Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Benedykt gości Żydów w Watykanie


Źródło: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A449-RatzJews.htm

Data publikacji: 25.12.2011

Tłum.: GREGORIUS

W dniu 12 lutego 2009 roku „papież” Benedykt XVI i „kardynał” Walter Kasper, ówczesny

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, przyjęli w Watykanie delegację żydów. Ci ostatni byli członkami Konferencji Głównych Amerykańskich Organizacji Żydowskich. Obecni także byli przedstawiciele judaizmu. Przy tej okazji „papież” wyraził swój zamiar odwiedzenia Izraela, co rzeczywiście uczynił w maju tegoż roku. Spotkanie to także przygotowało wizytę w rzymskiej synagodze, która miała miejsce w styczniu 2010 roku. Ponieważ soborowy neo-„kościół” coraz bardziej wprowadza judaizm do swojej doktryny to trzeba jasno powiedzieć, że jeśli będzie to kontynuowane a Bóg nie będzie interweniował to wkrótce ujrzymy całkowitą zamianę religii Jezusa Chrystusa na religię żydowskiego kapłana Kajfasza.

Komentarze 4 to “Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Benedykt gości Żydów w Watykanie”

 1. Matt Says:

  A od kiedy niby kościół rzymskiego kata głosi pełnię Ewangelii Mesjasza i JEGO OJCA ŚWIĘTEGO JAHWEH?? Głową kościoła rzymskiego kata jest pontifex maximus jego „ekscelencja” i „wielebność” „podróbka” na którego wierni wołają: „ojciec święty”

  Mordowanie prawdziwych wyznawców Jezusa, którzy (JAHUSZUA) ginęli z rąk oprawców, wyroków watykanu. Faktycznie to „boży” kościół…

  Rzym od dawien dawna sprawuje ukrytą władzę nad niemal wszystkimi narodami, tworząc tajemne stowarzyszenia i inne podsekty, korporacyjne sieci zniewalające gospodarki narodów…A nawet piękny protestantyzm, stworzył katolik Luter, aby rzym miał znowu pretekst do walki z heretykami, no i już niedługo się zacznie…

  „”””””””””W czasie Wielkiego Ucisku one będą rzeźniami. Męczennicy będą spożywani jako chleb do komunii. Winem w ich pucharach będzie krew męczenników. JA ostrzegłem was, co jest znakiem bestii. Tutaj jest prawda. Jak wielu z was zatka swoje uszy? Jak wielu z was zasłoni swoje oczy. Jak wielu z was powie: Ja nie chcę słyszeć! Ale JA mówię teraz do Gości.

  Wielki Ucisk jest na horyzoncie. Wy stoicie na skraju skały i wy będziecie tutaj i to jest tylko kwestią czasu! Przeto JA mówię do Gości. Wy lepiej dobrze nastrójcie waszą wiarę teraz, gdyż jeśli nie macie wystarczająco wiary teraz, aby MI uwierzyć w tych małych sprawach, to jak będziecie mogli uwierzyć MI w większych sprawach podczas Wielkiego Ucisku? Czy będziecie mieli wiarę, aby powiedzieć do kamienia w MOIM Imieniu: “To jest chleb”? gdyż dla tych, których JA ukrywam i dla tych, których zaopatruję, to będzie jak manna, jak krople rosy na trawie waszych trawników. Ale to będą widziały wasze oczy i to tylko wtedy, jeśli macie wiarę i wierzycie we MNIE! Lepiej nastrójcie swoją wiarę już teraz. W przeciwnym razie wasza wiara będzie tylko wystarczająca do oddania waszego życia! „””””””””””

  Dlaczego tak jest, że „chrześcijanie” gardzą z judaizmu ?

  Czyż Mesjasz wybranych nie praktykował TORY ??

  Zacznijcie wreszcie oddzielać syjonistów, talmudystów, kabalistów i innych satanistycznych pseudo Izraelczyków od tych prawdziwych, żyjących wg Tory i ksiąg proroczych, którzy nie widzą pięknych owoców, tego oszukanego chrześcijaństwa prawosławno-protestancko-katolickiego – tak to jest jedna wielka rodzina pod dyktatem pontyfa, co widać , słychać i czuć.

  Całe te „chrześcijaństwo” karmi się kłamstwami i półprawdami, oczywiście wyrwanymi z Biblii….

  1 księga – Biblia, a dziesiątki różnych doktryn, i każdy „kościół” krzyczy: ‚U nas jest prawda, zbawienie i Jezus..”

  Do wyboru do koloru….. każdy może sobie wybrać „drogę” do „nieba” i iść wg własnych upodobań….

  HALO!!!!!!!!

  A co z upodobaniami BOGA OJCA ŚWIĘTEGO, STWORZYCIELA nieba, Niebios i ziemi ????/

  Co z TORĄ ??

  Nic dziwnego, że judaiści odrzucają Ewangelię NT, ponieważ świat „chrześcijański” odrzucił Ewangelię ST, TORĘ, która jest fundamentem wiary każdego: (Rzymian 11)

  Zbawienie też dla pogan

  (13) Pytam więc: Czy upadli i się potknęli? To nie możliwe! Ale z powodu ich upadku
  zbawienie jest dla pogan, aby ich pobudzić do zazdrości. Dz 13,46 ; Pwt 32,21 ; Rz 10,19
  (14) Jeśli zaś ich upadek jest bogactwem dla świata, a poniżenie ich bogactwem dla pogan, to jak wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia.
  (15) Wam, poganom, to mówię, bo i ja jestem posłańcem pogan, radując się z tej służby,
  (16) tak abym jakoś pobudził zazdrość u niektórych z moich rodaków.
  (17) Albowiem jeśli ich odrzucenie jest pojednaniem świata, to czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem z martwych?
  (18) Jeśli zaś pierwocina jest święta, to i ciasto. I jeśli korzeń jest święty, to i jego gałęzie. Lb 15,17-21 ; Ne 10,37 ; Ez 44,30
  (19) Natomiast, jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś wszczepiony do niego, zyskałeś udział w korzeniu i w sokach drzewa oliwnego. Ef 2,11-19
  (20) Zatem nie chełp się z poniżenia tych gałęzi, bo jeśli zaś chełpisz się z ich poniżenia,
  (to pamiętaj), że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Jn 4,22
  (21) Powiesz więc: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony.
  (22) Słusznie zostały odłamane z powodu niewiary, ty zaś z powodu tej wiary – trwaj! Rz 12,16
  (22) Nie mniej o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się lękaj, albowiem jeśli Bóg
  nie oszczędził naturalnych gałęzi, to i ciebie nie oszczędzi.
  (23) Zobacz więc na łagodność i surowość Boga dla tych, którzy upadli, natomiast dla ciebie łagodność Boga, o ile wytrwasz w łagodności, bo inaczej i ty zostaniesz odcięty. Hbr 3,14 i 4n
  (24) Kiedy oni odrzucą niewiarę – zostaną wszczepieni, albowiem potęgą jest Bóg,
  Który może ich ponownie wszczepić.
  (25) Jeśli ty według natury zostałeś odcięty od naturalnego drzewa oliwnego, wbrew naturze, to o ileż bardziej tamci według natury zostaną ponownie wszczepieni
  w swoje drzewo oliwne?
  (26) Albowiem chcę, bracia moi, abyście wiedzieli o tej tajemnicy i abyście wiedzieli,
  że zatwardziałość stała się na części Izraela aż do czasu przyjęcia pogan, Łk 21,24
  (27) tak aby Cały Izrael został zbawiony, tak jak jest napisane: Jr 31,33n ; Jn 10,14
  „Z Syjonu wyjdzie wybawiciel i usunie bezbożność od Jakuba. Iz 27,9 i 59,20 ; Ps 14,7
  (28) To dla nich Ja zawrę z nimi przymierze, kiedy od nich oddalę ich grzechy.” Mt 23,39
  (29) Z powodu was oni są nieprzyjaciółmi, ale z powodu wybrania są umiłowanymi
  ze względu na ojców,
  (30) ponieważ nieodwracalne są dary i wybraństwo Boże.
  (31) Podobnie jak wy, kiedyś byliście nie posłuszni Bogu, teraz zaś doznaliście
  miłosierdzia Bożego, pomimo waszej nieuległości,
  (32) tak jak i ci, którzy stali się nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia,
  aby i oni miłosierdzia dostąpili.
  (33) Albowiem Bóg poddał wszystkich przez więzy nieposłuszeństwa, aby nad wszystkimi (wybranymi) okazać miłosierdzie. Mt 22, 14 ; Gal,3,22 ; 1Tm 2,4
  1Kor 8,6

 2. Pisanka Says:

  Jednak Joseph Ratzinger w pracy: Wprowadzenie w chrześcijaństwo ujmuje Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. O Jezusie Chrystusie pisze, że to Ten: „który jako Bóg jest człowiekiem, a jako człowiek jest Bogiem”. O sprawiedliwości i miłosierdziu pisze, że zależeć będzie od Tego, który przez wiarę był dla nas towarzyszem drogi za naszych dni ziemskich: ” (…) nie sądzi tutaj – jak by należało oczekiwać – Bóg, Nieskończoność, Nieznany, Odwieczny. Oddał On raczej sąd Temu, który jako człowiek jest naszym bratem. Nie sądzi nas ktoś obcy, tylko Ten, którego znamy przez wiarę. Sędzia stanie przed nami nie jako ktoś zupełnie obcy, tylko jako jeden z nas, kto wie, co znaczy być człowiekiem, kto żył i cierpiał jako człowiek”.

 3. Wojwit Says:

  Tu o nieznanych faktach życia „dobrego katolika” Lutra. Był podwójnym mordercą – kanalią, która ukryła się za klauzurą aby ratować życie przed sprawiedliwym wyrokiem:

  http://gloria.tv/?media=178929

  (tu też o żydach – twórcach islamu (judaizmu dla nie-żydów)

 4. Paweł Says:

  Matt :
  Zacznijcie wreszcie oddzielać syjonistów, talmudystów, kabalistów i innych satanistycznych pseudo Izraelczyków od tych prawdziwych, żyjących wg Tory i ksiąg proroczych, którzy nie widzą pięknych owoców, tego oszukanego chrześcijaństwa prawosławno-protestancko-katolickiego – tak to jest jedna wielka rodzina pod dyktatem pontyfa, co widać , słychać i czuć.
  Całe te “chrześcijaństwo” karmi się kłamstwami i półprawdami, oczywiście wyrwanymi z Biblii….

  Milcz głupi żydzie. Nie ma znaczenia, czy mowa o syjonistach, talmudystach, czy innych cholernych żydkach. Narodem Wybranym są Chrześcijanie i Chrześcijaństwo jest JEDYNĄ drogą do zbawienia więc te żydowskie brednie Ci nie pomogą. Całe żydostwo karmi się kłamstwami i półprawdami. Tora! Tora! Tora!


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: