Światowa deklaracja wyzwolenia spod przestępczego Izraela (transkrypt)


A World Declaration of Liberation from Criminal Israel

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=34529

Les Visible – 22.09.2011        tłumaczenie Ola Gordon

Oy Yez, Oy Yez, Ziemski Trybunał Sprawiedliwości Obywateli Świata jest teraz w sesji, przewodniczy mu, mniej lub bardziej honorowy sędzia Visible [Widoczny]! Proszę usiąść.

„Obywatele świata, przeanalizowałem waszą petycję i zdecydowałem, że jest sprawiedliwe i prawdziwe, że przestępcze imperium banków i wyłudzeń, stworzone na ziemi wcześniej znanej jako Palestyna, a teraz, nielegalnie znane jako Izrael. Zbadałem wszystkie dokumenty i raporty odnoszące się do historycznych zapisów wydarzeń i incydentów, które doprowadziły do nielegalnego i niemoralnego powstania tego pasożyta, zbrodniczego syndykatu na wcześniej nazywanym terytorium Palestyny. Uważam, że wszystkie argumenty w kwestii legalności i kontynuacji nielegalnego państwa Izrael są nie do utrzymania, i uznaję je wszystkie za nieważne. W tym dniu, 22 września 2011, deklaruję uznanie państwa palestyńskiego na wszystkich terenach zamieszkałych przez nazywanych i zdefiniowanych jako Palestyńczycy, którzy istnieli przed pierwszą wojną światową. Nakazuję, żeby wszyscy uzurpatorzy, znani jako Izraelczycy, zostali natychmiast wypędzeni ze wszystkich terytoriów tu określonych, i przenieśli się do jakiegokolwiek kraju, który ich przyjmie, a jeśli to się nie uda, do bezpiecznego, otoczonego murami miejsca, gdzie mogą być poddani kwarantannie dla publicznego dobra i bezpieczeństwa.

Niniejszym nakazuję przejęcie wszystkich aktywów nielegalnego państwa Izrael, jak również aktywów wszystkich syjonistycznych podmiotów i sympatyków na całym świecie. Nakazuję likwidację wszystkich banków centralnych, które są niczym więcej niż pralniami zorganizowanej przestępczości i operacji fałszerstwa, obecnie pod kontrolą syjonistów i zarządzane przez satanistyczną rodzinę Rotszyldów. Nakazuję i żądam, by wszystkie aktywa zbrodniczej rodziny Rotszyldów, ich surogatów i współpracowników, przejęto i ulokowano w funduszach powierniczych dla obywateli świata, do szerokiego rozdzielenia wśród ofiar tego klanu wampirów, tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

Nakazuję, by wszyscy politycy na świecie, którym udowodni się współudział w dążeniu do ujarzmienia świata, pod rządami talmudycznych Izraelczyków i syjonistów, zostali aresztowani do czasu procesu, pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości. Nakazuję, by rozwiązać Rezerwę Federalną i wszystkich służących jej oficerów umieścić w areszcie do rozprawy. Nakazuję, by wszystkie siły policyjne zostały pozbawione wszelkiej władzy i wszyscy ich członkowie zostali objęci śledztwem za wcześniejsze akty represji i przemocy wobec obywateli każdego dotkniętego przez nich kraju.

Nakazuję, by przeprowadzić dokładne dochodzenie na Wall Street i we wszystkich giełdach, a wszystkich przestępczych aktorów, obecnie tam zaangażowanych, ścigać z całą surowością prawa.

Nakazuję, by całość świata mediów, wydawnictw, rozrywki i wszelkie korporacje i spółki, takie jak Monsanto, zakupione z kradzieży pieniędzy publicznych od przestępczych instytucji bankowych, zostały odebrane z rąk w których są obecnie, i oddane w zarządzane uczciwym profesjonalistom o sprawdzonym pochodzeniu w odniesieniu do prawdy i ujawnienia w całości. Deklaruję, by AIPAC, ADL i wszystkie syjonistyczne gangi wyłudzające, zostały uznane za nieprzyjaznych bojowników wroga, a aktywa wszystkich tych podmiotów zostały przejęte, a ich statuty anulowane.

Żądam i nakazuję, by wszystkie siły ZATO Syjonistycznych Armii Całkowitej Okupacji, natychmiast opuściły kraje takie jak Irak, Afganistan , Libia itp. i natychmiast poddały swoje stopnie i członkostwo w tej morderczej organizacji. Wszyscy członkowie tej machiny masowej zagłady, którzy okażą się być obciążeni przemocą wobec obywateli świata, zostaną zatrzymani do rozprawy.

Hamas uznaję za legalny głos palestyńskiego narodu, i w trybie doraźnym żądam, by Mahmoud Abbas odsunął się od dalszej reprezentacji palestyńskiego narodu. Odwołuję władze ONZ i nakazuję utworzenie niezależnego organu w jej zastępstwie.

Obwieszczam narodom świata, że Izraelowi bezspornie udowodniono, że stał za 11 IX, 7 VII i atakami na madrycki dworzec kolejowy, a tych którzy brali w nich udział i wszystkich ich agentów i pomocników, należy aresztować i przetrzymywać do rozprawy za zbrodnię masowego mordu . Wzywam do aresztowania i zatrzymania wszystkich pracowników Mosadu i agentów na całym świecie, za zbrodnie przeciwko ludzkości, i żądam ponownego aresztu trzech agentów Mosadu o podwójnym obywatelstwie, których złapano na szpiegostwie w Iranie.

Wszystkie podatki koszerne nałożone na narody świata ogłaszam za nieważne, ze skutkiem natychmiastowym. Wzywam do przeprowadzenia pełnego i całkowitego śledztwa wszystkich głównych wydarzeń historycznych w ostatnich 100 latach, żeby określić, czy funkcjonował, czy też nie,  systematyczny rewizjonizm. Oświadczam, że niemożliwe jest to, że w Ameryce żyje 125.000 tzw. ocalałych z holokaustu, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej, jak mówi petycja dwóch obywateli izraelskich, zatrudnionych jako reprezentanci amerykańskiego rządu, gdyż przede wszystkim nie wyzwolono tak wiele osób z obozów. Żądam zwrotu wszystkich pieniędzy przyznanych na Bezpieczeństwo Wewnętrzne ‚w większości’ bytom syjonistycznym w Ameryce, z wyłączeniem wszystkich innych bytów.

Zarządzam i nakazuję, żeby żaden z izraelskich czy syjonistycznych sympatyków, nie mógł nigdzie służyć w żaden polityczny czy legalny sposób, zakazuję im angażowania się w bankowość czy prawo, czy przedsięwzięcia, które stanowiłyby zagrożenie powtórzenia podobnych wydarzeń z nimi związanych, na przestrzeni przeszłych stuleci, i wyraźnie pokazanych przez wypędzanie ich z większości krajów świata za powtarzające się podobne przestępstwa.

Oficjalnie ogłaszam zakończenie promocji i postrzegania Chazarów i Aszkenazyjczyków jako ofiar, i określenie ich drapieżnikami polującymi na organy i losy ogółu społeczeństwa. Oficjalnie uznaję, że płaczą z bólu, kiedy was uderzają, i oświadczam, że używanie terminu antysemityzm jest definiowane jako zbrodnia nienawiści i bezprawny akt od chwili ogłoszenia go, i będzie karane zgodnie z warunkami więzienia, wkrótce ustanowionymi, oraz przez publiczne ośmieszanie i pogardę.

Potwierdzam, że poprawność polityczna jest również zbrodnią i powinno się ją rozpatrzeć szybko i kompleksowo, za każdym razem, gdy podnosi swoją brzydką główkę. Żądam pełnego dochodzenia w sprawie syjonistycznej kontroli wszystkich organizacji alternatywnej praktyki seksualnej, aby zobaczyć istotę realizowanego programu, oraz ustalić, czy te organizacje są, czy nie są, wykorzystywane jako narzędzie wojny przeciwko innym religiom, jak również kulturze i trwałości kraju, w którym działają. Nakazuję, by Talmud, niegdyś uznany za oficjalną biblię szatana, i jego wyznawców, teraz uważano za parafian synagogi szatana. Deklaruję od tej chwili wszystkie prawa noahidzkie za nieważne w każdym kraju, w którym wprowadzono je w statuty i konstytucje.

Oficjalnie odbieram wszelką władzę wszystkim na świecie, którzy zasiadają jako sędziowie we wszelkich organach, dopóki ich integralności i wartości będzie mógł udowodnić bezstronny komitet zawodowy. Żądam, aby wszystkie osoby w każdym organie związanym z rządem, przemysłem, bankowością, wojskiem, organami ścigania i wszelkimi organizacjami lub operacjami, które mają wpływ na społeczeństwo w życiu codziennym, natychmiast zgłosili się i donieśli na swoich towarzyszy o każdym przestępstwie lub wykroczeniu i zdradzie zaufania publicznego, o których mogą cokolwiek wiedzieć, pod groźbą kary podzielenia losu ich współpracowników, gdyby nie działali sprawnie i natychmiast. Wszystkie korporacje międzynarodowe obecnie uważa się za działające nielegalne i nakazuje się im zaprzestania działalności i zaniechania wszystkich nielegalnych działań, lub poddaniu się całemu ciężarowi kosmicznego prawa.

Deklaruję wszystko powyżej wymienione za prawo, i moja władza w tym względzie jest potwierdzona przez kosmos, który miał powyżej uszu tych bezpardonowych ładunków gówna, w którym obywatele świata grzebią się codziennie. Nakazuję i zaklinam niebiańskie zastępy, by zeszły na tę planetę, i wymazały na czysto nieprawości i wszelkiego rodzaju zbrodnicze przedsiębiorstwa w to zaangażowane przez tzw. elity, natychmiast. Nie pozwalam na żadne apelacje przeciwko temu co jest tutaj powiedziane, od tego momentu nie będą one nigdy rozpatrzone. To mówię ja, najwyższy sędzia Ziemskiego Trybunału Sprawiedliwości Obywateli Świata, mniej lub bardziej honorowy Les Visible. Teraz zawieszam ten sąd”.

Komentarzy 8 to “Światowa deklaracja wyzwolenia spod przestępczego Izraela (transkrypt)”

 1. Horus777 Says:

  Jestem za …

 2. czlowiek Says:

  nastapil by zloty czas,zloty wiek ziemi.

 3. dialog Says:

  Czas start koniec syjonizmu lacznie z moim krajem.POLSKA..

 4. dialog Says:

  RODZINA ROTSHILDOW T O RODZINA SZATANOW…I WSZYSCY KTORZY WIERZA
  W ICH DZIALALNOSCI JAKOBY BYLA DOBRA DLA SWIATA.SA SLUGUSAMI SZATANA
  ROWNIEZ

 5. Ość Says:

  Spokój na świecie będzie wtedy jak ludzkość zrozumie kto wywołuje cały ferment na świecie, wszystkie wojny i rewolucje i pozbędzie się zbrodniczego żydostwa, wywodzącego się z chazarskiej dziczy. Wtedy nastanie złoty wiek. Oni są od dziecka zaprogramowywani do niszczenia każdej cywilizacji, każdej kultury i każdej nacji oprócz swojej.
  A w sumie sami nie nadają się do niczego. Do żadnej uczciwej pracy. To plemię podstępnych złodziei i kombinatorów, którzy uzurpują sobie prawo!!! do rządzenia światem i trzeba ich z tego wyleczyć. Pokazać im, że są niczym. Gównem podpartym „geldem i penioądzem”.

 6. ALFA Says:

  Komentarz

  @07pharaun Akurat wszystko w tym filmie zdaje się być prawdą i nie wydaje mi się śmieszny. To jest jedno ze słusznych rozwiązań potrzebnych dla ratowania świata, niestety wyprańcomózgowcy tego nie rozumieją. Oprócz tych wezwań, wzywam cały świat do zakazania i wymazania wszystkich śladów, ze wszystkich religii z islamem, judaizmem i chrześcijanstwem na czele. Całe to zło powinno zostać zapomniane i zakazane na zawsze.

 7. MatkaPolka Says:

  Izrael – ziemia obiecana zorganizowanej przestępczości (część 1/3, napisy PL)

  youtube.com/user/DavidDukePL

  Dr David Duke to były reprezentant stanowy Stanu Luizjana i były przewodniczący największego dystryktu Partii Republikańskiej w Luizjanie. Przez całe życie jest oddany sprawie dziedzictwa i wolności Amerykanów europejskiego pochodzenia i Europejczyków na całym Świecie. Wierzy, że każdy ma prawo do zachowania własnej tożsamości i życia we własnym społeczeństwie, które reflektuje swoją unikalną kulturę oraz tradycję. Swoją misję David Duke upatruje w łamaniu reguł poprawności politycznej, która jego zdaniem najbardziej krzywdzi dzisiaj ludzi o europejskim pochodzeniu, odzierając ich ze swego dziedzictwa. Istnieje silna presja odnośnie filmów video, które Duke publikuje w internecie, jego konto na YouTube zostało kilkakrotnie zawieszone po napływie fałszywych oskarżeń ze strony wrogów wolności słowa. Na szczęście za każdym razem apelacja Duke’a odnosi sukces i filmy powracają na swoje miejsce. David Duke jest autorem dwóch światowych bestsellerów „Jewish Supremacism” i „My Awakening”, które tykają przede wszystkim kwestii syjonizmu i wpływu tej ideologii na politykę światową, jak również media oraz finansjerę. Swoją misję edukacyjną poprzez filmy na YouTube dedykuje całej ludzkości, ale swe rewolucyjne przesłanie kieruje przede wszystkim do Europejczyków i Amerykanów europejskiego pochodzenia.

  Ów kanał stanowi część szerszej inicjatywy podjętej przez Dra Davida Duke’a jako jego sekcja z napisami po Polsku. Kanał ten jest również związany inicjatywą z portalem Nacjonalista.pl – najpopularniejszą stroną internetową polskich narodowców i patriotów.

  WOJNA NA VIDEO ROZPOCZĘTA!!!

  Więcej po polsku na ten temat:

  http://www.nacjonalista.pl ..

 8. MatkaPolka Says:

  Akt oskarżenia przeciwko Talmudowi
  http://polskapolityka.com/archiwum/talmud/page_01.htm

  AKT OSKARŻENIA

  PRZECIWKO:

  A. władzą wyznań i/lub grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /lub dla który Talmud jest księgą stosowaną,

  B. wyznawcom wyznań i ‚lub osobom należącym do grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i /1ub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  C. współpracownikom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  D. współpracownikom wyznawców i/lub osób należących do grup wyznaniowych i /lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/lub dla których Talmud jest księgą stosowaną,

  E. twórcom Talmudu

  NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH
  ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z dnia 2.04.1997 r

  Rozdział I Art. 8:

  Paragraf 1: ‚Konstytucja jest Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

  Paragraf 2: ‚Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Rozdział I, Art.13: zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy łub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.’

  Rozdział II, Art.58 paragr.. 2: ‚Zakazane są: zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą

  I NA PODSTAWIE

  NASTĘPUJĄCYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO
  OBOWIĄZUJĄCEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

  Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne :

  Art. 118 (Eksterminacja)
  Art. 119 (Przemoc i groźba bezprawna)

  Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

  Art. 127 (Zamach stanu)
  Art. 130 (Szpiegostwo)

  Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

  Art. 148 (zabójstwo)
  Art. 160 (Narażanie na niebezpieczeństwo)
  Art. 162 (Nieudzielenie pomocy)

  Rozdział XX Przestępstwa przeciwko belpieczc6stwu powszechnemu:

  Art. 165 (Inne niebezpieczeństwa)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności:

  Art. 190 (Groźba karalna)

  Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:

  Art. 194 (Ograniczenie w prawach)
  Art. 196 (Obraza uczuć religijnych)

  Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej j obyczajowości ‚

  Art. 197 (Zgwałcenie)
  Art. 198 (Wykorzystanie bezradności
  Art. 199 (nadużycie zależności )
  Art. 200 (Małoletni)
  Art. 202 (Pornografia)

  Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

  Art. 212 (Zniesławienie)

  Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko instytucjom

  Art. 228 (Łapownictwo)
  Art. 229 (Przekupstwo)
  Art. 231 (Nadużycie funkcji)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 232 (Przemoc i groźba bezprawna)
  Art. 233 (Fałszywe zeznania)
  Art. 234 (Fałszywe dowody)
  Art. 235 (Fałszywe oskarżenie)
  Art. 239 (Poplecznictwo)
  Art. 240(Niezawiadomienie o przestępstwie)
  Art. 245 (Zmuszanie świadka)

  Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:

  Art. 253 (Handel Ludźmi)
  Art. 255 (Nawoływanie do i pochwalanie przestępstwa)
  Art. 256 (Propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu)
  Art. 257 (Zniesławienie grupy lub osoby)
  Art. 258 (Zorganizowana grupa i związek przestępczy)

  Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

  Art. 270 (Fałszowanie)
  Art. 271 (Poświadczenie)
  Art. 272 (Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)
  Art. 273 (Użycie poświadczeń nieprawdy)
  Art. 276 (Niszczenie, ukrycie)

  Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu:

  Art. 278 (Kradzież)
  Art. 181 (Kradzież rozbójnicza)
  Art. 184 (Przywłaszczenie)
  Art. 286 (Oszustwo)
  Art. 291 (Paserstwo)

  Rozdział XXXVI l Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ‚

  Art. 296 (Nadużycie zaufania
  Art. 303 (Nierzetelna dokumentacja)
  Art. 304 (Wyzysk)
  Art. 310 (Fałszowanie pieniędzy)

  W związku z:

  Rozdział XI Przedawnienia:

  Art. 105 (Wyłączenie przedawnienia ) paragrafy: 1,2.

  Rozdział XIII Ściganie na mocy umów międzynarodowych

  Art. 113 (Ściganie na mocy umów międzynarodowych)

  Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Art. 240 (Niezawiadomienie o przestępstwie ) paragraf 1.

  PO ZAPOZNANIU SIĘ:

  a. z treścią części Talmudu istotnych dla niniejszego ‚Aktu
  oskarżenia,
  b. z wypowiedziami znawców Talmudu o zawartości tej żydowskiej księgi,
  c. z wyrokiem sądu węgierskiego z. 1932 roku, oraz
  d. z przykładami stosowania przez żydów zasad talmudycznych, tak w Izraelu, jaki w Polsce i na świecie – w czasach obecnych i w przeszłości (od najdawniejszych czasów do dziś).
  marny wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonywaniu czynów zabronionych określonych w następujących artykułach Kodeksu Karnego RP: 118 (Eksterminacja), 119 (przemoc i groźba bezprawna), 127 (Zamach Stanu), 139 (Szpiegostwo) i 148 (zabójstwo).i w związku z tym, powodowani wymogami art. 240 tego Kodeksu Karnego, zawiadamiamy niezwłocznie organ powołany do ścigania przestępstw to jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną RP, kierowane przez ministra Stanisława Iwanickiego. W najwyższym stopniu zbrodnicze okoliczności. Spowodowane bezkarnym stosowaniem zbrodniczych, rasistowskich tradycji talmudycznych, stwarzających ogromne zagrożenie dla Narodu i Państwa Polskiego, sprawiają że:

  1. Żądamy natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszystkim:

  a. władzom wyznań i/lub grup wyznaniowych i/lub narodowych, opierających się na tradycjach Talmudu i/ lub dla których Talmud jest księgą stosowaną, osobom fizycznym i prawnym wymienionym w A.-E” na stronie pierwszej niniejszego ‘ Aktu oskarżenia’.

  b. innym osobom fizycznym i prawnym, powiązanym z władzami, wyznawcami i współpracownikami określonymi w (A.- E.), w sposób naruszający praworządność.

  2. Żądamy zakazania działalności wyznań i/ lub grup wyznaniowych i/ lub narodowych, osób fizycznych i prawnych wymienionych w A. – E.

  3. Żądamy uznania Talmudu za księgę nawołującą do i pochwalającą przestępstwa, w tym przestępstwa wojenne i przestępstwa przeciwko ludzkości, z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej, rasowej, oraz z powodów gospodarczych, politycznych i innych.

  4. żądamy stwierdzenia obywatelstwa i, rasy, wyznania, przekonań. politycznych, przynależności politycznej i organizacyjnej, oraz kolejnych miejsc pracy i zamieszkania osób fizycznych i prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’.

  5. Po wykryciu wszystkich osób fizycznych; prawnych określonych w niniejszym ‚Akcie oskarżenia’, żądamy zbadania w jaki sposób osoby te osiągnęły obecny stan posiadania ruchomości. nieruchomości, środków finansowych i innych,

  6. Dla zabezpieczenia wszelkich kosztów procesowych, oraz jak najbardziej prawdopodobnych roszczeń cywilno-prawnych.

  Żądamy zajęcia majątków osób fizycznych i prawnych Objętych niniejszym Aktem oskarżenia’, których stan po-siadania został osiągnięty niezgodnie z prawem.

  7. Żądamy ustalenia wszystkich winnych nie przeprowadzenia skutecznego postępowania przeciwko osobom fizycznym i prawnym określonym w niniejszym ‘Akcie oskarżenia’

  8. Żądamy wyłączenia z wpływu na i prowadzenie postępowania wnoszonego niniejszym ‘Aktem oskarżenia’, wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, niemieckiego ( w tym volksdeeutche- ‘owskiego), a także wszelkich osób powiązanych w jakikolwiek szkodliwy dla wnoszonego postępowania sposób z objętymi niniejszym ‘Aktem oskarżenia’ przestępstwami i/lub przestępcami oraz osobami i/lub następcami prawnymi osób fizycznych prawnych objętych niniejszym ‘Aktem oskarżenia’

  9. W związku z tak długim istnieniem Talmudu, oraz opartych jego nauki grup wyznaniowych i / lub narodowych, jak najprawdopodobniej będących wylęgarnią czynów przestępczych, włącznie z czynami przestępczymi najcięższego stopnia, na ogromną skalę, żądamy zawieszenia aż do wyjaśnienia, praw osób fizycznych i prawnych objętych niniejszym ‚Aktem oskarżenia w takim zakresie, który uniemożliwi tym osobom fizycznym i prawnym:

  • korzystanie ze środków i możliwości. które jak najprawdopodobniej uzyskały w wyniku popełniania przestępstw,

  • ukrycie środków, które jak najprawdopodobniej będą potrzebne na odszkodowania dla poszkodowanych osób fizycznych i prawnych, podejmowanie działań zmierzających:

  • do popełniania przestępstw,

  • do wprowadzania w błąd społeczeństwa i opinii publicznej,

  • uniknięcia odpowiedzialności karnej i cywilnej

  UZASADNIENIE
  1

  Nie wszystko co było przekazywane ustnie a następnie zostało częściowo spisane, zostało włączone do ‚Biblii’. Obok ‚Biblii’, żydzi gromadzili osobno swą tradycję pozabiblijną i to dało początek późniejszemu ‚Talmudowi’. Tak zwani ‚uczeni w piśmie’ komentowali tak tradycje pozabiblijne jak i zawarte w ‚Biblii’, ponieważ uznano, że zawierają one wiele wiadomości i przepisów, które wymagają wyjaśnień.

  Całość tych komentarzy zwanych Miszna. narastała w ciągu wielu stuleci przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa.. w różnych skupiskach ludności żydowskiej, a głównie w Babilonii i w Palestynie, Dopiero kilka wieków po ukrzyżowaniu przez Żydów Jezusa Chrystusa, zaczęto ‚Misznę kodyfikować. zaczęły pojawiać się też komentarze do spisanej ‚Miszny’, ponieważ jej objętość rozrosła się i stała się niezrozumiała dla ludu. Te komentarze do komentarza, którym już poprzednio była sama Miszna’, nazwano ‚Gemara’. ‚ Miszna’ jest jedna, chociaż powstała w wielu miejscach, a głównie w Babilonii i w Jerozolimie.
  ‚Gemary’ natomiast są dwie: babilońska i jerozolimska, które bardzo różnią się treścią. Całość przedstawionej tu, pozabiblijnej, spisanej tradycji żydowskiej, czyli ‚l Miszna’ i ‚Gemara’, została nazwana ‚Talmudem’, to znaczy ‚stadium tradycji żydowskiej .

  Z upływem czasu Talmud zajął miejsce ‘Biblii’ w życiu żydów, zwłaszcza w erze chrześcijańskiej. Ci żydzi, którzy uznali Jezusa Chrystusa za Mesjasza przestali być żydami i stali się chrześcijanami, a ci którzy nie uznali Jezusa Chrystusa zostali nadal żydami i wyznawcami judaizmu. Wyznawcy judaizmu pozostali niemal wyłącznie przy Talmudzie zachowując z ‘Biblii’ tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a resztę ‘Biblii’ uważając za literaturę historyczna, powieściową i poetycką

  ‚Talmud’ złożony z ‚ Miszny’ i •Gemary’ stał się księgą ogromną i w niektórych wydaniach jego objętość dochodzi do szesnastu wielkich tomów. Jest to księga bardzo zawiła. Jej treść opiera się na autorytetach rabinów, którzy nic są Kaplanami tylko adwokatami, znawcami Prawa religijnego.
  W ciągu około dwóch tysięcy laty, tych autorytetów zebrało się straszne mnóstwo i narosła między nimi wy- miana poglądów. Dlatego, ‚Talmud’ stal się księgą zawiłą a przez to niedostępną dla zwykłych śmiertelników.

  Powstała więc koniczność zrobienia wyciągów z ‚Talmudu’ i tak powstał ‚Szulchan Aruch’ (stół zastawiony). Z czasem i ‚Szulchan Aruch’ okazał się opracowaniem zbyt obszernym i trudnym, więc streszczono go i powstał mały podręcznik o nazwie ‚Baba Batra’ (otwarta brama).

  Początkowo, ‚Talmud’ miał udostępniać żydom naukę ‚Bibili’, czyli mozaizmu, ale później, zwłaszcza w erze chrześcijańskiej, przeważyło dążenie do przekonania żydów o słuszności Sanhedrynu i starszyzny żydowskiej co do nie uznania Jezusa Chrystusa za obiecanego Mesjasza.
  Stąd wzięła się w Talmudzie’ ogromna ilość strasznych bluźnierstw i okrutnych napaści na Chrześcijaństwo. Talmud stał się zasadniczą księgą życia żydów wrogo usposobionych do Kościoła Katolickiego i ogólnie świata chrześcijańskiego.

  ‚Talmud’ stał się główną podstawą wałki judaizmu przeciwko Chrześcijaństwu – szczególnie w późniejszych wydaniach, kiedy wśród żydów utrwalała się nowa doktryna mesjanistyczna, według której obiecanym Mesjaszem nie jest jakaś osoba fizyczna, Tylko osoba-gromada, że sam naród żydowski jest Mesjaszem, wybawicielem nie tylko żydów lecz całej ludzkości. Żydzi uznali, że nadal są ‚narodem wybranym’, a nawet ‚narodem mesjańskim, czyli zbawicielskim, a diaspora (życie w rozpro – szeniu na całym świecie) nie jest karą Bożą za zamordowanie przez: nich Jezusa Chrystusa, ale odwrotnie, jest drogą i środkiem do opanowania politycznego, gospodarczego i kulturalnego całego świata.

  Jest wiele wydań Talrnudu i bardzo różnią się treścią, głównie z powodu wpływów Kabały i Gnozy oraz: najrozmaitszych odłamów żydowskich. Zawartość’ Talmudu’ zalety co najmniej od rodzaju wydania, roku wydania i kraju wydania. To co znajduje się w jednym wydaniu, trudno znaleźć w innym.

  2.

  M, H. De Heekelingen, w książce ‚Izrael: przeszłość i przeszłość’ pisze ze „były rabbi Drach, nawrócony na katolicyzm, mówi, że Talmud ‚zawiera wiele refleksji, zabawnych fantazji, niesmacznych nieprzyzwoitości, a nade wszystko najstraszliwszych bluźnierstw przeciwko wszystkiemu, co w religii chrześcijańskiej jest najdroższego•
  . ‚Jeśli chodzi o tłumaczenia Talmudu przez nie-żydów, zawsze preferowaliśmy tłumaczenie Luceńskiego, którego dokładność jest uznana przez sąd w 1923 r.
  Główny prokurator Węgier zarządził wstrzymania wydawania Talmudu węgierskiego pod zarzutem ataku na moralność publiczną oraz pornografii.

  W wyroku sąd oznajmił m. in.: W Talmudzie przetłumaczonym przez: Alfreda Luceńskiego znajdują się rzeczy straszliwe. Jego tłumaczenie jest poprawne pod względem wierności oryginałowi’.”

  Samson Hirsch, żyd z Frankfurtu nad Menem, napisał w 1884 r’.. że ‚Tałmud jest jedynym źródłem, z którego żydostwo wypłynęło, jest gruntem na którym żydostwo istnieje i jest duszą żyjącą, która żydostwo kształtuje i utrzymuje’

  Rabin dr Groneman rzeczoznawca w procesie przeciwko

  Talmud jest miarodajnym źródłem prawnym żydów i posiada jeszcze pełna swa wartość

  Rabin Munk z Berlina pisał w 1924 r. w niemieckim piśmie ‚C. – V. Zeitung’: ‚W talmudzie zawarte poszczególne twierdzenia i rozstrzygnięcia są jako takie , niekoniecznie obowiązujące.

  Natomiast wskazówki, przykazy talmudu, są w całej pełni miarodajne i tern samem obowiązujące naród żydowski po wszystkie czasy i w każdej części świata do uległego posłuszeństwa.

  Henryk Lowe, Żyd który studiował i tłumaczył Talmud, wyraził się o nim następująco: ‚Jako całość, jako kodeks życia i kodeks prawa jest jedynym w swojej potworności i niedorzeczności’.

  Ks. Stanisław Tworkowski: ‚Chcąc naprawdę poznać kim są Żydzi, trzeba uważnie przeczytać księgę, która jest odbiciem duszy żydowskiej, według; której: każdy Żyd myśli, działa i nienawidzi.

  Jest to Talmud, księga przewrotności i kłamstwa… Talmud jest tak zbrodniczą księgą, iż wielokrotnie władze świeckie i duchowne wydawały przeciwko niej surowe rozporządzenia..Talmud zawiera obelgi, bluźnierstwa przeciwko Bogu, Trójcy Świętej, Krzyżowi świętemu, Kościołowi oraz bezwstydne i rozpustne opowiadania.’

  W 1893 roku, Teodor Fritch ogłosił siedem przepisów Choszen Hamiszpat i zobowiązał się dowieść sądownie ich prawdziwość a żydów nazwał międzynarodowym sprzymierzeniem oszustów

  3.

  W wigilie swej paschy , Żydzi wypowiadają następujące słowa antychrześcijańskiej bluźnierczej modlitwy: ‘Wylej na nich (chrześcijan) gniew swój, szał gniewu twego niech ich ogarnie’

  Nic więc dziwnego, że zawarte w Talmudzie nauki, zalecenia i nakazy dla Żydów/Żydów, układają się w porozrzucany po rożnych częściach tej żydowskiej księgi kodeks postępowania złoczyńcy

  Oto niektóre przykłady:

  1.Dibre David paragraf 37: ‚Zakomunikowanie coś nie-żydowi o naszych stosunkach religijnych równa się ubiciu wszystkich Żydów, bo gdyby nie-Żydzi dowiedzieli czego o nich uczymy, to by nas pozabijali.

  Art.13 Konstytucji RP: zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy łub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa

  Art.58 Konstytucji RP: paragraf.. 2: ‚Zakazane są: zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą

  Art. 258 KK (Zorganizowana grupa i związek przestępczy)

  Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:

  2.Sanhedryn 59, Aboda Zara 8-6Szagiiga 13: `Każdy goj, który studiuje Talmud i każdy żyd, który mu w tym poma¬ga winien jest śmierci.’

  Art. 190 kk (Groźba Karalna – przestępstwa przeciwko wolności).

  Art. 255 kk (Nawoływanie do i pochwalanie ,przestępstwa przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu)
  w związku: z

  Art. 148 (zabójstwo) Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

  Art. 240(Niezawiadomienie o przestępstwie) Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

  Żydzi nie są ani rasa, ani religią, ani narodem, ani semitami.

  Jedyne, co wiąże Żydów to Talmud – swoisty kodeks złodziejski oraz udział i zorganizowanie się w światowej organizacji tzw. Gmin żydowskich będących lokalnymi centrami dowodzenia

  Są organizacją przestępczą występującą przeciw obowiązującym prawą w krajach zamieszkania – między innymi w Polsce, ale dotyczy to wszystkich krajów.

  Uzurpują sobie prawo do bycia organizacja religijna, a religią nie są – trudno Kodeks Złodziejski nazwać religia, która stoi w jaskrawej sprzeczności z Kodeksem Karnym. Dotyczy to wszystkich i państw – nie tylko Polski.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: