Przyszły Izrael


Future Israel

http://www.ahavat-israel.com/eretz/future.php

Tłumaczenie / skrót Ola Gordon

Dlaczego my, Żydzi, celebrując Paschę w Jerozolimie, nadal mówimy „w przyszłym roku w Jerozolimie!” Czy już tu nie jesteśmy?

Odbudowana Jerozolima, o którą się modlimy, nie jest tym nowoczesnym miastem, a odkupiony Eretz Israel nie jest państwem politycznym Żydów, jakie widzimy dzisiaj. Ze wzrostem wpływu Tory, odpowiednio powiększą się granice Izraela.

Przyszła mapa w oparciu o Torę

„Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat” – Bereszit (Rdz) 15:18

[..,]

W przyszłym roku w Jerozolimie

Żebyśmy wkrótce zamieszkali w Jerozolimie Mosziacha, i uprawiali naszą ziemię odkupionego Izraela. Żebyśmy celebrowali seder Paschy w duchowej wolności, kiedy wszyscy Żydzi odzyskają swoje dziedzictwo w wiecznym Eretz Israel.

więcej map pod linkiem j.w.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Przyszły Izrael została wyłączona
%d blogerów lubi to: