REFERAT – XIV KONGRES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W INDIACH


Szanowny Panie
Przewodniczący!
Szanowne Prezydium!
Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaproszenie na XIV Światowy Kongres Związków Zawodowych w New Delhi w Indiach odbywający się w dniach 25-28 marca 2000 roku. Cieszę się, że mogę tu z wami być. To dla mnie zaszczyt i przyjemność.

Jestem z kraju gdzie w 1989 oszukańcze władze Solidarności … Solidarności stworzonej za pieniądze imperialistów doprowadziły do upadku Socjalizmu a tak naprawdę świadomie miały uratować nieludzki, drapieżny Kapitalizm.

Kapitalizm, tymczasem zrobił sobie z państw byłego bloku socjalistycznego rynek zbytu dla swoich nadwyżek artykułów rolnych i przemysłowych. Zrobił z Naszych Państw Śmietnik dla Starych i zużytych:

– samochodów, maszyn, narzędzi rolniczych i budowlanych

– starych mebli i starej zużytej odzieży

niszcząc nasz przemysł i nasze rolnictwo.

Rolnictwo polskie do 1990 roku zajmowało w Europie czołowe miejsce w produkcji płodów rolnych (zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej) i ich przetwórstwie.Polska była eksporterem żywności a obecnie jest importerem.

Rolnicy polscy prowadzili produkcję rolną przestrzegając zasad ochrony środowiska i humanitarnego chowu i uboju zwierząt. Stosowali 7-miokrotnie mniej środków chemicznych w produkcji roślinnej i aż 10-ciokrotnie mniej chemii w produkcji zwierzęcej w stosunku do rolników Europy Wspólnoty Gospodarczej. W produkcji zwierzęcej nie było mowy o stosowaniu stymulatorów wzrostu, dioxym i karmieniu bydła, trzody chlewnej, drobiu szlamem z szamb.

Wprowadzenie do Polski wielkich Korporacji typu Smithfields Food i innych doprowadzało i doprowadza do upadłości rolników i przemysłu rolno-spożywczego. Smithfield Food dążąc do integracji pionowej chce wprowadzić model rolnictwa amerykańskiego; nieekologicznego, niehumanitarnego oraz niszczącego środowisko naturalne.

Samoobrona mówi temu STOP.

Wpuszczone do Polski ponadnarodowe korporacje i banki doprowadziły do tego że w Polsce obecnie : 5% ludzi tzw. nowobogadzkich, skorumpowanych i powiązanych z mafią i politykami żyje w luksusie i ponad stan , 20% daje sobie radę a 75% żyje poniżej minimum socjalnego z tego 35% w nędzy i ubóstwie.

Samoobrona mówi STOP takiemu rozwarstwieniu społeczeństwa.

Solidarność i fałszywi przywódcy ludzi pracy, w tym Lech Wałęsa już za to płacą. Z 10 milionów członków Solidarności w 1989 roku dzisiaj zostało mniej niż 0,5 miliona .

Mój referat na temat „Problemy Globalizacji” odczyta przedstawicielka Instytutu Ochrony Zwierząt z USA Pani Agnes Von Wolkenberg.

Proszę bardzo.

Rodzą się obecnie nowe koncepcje rozwiązywania niszczących ludzkość problemów ekonomiczno-społecznych. Forsowana jest w europie idea integracji, a na świecie idea globalizacji, czyli sterowania rozwojem stosunków międzynarodowych przez pewne przygotowane do tego ośrodki.

Okazuje się, że ONZ nie jest w stanie w dotychczasowych formach organizacyjnych podołać coraz bardziej skomplikowanym problemom ekonomicznym i społecznym oraz politycznym w skali całego globu.

Należy mieć nadzieję, że idea globalizacji będzie ożywiona szlachetnymi motywami i humanitarnymi tendencjami, zmierzającymi do tego, aby człowiek stał się rzeczywiście najwyższym podmiotem wszelkich działań a jego życie  najwyższą wartością zawsze i wszędzie na świecie.

Wiele problemów takich jak plaga głodu, przestępczość, bezrobocie, choroby, nędza i cywilizacyjne zacofanie mogą być skutecznie rozwiązywane, jeżeli ludzkość zjednoczy swe wysiłki i skoordynuje swoje działania w jeden nurt naprawy sytuacji, jaka obecnie występuje na świecie, a którą charakteryzuje wielkie rozwarstwienie warunków życia, jest wąska grupa państw opływających w bogactwa i dużo cierpiących niedostatek, w których zamieszkują miliardy ludzi.

Globalne jednoczenie wysiłków, poszukiwanie nowej drogi rozwoju ludzkości, nowa filozofia egzystencji ludzkiej w skali całego świata mogą wnieść w sferę stosunków międzynarodowych nowego ożywionego ducha , nadzieję, że świat może się szybko zmienić. Przyczynia się do tego rozwój komunikacji między ludźmi na nieograniczone odległości na ziemi. W każdej chwili dzięki funkcjonowaniu techniki telekomunikacyjnej informatyki, w każdym punkcie globu można się dowiedzieć, co się dzieje w innym punkcie globu.

Budzi to wiele nadziei na to, że nie da się już ukryć przed światem żadnej nieprawości, żadnej popełnionej zbrodni przez nikogo i nigdzie. Jednocześnie różnego rodzaju nieszczęścia, katastrofy, ludzkie tragedie docierają do świadomości ludzi na całym świecie i niejednokrotnie mobilizują ich natychmiast do niesienia pomocy. Tego rodzaju zjawisko globalizacji w sferze świadomości i wrażliwości ludzkiej wobec losu innego człowieka gdziekolwiek on by się znajdował to wielki postęp w sferze moralno- społecznej i uszlachetnianiu stosunków międzyludzkich.

Ale są i takie kręgi i ośrodki, które globalizację rozumieją jako koncepcje super-scentralizowanego systemu zarządzania światem z globalnymi metodami nakazowo- rozdzielczego sterowania gospodarką, jako koncepcję umożliwiającą działanie super monopoli międzynarodowych, globalnego marketingu, globalnego rozpoznawania nastrojów politycznych i społecznych.

Niektórzy chcieliby, aby na całym świecie panował jeden typ ustroju politycznego, monopartyjność, monokultura itd.( ostatnie wydarzenia w Austrii o tym świadczą). Globalizacja w takim stylu byłaby jakąś współczesną formą ogólnoświatowej rewolucji w stylu Trockistowskim pod kontrolą Światowych sił zbrojnych NATO- jako Żandarma, globalnego światowego rządu, światowych trybunałów, Światowego prawa itp. Byłoby to zabójstwo ludzkiego ducha i wolności.

Nie o taką globalizację nam chodzi.

Globalizacja powinna systemowo rozwiązywać fundamentalne dla życia całej ludzkości .

Można wyróżnić następujące problemy:

1. Problem ratowania środowiska naturalnego jako podstawy życia biologicznego i cywilizacyjnego całej ludzkości, oszczędności zasobów pomiędzy narodami świata.

2. Problem kształtowania nowego stylu życia i konsumpcji oraz postępu cywilizacyjnego w krajach najbogatszych, tak by zaoszczędzone przez socjalne zmiany tego stylu zasoby szczególnie nieodnawialne mogły być skierowane do krajów biednych i nierozwiniętych.

Jest to, więc problem wejścia na nową drogę zrównoważonego rozwoju „społeczno- gospodarczego w skali całego świata; zwaną ekorozwojem”.

3. Problem skuteczności samoobrony narodów świata” przed różnego rodzaju formami agresji ekonomicznej i politycznej czy militarnej przed rozszerzeniem się patologii i przestępczości przed zniewoleniem informacyjnym, przed monopolizacją w dziedzinie badań naukowych, które stosują supermocarstwa. Samoobrona taka powinna być wspomagana przez odpowiednie organizacje międzynarodowe.

4. Rozważyć należy problem opracowania…”karty praw narodu” ubezpieczającej prawa każdego narodu do suwerenności, do zachowania tożsamości kulturowej i posiadania własnego państwa.

5. Pilnego rozważania wymaga problem wprowadzenia do ekonomiki światowej i do nauk ekonomicznych zasad etyki i moralności.

6. Na czoło problematyki praw człowieka wysuwają się prawa socjalne człowieka”, którym nadać trzeba priorytet. Chodzi tu o sprawę pracy, zwalczenie bezrobocia , sprawy „dachu nad głową” sprawy materialnej egzystencji ludzkich rodzin.

Niezmiernie ważny jest problem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa życia i mienia każdego człowieka.

Globalnym hasłem stać się powinno:

CZŁOWIEK NAJWYŻSZYM PODMIOTEM – JEGO ŻYCIE I ZDROWIE – NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ

7. Ukrócić należy praktyki manipulowania produkcją, dystrybucją, cenami i handlem środków żywności w skali światowej- podczas gdy na całym świecie setki milionów ludzi ginie z głodu w tym miliony dzieci, a miliardy żyją niedożywione . W tym kontekście dotowanie rolników w niektórych krajach aby ograniczyli produkcję rolną jest pośrednio opłacaniem „śmierci głodowej” ludzi w innych krajach , którym przekazanie nadwyżki produkcji ratowałoby życie.

8. Powodowanie takimi ekonomicznymi metodami głodu oznacza, że głód staje się narzędziem masowego zabijania ludzi, a ekonomiczne manipulacje wokół produkcji żywności na świecie, ograniczenie jej produkcji itp. oznaczają „działalność ludobójczą”

Należy, więc wprowadzić na forum prawa międzynarodowego pojęcie „ludobójstwa metodami ekonomicznymi” i ścigać tych polityków …ekonomistów, którzy tego rodzaju działalność organizują i propagują.

Podobny problem występuje w obszarze działania służby zdrowia i produkcji leków, w powiązaniu a polityką socjalną wobec ludzi starych, emerytów, chorych i niepełnosprawnych.

Tak jak w walce bokserskiej, trwa ostatnia runda, kończy się stare tysiąclecie. Fałszywy dobrodziej Międzynarodowy Imperializm i jego sojusznicy muszą dostać od nas ostatni cios tak mocny żeby już nigdy się nie podnieśli i żeby już nigdy nie szerzyli obłudy, fałszu i zakłamania.

Imperialiści winni tragicznej sytuacji miliardów ludzi nie mogą czuć się bezkarni!

Tworząc w każdym Kraju Sojusz Robotniczo-ludowy dla obrony prawa ludzi do godnego życia, pokonamy imperializm. Razem powiedzmy STOP zbrodni ludobójstwa ekonomicznego”. To nasz obowiązek wobec naszych rodzin, narodu i całego globu. Jeżeli tego nie zrobimy będziemy mieli wyrzuty sumienia i nie będziemy mogli szczerze spojrzeć w oczy naszym dzieciom i wnukom.

Fałszywych dobrodziei wypędzimy z Naszych krajów. Od porządnych, uczciwych Narodów i Państw tak jak  ZARAZĘ” oddzielimy ich wysokim murem Jeżeli tego nie zrobimy popełnimy ciężki grzech, którego przyszłe pokolenia nam nie wybaczą.

W nowe tysiąclecie wprowadzimy świat na nową drogę rozwoju. Powiedzmy głośno i wszystkim nie chcemy żadnych skrajności ani wypaczonego komunizmu, ale tym bardziej nieludzkiego, drapieżnego kapitalizmu, ponieważ jeden system jest tylko gorszym wcieleniem drugiego.

Chcemy ‚trzeciej drogi’ rozwoju, na której najważniejszymi wartościami będą :

CZŁOWIEK, RODZINA, PRACA, GODNE ŻYCIE

RAZEM LUDZIE PRACY – BROŃMY SWEGO

Przewodniczący
Andrzej Lepper

Źródło: http://www.samoobrona.org.pl/pages/03.Zwiazek/01.Program/index.php?document=11.indie.html

Jedna odpowiedź to “REFERAT – XIV KONGRES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W INDIACH”

  1. piotrus Says:

    Dobrze mówił. Nawet nie wiedziałem, że Lepper był tak nastawiony do tych syjonistów, przeciw ich polityce. Może dlatego, że oglądałem TVP, Polsat, TVN… Cholera te media to tylko z ludzi głupich robią. Głupim byłem, że wierzyłem we wszystko co mówią. Teraz ostatnio nawet wszedłem w polemikę ze znajomą to mówi, że jak tu nie wierzyć jak każdy media mówią to samo, więc na pewno obiektywne są:) Aż się zaśmiałem, co najlepsze osoba ta studiowała na UW na kierunku powiązanym z polityką.
    Na kogo tu głosować w wyborach? Samoobrony bez Leppera nie ma … Czy „Ruch Poparcia Palikota” nie opowiada się za polityką syjonistów?


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: