Orędzie pułkownika Kwaczkowa do Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego z dnia 1.11.2011 roku


„Putin stworzył ograniczony tylko do niego system władzy i dlatego zniszczenie głównego tasiemca „Gelminta Gelmintowicza” (Putin-tłum.) będzie oznaczało śmierć całej stworzonej przez niego kolonii wewnętrznych pasożytów.” – Pułkownik Władimir Kwaczkow

Źródło : http://3rm.info/17086-obrashhenie-polkovnika-kvachkova-k-vserossijskomu.html

Data publikacji : 2.10.2011

Tłum. z jęz. ros. RX

Pułkownik Władimir Kwaczkow

Dnia 29-go października b.r. odbył się w Moskwie Wszechrosyjski Zjazd Oficerski na który przybyło ponad 300 delegatów i gości z różnych regionów Rosji, od Kaliningradu do Władywostoku, reprezentujący wielotysięczny Korpus Oficerski Rosji, w tej liczbie „Związek Oficerski”, Związek Wojskowo-Państwowy, Międzynarodowy Sojusz Oficerów organizacji oficerskich WDW, WMF,WWS, RWSN, SpecStroj, WW MWD i inne jednostki wojskowe, przybyli wybitni dowódcy wojskowi, admirałowie, delegacje oficerskie z Białorusi, Ukrainy i Naddniestrza.

Pułkownik Kwaczkow znajdujący się obecnie w więzieniu przekazał orędzie do Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego.

Towarzysze Oficerowie! Bracia Kozacy!

Strategia i taktyka Korpusu Oficerskiego, kozaczyzny, wszystkich wojskowo-patriotycznych organizacji i współdziałających z nimi sił, powinny być budowane wychodząc z celów i zadań, które stawia przed sobą ruch społeczności oficerskiej. Jeśli oficerowie Rosji i kozacy zamierzają przystosować się do istniejącego systemu politycznego i zająć w nim miejsce, które wyznaczy im obecna władza okupacyjna, to będzie to jeden kierunek –”wojsko politycznej sztuki”.

Mogą w nim być wyjątki związane z zasadą wojskowej przebiegłości, ale jako zasadę tę haniebną strategię można nazwać tylko jako „wszczepienie z obrzezaniem na ósmy dzień wejścia na urząd.”

Jeśli rosyjski Korpus Oficerski i przede wszystkim rosyjscy oficerowie i kozacy nie pogodzili się z rozbiciem ZSRR w „zimnej wojnie” a następnie grabieżą kraju przez żydowskich i innych najeźdźców i stawiają sobie za cel powstrzymanie dalszego rozbijania Rosji i uwolnienie rosyjskiego i innych rdzennych narodów Rosji spod zewnętrznej władzy, to będzie to zupełnie inna taktyka i strategia politycznego i innych działań.

Pułkownik Władimir Kwaczkow

Zacznijmy od oceny sytuacji. Analiza wewnątrz-politycznej sytuacji pozwala wyciągnąć wniosek o powstaniu w Rosji sytuacji rewolucyjnej (bardziej właściwie trzeba mówić o sytuacji kontrrewolucyjnej albo norodowo-wyzwoleńczej- redaktor) charakteryzującej się kilkoma właściwościami. Pierwsza z nich to utajony charakter nabrzmiałej w Rosji sytuacji rewolucyjnej.

Rządząca w Rosji administracja wyrugowała realną działalność opozycyjno-polityczną z konstytucyjnie zagwarantowanych publicznych instytutów politycznych, w tej liczbie z otwartej przestrzeni informacyjno-politycznej. W rezultacie opozycja informacyjna przeszła do internetu i w większej części stała się anonimową a praktyczna działalność opozycyjna przybrała formy niejawne a także ukryte formy walki.

KONSTYTUCYJNYCH METOD ZMIANY WŁADZY JUŻ NIE MA.

W tych warunkach prawdziwa opozycja wobec władzy może być tylko rewolucyjna a sama rewolucyjna siła i gotowość mogą być tylko niejawne. Obserwowana polityczna obojętność i bezczynność przytłaczającej części społeczeństwa Rosji jest, między innymi, przejawem zdrowego odruchu rosyjskiego ludu, nie zamierzającego zajmować się bzdurnymi, z punktu widzenia rezultatów, pseudopolitycznymi akcjami, w tej liczbie także wyborami. Prócz tego ciemnota religijna rosyjskiej masy ludowej nie pozwala jej zrozumieć istoty duchowo-religijnej podstawy współczesnej Rosyjskiej Smuty i odnaleźć jej konieczne do podjęcia walki, prawdę, ducha i wiarę w Boga. Druga właściwość sytuacji rewolucyjnej polega na tym, że podstawowa i decydująca sprzeczność w Rosji strukturalnie wyszła poza ramy historycznie tradycyjnego wewnątrz-państwowego i wewnątrz-narodowego społeczno-ekonomicznego konfliktu „szczytów” i „nizin”, i przeszła w fazę walki narodowo-wyzwoleńczej.

Ostatni raz podobna sytuacja narodowo-polityczna miała miejsce w Rosji w 1612 roku. Słynne leninowskie sformułowanie sytuacji rewolucyjnej brzmi: „szczyty nie potrafią rządzić a niziny nie chcą żyć po staremu”, w warunkach tajnego rządu światowego przestało w pełni i niezawodnie odzwierciedlać istnienie sytuacji rewolucyjnej i stopnia jej napięcia. To twierdzenie było prawdziwe w czasach, kiedy los ludu tego lub innego państwa był określony losem jego władzy państwowej.

I odwrotnie, kiedy siła i potęga państwa a z nimi i los władzy państwowej określane były siłą i potęgą ludu, którym władza rządziła. W obecnej Rosji „szczyty i niziny”, to znaczy władza

STOP EKONOMICZNEMU TERROROWI

państwowa i lud państwa, przestały przedstawiać sobą nierozerwalną państwową i narodową całość, która wygląda wewnątrz na dialektyczną jedność i walkę przeciwieństw w jednym i tym samym temacie wydarzeń. Drogi szczytów i nizin rozeszły się i ich dalszy historyczny ruch przejawia się w różnych, słabo związanych ze sobą kierunkach. Współzależnej więzi pomiędzy nimi już nie ma i cały bałagan i zamieszanie życia państwowego w Rosji istnieje na dole i nie sięga góry. Los samych zaś „szczytów” stał się w decydującym stopniu zależny od stopnia ich lojalności wobec tego lub innego klanu żydomasońskiej konspiracji i Światowej Międzynarodówki Finansowej, mówiąc ogólnie. Translokacja i wywóz za granicę Rosji osobistych i klanowo-grupowych dóbr materialnych rządzącej sitwy razem ze „sprywatyzowanymi” (czytaj-”zagrabionymi”) dobrami rosyjskiego i innych rdzennych narodów Rosji wywołało radykalną zmianę w strukturze i stosunkach podmiotów politycznych. Wewnątrzpaństwowa dychotomia, to znaczy podział na podwładną i współzależną parę- „władza-lud”, przestała być decydującym społeczno-politycznym przeciwieństwem. Polityczna i społeczno-ekonomiczna konfrontacja w Rosji przestała być kwestią wewnątrz-państwową a tym bardziej wewnątrz-narodową. Przybrała ona charakter walki obconarodowych „szczytów” z rdzennymi, narodowymi „dołami”, charakter walki internacjonalnego, zewnętrznego podmiotu przeciwko wewnętrznemu, narodowemu, przede wszystkim rosyjskiemu, podmiotowi. W rezultacie charakter i stopień ostrości sytuacji rewolucyjnej w Rosji zaczęły się zasadniczo określać charakterem i stopniem rozwoju walki narodowo-wyzwoleńczej. W ten sposób rosyjskie wyzwolenie narodowe stało się wiodącą ideą i zasadniczą platformą nośną sytuacji rewolucyjnej, ukształtowanej w Rosji. Głównym i podstawowym wskaźnikiem narodowo-opozycyjnych sztabów o charakterze wyzwoleńczym rewolucyjnej sytuacji w wytworzonych warunkach wydaje się być takie oficjalne określenie jak „ekstremizm”, pod którym władza rozumie ludzi i działania rosyjskiego, narodowego oporu i walki.

„ROSSIJAŃSKIE PATREJOTY”

Na odbytym w tym roku spotkaniu w MWD (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych-tłum.) w sprawie walki z ekstremizmem, podano oficjalnie, że „w ciągu 6 lat poziom ekstremizmu (czytaj-poziom walki narodowo-wyzwoleńczej) wzrósł pięciokrotnie. Strach przed rosyjskim problemem zmusił prezydenta Miedwiediewa do ogłoszenia swego twardego żądania wobec wszystkich partii, żeby wyłączyły tematykę narodową z przedwyborczych debat. Ale my powinniśmy rozumieć, że „zdrowie Rosjanina to śmierć żyda”.

Dla oficerów i kozaków Rosji rosyjska kwestia narodowa jest kwestią główną całego życia społeczno-politycznego.

Krótko o innych cechach sytuacji rewolucyjnej. Przede wszystkim to stan dojrzałości rewolucji i brak gotowości do rewolucyjnego powstania, zdolność rewolucyjna koniecznej części ludności i „nierewolucyjność” opozycyjnych sztabów. Rewolucja w swoim logicznym rozwoju rozpoczyna się od początkowego buntu, przez powstanie rewolucyjne i dalej pomyślne powstanie z celem zwycięstwa rewolucji. Przy tym bodziec woli osobistej powinien być najpotężniejszy u garstki jej organizatorów na samym początku bezpośredniego i otwartego wybuchu rewolucyjnego. W miarę rozprzestrzeniania się rewolucyjnego powstania i skali sukcesu, konieczny jest poziom woli osobistej do podjęcia przez człowieka decyzji osobistego udziału w rewolucji, który będzie malał, ale dla początkowego buntu czy rebelii ten poziom woli powinien być maksymalnie wysoki.

Nie każdy buntownik jest rewolucjonistą ale każdy rewolucjonista jest buntownikiem, buntownikiem z mocną wolą. Rewolucjonista nie kocha posłusznych.

W trakcie oceny sytuacji rewolucyjnej można pomieszać ze sobą jej dwie właściwości.

 1. Gotowość do rewolucyjnej zmiany swojego sposobu życia przez podstawową masę ludności
 2. Gotowość i zdolność najaktywniejszej części ludności (partii, ruchów, itp.) do organizacji i rozpoczęcia działań rewolucyjnych.

Cechy obecnej sytuacji są następujące:

ŻYDOSATANISTA JURIJ ŁUŻKOW I GEST EL DIABLO

Strategicznie rewolucja w Rosji dojrzała i jest gotowa, natomiast nie jest w Rosji gotowe w aspekcie taktycznym rewolucyjne powstanie i poprzedzający je pomyślny bunt lub rebelia.

Rosyjski naród w swojej podstawowej masie już zrozumiał jaki przygotowano mu los.

Teraz czeka już „kiedy wreszcie się zacznie”, oczekuje tylko udanego, śmiałego, buntowniczego impulsu, żeby wziąć udział w ruchu rewolucyjnym i zmieść ze swojej drogi wszystkie przeszkody prowadzące do wyzwolenia narodowego. Lud rosyjski jest teraz „nierewolucyjnie nastrojony” na tyle na ile jest „niezdolny do ataku” żołnierz, który pod gradem kul przywarł w swoim okopie do ziemi oczekując na rozkaz: „Za Ojczyznę! Za Rosję-do ataku-naprzód!”

To nie lud jest niegotowy do rewolucji. Do rewolucji, do rozpoczęcia powstania rewolucyjnego nie są gotowe jego kadry przywódcze i przywódcy.

Następną ważną właściwością jest jakby „połowiczny” charakter wynikłej sytuacji rewolucyjnej.

W Rosji wytworzyły się i coraz wyraźniej się zaznaczają dwa politycznie skrajne nurty, dwie radykalne polityczne siły, które mogą osiągnąć swoje cele tylko na drodze rewolucyjnej. Pierwszy to nurt rosyjskiego wyzwolenia narodowego a drugi to nurt liberalnego faszyzmu, który jest przecież globalnym, żydowskim nazizmem. Ponadto obecny główny rosyjski, polityczny nurt, tak zwany „mainstream” leje swoją polityczną wodę na dwa młyńskie koła. Jedno koło to rosyjska rewolucja, drugie koło to liberalno-faszystowski państwowy przewrót.

NA ZAKOPKACH ŻYDOWSKIEGO OCHLAPUSA BARUCHA ELIA (BORYS JELCYN) OPŁAKUJĄ LUDOBÓJCY MIEJSCOWI I ZAGRANICZNI

Różnica w formach uwarunkowana jest różnicą celów. Dla rosyjskiego narodowo-wyzwoleńczego ruchu konieczna jest rewolucja na pełną skalę z zasadniczą zmianą duchowo-moralnych wartości, ustroju polityczno-państwowego, stosunków społeczno-gospodarczych, systemu pieniężno-finansowego, polityki ekologicznej, jednym słowem całego trybu życia narodu.

Natomiast liberalny faszyzm musi tylko fizycznie zlikwidować jednego człowieka-Putina (polityczne odsunięcie go od władzy bez fizycznej likwidacji jest już niemożliwe).

Sam paradygmat, konceptualny schemat obecnego ideologicznego, społeczno-politycznego i finansowo-ekonomicznego modelu, całkowicie zadowala żydowskich nazistów pod względem zasad, które chcą oni jeszcze bardziej zliberalizować i „rozpaństwowić”.

Dlatego wypływająca czasami na powierzchnię walka liberalnych „siłowików” Putina z określonym klanem globalnego, liberalnego faszyzmu to jest „wojna tasiemców z pijawkami” o prawo dostępu do życiodajnych soków i zasobów rosyjskiego organizmu narodowego.

Putin stworzył ograniczony tylko do niego system władzy i dlatego zniszczenie głównego tasiemca „Gelminta Gelmintowicza” (Putin-tłum.) będzie oznaczało śmierć całej stworzonej przez niego kolonii wewnętrznych pasożytów. W ten sposób swego czasu żydofaszystowski klan zabił prezydenta Johna Kennedy’ego, stojącego na drodze ich Międzynarodówki Finansowej, tak i teraz likwidacja Putina może być najprostszym sposobem kolejnego podziału rosyjskich bogactw narodowych. Rosyjski naród nie potrzebuje ani „tasiemców” w sobie, ani „pijawek” na sobie.

ŻYDOSATANISTA SZEŁOMOW (WŁADIMIR PUTIN) I GEST EL DIABLO

Jak mawiał w takich wypadkach Stalin- „oba gorsze”. W rezultacie, całkowicie prawdopodobną likwidację Putina powinniśmy rozpatrywać nie z punktu widzenia jego obrony, ale z punktu widzenia opracowanego, niezbędnego planu działań w czasie nieuchronnie zaostrzonej w takich wypadkach sytuacji wewnątrz politycznej i możliwego przejścia do zbrojnej fazy walki narodowo-wyzwoleńczej. Wychodząc z tego wszystkiego, rozważmy położenie przeciwnika i charakter jego działań. Zniszczenie i rozbicie Rosji jest celem i treścią najbliższego zadania geopolitycznego światowego spisku żydomasońskiego i wewnątrzrosyjskiego liberalno-żydowskiego kahału.

Ponieważ samo żydostwo jest nieliczne to dla realizacji tego zadania rosyjskim żydofilom i ich pachołkom w państwowo-okupacyjnej administracji zleca się wyszukanie, werbunek i zatrudnienie zewnętrznych i wewnętrznych, narodowych, społeczno-ekonomicznych i innych antyrosyjskich współpracowników. Podstępnie pełzająca agresja drogą wszczepienia w ciało rosyjskiego państwa ponad 15 milionowej armii legalnych i nielegalnych imigrantów doprowadziła na początku do szerokiej handlowo-ekonomicznej, a teraz do polityczno-administracyjnej przewagi innowierców i cudzoziemców. To nie jest pomyłka władzy, to jest gorąco upragniony rezultat celowej polityki obecnego antyrosyjskiego państwa rządzącego pod szyldem „Federacja Rosyjska”.

KADYROW I PUTIN. WIEJMY! RUSCY IDĄ!

Istniejące teraz na terytorium Rosji państwo jest głównym mechanizmem zniszczenia historycznej, rosyjskiej państwowości. Państwo stało się wrogiem rosyjskiej Rosji. Przechwytując władzę państwową w Rosji, żydowska kryminalno-klanowa sitwa jest tą przestępczą matrycą, która organizuje i kieruje procesem formowania wszystkich innych antyrosyjskich wspólnot etnicznych.

W oparciu o te wspólnoty, żydowskie stowarzyszenie bandyckie, skoncentrowane na wyższym poziomie władzy państwowej, jest głównym strategicznym przeciwnikiem historycznej Rosji, co znaczy, że głównym także przeciwnikiem strategicznym Korpusu Oficerskiego i Kozaków Rosji.

Na taktycznym, ulicznym poziomie władza okupacyjna kryje się za tak zwaną „czarną kaukaską piechotą”, którą członkowie JewriePy (Jewriejskaja priestupnaja associjacija- żydowskie stowarzyszenie bandyckie-tłum.), czyli jewriepieje podstawiają Rosjanom, szczególnie młodzieży, jako głównego, rzekomo najniebezpieczniejszego przeciwnika narodowego.

Ta przebiegłość, żeby doprowadzić do starcia pomiędzy sobą rdzennych narodów Rosji, powinna być wyraźnie przez nas uświadomiona sobie. To nie Kaukazi organizowali wypieranie rdzennej ludności rosyjskiej na terytorium Rosji przez cudzoziemskich imigrantów i przybyszy.

To nie oni zagrabili i podzielili między sobą ropę naftową, gaz i inne narodowe bogactwa.

To nie oni posiadają telewizję i inne media, to nie oni władają pieniężno-finansowym systemem Rosji. Wszystkie te strategiczne dziedziny są przechwycone przez żydowskie stowarzyszenie bandyckie. To nie Kaukazi zburzyli i zdewastowali ponad 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) przedsiębiorstw przemysłowych, to nie oni bez boju rozgromili armię rosyjską, nie oni zrównali z ziemią rolnictwo i wieś, nie oni uśmiercili naukę, zatopili stację kosmiczną „Mir”, to nie oni likwidowali systemy oświaty i ochrony zdrowia. To nie uczyniły osoby z czarnymi tyłkami (proszę ocenić moją poprawność polityczną). Wszystkie te antynarodowe, destrukcyjne, strategiczne zadania, wykonane zostały przez wewnętrzną i światową, żydowską konspirację i jej pomagierów, włącznie z etnicznie rosyjskimi żydo-lizami. Dlatego główny, żydowski przeciwnik znajduje się na szczycie, ale żeby go dostać, przede wszystkim koniecznym będzie „rozbić” i tę „czarną najemną piechotę” jeśli stanie ona na drodze rosyjskiego wyzwolenia narodowego. Częściowo już to czynią nasze dzieci i wnuki. Tacy są nasi strategiczni i taktyczni przeciwnicy wewnątrz Rosji.

KONSTANTIN DUSZENOW W WIĘZIENIU ZA PATRIOTYZM I PRAWOSŁAWIE

W oparciu o te dane walka narodowowyzwoleńcza rosyjskiego i innych rdzennych narodów Rosji przeciwko żydowskim i innym zagranicznym napastnikom jest podstawową treścią wewnątrzrosyjskiej walki politycznej i decydującym starciem w łonie światowego konfliktu geopolitycznego. Nieuchronność katastrofy narodowej przy zachowaniu obecnej władzy państwowej jest oczywista. Oczywiste jest także wyjście z tej sytuacji- NIEUCHRONNA REWOLUCJA ROSYJSKA!!!

Mówiąc językiem wojskowym to Rosję czeka ludowa, wojskowo-polityczna operacja zmiany władzy państwowej. Tak, będzie krew, ale bezkrwawej drogi do wyzwolenia narodowego już nie ma. Bezkrwawa jest już tylko hańba. A razem z nią nieskończony, rosyjski narodowy upadek i głupia, upokarzająca śmierć.

ŻYCIE PO ROSYJSKU ALBO ŚMIERĆ PO ŻYDOWSKU – oto zasadniczy wybór, którego powinien dokonać każdy rosyjski mężczyzna-wojownik.

Dlatego w nadchodzących wydarzeniach najbardziej poprawna będzie strategia i taktyka sztuki wojennej, której uczono nas w akademiach i uczelniach wojskowych, z uwzględnieniem funkcji prowadzenia działań bojowych w mieście grupami partyzanckimi i innymi nieregularnymi formacjami pospolitego ruszenia i innych struktur ludowego frontu wyzwolenia Rosji we współdziałaniu z wiernymi narodowi związkami, jednostkami i oddziałami Armii Rosyjskiej, Wojsk Wewnętrznych MSW, FSB i innych podstawowych struktur. Dewiza Korpusu Oficerskiego i Kozaków w powstałych warunkach może być tylko jedna :

„CHCESZ ŻYĆ W ROSJI PO ROSYJSKU – GOTÓW SIĘ DO WOJNY!!!”

Honor ponad wszystko!

Szef Sztabu Wszechrosyjskiego Społecznego Ruchu „Pospolite Ruszenie im. Minina i Pożarskiego”

Pułkownik Władimir KWACZKOW

Moskwa, więzienie „Lefortowo”, napisano nocą z 25 na 26 października 2011 roku.

ROSJANINIE!!! WSPIERAJ ROSJANINA, BO INACZEJ ZGINIESZ!

PUŁKOWNIK KWACZKOW NA CZELE POSPOLITEGO RUSZENIA WYZWOLENIA NARODOWEGO SPOD ŻYDOWSKIEGO JARZMA

Ps. Zobacz także:

List pułkownika Kwaczkowa do towarzyszy broni

oraz:

Co ma dzisiaj czynić prosty Rosjanin?


Komentarzy 8 to “Orędzie pułkownika Kwaczkowa do Wszechrosyjskiego Zjazdu Oficerskiego z dnia 1.11.2011 roku”

 1. kris Says:

  strzałem w głowe po uprzednim odczytaniu wyroku przed obliczem zdrajcy własnego narodu powinno pozbywać sie wszelkiego rodzaju pasożytującego robactwa łącznie z konfiskatą mienia jego i rodziny

 2. Ość Says:

  RZĄD WPROWADZA CENZURĘ INTERNETU

  http://blogmedia24.pl/node/53176

 3. Ość Says:

  Benzyna, prąd, gaz… ceny od 1 stycznia w górę

  http://blogmedia24.pl/node/53182

 4. Kikka Says:

  ZAJEBISTE:

  Minister Farrakhan Blasts Media & Reporters During Radio Interview Commercial!

 5. Jony Says:

  Izraelska marynarka wojenna zatrzymała miniflotyllę z propalestyńskimi działaczami na pokładzie krótko przed osiągnięciem przez nią celu, którym była Strefa Gazy – poinformował rzecznik armii Awital Lejbowicz. Jednostkom polecono zmianę kursu.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kolejne-statki-plyna-do-gazy-rozkaz-zatrzymac,1,4898670,wiadomosc.html

 6. detektywmichajarzynski Says:

  Wygląda na to, iż w Rosji narasta sytuacja rewolucyjna o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. Podobna sytuacja była w Polsce za czasów Solidarności.
  Solidarność poza tym, iż była ruchem ogólnospołecznym /rewolucyjnym/ miała charakter narodowo-wyzwoleńczy,a na to nie było akceptacji ani ZSRR, ani Zachodu, ani Watykanu.
  Rosja jest ogromnym krajem o olbrzymich możliwościach. Ma szansę wybić się na niepodległość. Czy jej się to uda ? Polsce się nie udało: stan wojenny, emigracja Polaków, okrągły stół i stan dzisiejszy.

 7. Kikka Says:

  A propos:

  poinformował rzecznik armii Awital Lejbowicz

  to polskojęzyczna agencja propagandowa nie nauczyła się przez tyle lat, że Avital Leibovich to kobieta:

  Śmieszne, czy straszne?

  Skoro ‚pap’ zatrudnia takich ‚znawców tematu’, którzy nawet nie wiedzą, jak wygląda wieloletni rzecznik IDF, to jaką wartość mają przekazywane przez tę agencję ‚informacje’? (pytanie retoryczne 😀 )

 8. lech SzczeblewskI Says:

  Niech Bóg błogosławi Pau pułkownikowi Kwaczko w jego właściwym podejściu do wyrwania
  umęczonego Narodu Rosyjskiego z rąk pasożytów i zwykłych bandytów!
  W obecnych czasach tylko zdecydowane działania mogą dać przewidywane rezultaty , a trwanie w oczekiwaniu na poprawę życia spowoduje wyniszczenie ducha pragnienia wolności.
  Naród polski wie co to znaczy i pomimo zagubienia wiele osób rozumie ,że wiara w Boga i odwaga prawdziwych mężczyzn oraz roztropność przynosi upragnione zwycięstwo,a tego życzymy braciom Rosjanom !


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: