscy ludzie, bez względu na pochodzenie etniczne, rasę, kulturę, religię, płeć i orientację seksualną są respektowani i doceniani.

I w tym duchu, życzę wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Alaha Natarak (aramejski: Bóg z wami).

Komentarzy 7 to “Jezus był Palestyńczykiem i dlaczego jest to ważne”

 1. zzz Says:

  Nie rozumiem pewnej kwestii. Jezus mógł być Żydem. Dlaczego?:
  1. Podlegał prawom wyznania Mojżeszowego np. został obrzezany.
  2. Jego matka była Żydówką a to analogicznie oznacza, że i On był automatycznie Żydem
  3. Nad Krzyżem miał napisane: ,, Jam jest Król żydowski”. Na pytanie piłata ,,Czy Ty jesteś Królem żydowskim” odpowiedział ,,Tak Ja nim jestem”.

  Więc jak….

 2. Halina Says:

  ŻYDOWSKA PROPAGANDA – ŻYDOWSKI PRZEKRĘT „Starsi bracia w wierze?”
  POWINNO BYĆ „ŻYDOWSCY BANDYCI W NIEWIERZE”
  dla rozjaśnienia posoborowych przekrętów niech posłuży poniższy artykuł:

  http://forum.zaprasza.net/a_y.php?mid=4530&&PHPSESSID=3396ff62c6ea070bc7093a9d3b1fb188

  Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile

  W ostatnich latach spotykamy sie coraz częściej z opinia, że Żydzi sa rzekomo naszymi „starszymi braćmi w wierze religijnej”.

  Otóż jest to bałamuctwo, gdyż religia żydowska zawsze w ciągu tysiecy lat podkreśla, że jest wiarą w Boga jednoosobowego, podczas gdy wiara chrześcijańska, tak katolicka jak i prawosławna, a także protestancka i anglikańska zawsze podkreślają istnienie Boga w Trójcy Przenajświętszej, a wiec czczą Boga-Ojca, Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego.

  Istnieje więc zasadnicza różnica między wiarą chrześcijańską a wiarą żydowską.

  Stąd też nigdy nie byli, nie są i nie mogą być Żydzi uważani przez chrześcijan za „starszych braci w wierze”, gdyż ich wiara w Boga absolutnie jedynego jest całkowicie inna od naszej wiary chrześcijańskiej w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a objawionego nam przez Chrystusa Pana, ktorego Żydzi nie tylko że nie uznają, ale którego zawsze i ciagle odrzucają i którego naukę prześladują.

  Wystarczy zajrzeć do głównych pism żydowskich, a przede wszystkim do Talmudu, tak w wydaniu jerozolimskim, jak i wydaniu babilońskim, aby przekonać się, że Żydzi poza dekalogiem Mojżesza nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, która powstala z nauki Jezusa Chrystusa, którego Żydzi uważali za zdrajcę i którego ukrzyżowali.

  Zaś zwolennikow Jezusa Chrystusa najokrutniej prześladowali i stali się największymi wrogami chrześcijaństwa.

  Żydzi byli inspiratorami prześladowań chrześcijan za czasów Nerona, aż do czasów rewolucji francuskiej, a bardziej jeszcze w okresie rewolucji bolszewickiej w Rosji.

  Nazywanie więc Żydów „starszymi braćmi w wierze” jest bluźnierstwem !

  Przecież sam Chrystus Pan wyrzucał im brak wiary starotestamentowej i oskarżał ich o satanizm, mówiac: „Wy z ojca diabła jesteście…” (Ew.Sw.Jana 8:44)

  Nie można jednak zapominać, ze niektórzy Żydzi przyjęli naukę Chrystusa Pana, ale niemal wszyscy apostołowie byli pochodzenia celtyciego, a nie semickiego – bodajże tylko Judasz i Paweł byli semitami.

  W okresie Chrystusa Pana, Palestyna była krajem zaludnionym przez najrozmaitsze ludy, ale głównie przez Celtow. Tak wiec obdarzać Żydów tytułem „naszych starszych braci w wierze” jest co najmniej nieporozumieniem.

  Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyz Żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używaja zwrotu „nasi starsi bracia w wierze”.

  – Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile
  http://forum.zaprasza.net

 3. Halina Says:

  ŻYDOWSKA PROPAGANDA – ŻYDOWSKI PRZEKRĘT „Starsi bracia w wierze?”
  POWINNO BYĆ „ŻYDOWSCY BANDYCI W NIEWIERZE”
  dla rozjaśnienia posoborowych przekrętów niech posłuży poniższy artykuł:

  http://forum.zaprasza.net/a_y.php?mid=4530&&PHPSESSID=3396ff62c6ea070bc7093a9d3b1fb188

  Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile

  W ostatnich latach spotykamy sie coraz częściej z opinia, że Żydzi sa rzekomo naszymi „starszymi braćmi w wierze religijnej”.

  Otóż jest to bałamuctwo, gdyż religia żydowska zawsze w ciągu tysiecy lat podkreśla, że jest wiarą w Boga jednoosobowego, podczas gdy wiara chrześcijańska, tak katolicka jak i prawosławna, a także protestancka i anglikańska zawsze podkreślają istnienie Boga w Trójcy Przenajświętszej, a wiec czczą Boga-Ojca, Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego.

  Istnieje więc zasadnicza różnica między wiarą chrześcijańską a wiarą żydowską.

  Stąd też nigdy nie byli, nie są i nie mogą być Żydzi uważani przez chrześcijan za „starszych braci w wierze”, gdyż ich wiara w Boga absolutnie jedynego jest całkowicie inna od naszej wiary chrześcijańskiej w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a objawionego nam przez Chrystusa Pana, ktorego Żydzi nie tylko że nie uznają, ale którego zawsze i ciagle odrzucają i którego naukę prześladują.

  Wystarczy zajrzeć do głównych pism żydowskich, a przede wszystkim do Talmudu, tak w wydaniu jerozolimskim, jak i wydaniu babilońskim, aby przekonać się, że Żydzi poza dekalogiem Mojżesza nie mają nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, która powstala z nauki Jezusa Chrystusa, którego Żydzi uważali za zdrajcę i którego ukrzyżowali.

  Zaś zwolennikow Jezusa Chrystusa najokrutniej prześladowali i stali się największymi wrogami chrześcijaństwa.

  Żydzi byli inspiratorami prześladowań chrześcijan za czasów Nerona, aż do czasów rewolucji francuskiej, a bardziej jeszcze w okresie rewolucji bolszewickiej w Rosji.

  Nazywanie więc Żydów „starszymi braćmi w wierze” jest bluźnierstwem !

  Przecież sam Chrystus Pan wyrzucał im brak wiary starotestamentowej i oskarżał ich o satanizm, mówiac: „Wy z ojca diabła jesteście…” (Ew.Sw.Jana 8:44)

  Nie można jednak zapominać, ze niektórzy Żydzi przyjęli naukę Chrystusa Pana, ale niemal wszyscy apostołowie byli pochodzenia celtyciego, a nie semickiego – bodajże tylko Judasz i Paweł byli semitami.

  W okresie Chrystusa Pana, Palestyna była krajem zaludnionym przez najrozmaitsze ludy, ale głównie przez Celtow. Tak wiec obdarzać Żydów tytułem „naszych starszych braci w wierze” jest co najmniej nieporozumieniem.

  Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyz Żydzi niemal masowo wstepowali do seminariow, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używaja zwrotu „nasi starsi bracia w wierze”.

  – Ks. prof. Michał Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile
  http://forum.zaprasza.net/

 4. aaa Says:

  Jezus nie był Żydem.
  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/01/20/jezus-nie-byl-zydem/
  JESUS WAS NOT A Jew.
  http://www.biblebelievers.org.au/jesusjew.htm
  Benjamin H. Freedman, żydowski historyk-badacz-naukowiec, Common Sense (Zdrowy rozsądek) 2.1.53 i 5.1.59

  tłumaczenie Ola Gordon

  „Tzw. Żydzi oszukali chrześcijan w najbardziej bezbożny sposób w historii, uważany za najskuteczniejszą broń.”

  „Ta technika ‘wielkiego kłamstwa’ pierze mózgi amerykańskich chrześcijan, by wierzyli, że Jezus Chrystus był „Królem Żydowskim,” w tym sensie że tzw. dzisiejsi ‘Żydzi’ nazywają się ‘Żydami.’ Określenia tego użyto po raz pierwszy w angielskim tłumaczeniu Starego i Nowego Testamentu, setki lat zanim tzw. Żydzi porwali wyraz ‘Żyd’ w XVIII w., by przypodobać się chrześcijanom, że wiąże ich pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. To rzekome pokrewieństwo bierze się z mitu o ich wspólnym pochodzeniu z tzw. ‘Żydami’ z ziemi świętej historii Starego Testamentu, fikcji opartej na legendzie.”

 5. Renia_111 Says:

  Wikipedia:
  Nazwa Palestyna pochodzi od ludu Filistynów, którzy osiedlili się na jej wybrzeżu w XII wieku p.n.e. Nazwa ta nie była znana przed aneksją obszaru Judei przez Rzym. Dopiero po stłumieniu powstania żydowskiego Bar-Kochby w roku 133 po Chrystusie, cesarz Hadrian zmienił nazwę kraju z Judea na Syria Palestina (Syria palestyńska, czyli filistyńska).

  Czyli Palestyna innymi słowy oznacza Filistea -kraj zamieszkiwany przez Filistyńczyków. Jeśli tak to Pan Jezus Chrystus nie był Palestyńczykiem/Filistyńczykiem ,co prawda żył i mieszkał w Celesyrii prowincji będącej pod protektoratem Rzymu ( Syria Phaenice) ale z pochodzenia był Judejczykiem. Urodził się Betlejem Efrata a wychowywał się w Nazarecie dlatego większość mu współczesnych znało go jako Jezusa Nazarejczyka .Ponieważ imię Jezus w tamtych czasach było bardzo popularne nosiło je kilku opozycjonistów Rzymu ale w odróżnieniu od nich Jezusów z Nazaretu w 29 n.e przybrał miano Chrystus .Z rodowodu Jezusa Chrystusa wynika ,że był Aramejczykiem ( Abraham był Aramejczykiem .W odróżnieniu od innych potomków Arama potomstwo Abrahama poprzez jego syna Izaaka nazwano Hebrajczykami .Z czasem poprzez syna Izaaka Jakuba wyłonił się lud nazwany Izraelem który w XVIp.n.e został zorganizowany pod względem sądowniczym,ustawodawczym i wykonawczym oraz religijnym .Z czaem królestwo Izraela podzieliło się na dwie części :Izrael -północne królestwo które zniknęło z mapy świata w VIIIp.n.e oraz na południowe królestwo Judeę które w czasach dominacji mocarstwa Rzymskiego należało do
  Celesyrii bo tak ten rejon świata nazywali Rzymianie.Judea była rzymską prowincją administrowaną przez namiestników rzymskich .Po roku 70 n.e Judea przestała istnieć . Jej miejsce zajęła Palestyna i tak do dnia dzisiejszego rejon ten znany jest jako Palestyną (Filisteą). Biorąc pod uwagę powyższe fakty stwierdzam ,Jezus Chrystus nie był Filistyńczykiem czytaj:Palestyńczykiem lecz Aramejczykiem od Hebera wnuka Sema syna Noego ( Hebrajczykiem) a także Judejczykiem .

 6. myśląca Says:

  Ludzie myślący, powiedzcie mi: czy jeśli Rosjanin urodzi się w Polsce, to jest Rosjaninem czy Polakiem? A jeśli Żyd urodzi się w Rosji, to jest Rosjaninem czy Żydem? A jeśli Polak urodzi się w Niemczech, to jest Niemcem czy Polakiem?
  A Polacy, którzy urodzili się w Lwowie w okresie międzywojennym, kiedy Lwów był Polski, są teraz Ukraincami?

 7. Mario9 Says:

  Nie wiem? Może bredzę? Ale czy Jezus będąc Bogiem należał do jakiejkolwiek narodowości?


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: