Egipska Tora


The Egyptian Torah 24.10.2011

http://ashraf62.wordpress.com/the-egyptian-torah-2/

Za: Forum Polska Walcząca

Dlaczego starożytni Izraelici kłamali o starożytnym Egipcie?

Dr Ashraf Ezzat – 23.10.2011 tłumaczenie Ola Gordon

James Henry Breasted

James Henry Breasted

Wolimy określać siebie w kategoriach dokąd zmierzamy, a nie skąd pochodzimy. Teraz człowiek jest tak dużo mądrzejszy niż wcześniej, że wszystko co dotyczy przeszłości jest dla nas przestarzałe i bez znaczenia. Nasza ignorancja na temat przeszłości jest nie ze względu na brak informacji, ale naszą obojętność. Nie wierzymy, że historia jest ważna.

Koncepcja historii odgrywa fundamentalną rolę w ludzkiej myśli. To daje możliwość „uczenia się z historii”. I wskazuje możliwość lepszego zrozumienia siebie w teraźniejszości, przez zrozumienie sił, wyborów, zmian i okoliczności, które doprowadziły nas do obecnej sytuacji. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że historycy i filozofowie czasami zajmowali się wysiłkami badania dziejów i charakteru wiedzy historycznej. Refleksje te można zgrupować w zbiór prac o nazwie „filozofia historii”

Amerykański historyk, archeolog i egiptolog, James Henry Breasted (1865-1935), jest jednym z tych historyków, którzy badali historię i nie poprzestali tylko na datach i imionach przodków i zapisów ówczesnych wydarzeń w odległej przeszłości, ale używał swojego intelektualnego dłuta, by zagłębić się w zakrytą prawdę historyczną, co zabrało go do wtedy jeszcze tajemniczego świata starożytnego Egiptu, gdzie odkrył dla całego świata, że to tutaj po raz pierwszy w historii ludzkości pojawiło się ludzkie sumienie.

Świt sumienia

W swojej książce-arcydziele „Dawn of conscience” [Świt sumienia], Breasted napisał: „Podobnie jak większość chłopców z dzieciństwa nauczyłem się Dziesięciu Przykazań. Nauczono mnie przestrzegać je, bo zapewniano, że przyszły z nieba do rąk Mojżesza, że posłuszeństwo wobec nich było bardzo ważne. Pamiętam, że ilekroć skłamałem, pocieszałem się tym, że nie ma przykazania „Nie kłam”. W późniejszych latach, kiedy był znacznie starszy, zacząłem niepokoić się faktem, że kodeks moralny, który nie zakazywał kłamstw, wydawał się niedoskonały, ale to było dużo wcześniej zanim zadałem sobie ciekawe pytanie: Skąd wzięło się moje rozumienie tej niedoskonałości? Skąd wzięła się moja moralna miara, kiedy odkryłem tę lukę w Dekalogu? To odkrycie spowodowało czarny dzień dla mojego odziedziczonego szacunku dla teologicznego dogmatu „objawienia”. Musiałem zmierzyć się z bardziej niepokojącymi doświadczeniami, kiedy jako młody orientalista, dowiedziałem się, że Egipcjanie posiadali standardy moralne o wiele wyższe od Dekalogu, ponad 1000 lat zanim go napisano”.

Życie po życiu

W księdze wskazówek, „Amenemhat”, egipski król radził swojemu synowi, Sesostrysowi, by starał się osiągnąć najwyższe zalety, ponieważ po śmierci, w jednej chwili zobaczy całe swoje życie, a jego czyny dokonane na ziemi będą analizowane i oceniane przez sędziów. W ostatnich latach wiele książek opisywało doświadczenia osób, które były blisko śmierci. O tym fenomenie mówi się, że obejrzenie przez tę osobę całego życia w jednej chwili, jest powtarzającym się tematem dla wszystkich osób doświadczających bliskiej śmierci. Śmierć nie jest końcem, lecz stanem przejściowym. Takie doświadczenie odpowiada dokładnie wierze Egipcjan w życie pozagrobowe, które rozpoczyna się w Dniu Sądu, kiedy ocenia się życie człowieka.

Dzień Sądu

Ta szczegółowa scena z Papirusu Hunefear (ok. 1375 pne), pokazuje ważenie serca Hunefera na jednej szali Maata z piórem prawdy na drugiej, przez Anubisa z głową szakala. Ibis-headed Pisarz bogów Thoth, o głowie Ibis, zapisuje wynik. Jeśli jego serce jest lżejsze od pióra, Hunefer może przejść w zaświaty. Jeśli nie, zostaje zjedzony przez Ammuta, oczekujące chimeryczne stworzenie, które składa się ze śmiertelnego krokodyla, lwa i hipopotama. Winiety takie jak ta były powszechną ilustracją w egipskich księgach umarłych.

Starożytni Egipcjanie jako pierwsi wierzyli w dzień sądu. Jak mówią opisy rytuałów, duch zmarłego, przed przypisanym mu sędzią negował popełnienie grzechu, recytując 42 negatywne wyznania (podobne do znanych Dziesięciu Przykazań). Wielu historyków i egiptologów twierdzi, że Dziesięć Przykazań przepisali Izraelici z tych negatywnych wyznań, pochodzących z „The Book of the Coming Forth by Day” [Księga Odejścia] (powszechnie i niewłaściwie znana jako „Księga zmarłych”)

Podczas sądu, serce zmarłego, jako metafora sumienia, ważone jest piórem prawdy, żeby zdecydować o losie zmarłego. Siedzący Bóg życia pozagrobowego, Ausar (Ozyrys), przewodniczy na Sali Sprawiedliwości. Jury składa się z 42 sędziów/jurorów. Każdy/każda z nich zajmuje się specyficznym osądem poszczególnych grzechów, każdy ma na głowie pióro prawdy. Wyznaczony sędzia zadeklaruje swoją opinię o zmarłym, po wyrecytowaniu przez niego 42 negatywnych wyznań, poprzez oświadczenie Maa-Kheru (prawda głosu/działania).

Tehuti (Thoth), pisarz neteru (bogów) zapisuje werdykt, podczas gdy Anbu (Anubis) waży serce ciężarem pióra prawdy. Rezultat jest następujący:

Jeśli szale nie równoważą się, oznacza to, że ten człowiek po prostu żył jak chciał. Dlatego Amam (Amit) zjada jego serce. Amam jest proteuszowym mieszańcem. Niedoskonała dusza odrodzi się ponownie (reinkarnacja) w nowym ciele fizycznym, po to, żeby dać duszy możliwość dalszego rozwoju na ziemi.

Ten cykl życia/śmierci/odnowy trwa do chwili udoskonalenia się duszy, poprzez spełnienie 42 negatywnych wyznań, w czasie życia na ziemi. I to oznacza reinkarnację.

Jeśli szale idealnie się równoważą, Ausar/Ozyrys wydaje pozytywny wyrok, i ostateczne Maa-Kheru (prawdziwy głos). Doskonała dusza przechodzi przez proces transformacji i kolejnego narodzenia się. Wynik jego/jej ewaluacji określi na który niebiański poziom (2-6) człowiek trafi.

Zachowując cechy nośnika fizycznego, zmumifikowanego ciała, dusza mogła istnieć w nieznanym świecie Duat. W rezultacie, dusza mogła pracować w kierunku własnego zmartwychwstania, bez konieczności innej fizycznej reinkarnacji. Doskonała dusza przejdzie przez proces transformacji, i jak opisują egipskie zapisy, „staje się gwiazdą (idzie do nieba) i dołącza do towarzystwa Ra, i pływa z nim po niebie w swojej łodzi milionów lat”.

„Chociaż odchodzisz, przychodzisz ponownie

chociaż śpisz, budzisz się ponownie

chociaż umierasz, żyjesz ponownie” – wersety z egipskich tekstów pogrzebowych

„Negatywne wyznania” z Papirusa Ani

Deklaracja niewinności z „Księgi zmarłych” (ok. 1240 rpne) – przekład E A Wallis Budge

Bądź pozdrowiony Usekh-nemmt, który przychodzisz z Anu, nie popełniłem grzechu

Bądź pozdrowiony Hept-khet, który przychodzisz z Kher-aha, nie dokonałem zbrojnego rabunku

Bądź pozdrowiony Fenti, który przychodzisz z Khemenu, nie ukradłem

Am-khaibit, który przychodzisz z Qernet, nie zabiłem ani mężczyzn ani kobiet

Neha-her, który przychodzisz z Rasta, nie kradłem zboża

Ruruti, który przychodzisz z nieba, nie kradłem ofiar

Arfi-em-khet, który przychodzisz z Suat, nie kradłem własności Boga

Neba, ltóry przychodzisz i odchodzisz, nie kłamałem

Set-qesu, który przychodzisz z Hensu, nie zabierałem jedzenia

Utu-nesert, który przychodzisz z Het-ka-Ptah, nie wymawiałem przekleństw

Qerrti, który przychodzisz z Amentet, nie popełniłem cudzołóstwa, nie spałem z mężczyznami

Her-f-ha-f, który przychodzisz ze swojej jaskini, nikogo nie doprowadziłem do płaczu

Basti, który przychodzisz z Bast, nie zjadłem serca

Ta-retiu, któy przychodzisz z nocy, nie zaatakowałem żadnego człowieka

Unem-snef, który przychodzisz z celi śmierci, nie jestem oszustem

Unem-besek, który przychodzisz z Mabit, nie ukradłem ziemi uprawnej

Neb-Maat, który przychodzisz z Maati, nie podglądałem

Tenemiu, który przychodzisz z Bast, nie oczerniłem [człowieka]

Sertiu, który przychodzisz z Anu, nie złościłem się bez powodu

Tutu, który przychodzisz z Ati, nie pożądałem żony żadnego mężczyzny

Uamenti, który przychodzisz z komnaty Khebta, nie zdeprawowałem żony [żadnego] mężczyzny Maa-antuf, który przychodzisz z Per-Menu, nie zanieczyściłem się

Her-uru, który przychodzisz z Nehatu, nikogo nie terroryzowałem

Khemiu, który przychodzisz z Kaui, nie złamałem prawa

Shet-kheru, który przychodzisz z Urit, nie ulegałem gniewowi

Nekhenu, który przychodzisz z Heqat, nie zamykałem uszu na prawdę

Kenemti, który przychodzisz z Kenmet, nie bluźniłem

An-hetep-f, który przychodzisz z Sau, nie oddawałem się przemocy

Sera-kheru, który przychodzisz z Unaset, nie inicjowałem konfliktów

Neb-heru, który przychodzisz z Netchfet, nie działałem w nadmiernym pospiechu

Sekhriu, który przychodzisz z Uten, nie byłem wścibski

Neb-abui, który przychodzisz z Sauti, nie dodawałem słów kiedy mówiłem

Nefer-Tem, który przychodzisz z Het-ka-Ptah, nie skrzywdziłem nikogo ani nie uczyniłem nic złego

Tem-Sepu, który przychodzisz z Tetu, nie odprawiałem magii przeciwko królowi

Ari-em-ab-f, który przychodzisz z Tebu, nigdy nie zatrzymałem [strumienia] wody

Ahi, który przychodzisz z Nu, nigdy nie podnosiłem głosu

Uatch-rekhit, który przychodzisz z Sau, nigdy nie przeklinałem Boga

Neheb-ka, który przychodzisz ze swojej jaskini, nigdy nie byłem arogancki

Neheb-nefert, który przychodzisz ze swojej jaskini, nigdy nie ukradłem bogom chleba

Tcheser-tep, który przychodzisz ze swojej świątyni, nie wyniosłem ciastek khenfu od duchów zmarłych

An-af, który przychodzisz z Maati, nigdy nie ukradłem chleba dziecku, ani nie potraktowałem pogardliwie biga mego miasta

Hetch-abhu, który przychodzisz z Ta-she, nie zabiłem zwierzęcia należącego do boga.

Podsumowanie

Breasted podsumował w książce: „Teraz jest zupełnie oczywiste, że dojrzały społeczny i moralny rozwój ludzkości w dolinie Nilu, który jest 3000 lat starszy od Hebrajczyków, przyczynił się zasadniczo do stworzenia literatury, którą nazywamy Stary Testament. A zatem nasze moralne dziedzictwo wywodzi się z szerszej przeszłości człowieka, dużo starszej od Hebrajczyków, i przyszło do nas raczej przez Hebrajczyków, a nie od nich”.

I w związku z tym, dlaczego starożytny Egipt był przedstawiany w izraelskich świętych księgach jako siedlisko wszystkich rzeczy złych i niemoralnych, podczas gdy historia pokazuje nam inną i prawdziwszą narrację. A jeśli współczesna historia i archeologia obaliły niedokładną narrację Izraela o Egipcie, łącznie z exodusem, to co to mówi o dokładności ogólnej narracji Starego Testamentu? Dlaczego uznajemy rzekomy izraelicki exodus w takiej wyrafinowanej i wysokiej moralnie cywilizacji?

Jeszcze więcej, dlaczego starożytni Izraelici kłamali o starożytnym Egipcie? Starożytny Egipt to kraj, gdzie człowiek nauczył się odróżniać dobro od zła, gdzie mieszkał Bóg prawdy i gdzie kłamstwa uważano za ciężki grzech.

Komentarzy 9 to “Egipska Tora”

 1. felicyta Says:

  „Pamiętam, że ilekroć skłamałem, pocieszałem się tym, że nie ma przykazania „Nie kłam”.”

  -to juz wiadomo dlaczego nie ma przykazania „nie klam” w hebrajskiej historii, bo cala ich historia az do dzis opiera sie na klamstwie

 2. bia Says:

  Przecież jest Nie mów falszywego świadectwa przeiw bliźniemu swemu Siebie przecież nie oszukujemy Zaraz to sprawdze w księdze powtórzonego prawa wygląda to tak

  Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa3 czyli nie będziesz kłamał
  A co to jest prawda wiemy właśnie wewnętrznie bo Piłat o to pytał Jezusa a po tym zwariowal niestety bo chyba doszedl do wniosku czym ona jest a jest ona czystym sumieniem czyli gotowością na śmierć w każdej chwili to cenny dar

 3. Matt Says:

  Bóg ostrzegał w proroctwach, że będą podważać Torę.

  No i mamy pierwsze komercyjne symptomy tego zjawiska.

  Niedługo przyjdzie antychryst i całkowicie podepcze cały dorobek judeomesjaństwa, Bibla będzie zakazana, a ludzie żyjący wg zasad Tory, będą bardzo prześladowani przez wyznawców fałszywego „jezusa chrystusa”

  Wielki ucisk to będzie ostatni czas próby na tzw. „chrześcijanach” którzy uważają, że 4 przykazanie jest nie ważne.

  Co do przykazania „nie kłam” to w tym artykule jest totalna brednia.

  Księga Wyjścia 20
  (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
  Biblia Tysiąclecia,

  (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  Biblia Warszawska

  (16) Nie będziesz świadczył fałszywie przeciwko twemu bratu!
  Biblia Warszawsko-Praska

  faktycznie JAHWE nie zadbał o to by ludzie nie kłamali…

  Wiadomo też dlaczego syjoniści kojarzą siebie z BOGIEM PRAWDZIWEGO IZRAELA,
  robią to po to, aby ludzkość znienawidziła STWÓRCĘ WSZECHŚWIATA, JAH JEGO ŚWIĘTE IMIĘ

  Biblia, jedyna książka, w której proroctwa się spełniają, która zawiera zbiór nakazów i zakazów w wychowaniu w sprawiedliwości i skrótowy opis życia Mesjasza JAHUSZUA – Jezus to oszukane i zmienione imię promowane przez „duszpasterzy” babilonu wielkiego ONZ

  A najsmutniejsze jest to, że zawarte w niej SŁOWO BOGA jest deptane przez krzykaczy „chrześcijańskich” biegających z bibliami na swoje kółeczka wzajemnych adoracji co niedzielę, no i także adwentyści, którzy głoszą nauki brooklinu i tam też są kliki adoracji pastorów i Ellen White.

  Gandhi miał rację stwierdzając że:
  „Chrystus — tak, chrześcijanie — nie”

  Wcale mu się nie dziwię, bo ja też tak twierdzę.

  MESJASZ tak, czyli całkowite naśladowanie JEGO ŻYCIA w Posłuszeństwie Prawu Tory wg swoich możliwości, które otrzymałem od Elohim JAH.

  Dlaczego „chrześcijanie” nie przyjmują nauki z Listu do Rzymian 2 i 11 ??

  Każdy kto przyjmuje Krew Nowego Przymierza staje się z poganina „Duchowym Izraelitą” , a nie protestantem , katolikiem czy prawosławnym.

  Co za obłęd i wielkie odstępstwo mamy wśród klepaczy: „Panie, Panie”

  Mam nadzieję, że ten wpis, pomoże wielu poszukującym prawdy ex-katolikom, bo wątpię w to, że zrozumie to jakiś „nawrócony” „protestant”.

  Szalom

 4. felicyta Says:

  JHWH nie jest imieniem bozym… hebrajskiej literze Y-Yod odpowiada wartosc numeryczna 10, H-He-5, W-Vav-6 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie)…znany fizyk Nassim Haramein w filmie Przekroczyć Horyzont Zdarzeń IV 5/7 [PL] http://www.youtube.com/watch?v=3Q9q8tAN1Ms (koncowka) oraz w 6 cz., tlumaczy, ze tetragram (JHWH) w tradycji kabalistycznej jest opisywany lub oznaczany jako trojkatna struktura z literami boga w srodku. Sposob w jaki litery boga sa w nim rozmieszczone wyglada jak izotropowa matryca wektorowa. Sa w niej 4 wartstwy i po podstawieniu wartrosci matematycznych w miejsce liter JHWH otrzymuje sie wynik: 10, 5-10, 6-5-10, 5-6-5-10. Daje to liczbe 72 ( w tekstach biblijnych mozna odnalezc, ze liczba boga jest 72). Jest to kod w spolaryzowanej formie pozostawiony planecie, do odszyfrowania gdy nadejdzie na to czas ( z grubsza chodzi o budowe wszechswiata z podstawowa figura geometryczna jaka jest czworoscian).
  Czas juz nadszedl, szkoda tylko, ze tak malo ludzi to interesuje.
  To jest, ogolnie, wiedza z tej czesci filmu. Oczywiscie, Nassim tlumaczy to bardziej naukowo i baardzo przystepnie do zrozumienia nawet przez dzieci.
  Polecam cala serie filmow z Nassimem Harameinem. Serii jest 4, kazda zawiera kilka filmow, plus dodatki. Oglada sie jednym tchem. Filmy sa z 2009r.

 5. Ość Says:

  @ Admin
  Adminie prowadzę już 4 blogi nie związane z tematyką patriotyczno polityczną. Nie wyrabiam się. Tutaj bywam w wolnych chwilach, z doskoku, żeby być na bieżąco z tym co się dzieje.
  Pozdrawiam

 6. Admin Says:

  Masz zatem ręce pełne roboty 😉 Pozdrawiam

 7. Anonim Says:

  Według mnie jeżeli powiem komuś, że nie ukradłem, a ukradłem to nie jest to naruszeniem Dekalogu ponieważ nie mówiłem fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, a tylko przeciw sobie więc kłamstwo w tym wypadku to nie grzech.

 8. Laykonick Says:

  Nie „przeciw sobie” – a „za sobą”… tj. w poparciu samego siebie.

 9. Polak Says:

  Panowie,wiem że historia jest ważna ale zwródzcię uwagę że cały czas mówicie o bogu semitów a nie białego człowieka.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: