Żydowskie zbrodnie podczas okupacji radzieckiej i w PRL

Za: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com

Leszek Skonka

Rozliczenie żydowskich kolaborantów w tle  Jedwabnego po wybuchu II Wojny Światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę na terenach okupowanych przez Sowietów zaczęły pojawiać i wzrastać wzajemne niechęci wśród Polaków i Żydów, przeradzające się niekiedy  w obustronną trwającą do dzisiaj nienawiść. Na terenach okupowanych przez Armię Czerwoną zamieszkujący polscy obywatele pochodzenia żydowskie deklarowali wobec sowieckich okupantów postawy serwilistyczne, kolaboracyjne i zgłaszali się masowo do służby w organach okupacyjnych, Amii Czerwonej, milicji KGB, NKWD, wstępowali do radzieckiej Partii Komunistycznej , administracji, denuncjowali Polaków,  brali aktywny udział w ich więzieniu, prześladowaniu, represjonowaniu, pomagali w wysiedlaniu i deportacjach. Nic więc dziwnego , że Polacy traktowali Żydów jako zdrajców, wrogów i kolaborantów sowieckich. Stalin , a także  Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini i inne narody Związku Radzieckiego nie lubiły Żydów, a nawet nienawidziły ich za ich udział w tworzeniu Represyjnego Państwa Radzieckiego i stosowanie okrutnych, zbrodniczych metod rządzenia. Wśród 21 Komisarzy Bolszewickich (ministrów)  , aż 17 stanowisk zajmowali  Żydzi.   Stalin instrumentalnie wykorzystywał powszechne  postawy nienawiści do Żydów,   ale doceniał żydowski serwilizm. W Polsce,  i w innych  krajach, za kolaborację z okupantem, społeczeństwo karało bardzo surowo, nawet   śmiercią. Na polskich ziemiach okupowanych przez Armie Czerwoną panowały podobnie surowe represje jak na terenach okupowanych przez Niemców, zwłaszcza zabicie obywatela radzieckiego, traktowano  jako zbrodnie przeciw Państwu Radzieckiemu; toteż na tych  terenach rzadko wykonywano wyroki śmierci na kolaborantach żydowskich , zwłaszcza na sowiecko-polskich Żydach. Natomiast po zajęciu tych terenów przez Niemców pojawiały się postawy zmierzające do osądzenia i ukarania sługusów władz radzieckich,  zdrojów i wrogów Polski, zarówno narodowości polskiej, niemieckiej jak i żydowskiej, co miało miejsce .in. w Jedwabnem  Niekiedy Niemcy patrzyli ze zrozumieniem na te porachunki, co Polaków ośmielało do rozliczania się ze  zdrajcami. I w takim kontekście należy rozpatrywać animozje polsko-żydowskie i konflikt w Jedwabnem. Trwała  wojna i  walka konspiracyjna  Polaków o wolność i niepodległość Państwa, zdarzały się wiec , że w tej walkce ginęli i cierpieli niewinni ludzie.

To, czego nie zobaczysz w polskojęzycznej TelaVizji

Czyli patriotyczna manifestacja Polaków z okazji Swięta Odzyskania Niepodległości po 123 latach zaborów w dniu 11 listopada 1918 roku.

Gwoli ścisłości, oczywiście w dzisiejszej Polsce nie możemy mówić o niepodległości, suwerenności, w dzisiejszej Polsce żydowskie media czynią wszystko, aby zohydzić nam patriotyczny stosunek do kraju, a z samych Polaków uczynić skundloną masę, pozbawioną świadomości narodowej. Natomiast kasta żydowskich polityków, podszywająca się pod Polaków, dwoi się i troi czyniąc wszystko, aby z naszego kraju zrobić parchaty przytułek, Eurokibuc o nazwie Judeopolonia. Na co nie pozwolimy.

Manifestowanie naszego patriotyzmu w takim dniu jak 11’ego listopada, musi iść w parze z pogłębianiem świadomości w społeczeństwie nt. żydowskiej okupacji jakiej zostaliśmy poddani. Pogłębianiem wiedzy nt. żydowskiego globalizmu oraz prawdziwego oblicza zjudaizowanego totalitaryzmu jakim jest Unia Europejska.

Swięto Odzyskania Niepodległości winno stać się dniem w którym solidarnie domagamy się niepodległości, stawiając czynny OPÓR i skandując STOP OKUPACJI POLSKI!

Kochani, i niechaj tak się w końcu stanie. Admin

VI Młodzieżowy Marsz Niepodległości w Suwałkach

Czytaj resztę wpisu »

Żydolewactwo i polskojęzyczna „milicja” bije Polaków

Tego jeszcze nie było, aby 11 listopada polska reprezentacja narodowa w piłkę nożną grała bez orła na piersi, a lewackie bandy grasowały po ulicach polskich miast bijąc ludzi za polską flagę. Wideo pozostawiam bez dalszego komentarza. Admin

%d blogerów lubi to: