Info

Komentarze 3 to “Info”

 1. Ość Says:

  Tylko brać przykład!!! Zobaczcie co jest pod tym linkiem.

  http://marucha.wordpress.com/2011/11/24/islandzka-lekcja-dla-calego-swiata/

 2. MatkaPolka Says:

  komentarz do Shlomo Sanda – Kiedy i jak wynaleziono Zydow

  SYJONIZM reprezentuje w tej chwili główny nurt ZYDOSTWA. SYJONIZM NIE JEST RELIGIA – JEST IDEOLOGIĄ I RUCHEM POLITYCZNYM o charakterze faszystowsko – komunistycznym. Syjonizm jest ATEISTYCZNY i antyreligijny!!!!

  Syjonizm mordował i morduje prawdziwych żydów – tych etnicznych w Palestynie (ponad 6mln ofiar od 1948 )
  i Afryce Północnej i tych religijnych – wschodnioeuropejskich Chassydow i Ortodoksow w dążeniu do realizacji własnej koncepcji STWORZENIA NOWEJ RASY Żyda -SuperZyda – Frankensteina
  Etnicznymi Żydami, mieszkańcami biblijnej Judei, są Palestyńczycy

  Powstanie państwa Izrael to koncepcja syjonistyczna
  Agresja Chazarów na Palestynę to uzurpacja do czyjegoś lądu. Identyczna z uzurpacją do Polski i każdego innego kraju.

  SYJONIZM to międzynarodowa organizacja przestępcza ( miedzy innymi Międzynarodówka Komunistyczna, Międzynarodówka Socjalistyczna, Unia Europejska …) to mafia, to – PRZESTEPCZOSC ZORGANIZOWANA.
  I powinna być tępiona w każdym kraju w świetle obowiązującego prawa

  Holocaust był pierwszym programem eugenicznym – tworzenie nowej rasy – Barry Chamish
  ( 100, 000 napromieniowanych – masowy mord na żydach sefadryjskich przez syjonistów –Chazarów)

  100,000 RADIATIONS – A REVIEW August 17, 2004 – (stary arykul trzeba szukać recznie)
  http://www.barrychamish.com/article_archive/2004/jul_04.html#August17 (strona z Izraela)

  On August 14, at 9 PM, Israeli television station, Channel Ten, broke all convention and exposed the ugliest secret of Israel’s Labor Zionist founders; the deliberate mass radiation poisoning of nearly all Sephardi youths.

  Polskie tłumaczenie Polonianet – publicystyka “100 000 napromieniowanych”

  http://homepage.interaccess.com/~netpol/POLISH/public/Zwierzeta.html

  Film pokazuje historyka, dającego skróconą lekcję historii ruchu eugeniki – programu mającego na celu usunięcie słabych stron społeczeństwa. Historyk podaje, że operacja „grzybica strzygąca”, była programem eugenicznym, wymierzonym w usunięcie słabych szczepów ze społeczeństwa.

  Film cytuje dwóch znanych, anty-sefardyjskich, rasistowskich przywódców Izraela: Nahuma Goldmanna i Levi Eszkola. Goldmann spędził czas Holocaustu w Szwajcarii, gdzie dopilnował, by jedynie niewielu uchodźców znalazło schronienia. Następnie poleciał do Nowego Jorku, gdzie stanął na czele Światowego Kongresu Żydów, kierowanego wtedy przez Samuela Bronfmana

  Rola Levi Eszkola podczas Holokaustu nie ograniczała się do zaniechania ratowania życia. Był wręcz zajęty odbieraniem życia. Oto fragment biografii Eszkola z witryny rządu Izraela: W 1937 roku, Eszkol odgrywał kluczową rolę w ustanowieniu Kompani Wodnej Mekorot, będąc tym, który przekonywał rząd niemiecki, aby zezwalał na emigracje Żydów do Palestyny, pozwalając im zabrać ze sobą część majątków, głównie w formie wyposażenia zbudowanego w Niemczech.

 3. MatkaPolka Says:

  drugi komentarz – Shlomo Sand

  http://www.notmytribe.com/2008/sholomo-sand-and-shattering-a-national-mythology-85063.html#more-5063

  NOT MY TRIBE By Tony Logan

  Kiedy i Jak Wymyślono Żydów?
  („Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi?”)

  Wywiad prof. Sand dla Haaretz (nieautoryzowane tlumaczenie)
  http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=4813

  Szlomo Sand i wstrząs dla narodowej mitologii Izraela
  Książka Szlomo Sanda profesora historii uniwersytetu w Tel Awiwie, która wywołała szok w Izraelu

  W swojej książce Szlomo Sand udowadnia, że
  *Nie było żadnego Wygnania Żydów – a wiec nie może być Powrotu
  *Żydzi nie zostali ROZPROSZENI ani WYGNANI
  *Tzw Żydzi nie pochodzą z Judei
  *Rdzennymi, etnicznymi Żydami są Palestyńczycy
  *Cała ideologia powrotu jest koncepcja syjonistyczna i nieprawdziwa
  *Racja istnienia Państwa Izrael jest bezpodstawna.
  • *Pojawienie się Żydów odbyło się nie przez rozproszenie fizyczne ludzi i migracje, ale przez rozprzestrzenianie się judaizmu i chrześcijaństwa nawracania – konwersji. W początkach istnienia Chrześcijaństwa i Judaizmu – początkowo nawróceni na Judaizm stawali się koniec końców chrześcijanami – CZY JUDAIZM JEST RELIGIĄ?
  *KONWERSJA jest przyczyna pojawienia się Żydów, a nie WYGNANIE
  • Krytycznym faktem dla wzrostu populacji Żydów była Konwersja królestwa CHAZARÓW – (potomków Hunów, Mongołów i Turków) -Żydzi Wschodnioeuropejscy to mieszanka Chazarów i Słowian – stanowią ok.90% Tzw. Żydostwa – ŻYDZI NIE SĄ SEMITAMI
  *ŻYDZI NIE SĄ RASA – są mieszanką wielu grup etnicznych
  *Żydzi nie są Narodem – i nie sa na pewno Narodem Wybranym
  *Żydzi nie maja żadnego uzasadnienia, aby rościć sobie prawo do Palestyny

  Ogólna bezpośrednia konkluzja z lektury książki – Żydzi to nie Rasa, nie Religia, nie Naród – a więc kim są Żydzi?

  Wywiad prof. Sand dla Haaretz

  Faktycznie, w większość książka nie dotyczy „wymyślenia” narodu żydowskiego przez nowoczesny nacjonalizm żydowski, ale z pytaniem, skąd pochodzą Żydzi.

  Sand: ” Moim początkowym zamiarem było wzięcie niektórych rodzajów współczesnych materiałów historiograficznych i zbadanie w jaki sposób wymyślono” fikcję” narodu żydowskiego. Ale kiedy zacząłem konfrontować źródła historiograficzne to znalazłem nagle sprzeczności. I to mnie zachęciło: zaczęłam pracować, nie wiedząc, gdzie miałbym skończyć. Wziąłem \źródłowe materiały i próbowałem zbadać referencje autorów dotyczące starożytności – co napisali o konwersji (zmianę wiary na Judaizm)

  Eksperci od historii narodu żydowskiego mówią, że zajmujesz się tematem, którego nie rozumiesz i opierasz o prace i materiały, których nie potrafisz przeczytać w oryginale.

  „Jest prawdą, że jestem historykiem (specjalizującym się w historii) Francji i Europy, a nie w okresu starożytności. Wiedziałem, że kiedy zacznę zajmować się sprawami starożytności, takie jak te, będę narażony na zjadliwą krytykę przez historyków, którzy specjalizują się w tych zagadnieniach. Ale powiedziałem sobie, że nie mogę polegać wyłącznie na materiałach historiograficznych bez zbadania faktów, które opisują. Gdybym sam tego nie zrobił, to byłyby konieczne, czekać na całe pokolenie. Gdybym nadal zajmował się (historią) Francją, zostałabym zapewne kierownikiem katedry na jakiejś prowincjonalnej uczelni i cieszyłbym się prowincjonalna chwałą. Ale postanowiła zrezygnować chwały „.

  Wymyślenie Diaspory

  „Po przymusowym wygnaniu z ich ziemi, ludzie pozostali jej wierni w cały ich Rozproszeniu i nigdy nie przestał się modlić i mieć nadziei na powrót do niej i do przywrócenia w nim ich wolności politycznej” – to jest w preambule do Deklarację Niepodległości Izraela. Jest to także cytat, który otwiera trzeci rozdział książki Sanda, zatytułowany ” Wymyślenie Diaspory.” Sand twierdzi, że wygnania Żydów z ich ziemi nigdy się nie wydarzyło.

  „Sand wyjaśnia, że nadrzędny paradygmat o wygnania był potrzebny w celu stworzenia faktu i stanu świadomości długotrwałej pamięci, w której wyimaginowany i wygnany „naród – rasa” został przedstawiony, jako bezpośrednia kontynuacja „biblijnego plemienia” tego, które poprzedzało wygnanie, “ Pod wpływem innych historyków, którzy się zajmowali ta sama kwestą w ostatnich latach, twierdzi, że wygnania narodu żydowskiego jest pierwotnie chrześcijańskiej mitem, opisujące te wydarzenie, jako boskiej kary nałożonej na Żydów za odrzucone chrześcijańskiej ewangelii.

  „Zacząłem wglądać w badania naukowe na temat wygnania z ziemi – a jako na podstawowe konstytutywnych w historii Żydów, prawie takie jak Holocaust. Ale ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że nie ma literatury na ten temat. Powodem tego jest to, że nikt nie wygnał ludności kraju. Rzymianie nie wygnajali Żydów i nie mogli tego zrobić nawet gdyby chcieli. Nie mieli po prostu na to środków – pociągów i samochodów ciężarowych, aby dokonać wydalenia całej populacji. Tego rodzaju środki logistyczne nie istniały aż do 20 wieku. Od tego prostego faktu, w efekcie, zrodziła się cała książka: i jako jej konkluzja – społeczność Żydowska nie została rozproszona i nie została wygnana „.

  Jeśli ludzie nie został wygnani, to tym samym twierdzisz, że w rzeczywistości faktycznymi potomkami mieszkańców królestwa Judy są Palestyńczycy?

  „Żaden (populacja) naród nie pozostaje etnicznie czysty przez okres tysięcy lat. Ale szanse, że Palestyńczycy są potomkami starożytnego narodu żydowskiego są znacznie większe niż szanse, że ty lub ja jesteśmy jego potomkami (tegoż narodu żydowskiego). Pierwsi syjoniści, aż do czasu Arabskiej Rewolty [1936-9], wiedzieli, że nie było żadnego wygnania i że Palestyńczycy byli potomkami mieszkańców tej ziemi. Oni wiedzieli, że farmerzy nie opuszczają ziemi dopóty dopóki nie zostaną wygnani. Nawet Yitzhak Ben-Zvi, drugi prezydenta państwa Izrael, napisał w 1929 roku, że „przeważająca większość z chłopskiej ludności rolniczej nie pochodzi od zdobywców arabskich podbijających kraj, lecz od żydowskim rolników, którzy byli liczni i stanowili większość w budowaniu kraju. ”

  Jak to sie stało, że miliony Żydów pojawiło sie w rejonie śródziemnomorskim ?

  „Ludzie nie rozprzestrzeniali się, ale rozprzestrzeniała się religia żydowska. Judaizm był religią nawracającą. W przeciwieństwie do powszechnie przyjętej opinii, we wczesnym judaizmie istnieje wielkie pragnienie, aby nawracać ( na swoja wiare) innych. Aby zacząć Hasmoneans byli pierwszymi, którzy stworzyli duże ilości Żydów po masowej konwersji, pod wpływem hellenizm.

  Konwersji w okresie między Rewoltą Hasmonejczyków a rebelią Bar Kochba’s to jest to co przygotowała grunt dla kolejnego i szerokiego rozpowszechniania chrześcijaństwa. Po zwycięstwie chrześcijaństwa w IV wieku, tempa konwersji został zatrzymany w chrześcijańskim świecie, a także nastąpił gwałtowny spadek liczby Żydów. Prawdopodobnie wielu Żydów, którzy pojawili się wokół Morza Śródziemnego stało się chrześcijanami. Ale potem judaizmu zaczął przenikać do innych regionów – pogańskie regionach, na przykład takich jak Jemen i Afryki Północnej. Gdyby judaizmu nadal nie kontynuował ekspansji na tym etapie, a to nadal nie kontynuował nawracania ludzi w świecie pogańskim, pozostalibyśmy zupełnie marginalną religią, jeśli w ogóle byśmy przetrwali. ”

  W jaki sposób doszedłeś do wniosku, że Żydzi w Północnej Afryce byli Berberami, którzy się nawrócili?

  „Zadałem sobie pytanie, skąd tak duże społeczności żydowskiej pojawiły się w Hiszpanii. A potem zobaczyłem, że Tariq ibn Ziyad, najwyższym dowódcą muzułmanów, którzy podbili Hiszpanii, był Berberem, a większość jego żołnierzy Berberów. Królestwo Dahia al-Kahina’s żydowskiego Berbera było pokonane tylko 15 lat wcześniej. A prawdą jest to, istnieje wiele chrześcijańskich źródeł, że wiele z zdobywców Hiszpanii byli żydowskimi konwertami. Głęboko zakorzeniona wielka społeczności żydowskiej w Hiszpanii to byli żołnierzy Berberscy, nawróceni na judaizm „.

  Sand twierdzi, że najważniejszym, najbardziej krytycznym dodatkiem demograficznych do żydowskiej populacji świata było w wyniku przyjęcia Judaizmu przez królestwo Chazarii. Chazaria było to ogromnym imperium, które powstało w średniowieczu na stepach wzdłuż rzeki Wołga, który rozciągało się na obszarze od Gruzji dziś do Kijowa. W ósmym wieku, królowie z Chazarscy przyjął religię żydowskiej i język hebrajski, jako urzędowy pisany język w królestwie. Od 10 wieku królestwo osłabło; w 13 wieku był zupełnie pokonany przez najeźdźców Mongołów, a los jego żydowskich mieszkańców pozostaje niejasny.

  Sand ożywa hipotezą, która została zaproponowana przez historyków już w wieku 19 i 20, zgodnie, z którą zjudaizowani Chazarzy stanowiły główne zaczątki żydowskiej społeczności w Europie Wschodniej.

  „Na początku 20 wieku istnieje ogromny koncentracji Żydów w Europie Wschodniej – trzy miliony Żydów tylko w samej Polsce”,. ” Historiografii syjonistycznej twierdzi, że Żydzi wschodnioeuropejscy pochodzą ze wcześniejsze żydowskiej społeczności w Niemczech, ale nie udaje się wyjaśniając, jak tak niewielka liczba Żydów, którzy przyszli (rzekomo) z Moguncji i Wormacji mogła stworzyć tak wielka społeczność żydowską (jidysz) ludzi z Europy Wschodniej. Żydzi z Europy Wschodniej są mieszaniną Chazarów i Słowian, którzy byli zepchnięci na wschód. ”

  Jeżeli Żydzi z Europy Wschodniej nie pochodzą z Niemiec, dlaczego mówią jidysz, który jest germańskie języku?

  „Żydzi byli klasa ludzi zależną od niemieckiej burżuazji na Wschodzie tak, więc przyjęli wiele niemieckich słów. Tutaj opieram się na badaniach językoznawcy Paula Wechslera z Uniwersytetu w Tel Awiwie, który udowodnił, że nie istnieje etymologiczny związek pomiędzy średniowiecza językiem niemieckim a żydowskim jidysz. Już w 1828, w Ribal (rabin Izaak Bera Levinson) powiedział, że w starożytnym językiem Żydów nie było Jidysz. Nawet Ben Zion Dinur, ojciec historiografii Izraela, nie wahał sie twierdząc, ze Żydów w Europie Wschodniej pochodzą od Chazarów jak, a także twierdzi, że Chazaria to „matka diaspory w Europie Wschodniej”. Ale mniej lub bardziej od roku 1967, kto mówi o Chazarach, jako przodkach Żydów z Europy Wschodniej jest uważana naiwnego i nawiedzonego”.

  Dlaczego uważa Pan, że pogląd o pochodzeniu Żydów od Chazarów jest tak zagrażający?

  „Oczywiste jest, że strach jest o podważenie historycznego prawa do ziemi. Ujawnienie faktu, że Żydzi nie pochodzą z Judei wytraca w sposób oczywisty uzasadnienie naszego bycia tutaj ( w Izraelu). Od początku okresu dekolonizacji, osadnicy nie są już w stanie powiedzieć, po prostu: ” przyszliśmy, zwyciężyliśmy, a teraz jesteśmy tutaj” w sposób, w jakim Amerykanie, biali w Afryce Południowej i Australijczycy powiedział. Istnieje bardzo głęboka obawa, że ta wątpliwości podważy nasze prawo do istnienia „.

  Czy nie ma uzasadnienia dla tego strachu?

  Nie. Nie sądzę, że historyczne mitu o wygnaniu i tułaczce jest źródłem legitymizacji dla mnie, że jest tutaj, a więc nie mam nic przeciwko temu, że jestem Chazarem z pochodzenia. Ja nie boję się, że podważam prawo do naszej egzystencji ( tu w Izraelu), ponieważ uważam, że charakter państwa Izrael podważa to w znacznie bardziej poważny sposób. Co będzie stanowiłoby podstawę dla naszej egzystencji tutaj nie byłoby to mitologiczne, historyczne prawo, ale raczej byłoby to prawo dla nas, do rozpoczęcia i stworzenia otwartego społeczeństwa tutaj wszystkich obywateli Izraelskich”

  W rezultacie pan mówi, że nie istnieje coś takiego jak Żydzi.

  „Ja nie uznaje czegoś takiego jak „międzynarodowy naród”. Uznaję „naród żydowski (Jidysz) “- naród, który istniał w Europie Wschodniej, i który choć nie jest to naród, może być postrzegana, jako cywilizacja żydowska (Jidysz) z nowoczesną kulturą masową. Myślę, że żydowski nacjonalizm wyrósł w kontekście tej ” cywilizacji narodu Jidysz.” Uznaję również istnienie narodu izraelskiego, a nie zaprzeczam jego prawa do suwerenności. Ale syjonizm, a także nacjonalizmu arabski przez lata nie są przygotowani do uznania tego.

  „Z punktu widzenia syjonizm, ten kraj (Izrael) nie należy do jej obywateli, lecz raczej do narodu żydowskiego. I uznaję jedną definicji narodu: grupa ludzi, która chce żyć w suwerenność sama. Ale w większości Żydów na świecie nie ma chęci do życia w państwie Izrael, chociaż nic nie powstrzymuje ich od tego. Dlatego nie mogą być postrzegane, jako naród „.

  Na czym polega niebezpieczeństwo w myśleniu, że Żydzi należą do jednego narodu. Dlaczego jest to złe?

  „W izraelskiej wykładni na temat korzeni (pochodzenia) istnieje duży stopień perwersji. Jest to wykładnia etnocentryczna, biologiczna, genetyczna. Ale Izrael nigdy nie istniał, jako państwa żydowskiego:, Jeśli Izrael nie będzie się rozwijać i jeśli nie stanie się otwartym, wielokulturowym społeczeństwem będziemy mieli Kosowa w Galilei. Świadomości dotyczącej prawa do tego miejsca musi być bardziej elastyczne i zróżnicowana, a jeśli ja przyczyniłem się z moją książką do tego właśnie, że ja i moje dzieci będą mogły żyć wraz z innymi tutaj, w tym kraju w bardziej egalitarny sytuacji – to myślę, że wykonałem swoja cząstkę pracy.

  „Musimy zacząć ciężką pracę, aby przekształcić nasze miejsce w Republikę Izraela gdzie pochodzenie etniczne, a także wiary, nie będzie mieć znaczenie w oczach prawa. Każdy, kto jest zaznajomiony z poglądami młodych elit arabskich w Izraelu wie, że oni nie zgadzają się żyć w kraju, który deklaruje, że nie jest ich krajem. Gdybym był Palestyńczykiem zbuntowałbym się przeciwko takiemu państwu, ale nawet, jako Izraelczyk sam jestem przeciw niemu. ”

  Powstaje pytanie, czy aby dojść do tych wniosków trzeba było pójść tak daleko, aż do Królestwa Chazarów.

  ” Nie ukrywam faktu, że jest to dla mnie bardzo stresujące życia w społeczeństwie, w którym zasady nacjonalistycznych, które kierują życiem społecznym są niebezpieczne, i ten stres ma posłużył, jako motyw do mojej pracy. Jestem obywatelem tego kraju, ale jestem również historykiem i jako historyk jest moim obowiązkiem, aby pisać historię i badać teksty. To właśnie to, co zrobiłem „.

  Jeśli mitem Syjonizmu jest powrót narodu żydowskiego do własnego kraju z wygnania, co miało by być mitem kraju jaki Pan sobie wyobraża?

  „Moim zdaniem, mit o przyszłości jest lepszy niż zamknięta w sobie mitologia przeszłości. Dla Amerykanów, a dzisiaj dla Europejczyków, jak również, co uzasadnia istnienie narodu jest obietnica przyszłości otwartego, progresywnego i zamożnego społeczeństwa. Izraelskie materiałów istnieją, ale konieczne jest dodanie, na przykład pan-izraelskiego święta. Trzeba by zmniejszyć liczbę dni pamięci i dodać, że dzień jest dedykowanych dla przyszłości. Ale również, na przykład należałoby dodać godzinę w pamięci o Nakba [dosłownie „katastrofy” – palestyńskiego określenie tego, co się stało, kiedy powstał Izrael], między Dniem Pamięci a Dniem Niepodległości.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: