Uchwała o rozczłonkowaniu Rosji


Źródło: http://topwar.ru/9242-zakon-o-raschlenenii-rossii.html

Data publikacji: 13.12.2011

Tłum. RX

Nie jest tajemnicą, że rozczłonkowanie Rosji było odwiecznym marzeniem naszych wrogów. Istnienie silnego, monolitycznego państwa rosyjskiego nigdy nie dawało im spokoju. Ostatnie 100 lat przyniosło Rosji najcięższe doświadczenia w całej jej tysiącletniej historii. W ciągu całego ostatniego stulecia Rosja nieustannie walczy o przeżycie, balansując na krawędzi zachowania swojej państwowości i integralności terytorialnej. Walka ta rozpoczęła się od przewrotu lutowego w 1917 roku i trwa do dziś. Pierwsze próby Zachodu podważenia integralności terytorialnej państwa rosyjskiego były na oficjalnym poziomie podjęte już na początku Wojny Domowej w naszym kraju. Oficjalna mapa Rosji sporządzona na paryską Konferencję Pokojową w październiku 1918 roku, to znaczy jakieś półtora roku od przewrotu lutowego, włączała tylko część europejską naszego kraju. Następnie zamorscy potentaci, ukradłszy nam zwycięstwo w I Wojnie Światowej, już zacierali ręce obserwując narodzenie procesu rozczłonkowania Rosji na autonomiczne regiony. Ich nadzieje były uzasadnione ponieważ do tego czasu Rosja, zbierająca owoce obalenia autokracji, przeżywała okres nowej Wielkiej Smuty (upadku i chaosu- tłum.) a początek jej rzeczywistego podziału był już rozpoczęty. Planistom rozpadu naszego kraju pozostało już czekać i to niedługo, tym bardziej, że nowa władza ogłosiwszy prawo narodów do samostanowienia, sama była gotowa do rozdawnictwa części Imperium Rosyjskiego na prawo i lewo a tym jej prowincjom, które po prostu nie były jeszcze zdolne do samodzielności i otrzymania podarunku pełnej suwerenności, był nadany status republik, zakładający ich nieuchronne odejście od Rosji w przyszłości. Pomimo wszystkich wysiłków zdrajców Rosji i ich zagranicznych panów, rozwalenie Imperium zostało opóźnione o 80 lat podczas których dla ostatecznego osiągnięcia założonych celów nasi wrogowie robili wszystko co możliwe. Następną wielką próbą z której Rosja, wbrew wszystkim wrogom, wyszła w postaci potęgi światowej, była II Wojna Światowa. Idea rozczłonkowania Rosji tworzyła podstawę wojny ideologicznej faszyzmu przeciwko naszemu krajowi. Obudzenie świadomości narodowej „ciemiężonych” przez bolszewizm narodów powinno być gwarancją zwycięstwa Niemiec, przede wszystkim politycznego i duchowego, oraz położenia kresu państwu rosyjskiemu.

Nowy wzrost walki ideologicznej o rozczłonkowanie Rosji miał miejsce z początkiem Zimnej Wojny. Koncepcja zniszczenia rosyjskiej państwowości była stworzona w USA na poziomie legislacyjnym. 17 lipca 1959 roku uchwalono w USA ustawę o numerze 86-90 zatytułowaną „O zniewolonych narodach”. To bardzo symboliczne, że ten wstrząsający swoim wiarołomstwem dokument, był przyjęty w rocznicę zamordowania ostatniego rosyjskiego Imperatora i jego rodziny. Ta uchwała ma jeszcze jedną nazwę, mianowicie „uchwała o rozczłonkowaniu Rosji”. Istota tej amerykańskiej uchwały polega na tym, że Sowiecka Rosja ujarzmiła Kraje Nadbałtyckie, Ukrainę, Białoruś, Kraje Zakaukazia, Turkiestan, Idel Ural (Powołże), Kazakino (tak zwany „kraj kozaków”, na przykład zbieżny z granicami w zarysie z Południowym Okręgiem Federalnym) itd. Oprócz Rosji i jej prowincji w dokumencie wspomina się i o innych krajach. Przytoczmy fragment tekstu tego dokumentu: „Ponieważ te ujarzmione narody widzą w USA twierdzę wolności ludzkiej, szukają ich przywództwa w sprawie swego wyzwolenia i przywrócenia niepodległości, w sprawie przywrócenia wolności religijnej dla chrześcijan, żydów, muzułmanów, buddystów i innych wyznawców a także swobód osobistych i ponieważ dla bezpieczeństwa narodowego USA życiową koniecznością jest niezachwiane wsparcie dążeń do wolności i niepodległości okazywane przez te narody, ….właśnie my musimy w odpowiedni oficjalny sposób, wyraźnie pokazać takim narodom, historyczny fakt, że naród USA podziela ich aspiracje do odzyskania wolności i niepodległości”.

Ważne jest żeby pamiętać, że wraz z rozwaleniem ZSRR, uchwała ta nie była anulowana i pozostaje ona jednym z symboli prawdziwego oblicza polityki USA w stosunku do naszego kraju. Trudno nie zgodzić się z tym, że uchwała USA 86-90 od dawna z powodzeniem działa na terytorium naszego kraju. Świadomie czy nie ale duch i litera tego dokumentu jest już w większej części zrealizowana w praktyce. To czego nie udało się Zachodowi zrealizować w wyniku dwóch wojen światowych to udało się zrealizować w 1991 roku. Rosja już utraciła znaczącą część swoich „ujarzmionych” terytoriów, pozostawiając poza swoimi granicami dziesiątki milionów swoich rodaków. Pisarze światowych praw już osiągnęli określone sukcesy bo przecież na powierzchni naszego jedynego kraju pojawiły się już pęknięcia pomiędzy jej prowincjami, narodowymi republikami. W niektórych miejscach na tyle głębokie, że budowa pomiędzy nimi nowych mostów wydaje się praktycznie niemożliwym zadaniem. Ponadto założenie, że zamorscy „wolnościowcy” na tym poprzestaną to więcej niż naiwność. Pozostaje im ostatecznie podzielić i tak już podzielony Ruski Świat a potem i nową Rosję, której nie wolno pozwolić na obronę swoich interesów narodowych, nie wolno pozwolić na powstanie z kolan i odbudowanie swojej potęgi narodowej żeby powtórnie stała się jedyną przeciwwagą dla światowego zła. I tu na pomoc panom ludzkich losów przyjdzie uchwała 86-90 w której powiedziano także, że działania prowadzone będą „dopóki nie będzie osiągnięta ta wolność i niepodległość wszystkich zniewolonych narodów świata”, a to oznacza, że tak zwany Idel-Ural (Powołże, Ural) i Kazakia (Północny Kaukaz) wchodzące w skład współczesnej Federacji Rosyjskiej, podlegają „wyzwoleniu”. W związku z istnieniem takiej treści oficjalnej zagranicznej doktryny politycznej USA, a to oznacza że także świata zachodniego, nasz naród i władza nie powinny żywić żadnych złudzeń, że Rosję pozostawią w spokoju. Będą kontynuować destabilizację Rosji, także od wewnątrz, posługując się do tego celu wszystkimi możliwymi środkami służącymi do dalszej suwerenizacji regionów Rosji i grając na uczuciach „patriotycznych” rosyjskich mniejszości narodowych.

To co działo się w Rosji wraz z przyznaniem regionom autonomii po 1991 roku często przypomina ten proces, który miał miejsce w pierwszym okresie istnienia ZSRR, kiedy tworzono republiki narodowe w składzie ZSRR. W okresie rządów Jelcyna obdarzono znacznym stopniem autonomii już istniejące republiki autonomiczne w składzie Federacji Rosyjskiej. „Bierzcie niepodległość, tyle ile chcecie!”– powtarzał Jelcyn. Do czego takie stanowisko Moskwy doprowadziło można, było obserwować na przykładzie czeczeńskiej tragedii lat 90-tych czyli uchwała USA 86-90 w działaniu!

Sama władza rosyjska i jej otoczenie, czynnie realizowały ten dokument w praktyce.

W związku z przedłużeniem działania norm prawnych analogicznych do uchwały „O zniewolonych narodach” i ostatnimi działaniami USA w sprawie destabilizacji istniejącego systemu bezpieczeństwa jądrowego, ogłoszone „przeprogramowanie” traci wszelki sens i staje się praktycznie niewykonalnym przedsięwzięciem. USA coraz bardziej wygląda w oczach świata na wilka który już nie potrzebuje odziewać się w owczą skórę. Nietrudno wyobrazić sobie jak gwałtowna byłaby radość Zachodu jeśli w latach 90-tych Rosja oficjalnie przyznałaby swoim narodowym autonomiom prawdziwą niezależność, podpisując tym samym pełną historyczną porażkę Rosji i faktycznie dokonując jej ostatecznego rozkładu.

Na szczęście polityczny chaos epoki Jelcyna odszedł w przeszłość i integralność terytorialną Rosji udało się zachować. O potrzebie wzmocnienia władzy centralnej i możliwym powiększeniu regionów aż do przejścia Rosji do ustroju unitarnego i podziału administracyjnego kraju na podstawie kryterium terytorialnego walczy się już 20 lat, twierdzi Żirinowskij i inni liczni politycy. Część tych inicjatyw wcielona już została w życie. Na terytorium Rosji stworzono Okręgi Federalne i powiększono niektóre regiony. Te działania rządu wniosły znaczący wkład w sprawę wzmocnienia nowego państwa rosyjskiego. Oczywiście, że wysiłki zszywania porwanej kołdry Federacji Rosyjskiej muszą być kontynuowane ponieważ na tym polega kwestia przeżycia całego ruskiego świata, którego jądrem jest obecna Federacja Rosyjska. Tylko monolityczne państwo rosyjskie, monolityczne nie tylko terytorialnie ale i duchowo, zdolne jest do przeciwstawienia się swoim wrogom i zlekceważenia wszelkich uchwał podejmowanych za granicą w odniesieniu do naszego kraju.

Komentarzy 5 to “Uchwała o rozczłonkowaniu Rosji”

 1. Uchwała o rozczłonkowaniu Rosji « Prawosławny Partyzant Says:

  […] Tłum. RX, Data publikacji: 13.12.2011, Za: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com […]

 2. Wojwit Says:

  Dwa cytaty z tego artykułu: „(…)Obudzenie świadomości narodowej „ciemiężonych” przez bolszewizm narodów…” i „(…)Rosja już utraciła znaczącą część swoich „ujarzmionych” terytoriów…”. Czemu jego autor o historycznych faktach, które do dziś mają bezpośredni wpływ na życie dziesiątków milionów ludzi pisze w cudzysłowie, czyli tak jakby były wymysłami jakichś niedowarzonych oszołomów? To, że jest rosyjskim patriotą (a przynajmniej za tym przemawia wymowa tego tekstu), wcale nie upoważnia go do naginania prawdy i naigrawania się z tych nacji, którym sowiecki ale także przecież i rosyjski wielkoruski imperializm zabrał ile tylko się dało. Takie „smaczki”, jak powyższe wcale nie zbliżają nas do siebie (znaczy Polaków do Rosjan a nie mnie do tego pana).

 3. lech SzczeblewskI Says:

  Wolny i niezależny Naród Rosyjski jest szansą dla wielu narodów ,które jeszcze mają odwagę
  i siłę obrony przed wprowadzaną zbrodniczą zachodnią demokracją.
  Krwawy walec zorganizowanych zbirów, przetacza się przez różne kontynenty i przerwaniu temu, wspólnie z innymi jeszcze wolnymi narodami może pokonać współczesnych szatanów wolności. Tak jej dopomóż BÓG.
  Lech

 4. Uchwała o rozczłonkowaniu Rosji 16 Grudzień 2011Dodaj komentarzPrzeskoczenie do uwag Źródło: http://topwar.ru/9242-zakon-o-raschlenenii-rossii.html Data publikacji: 13.12.2011 Tłum. RX Nie jest tajemnicą, że rozczłonkowanie Rosji było odwieczny Says:

  […] wrogom i zlekceważenia wszelkich uchwał podejmowanych za granicą w odniesieniu do naszego kraju. https://stopsyjonizmowi.wordpress.com Artykuł jest napisany z punktu widzenia rosyjskich interesów narodowych i zupełnie nie bierze […]

 5. josko Says:

  dlaczego polska tak aktywnie i szybko uznala odrebnosc kosowa, tej historycznej kolebki serbii, przyjaciela rosji a tym samym polska nie chce uznac odrebnosci poludniowej osetii i abchazii w gruzji oraz dlaczego polska tak mocno tlumi checi autonomi slaska, pomorza i wielkopolski, powtarzam ze autonomi a nie separacji. jak latwo polskim wladzom uznac niepodleglosc w panstwach niezbyt przychylnych polsce a tlumic takie same sprawy w swoim swiecie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: