Trybunał Wojskowy o destrukcyjnej działalności Putina

Tekst pochodzi z najnowszej książki autorstwa Henryka Pająka zatytułowanej „Chazarska dzicz panem świata – tom I- Zagłada Rosji”.

Aby uniknąć pomówień ze strony wszelkich, wrogich prawdzie kręgów, wiadomej proweniencji, i ludzi z defektami intelektualnymi, Redakcja SS skonfrontowała tłumaczenie tekstu zawarte w książce H. Pająka z tekstami dotyczącymi poniższego wydarzenia a istniejącymi w rosyjskojęzycznej sieci z pomocą profesjonalnego tłumacza języka rosyjskiego i podjęła w pełni odpowiedzialną decyzję zamieszczenia poniższego materiału na stronie SS.

Ponadto Redakcja SS, spotykając się z kompletnie niemerytorycznymi atakami pod swoim adresem ze strony różnorodnych obolałych intelektualnie maniaków W. Putina, zamieszcza również zapis video z wydarzenia o którym tekst traktuje aby każdy z czytelników miał możność sięgnięcia do źródła. Nie życzymy miłej lektury ze względu na ponurą treść zamieszczonego przez nas materiału.

Materiał polecamy szczególnie, od serca, dyżurnym „putinologowym” opluwaczom Henryka Pająka, ku ich refleksji…

Ps. I tom Trylogii Henryka Pająka zatytułowany „Chazarska dzicz panem świata- zagłada Rosji” jest dostępna u autora. Zamówienia można składać w wydawnictwie „Retro” telefonicznie.   Kontakt tel. 81- 50 30 616

Źródło: www.zerkalov.org/node/2794

Źródło: http://viktor-iluhin.ru/node/361

Data publikacji: 11.02.2011

Tłum. z jęz. ros. A.T.

Dnia 10.02.2011 roku w mieście Moskwa decyzją Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego odbył się Sąd Wojenny w sprawie przeglądu destrukcyjnej działalności W.W.Putina.
Z mową oskarżycielską na posiedzeniu Trybunału wystąpił deputowany Dumy Państwowej, wybitny prawnik Federacji Rosyjskiej, W.I.Iliuchin. Przedstawiamy mowę głównego oskarżyciela i wyciąg z wyroku Sądu Wojskowego.

Szanowni towarzysze broni!

Zgodnie z decyzją Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego, odbytego w lutym 2008 roku, jego Prezydium utworzyło Trybunał Wojskowy w sprawie oceny działalności byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, byłego Najwyższego Zwierzchnika Rosyjskich Sił Zbrojnych, Władimira W. Putina, obecnie premiera rządu Rosji.

Zjazd Oficerski nie mógł zlekceważyć tej niszczącej polityki, którą realizował i kontynuuje realizację Władimir Putin w odniesieniu do zdolności obronnej i bezpieczeństwa Rosji, w odniesieniu do rozkładu armii i floty oraz kompleksu wojenno-przemysłowego. Grupa uczonych, prawników, wybitnych wojskowych specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin wiedzy, przeprowadziła głęboką i bezstronną analizę działalności W. Putina i doszła do jednoznacznego wniosku o popełnieniu przez niego zamierzonych czynów, wynikiem których było radykalne osłabienie wojskowej, gospodarczej i innych sił kraju.

Czytaj resztę wpisu »

LIST OTWARTY REDAKCJI SS DO CZCIGODNYCH PANÓW PUTINOLOGÓW

W związku z Panów uwagami poczynionymi na www.grypa666.wordpress.com i komentarzu Pana Edwarda Maciejczyka przesłanym na adres SS, dyskredytującymi zamieszczone przez Redakcję na stronie SS tłumaczenie „Listu rosyjskiego nacjonalisty do Putina” jako „żydowską hasbarę” i uwagami o naiwności Redakcji SS, członkowie Redakcji pragną ustosunkować się do zarzutów Panów, zadając również pytania.

Pytanie pierwsze do Szanownego Pana Andrzeja Szuberta. Czy „ataki” światowych żydomediów na Putina, o ile są to rzeczywiste ataki, są dowodem na patriotyzm i brak zbrodniczej działalności reżimu Putina w niszczeniu Rosji i narodu rosyjskiego?

Redakcja SS kierując się logiką, uważa, że „ataki” żydomediów mogą być jedną z metod uwiarygodniania Putina i czynnikiem podstępnego konsolidowania niezorientowanych Rosjan wokół agenta rządu światowego, Putina (realizuje z żelazną konsekwencją kolejne etapy przystosowywania Rosji do NWO). Ale pomińmy tę tezę i przyjmijmy pańskie założenie, że Putin jest patriotą i rosyjskim mężem stanu. Jakie ma Pan na poparcie tej tezy dowody?

Prosimy o przytoczenie danych statystycznych za okres rządów Putina odnoszące się przede wszystkim do takich wskaźników jak:

Stan liczebny narodu rosyjskiego za rok 1999 i za rok 2010

Potencjał bojowy Armii Rosyjskiej za rok 1999 i za rok 2010

Stan kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego za rok 1999 i za rok 2010

Stan przemysłu za rok 1999 i za rok 2010

Stan rolnictwa za rok 1999 i za rok 2010

Liczba napływowych cudzoziemców za rok 1999 i za rok 2010

Wielkość obcego (żydowskiego kapitału) za rok 1999 i za rok 2010

Liczba narkomanów, alkoholików, prostytutek (włącznie z dziećmi) rok 1999 i rok 2010

Liczba tak zwanych „biezprizornych” czyli osieroconych, bezdomnych dzieci ulicy

Liczba dzieci rosyjskich wywiezionych za granicę do adopcji (czy tylko?) rok 1999 i 2010

Liczba zlikwidowanych wsi, przysiółków i innych miejscowości rok 1999 i rok 2010

Stan służby zdrowia rok 1999 i rok 2010

Ilość ( w ha ) sprzedanej ziemi terytorium rosyjskiego obcym podmiotom państwowym i prywatnym rok 1999 i rok 2010

Wielkość kadry inżynierskiej, medycznej, uniwersyteckiej i naukowej rok 1999 i rok 2010

Poziom bezrobocia rok 1999 i rok 2010

Wielkość i potencjał zbrojny organów specjalnych rok 1999 i rok 2010

Czytaj resztę wpisu »

Putin planuje cotygodniowe seanse psychoterapeutyczne dla obywateli Federacji Rosyjskiej

Komentarz: Redakcja dostrzega w tej informacji, w związku z napiętą sytuacją polityczną w Rosji, następny zabieg socjotechniczny zużytej do cna władzy. Zastrzegamy się, że bardzo dobrze orientujemy się co do następnej sfory grabieżców, tej samej proweniencji „narodowo-religijnej” co obecna sfora, usiłującej przechwycić kontrolę nad tłumami protestujących i zdesperowanych Rosjan. Naszym krytykom, oszczercom, ignorantom i wszystkim, którym obca jest prawda, polecamy obejrzeć załączone pięć wideofilmów objaśniających rzeczywistą naturę wydarzeń w Rosji. Niestety z braku czasu nie możemy dokonać tłumaczenia ad hoc. Ale jesteśmy przekonani, że wybitnym putinologom, kremlinologom i rusologom nie zbywa na znajomości języka rosyjskiego. Przynajmniej na poziomie elementarnym. Zwłaszcza demaskatorom hasbary. Miłego oglądania, panowie!

Źródło: http://www.rusimperia.info/news/id10706.html

Data publikacji:27.12.2011

Tłum. RX

Premier Rosji, Władimir Putin, powiedział, że powinno „wzmagać się wysiłki w celu wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji ze społeczeństwem”. Według ITAR-TASS, jako przykład podał on prezydenta USA, Franklina Delano Roosevelta, który w czasie Wielkiego Kryzysu, ustanowił tradycję cotygodniowych przemówień radiowych głowy państwa do obywateli.

„Głównym celem była ogólnospołeczna psychoterapia żeby wpoić obywatelom zaufanie do przyszłości”– wyjaśnił Putin sens wystąpień radiowych Roosevelta.

Dodał przy tym, że możliwości amerykańskiego prezydenta ograniczone były tylko do przekazu radiowego a teraz jest telewizja i internet , ale „my nimi posługujemy się nieskutecznie”. Dyskusja o pożytecznych właściwościach regularnych orędzi do obywateli odbyła się na posiedzeniu Gossowietu (Rada Państwa) gdzie omawiano decentralizację władzy, rozdzielenie kompetencji i przekazanie ich przez federalne centrum do regionów.

Co dokładnie mogło nakłonić premiera Rosji do myśli o psychoterapii i o sugerowaniu obywatelom zaufania do przyszłości, nie poinformowano.

 Правда про Путина, Медведева,Чубайса, Ельцина 1/5

Czytaj resztę wpisu »

List otwarty rosyjskiego nacjonalisty do Putina

Materiał unikatowy w polskojęzycznym necie, o bezcennej wartości. Prosimy kopiować i rozpowszechniać.

Źródło: http://vnssr.my1.ru

Data publikacji: 16.10.2011

Tłum. RX

PUTLER. Czekamy kiedy otrujesz żonę i zastrzelisz się.

Panie Putin, pisze do pana obywatel Rosji, narodowości rosyjskiej. Tak, rosyjskiej a nie „rossijańskiej”, jak by pan chciał. Pomimo wszystkich pana wysiłków unicestwienia narodowości rosyjskiej ona ciągle jeszcze istnieje i tak właśnie siebie nazywa!

A teraz będę mówił w imieniu całego narodu. Kto dał mi takie prawo? Moja dusza rosyjska, mój duch rosyjski, moja rosyjska krew. Dzięki nim każdy Ruski czuje jedność ze swoim narodem, czuje odpowiedzialność za jego los i ból z powodu jego cierpień.

Naturalnie, w związku z brakiem u pana wszystkiego co wymieniłem powyżej, nie jest pan w stanie zrozumieć o czym mówię. Za pomocą tego listu nie szukam pańskiego zrozumienia bo byłoby to z mojej strony największą naiwnością. Ja chcę tylko zadać panu kilka pytań, których nie usłyszy pan nigdy podczas wyreżyserowanych, teatralnych, pańskich programów telewizyjnych pod nazwą „Gorąca linia z Putinem”. Takie pytania chciałby panu zadać każdy Rosjanin na którym pan i pańscy kompani postawili „ciężki krzyż” i spisali na straty. A odpowiedzieć na te pytania będzie pan musiał wcześniej czy później.

Bądźcie pewni, panie Putin, że odpowiecie na wszystkie i za wszystkie!

A teraz pytania.

Proszę powiedzieć, kiedy w 1999 roku Rodzina (Nazwa ówczesnej jelcynowsko-żydowskiej mafii na Kremlu- tłum.), reprezentowana przez Diaczienko, Jumasziewa, Wołoszina i Dieripaskę, wybrała pana szefem projektu „Utylizacja Rosji” i wybrała na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej to co pan wtedy czuł? Radość z perspektywy kariery czy wstyd za zdradzoną Ojczyznę? Proszę powiedzieć, kiedy po serii zamachów bombowych na bloki mieszkalne we wrześniu 1999 roku, oficerowie FSB nieoczekiwanie zawalili sprawę i zostali złapani na gorącym uczynku próby zamachu na kolejny blok mieszkalny w Riazaniu, 23 września, to czy przestraszył się pan tego, że naród zorientuje się co do pana roli w tych zamachach terrorystycznych albo czy był pan przekonany o swojej bezkarności?

Czytaj resztę wpisu »

Nadchodzi putinowski faszyzm i dyktatura

Źródło: http://www.3rm.info/18946-gryadet-putinskij-fashizm-i-diktatura.html

Data publikacji: 25.12.2011

Tłum. RX

Andriej IŁŁARIONOW

Były doradca Władimira Putina jest przekonany o szybkim zaostrzeniu reżimu w Rosji.

Rossijańska władza, być może, gotuje się do zastosowania drastycznych środków w celu obrony obecnego reżimu. Według byłego doradcy ds. ekonomicznych Władimira Putina, Andrieja Iłłarionowa, nie są wykluczone zabójstwa przywódców opozycyjnych, zamachy terrorystyczne, konflikt zbrojny a nawet wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego.

Na falach stacji radiowej Finam.fm Iłłarionow powiedział, że obywatele niezadowoleni z obecnej sytuacji w kraju w ogólności jak i ,zwłaszcza, z powodu fałszerstw wyborczych podczas ostatnich wyborów do Dumy, nie powinni żywić żadnych złudzeń co do tego, że Kreml zamierza spełnić chociaż część żądań podnoszonych na wielotysięcznych wiecach.

W jego opinii „ze strony władzy nie ma żadnej zmiany”. Władza nie widzi konieczności przeprowadzania jakichkolwiek zmian, oprócz zmian czysto kosmetycznych i stworzenia pewnego rodzaju zasłony dymnej, która mogłaby odwrócić uwagę i w pewien sposób osłabić ruch protestu”. To nie władza stała się bardziej bezczelna w sprawie fałszerstw wyborczych ale społeczeństwo stało się bardziej nietolerancyjne w stosunku do władzy, uważa doradca.

„Władza zajmuje się prowokacjami i zniesławieniami, w tej liczbie tych tych, którzy organizują wiece, ale najważniejsze jest to że władza przygotowuje się do zemsty. Władza poważnie przygotowuje się do zastosowania ostrego wirażu, kiedy od tak zwanej, w cudzysłowiu, liberalizacji i demokratyzacji, zacznie ona rozwijać się w całkowicie innym kierunku. Wydarzy się to bardzo szybko”- powiedział Iłłarionow.

Czytaj resztę wpisu »

Putinowska eFeRja: Prokuratura w Stawropolu utożsamiła prawosławie z ekstremizmem

Źródło: http://www.3rm.info/18859-prokuratura-na-stavropole-identificirovala.html

Data publikacji: 23.12.2011

Tłum. RX

Kozacy z Kraju Stawropolskiego wyrazili oburzenie z powodu prób oskarżania ich o ekstremizm. Prokuratura Rejonu Liewokumskiego Kraju Stawropolskiego poleciła usunąć ze Statutów społeczności kozackich uwagi dotyczące prawosławnej tożsamości kozactwa, dopatrzywszy się w nich oznak do podżegania do nienawiści religijnej.

„Czy w prokuraturze nie wiedzą o tym, że wszystkie decyzje podejmowane są przez Kozaków w obecności duchowieństwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, wzywającej zgodnie z kanonami naszej religii do współdziałania, koegzystencji z przedstawicielami innych wyznań na prawach dobrosąsiedztwa i tolerancji religijnej?! Nie wiedzą, że bez modlitwy i błogosławieństwa Kozacy nie rozpoczynają niczego?!”– powiedzieli w odniesieniu do stanowiska prokuratury atamani społeczności kozackich Piatigorska i Goriacziewodska, Władimir Ponomariew i Walierij Pomatow, donosi Eparchia Piatigorska. Podkreślili oni, że „w prawosławiu nie ma miejsca na ekstremizm, nie ma niczego z tych ruchów radykalnych, które nie widzą grzechu w krwawej walce z innowiercami i motywują ludzi do prowadzenia wojen i konfliktów”.

„Jak w tym kontekście oceniać działania prokuratury?! Przecież zgodnie z zaprezentowaną logiką można oskarżyć o ekstremizm i samą Rosyjską Cerkiew Prawosławną i siły wspierające Kozaków w osobie prezydenta i rządu Federacji Rosyjskiej!”- piszą atamani.

Ocenili oni działania prokuratury jako „atak na zasady, zgodnie z którymi Kozactwo i prawosławie są nierozdzielne”.

Czytaj resztę wpisu »

Putinowska eFeRja: Waleczni policjanci biją brzemienną Moskwiczankę

KOMENTARZ: Redakcja uważa, że obywatelka Jeliena zareagowała zbyt histerycznie na taki drobiazg jak zasłużona kara w postaci parunastu kopnięć nogą i paru ciosów pięścią wymierzonych w obronie własnej przez ORGANY za terrorystyczny, podstępny atak miejskiej terrorystki.

Okolicznością obciążającą jest nakłonienie męża do tejże działalności terrorystycznej.

Cóż się na tym świecie dzieje! Zupełny brak szacunku dla władzuchny, i to chazarokratycznej.

Źródło: http://3rm.info/18810-doblestnye-policejskie-izbili-beremennuyu.html

Data publikacji: 21.12.2011

Tłum. RX

Przechadzka po śniegu spadłym w niedzielę w stolicy Moskwie stała się przyczyną zajścia po którym 22-letnia moskwiczanka Jeliena Astafiewa trafiła do szpitala z zagrożeniem poronienia, pisze LifeNews. Według słów młodej kobiety, została ona pobita na ulicy przez funkcjonariuszy policji. „Szłam z mężem przez podwórze i rzucaliśmy śnieżkami”Jeliena opowiadała lekarzom w szpitalu. „Jedna ze śnieżek przypadkowo spadła na policyjny radiowóz. Wyszło z niego dwóch funkcjonariuszy a jeden z nich rzucił się na nas”- mówiła dalej poszkodowana. Incydent miał miejsce w pobliżu domu nr 2 przy ulicy Kuskowskiej o godzinie w pół do pierwszej w nocy. Do stołecznego szpitala Jeliena i jej mąż Michaił zostali przewiezieni o godzinie 2:30. „W szpitalu mąż poszkodowanej kobiety opowiedział, że pobił ich policjant, który przedstawił się jako starszy porucznik Wasiliew, pracownik posterunku policji „Pierowo”– poinformowali lekarze. „Powiedział, że bicie trwało i w czasie jazdy do szpitala. Po otrzymaniu pomocy w szpitalu małżeństwo postanowiło zwrócić się do prokuratury”– mówili lekarze. Po przebadaniu Jelieny postawili oni wstępną diagnozę, która brzmiała: „Uraz brzucha i zagrożenie poronieniem”. Poszkodowana wyjaśniła, że jest w 12-tym tygodniu ciąży.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Putinowska eFeRja: Waleczni policjanci biją brzemienną Moskwiczankę została wyłączona

Putinowski reżim na skraju upadku. Słowo za narodem

Komentarz: Redakcja gorąco poleca przeczytanie tego artykułu z najgłębszą uwagą gdyż jasno on ukazuje prawdziwą sytuację Rosjan w tym przemodelowanym sowieckim łagrze zwanym obecnie Federacją Rosyjską.

Sprezentowano narodowi nowo-stare „antykomunistyczne” symbole państwowości eFeRowskiej, wprowadzono „wolny rynek” (tak się nazywa obecnie żydobolszewickie prawo nieskrępowanej grabieży własności narodu rosyjskiego), formalnie wprowadzono wolność polityczną (można z kolegą bez obaw ponarzekać na ulicy), wolność słowa (to znaczy wolność opluwania narodu rosyjskiego), wolność mediów (pod warunkiem, że należą do narodu przebranego), wolność ekonomiczną (można grzebać w śmietnikach do woli), wolność religijną (można wyznawać każdą religię oprócz faszystowskiego chrześcijaństwa) i całe mnóstwo innych wolności, którymi Rosjanie tak się zachłysnęli, że pomarło się przedwcześnie ponad 20 milionom w ciągu 20 lat huraganu wolności.

Redakcja przyznaje, że tematyka rosyjska, a uściślając, tłumaczenia materiałów z internetowych stron rosyjskich patriotów, ludzi uczciwych, którzy nie biorą udziału w orgii obłudy i faryzeizmu, zajmuje ostatnimi czasy sporą część „oferty publicystycznej” naszej strony. Powodem jest brak wyczerpujących informacji dotyczących spraw rosyjskich w polskojęzycznej sieci internetowej a także celowo manipulacyjne dezinformacje pojawiające się w polskojęzycznej sieci. Nie ukrywamy, że żywimy sympatię do narodu rosyjskiego, do Białorusinów, Węgrów, Włochów i wszystkich narodów uciśnionych przez diabelskie ustroje.

Nie ukrywamy, że życzymy wyzwolenia Rosjanom, że nawet gorąco tego pragniemy.

Dlatego będziemy dokładać starań żeby ukazać naszym czytelnikom rzeczywistą sytuację w Rosji. Co do pana Putina, to również nie ukrywamy, że nie cieszy się on naszą miłością, biorąc pod uwagę jego osiągnięcia w kierowaniu FR i wpływie na los Rosjan. Poza tym nie przeceniamy jego roli gdyż na podstawie doświadczenia politycznego wiemy, że istnienie pana Putina zależy tylko i wyłącznie od woli Wielkich Zwierzchników.

Kierowane do nas uwagi „prostujące” naszą opinię co do „patrioty” (należałoby zdefiniować najpierw to pojęcie) pana Putina z koronnym argumentem o uwięzieniu żyda Chodorkowskiego, nie trafiają nam do przekonania ponieważ historia roi się od walk frakcyjnych, personalnych i partyjnych, włącznie z najgorszymi mordami, w łonie jednego ruchu, partii czy grupy mafijnej. Węże, żmije i skorpiony raczej długo nie pozostają wegetarianami. Bardzo będziemy natomiast wdzięczni za dostarczenie Redakcji merytorycznych danych na temat osiągnięć pana Putina i spółki w rodzaju podniesienia stopy życiowej Rosjan, powiększenia bazy przemysłowej i niezależności żywnościowej Rosji, obniżenia współczynnika przestępczości itp., itd.

Prosimy także o wyjaśnienie nam celu wprowadzania w Rosji systemu elektronicznych dokumentów a finalnie czipowania i integracji z elektronicznym systemem kontroli światowej. W zakończeniu pragniemy zwrócić uwagę na samoistnie rzucające się analogie pomiędzy sytuacją polityczną w Federacji Rosyjskiej opisaną w przedstawionym artykule a sytuacją w pewnym znajomym nam „eurolandzie”. Życzymy miłej, raczej skupionej, lektury.

Źródło: http://www.rusimperia.info/catalog/1413.html

Data publikacji: 16.12.2011

Tłum. RX

Zbliża się świt…

Czekistowsko-oligarchiczny reżim gorączkuje i ma dreszcze. W całym kraju, od Petersburga do Władywostoku, trwają akcje protestacyjne jakich Rosja nie widziała od 1991 roku…

Premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin publicznie powiedział, że masowe wiece protestacyjne są wynikiem działań Departamentu Stanu USA. Nie, panowie kremlowscy władcy, masowe wiece protestacyjne to następstwo WASZEJ działalności, następstwo prowadzonej przez WAS antyspołecznej, przede wszystkim antyrosyjskiej, polityki. Szulerskie manipulacje podczas przeprowadzonych 4 grudnia 2011 roku wyborów do Dumy Państwowej to w istocie nie przyczyna a tylko skutek, który wyprowadził ludzi na miejskie place. Najgłębsza przyczyna leży w powszechnym niezadowoleniu tymi wynikami, które ludzie dostali przez całe 20 lat po formalnym upadku KPZR (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego- tłum.). A ludzie dostali nie długo oczekiwane wyzwolenie od kosmopolitycznej władzy komunistycznej nomenklatury ale dostali rozbicie i grabież kraju, otrzymali poniżenie narodowe, puste kieszenie, postępujące wymieranie i wypieranie rdzennego narodu, łgarstwa trwające bez końca i pseudodemokratyczną dyktaturę tej samej, tyle że przebudowanej i przefarbowanej, załganej do szpiku kości i grabieżczej, partyjno-czekistowskiej „elity”, wyznaczonych przez nią oligarchów i już dojrzałego jej potomstwa.

Czytaj resztę wpisu »

Putin to najlepsza kandydatura dla Izraela

Źródło: http://www.rusimperia.info/news/id10457.html

Data publikacji: 12.12.2012

Tłum. RX

Władimir Putin i Berl Lazar

W poniedziałek 12 grudnia Minister Spraw Zagranicznych Izraela, Avigdor Liebermann, odbył spotkanie z izraelskimi dziennikarzami. Główną kwestią było oczywiście jego skandaliczne oświadczenie „o uczciwych i demokratycznych wyborach” w Rosji, donoszą żydowskie media. Liebermann powiedział, że „naruszenia wyborcze zdarzają się i u nas” a żadnej rozsądnej alternatywy dla Izraela nie ma poza Władimirem Putinem.

Podczas briefingu szef izraelskiego MSZ jeszcze raz podkreślił, że wybory do Dumy Federacji Rosyjskiej odbyły się całkowicie normalnie. Według jego słów, ogłoszone wyniki są podobne do „wyników badań przeprowadzonych przez zagraniczne ambasady” i całkowicie odzwierciedlają nastroje rosyjskich wyborców. Putin to nie tylko najlepsza ale i bezalternatywna kandydatura dla Izraela.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Putin to najlepsza kandydatura dla Izraela została wyłączona

Elektroniczny obóz koncentracyjny. Putin: Rząd Federacji Rosyjskiej opracowuje nową koncepcję Glonass

Źródło: http://3rm.info/4614-yelektronnyj-konclager-prodolzhenie.html

Data publikacji: 10.08.2010

Tłum. z jęz. ros. RX

Putin: Rząd Federacji Rosyjskiej opracowuje nową koncepcję  FCP GLONASS, czyli koncepcję nowego federalnego programu docelowego do 2020 roku, powiedział we wtorek premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin.

„Jest on przede wszystkim zorientowany na praktyczne zastosowanie nowej technologii i oczywiście my liczymy na aktywny udział regionów”– powiedział Putin na spotkaniu dotyczącym rozwoju GLONASS. W związku z tym zaproponował on wszystkim podmiotom Federacji Rosyjskiej aby w 2011 roku opracowały i przyjęły swoje programy regionalne wykorzystania GLONASS. Szef rządu obiecał przy tym pomoc z budżetu federalnego.

„Zlecam Ministerstwu Regionów i Ministerstwu Finansów zbadanie tej kwestii i przedłożenie konkretnych propozycji”– dodał Putin. Premier zwrócił uwagę, że koniecznie trzeba określić z góry jasne kryteria oceny pracy władz regionalnych w kwestii wdrażania technologii nawigacyjnych. Ponadto Putin powiedział, że w najbliższym czasie trzeba zintegrować w jedną całość wszystkie nawigacyjno-informacyjne systemy na poziomie lokalnym, regionalnym i federalnym i powierzyć w ten sposób służbom specjalnym jeden format współdziałania. Obecnie takiego kompleksowego podejścia, jak przyznał Putin, w regionach nie ma a wszyscy pracują na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie”. Putin powiedział również, że w grudniu tego roku rozpoczną się letnie próby aparatu kosmicznego nowej generacji o nazwie GLONASS-K. Dysponuje on dużo wyższymi charakterystykami jakościowymi i ma dłuższy okres eksploatacji. Firma „Operator” proponuje władzom nakazanie kupna TS (telełączność) tylko z systemem GLONASS. Federalny operator sieciowy systemu GLONASS, OAO „Systemy nawigacyjno-informacyjne” proponuje zobowiązać organy władzy federalnej regionalnej do zakupu środków transportowych wyposażonych tylko w system GLONASS, oświadczył we wtorek w trakcie spotkania u premiera w sprawie funkcjonowania systemu GLONASS, dyrektor generalny firmy Aleksandr Gurko.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: