Jak to się wszystko ładnie zazębia. Cezary Żbikowski


ródło: Polska Walcząca

Poruszamy tu na tym forum wiele tematów, ale szczególnie jeden pojawia się na okrągło, to rola żydów w historii lub w naszym życiu współczesnym. Jest to trudny do uniknięcia temat ze względu na ich olbrzymi wpływ na wydarzenia dzisiejszego świata poprzez całkowitą kontrolę środków masowego przekazu a i również na ich olbrzymią rolę w stworzeniu i rozwinięciu komunizmu, co był największą zawieruchą w historii ludzkości.

Lecz to nie wszystko.

Żydowska rola w naszym życiu wybiega dużo dalej niż całkowita kontrola środków masowego przekazu i popularnej rozrywki, które to mają olbrzymi i negatywny wpływ na naszą kulturę oraz bardzo niebezpieczny wpływ na decyzje polityczne w naszym kraju i ogólnie na świecie.

Obecnie na świecie żyje około 15 milionów żydów i prawie połowa ich zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, co jest jedynie ciut ponad 2 % całej populacji USA. ( Ta proporcja jest bardzo podobna w innych krajach zainfekowanych obecnością żydów). Mimo tak niewielkiej proporcjonalnie ilości żydów mają oni znakomicie większy wpływ na wydarzenia krajowe i światowe niż jakakolwiek inna grupa etniczna.

Jak to jest możliwe?

Otóż te 15 milionów żydów rozproszonych po całym świecie działa jak jedna wielka rodzina, chociaż jak w każdej rodzinie występują sprzeczki, niezgody i ogólnie różnice zdań, ale nie zmienia to faktu, że to ta sama krew.

Żydzi chodzą do różnych synagog albo też nie wstępują do żadnych synagog. Istnieją żydzi niewierzący i ci, którzy się przechrzcili na chrześcijan. Są wśród nich kapitaliści i komuniści, homoseksualiści i heteroseksualiści. Istnieją bogaci żydzi, średnio zamożni i jest nawet kilku biednych żydów, ale pomimo tej pozornej różnorodności dbają oni społem o swój wspólny żydowski interes jak żadny inny naród na tym świecie.
Dlaczego tak jest? Dlaczego żydzi współpracują tak doskonale ze sobą jak nie robi tego w takim stopniu żadna inna nacja na świecie.

Po części powód leży w ich religii, jako że judaizm to etnocentryczna religia, rasistowska religia. Dla przykładu religie chrześcijańska i muzułmańska są otwartymi religiami dla wszystkich, co chcą je praktykować, judaizm nie, jest on jedynie dla Narodu Wybranego dla obrzezanych synów Abrahama. Według Talmudu, Goj, który zgłębi wiedzę żydowskiego pisma świętego zasługuje na śmierć.

Żydzi określają sie według pochodzenia ( po matce) a nie według wiary, tak więc zwykły Goj, co przejdzie na judaizm nie jest żydem, natomiast niewierzący żydzi tacy jak Freud lub  Trocki (org. Bronstein) a nawet Marx ( ojciec ateistycznego komunizmu) są uważani za takich samych żydów jak najbardziej pobożny członek synagogi z pejsami i jarmułką.

Niereligijni żydzi nie wierzą w czary mary ani Torach lub tez Stary Testament, ale mimo tego są głęboko zagłębieni w folklor i tradycje judaizmu.  Są oni tak samo zaznajomieni jak ich religijni krewni, że żydzi to Lud Wybrany i należy im się całe bogactwo świata, które to musi być przyniesione na kolanach i złożone u ich stóp przez Gojów ( nie żydów).

Są oni również dobrze zaznajomieni z opowiadaniami o prześladowaniach w przeszłości od czasów Faraonów do czasów Hitlera i o ogólnej nienawiści jaką Goje czują do nich dzisiaj.

Zatem więc uważają za całkiem prawe, poniżanie i bezlitosne niszczenie Gojów za wszelką cenę i kiedy im tylko na to pozwala sytuacja.

Nie zamierzam tu cytować biblii, ale jeśli mi nie wierzycie w to, co powiedziałem o religijnej genezie etnocentryzmu i rasizmu żydowskiego to zagłębcie sie w Stary Testament a szczególnie pięć Ksiąg Mojżesza i Księgę Izajasza. Jeśli naprawdę chcecie postudiować głębiej ten temat to umoczcie nosa w Talmudzie.

Również dostępne są źródła naukowe na ten temat i jedna w szczególności napisana przez wielkiego specjalistę w tej dziedzinie profesora psychologii Stanowego Uniwersytetu Kalifornii Doktora Kevina Macdonalda. Jego trzy książki z tego, co wiem zostały przetłumaczone na język polski, nie znam, co prawda polskich tytułów, ale na pewno biblioteki mają go w bazie danych.

1. Judaism as a Group Evolutionary Strategy,

2. Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism

3. An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements.

Niezbyt łatwa lektura, ale bardzo przekonywująca i dobrze wyczerpująca temat.

Ta żydowska tendencja do trzymania się mocno razem i do faworyzowania innych Żydów ponad Gojów oraz ich niestrudzona praca na korzyść ich szczepu a nie jednostki jest faktem i to faktem niezaprzeczalnym. Ta postawa jest pierwszym powodem ich niesamowitego bogactwa i potężnej władzy od stuleci.

Jak dobrze wiemy istnieją różne grupy, kluby i organizacje białych ludzi, które to współpracują między sobą, aby „podgonić” swoje interesy, ale są to interesy osobiste i indywidualne a nie rasowe ani narodowe. Po prostu są to klubiki wzajemnej współpracy i pomocy. Nawet te wpływowe organizacje białych ludzi też są potężnie napakowane żydami, jako że niekoszerne jest to, aby we współczesnych czasach Goje mieli własne wpływowe organizacje. Nos żydowski musi być wetknięty w każdą ważną a nawet mniej ważną działalność Gojów. Któż to słyszał żeby bydło się pasło same bez pasterza.

Takie organizacje jak na przykład Counsil on Foreign Relation albo grupy bardzo bogatych bankierów i właścicieli wielkich korporacji, mimo że nie ma wśród ich członków czarno, żółto lub czerwonoskórych nie są organizacjami rasistowskimi jedynie towarzystwami wzajemnej współpracy, lub kluby wzajemnej adoracji, jak kto woli.

Natomiast 15 milonów światowych żydów tworzą jedną, samo¬- świadomą grupę popierająca swoje rasowe interesy.

Są oni w tym względzie naprawdę utalentowani i doskonale zorganizowani. Czasami to tak sobie marzę abyśmy my byli tak rasowo świadomi jak żydzi i zdolni działać wspólnie i wydajnie na korzyść białej rasy i swych odpowiednich narodów.

Żydzi doskonale rozumieją potęgę trzymania się razem, większość z nas niestety nie pojmuje tego zagadnienia i to jest jednym z głównych powodów, dlaczego dziś jesteśmy po uszy w gnoju.

Następną rzeczą, którą należy dobrze zrozumieć jest niezwykły żydowski sposób istnienia. Żyli oni i żyją, jako maleńkie mniejszości wśród innych ludów. Patrząc na ich życie z czasów biblijnych to prowadzili oni zawsze cygański żywot. Żyli oni, jako obcy wśród innych narodów byli oni stale wykopywani z jednego państwa albo innego, zawsze za ich wrogie nastawienie do gojowskich obywateli danego państwa.

Jedynie przez jakieś 400 lat od czasów króla Dawida aż do czasów podboju Babilońskiego prowadzili oni na swój sposób narodowy żywot, jako że po raz pierwszy ich szczep posiadał kawałek ziemi z granicą.  Gdy Babilończycy w środku VI wieku p.n.e. rozpędzili żydów po całym Bliskim Wschodzie i śródziemnomorskich narodach, zaaklimatyzowali się oni w nieprawdopodobnie doskonały sposób do życia, jako mniejszość wszędzie i większość nigdzie.

Pięćset lat później w pierwszym wieku p.n.e. grecki podróżnik i geograf i historyk Strabon napisał:

„Żydzi spenetrowali każdy kraj do tego stopnia, że trudno dziś jest znaleźć miejsce na ziemi gdzie żydzi są nieobecni i gdzie nie dominują”

Zwróćcie uwagę na to, że już w tamtych czasach żydzi dominowali gdziekolwiek żyli. Strabon nie był jedynym uczonym tamtych czasów, co opisywał ten żydowski fenomen.

Żydowska dominacja była oparta głównie na zakumulowaniu znacznej części bogactwa państw, które to zarazili swoja obecnością. Zdobyli oni te bogactwo poprzez wspaniale zorganizowaną współpracę opartą na pasożytniczym żerowaniu na społeczeństwach, które ich gościły.

Ta wspaniała współpraca oparta była na żydowskiej świadomości rasowej i na przekonaniu, że są oni specjalnymi i unikalnymi ludźmi, wyższymi rasowo od społeczeństw, które ich gościły, zatem przekonani również byli, że zasługują i mają prawo odebrać to, co tylko chcą od swoich gospodarzy.

Żydzi w Rzymie nie uważali się za Rzymian przypadkowo wierzących w judaizm tylko za żydów przypadkowo żyjących w Rzymie. I ta postawa była i jest identyczna w każdym innym kraju zarażonym żydostwem.

Oczywiście tego typu postawa musiała wcześniej czy później spowodować nienawiść wobec żydów i żydzi oczywiście odwzajemniali się z nawiązką.

Żydzi uważali i uważają, zatem, że ich nienawiść do narodów, wśród których żyją jest całkowicie usprawiedliwiona tak samo jak jest usprawiedliwione wyzyskiwanie, oszukiwanie i grabież tychże narodów.

Natomiast jakakolwiek próba samoobrony tychże narodów przed inwazją żydowską zawsze była i jest przez żydów uznawana i głośno głoszona jako „BIGOTERIA” ,”FANATYZM” i „PRZEŚLADOWANIE”.

Historia żydów to bardzo barwnie przedstawiana historia „prześladowań” aż do czasów dzisiejszych. W średniowieczu wykopywani byli oni masowo ze wszystkich krajów Europy i to czasami kilkakrotnie. Dzisiaj przedstawiają oni te rzekome „prześladowania” jako religijny fanatyzm ze strony narodów europejskich, co tak naprawdę to tylko była samoobrona tychże narodów przed żydowską zarazą.

Tak samo reagowali na żydowską obecność starożytni Egipcjianie, Grecy, Rzymianie i wszystkie inne narody z przedchrystusowych czasów.

Ta właśnie bariera nienawiści pomiędzy żydami i resztą świata pozwoliła im przetrwać w niezmienionym stanie, zachować swoją szczególną odrębność i silną świadomość rasową. Istnieje wiele książek na ten temat, które warto przeczytać. Nawet te pisane przez samych żydów są często bardzo jasno przedstawiające tę ich postawę. Dla przykładu „ History of the Jews” napisana przez dziekana Brandeis University, Abram’a Sachar’a.

Ta szczególna forma istnienia żydów zmieniła się nieco po zakończeniu II Wojny Światowej uwięczona kradzieżą Palestyny i stworzeniu Izraela na tej zrabowanej ziemi. Jedna trzecia dzisiejszych żydów żyje w Izraelu, ale jest to możliwe tylko dzięki temu, że pozostałe dwie trzecie nacji żydowskiej nadal żyje wśród innych narodów jako pasożytnicza mniejszość. Bez stałego dopływu gotówki z Niemiec, JewSA i innych krajów Izrael nigdyby nie mógł istnieć. Izrael padłby wiele razy w ciągu ostatnich 50 lat pod naporem arabskich sąsiadów gdyby JewSA nie dawało wielkiej wojskowej i politycznej pomocy. Gdyby wszyscy żydzi mieszkający w Europie i Ameryce sprzedali swoje banki, studia telewizyjne i kinowe, gazety i inne środki masowego przekazu i wyjechali do Izraela to ten dopływ „odżywczej krwi” z reszty świata zostałby odcięty i Izrael wkrótce przestałby istnieć.

Trzecią rzeczą, z której należy zdać sobie sprawę i dobrze ją zrozumieć jest to, w jaki sposób ta żydowska mniejszość utrzymuje swój dominujący status dzisiaj wsród nas. W czasach Strabona czynili to poprzez uzbierane pasożytniczymi metodami bogactwo. Byli oni zatem w stanie kupić sobie przywileje i wpływy. Trwało to tak przez prawie następne dwa tysiące lat. W średniowieczu byli oni bardzo użytecznym źródłem pieniędzy dla królów, papieży i cesarzy. Wysysali oni bogactwo ze społeczeństwa danego narodu i dawali lub pożyczali na dogodnych warunkach te same pieniądze władcom tych narodów w zamian za możliwość utrzymania przywilejów nadawanych im przez tychże władców. Będąc ogólnie tolerowanymi za swoją użyteczność przez władców, jednocześnie byli bardzo znienawidzeni przez ludność podległa tym władcom.

Żydzi byli w stanie kupić sobie tolerancję władców, ale oczywiście nie było ich stać na kupno tolerancji całych narodów. Zatem do całkiem niedawna żyli oni w odosobnieniu z ogólnym społeczeństwem, często żyjąc w gettach, nie mieszając sie zbytnio ze swoimi gospodarzami, u których to nadal byli tylko gośćmi. Nie zajmowali się też ogólnie tymi samymi zawodami, co społeczeństwo danego kraju, nie było też praktycznie wymiany kulturalnej, religijnej, itp. i traktowani byli oni przez obywateli danego państwa z pogardą a nawet wstrętem.

Ten sposób ichniego istnienia nie był dla nas tak szkodliwy, jako że jedyne straty jakie ponosiliśmy czasami były to uszczerbki finansowe, chociaż robili czasami oni zamęty polityczne, jeżeli im to tylko przynosiło zysk. Nie mieli oni natomiast praktycznie wpływu na naszą kulturę, nie pisali książek lub sztuk teatralnych, nie malowali obrazów ani nie komponowali muzyki, nie zapychali naszych uczelni, nie udzielali sie w naszych rządach, i oczywiście nie mieli studiów telewizyjnych, gazet ani agencji propagandowych.
Inaczej mówiąc oni skrobali swoją rzepkę a my skrobaliśmy naszą rzepkę.

To wszystko zaczęło się nagle zmieniać jakieś 200 lat temu z narodzeniem się środków masowego przekazu i masowej demokracji i zmiana ta strasznie nabrała rozpędu w XX-tym wieku.

Żydzi natychmiast pojęli potęgę gazet i innych ś.m.p., która to rozszerzała ich wpływy od władców na całe narody i demokracja była tu też kluczowym narzędziem, które to zamieniało wpływy na władzę. Nie ma co się tu rozdrabniać w jaki sposób oni opanowali ś.m.p. i rządy demokracyjne jedynie chcę unaocznić w jaki sposób zmieniła się forma ich dominacji w naszych społeczeństwach. Dawniej była lichwa i przekupstwo i nacisk był skierowany jedynie na śmietankę naszych społeczeństw, czyli władców. Dzisiaj przez praktycznie całkowitą kontrolę ś.m.p. i popularnej rozrywki nacisk jest nałożony na wszystkie poziomy naszych społeczeństw.

Niektórzy z nas nadal próbują oczerniać żydowskich bankierów i winić ich za nasze krzywdy. Oczywiście, że taki zwierz nadal istnieje tak samo jak istnieją wielcy bankierzy, którzy nie są żydami.

LECZ CAŁKOWITA WŁADZA NAD Ś.M.P. TO KLUCZ DO ŻYDOWSKIEJ POTĘGI W DNIU DZISIEJSZYM A NIE JAK NIEKTÓRZY MYŚLĄ KONTROL NAD BANKAMI.

Najważniejsi żydzi dzisiejszych czasów to nie Rotszyld`owie, Warburg`owie, Hambro`wie ani Sasun`owie, lecz Eisner`owie, Levin`owie, Newhouse`owie, Redstone`owie, czyli inaczej „ojcowie chrzestni” Środków Masowego Przekazu (lub raczej środków masowej zagłady).

Spójrzmy więc bardziej szczegółowo na zastosowanie w praktyce ich wpływów poprzez użycie Ś.M.P.

Większość ludzi ma bardzo wąski zakres życiowych doświadczeń, praca, dom i codzienne użeranie się z szarą rzeczywistością dnia codziennego nie pozostawia czasu na inne realne doświadczenia życiowe.

Telewizja, filmy i błyszczące tygodniki i miesięczniki powiększają doświadczenia przeciętnej osoby zastępując doświadczenia rzeczywiste doświadczeniami sztucznymi.

Na ekranie telewizyjnym widzowie doświadczają: Sztuczne życie towarzyskie, sztuczne romanse, sztuczne konflikty, inaczej mówiąc SZTUCZNE ŻYCIE. Reklamy dają im sztuczne ideały piękności i mody, sztuczne style życia, do których to oni powinni za wszelką cenę dążyć, podczas gdy gazety i czasopisma z wiadomościami wbijają ostatni gwóźdź do trumny podając dobrze przefiltrowane i skrzywione nawet zezowate spojrzenie na rzeczy, które mają miejsce w realnym świecie.

Niestety większość ludzi nie posiada wystarczającej mocy wnikliwości, aby odróżnić ten sztuczny świat mediów od rzeczywistego świata dnia codziennego. Te obydwa światy łączą sie w ich umysłach i z czasem nie są oni w stanie ich odróżnić. W tenże sposób stają się oni ofiarami mediów.

To, co ludzie widzą w telewizji to nie jest jedynie rozrywka; jest to zbiór sztucznych doświadczeń, który to zlewa się ze zbiorem realnych doświadczeń dając im w efekcie nowe i głównie sztuczne fundamenty do oceny faktów i podejmowania decyzji.

Mądrze zmontowana reklama nie ujawnia jedynie potencjalnym klientom tego, co jest dostępne na rynku dając im nowe informacje, aby mogli oni podjąć własną decyzje o tym, co im jest potrzebne a co nie. Ta przebiegle zmontowana reklama TWORZY NOWE POTRZEBY, NOWE PRAGNIENIA, które to nie istniały poprzednio.

Jako taki maleńki przykład to nie wiem czy jest już w Polsce ten odpowiednik, ale tu w Meksyku od wielu lat na ciężarówkach Coca Coli widniał napis : „ Nie jesteś spragniony?” Ostatnio zmienił się on i teraz brzmi: „ Czyż nie zachciewa ci się być spragnionym” . Pozornie mała różnica, ale to tylko pozornie.

Reklama manipuluje ludzkie pragnienia i motywacje, podobnie jak „rozrywka” telewizyjna manipuluje widzów psychologicznie. W bardzo mocnym stopniu wpływa na sposób widzenia rzeczy, wliczając w to poglądy polityczne a zatem i kandydatów politycznych.
Nie musze chyba nikogo przekonywać, że współczesne media dają bezprecedensową i potężną moc temu, co je ma pod całkowitą kontrolą, szczególnie w demokracji. Myślę, że żadna oświecona i uczciwa osoba nie zaprzeczy temu, co napisałem.

Jest oczywiście wiele nieoświeconych ludzi, którzy uważają, że oglądanie telewizji nie ma żadnego wpływu na nich, twierdząc, że podejmują oni własne i niezależne od sztucznej rzeczywistości (dostarczanej przez telewizję) decyzje. Niestety są oni w tragicznym błędzie i specjaliści w tej materii poprą każde moje słowo.

Media tworzą opinię publiczną i w demokracji kontrolują cały proces polityczny.

Teraz pozostają pytania: Do jakiego stopnia , żydzi, którzy to kontrolują media, używają tę potężną moc? Jaki jest ich cel? Czego oni chcą?

Oczywiście, koszerna i politycznie poprawna odpowiedź to: Żydowscy szefowie mediów chcą tego samego, czego inni wielcy biznesmeni. Jako że jedynie są tylko biznesmenami chcą, aby ich interes przynosił czysty i wielki zysk.

Bardzo mi przykro, ale jest to beznadziejna bzdura!!!

To nie jest czysty przypadek, że gdzie tylko sie nie spojrzy to żydzi siedzą za sterami mediów. Również nie jest przypadkiem, że taka nieliczna grupa jaką są żydzi, ma praktycznie całkowitą kontrolę nad światowymi Ś.M.P.

Jednomyślność wszystkich wielkich Ś.M.P. na temat kluczowych zagadnień też nie jest przypadkowa!!!

Wszystko to jest planowe i celowe!!!

Jest to konsekwencja świadomej, głęboko przemyślanej działalności i doskonale zorganizowanej współpracy. Tylko dureń może uwierzyć w to, że to wszystko to tylko zwykły przypadek. „Ojcowie Chrzestni” mediów doskonale wiedzą czego chcą. Chcą władzy i całkowitej kontroli, nie tylko nad mediami, ale nad wszystkim wliczając nas, Gojów. Chcą być naszymi absolutnymi właścicielami do tego stopnia, że jeśli im się nie poddamy to po prostu nas zniszczą. Tak jak to dawniej, Pan ścinał głowę nieposłusznemu niewolnikowi.
Nie zdołam tu przekonać wszystkich, bo byłoby to zbyt łatwe i piękne, jedynie mogę przedstawić fakty historyczne i zdrowy rozsądek. Oczywiście dotrze to tylko do tych, co używają swoje oczy do patrzenia a rozum do myślenia.

Jest dla tychże ludzi krystalicznie jasny, cel żydowskiej działalności, począwszy od Księgi Rodzaju i przejęcia kontroli nad Egiptem przez Józefa i jego braci, poprzez stulecia aż do kontroli nad Rosją i innymi państwami przez żydowskich marksistów. W latach 30tych XX stulecia Niemcy nie wyrzucali żydów ze swojego kraju na bazie fanatyzmu religijnego. Oni po prostu chcieli swój własny kraj z powrotem!!! Niemcy chcieli prowadzić własne uczelnie, własne gazety, robić własne filmy, i mieć własnych prawników i lekarzy.

Jeśli chcecie poznać te fakty historyczne to musicie je studiować, niemożliwe jest wyliczenie ich wszystkich na paru kartkach.

Musicie usunąć pajęczynę z waszych umysłów i oczu a zdacie sobie sprawę, o co tu właściwie chodzi. Zauważycie, co ma na celu propaganda żydowskich mediów.

Chce ona żebyśmy stale się czuli winnymi, próbuje zabić naszą świadomość rasową, podtrzymując jednocześnie świadomość rasową żydów, próbuje przekonać nas abyśmy złożyli naszą broń i uciszyli naszych dysydentów.

Cel żydowskich mediów jest uczynić nas rasowo nieświadomych, spowodować abyśmy wstydzili się naszej kultury i naszych tradycji, żebyśmy bali się tworzyć organizacje, które mają na celu nasze wspólne dobro, żeby przerażała nas myśl o tym, że ktoś o nas może pomyśleć …..Rasiści.

Głównym zadaniem żydowskich mediów jest rozbroić nas moralnie, wyrwać i spalić nasze korzenie uczynić nas całkowicie bezbronnymi i w końcu po prostu nas zniszczyć.

To jest dokładnie to, co ma miejsce w dzisiejszych czasach.

Pomyślcie nad tym troszeczkę a zobaczycie jak to wszystko ładnie się zazębia.

Żbik

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=25&t=503

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=25&t=510

Jedna odpowiedź to “Jak to się wszystko ładnie zazębia. Cezary Żbikowski”

  1. Homepage Says:

    fantastic work… Outstanding weblog here! Also your web website a great deal up quick! What web host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my web site loaded up as quick as yours lol… 779127


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: