Polska powinna mieć roszczenia


Matka Polka

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:

( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,

( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz

 ( 3. ) odpowiedzialność moralną.
Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski  ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.

Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienia odszkodowawcze z wieloma państwami Europy i Izraelem. Na mocy tych traktatów Republika Federalna Niemiec dokonała następnie wypłat odszkodowań wojennych, a sumy największej Izraelowi, państwu, które powstało w 1948 roku – nie istniało, więc przed i podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945), i z tego prostego względu nie mogło być stroną w konflikcie zbrojnym, nazwanym drugą wojną światową. Tym sposobem, Izrael dokonał bardzo brzemiennego w skutki prawne precedensu w stosunkach międzynarodowych. Tym sposobem, Izrael złamał jedną z najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. W wyniku tego faktu dokonanego, Izrael podjął ogromne sumy odszkodowań, należne ofiarom pochodzenia żydowskiego – ofiarom, które nie były obywatelami Izraela w czasie, gdy popełniano na nich zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

STRATY POLSKIE

Rzekomo zginęło 6,028.- miliony obywateli polskich (wg IPN). Jeżeli tak, to zsumujmy tylko niektóre straty na podstawie Literatury źródłowej i podanych liczb w punkcie II.).
2-miliony 170-tysięcy – zginęło POLSKICH dzieci i młodzieży,
1-milion  377-tysięcy – POLAKÓW zginęło tylko w 8 niemieckich obozach,
644- tysiące – głównie POLAKÓW zginęło w działaniach wojennych,
200- tysięcy – POLAKÓW zginęło w Powstaniu Warszawskim
120 – tysięcy – POLAKÓW zginęło na Wołyniu z rąk OUN-UPA,
112- tysięcy – Polaków zamordowanych tylko na ziemi radomskiej,
2- miliony 600- tysięcy – zginęło ŻYDÓW obywateli polskich (3*, str. 66),

Daje to

7 – milionów 223- tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.

A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…, w  Piaśnicy – 12 tysięcy,  Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20- tysięcy,  KL Warschau – 200. tysięcy…

A gdzie dziesiątki TYSIĘCY tych Polaków zamordowanych w Krakowie, choćby w więzieniu zwanym Libanem, a gdzie Ci powieszeni publicznie na ulicach miast, wsi i osiedli… A gdzie tysiące tych Polaków zamordowanych, choćby w ponad 820.- wsiach spacyfikowanych przez Niemców, które znajdują się w obecnych granicach Polski, (przypomnijmy, że w granicach przedwojennych Polski spacyfikowano w II wojnie światowej ponad 4000.- wsi i miejscowości)…!?

ODSZKODOWANIA

STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY  (fragmenty innego opracowania)

Istnieją wszelkie podstawy prawne i moralne, aby za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniane na Narodzie Polskim przez nazistowską, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką, wyegzekwować od Republiki Federalnej Niemiec (wszystkich osób fizycznych i prawnych z RFN jako państwem włącznie) pełne cywilno-prawne odszkodowania wojenne oraz wszelkie świadczenia związane z niemieckimi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości.

Ze zbiór podstaw prawnych i statystycznych odnośnie niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim, znajduje się w „Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne”, wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny – wydanej w 1990 roku i wielokrotnie wznawianej przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku-Białej, Polska.
Według zawartego w tej „ekspertyzie …”, „zestawienia szacunkowego (wstępnego) …”, sporządzonego na podstawie „kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych” (zebranych w latach 1945 – 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów od 13 315 000 osób, a więc mniejszej tylko części Polaków w granicach z 1939 roku), cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne tym 13 315 000 Polaków wynosiły w tamtym czasie łącznie 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).

To z procentem składanym przez 65 lat od zakończenia wojny to EuroMatoł , niemiecki agent Herr Tusk wpędził Polskę w sztuczny dług, który w ogóle jest nieuzasadniony – mamy przecież Narodowy Bank Polski jedyna konstytucyjna władzę uprawniona do emisji pieniądza. Tymczasem Tusk pozwala z reguły  niemieckim bankom na emisję kredytu, na transfery pieniędzy z Polski wpuścił do Polski MFW i dalej zadłuża Polskę.  

Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować  reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat:

http://www.polonikmonachijski.de/19739/19766.html

Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.

Mój dodatek i komentarz

($ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów). Ale to suma wyjściowa od 1945 r. tj. jest  od zakończenia wojny  (a gdzie procent składany przez 65 lat)

Obliczmy używając HP Finacial Calculator. Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.

5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec (1 bilion), Półroczna splata należności – ( nie ma żadnej, a wiec 0)

Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski.

24,780,068,000,000 czyli 24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów

Komentarzy 14 to “Polska powinna mieć roszczenia”

 1. Anonim Says:

  O tym Polacy nie mogą wiedzieć,zrobili z nas ludzi poprawnie-politycznych! Szalom!

 2. Wojwit Says:

  Do sumy należałoby jeszcze doliczyć straty ludzkie i materialne pod okupacją sowiecką zarówno na zabranych kresach jak i na terenach PRL (w tej ostatniej podliczyć je trzeba co najmniej do 1956 roku, jeśli nie dłużej…)

 3. Polska w budowie Says:

  Wojwit tu jest tylko o sprawie niemieckiej.

 4. Wojwit Says:

  Znaczy, myślisz, że nie zauważyłem? Ale rachunki trzeba wystawić tak naprawdę tym samym ludziom. Tym, którzy to zaplanowali i na tym zyskali, Co najgorsze cały czas nadal zarabiają. Na naszej krzywdzie…

 5. Polska w budowie Says:

  No tak, masz rację, ale oddzielny artykuł by się przydał.

 6. Heh! Says:

  Co najciekawsze, Polska nigdy nie podpisała traktatu pokojowego z Niemcami. Nie zawarliśmy pokoju z naszym zachodnim sąsiadem.

  Nie uregulowano statusów prawnych ziem odzyskanych przez co oddano im możliwość roszczeń majątkowych.
  Czyli nie podpisano traktatu pokojowego, nie zgłaszamy roszczeń względem Niemiec za zniszczenia.

  Chyba trzeba nagłaśniać sprawę na wzór GMO. Jak zrobi się o tym głośno to rząd już nie będzie mógł udawać że sprawy niema.

 7. Święty Says:

  Niemcy powinni zaplacic za II wojne, dlaczego sami sie do tego nie poczuwali? Przeciez gdyby nie wojna, to moja rodzina nie przenioslaby sie na pomorze( zachodniopomorskie). Nie lubie Niemcow.

 8. MatkaPolka Says:

  AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX I XXI WIEKU

  Postępowanie kolejnych ekip rządowych w Polsce w stosunku do polityki Niemiec od prezydenta Kwaśniewskiego poprzez wszystkie następne ekipy rządzące stoi w jaskrawej sprzeczności z prawem w Polsce i z prawem międzynarodowym. „Polskie władze” działają nie tylko na szkodę Polaków, jako jednostek, nie tylko działają na szkodę Polski jako kraju, ale również ignorują prawa międzynarodowe wysiłek zbrojny państw sojuszniczych ofiary wojen światowych – Anglii, Francji, Rosji, USA, Polski Kanady.

  Mamy do czynienia z odradzaniem się rewanżyzmu niemieckiego. Wysiłkiem wielu narodów sprzymierzonych pokonano w drugiej wojnie światowej wielowiekowy militaryzm Pruski zagrażający nie tylko Polsce, ale również wielu innym narodom świata.

  Dnia 25.02.1947 roku, Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami wydala USTAWĘ nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO. Ustawa ta wykonuje UMOWĘ POCZDAMSKĄ i zgodnie z tą Umową jest dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej.

  DODAĆ NALEŻY I PODKREŚLIĆ BARDZO MOCNO, ŻE TO NIE BYŁA NAGRODA DLA POLSKI ZA JEJ WKŁAD ZBROJNY W ZWYCIĘSTWO w II Wojnie Światowej.

  Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Wielkopolska i Mazury to obok Małopolski, Mazowsza ZIEMIE RDZENNIE POLSKIE – To właśnie te ziemie stanowią o Polskości Polski, Ziemie wschodnie tj Kresy to wynik Unii Polski z Litwa Polska sięgała Az po Kamieniec Podolski

  Tzw Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu i militaryzmu pruskiego i tajnej dyplomacji i spiskom pruskim zarówno w czasie rozbiorów jak i Kulturkampfu Bismarcka

  Warto zaznaczyć również, że zachodnia słowiańszczyzna sięgała od Hanoweru przez Berlin do Monachium. Tereny byłej NRD to tak naprawdę tereny Zachodniej Słowiańszczyzny
  Zobacz mapy . DRANG NACH OSTEN
  Byliśmy nad Łabą. Uchylono nas za Odrę.
  Przemoc już się i tam ciśnie, gdzie nigdy German, chyba wędrowny, stopy swojej nie postawił.
  http://halat.pl/drang_nach_osten.html , silesia.html sleza.html

  UNIA EUROPEJSKA to nowa forma Rewanżyzmu niemieckiego – to współczesne DRAG NACH OSTEN Zmieniły się formy agresji i podboju. Zmieniły się bronie – bankowe, przemysłowe, bronie pogodowe (np. powodzie) wyludnianie terenow przez kleski żywiołowe, ceny skupów takie, aby nie opłaciło się rolnikowi produkować, sprzedaż przemyslu i miejsc pracy, emigracja za chlebem, i propagandowe. Bronie Polityczne typu istnienie Fundacji Adenauera -, która jak finansowała wybór Tuska na premiera, jak Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie, która blokuje wypłacanie odszkodowań dla Polski, Fundacja Sorosa (Batorego), aby wymienić tylko najbardziej znane.

  Nie chce wiedzieć o tym grupa ŚWIATŁYCH EUROPEJCZYKÓW” – niech sobie pooglądają obrazki i poczytają Jak wg Encyklopedii Niemieckiej wygląda Polska i Niemcy

  TEN OBRAZEK STARCZA ZA CAŁY ARTYKUŁ
  http://www.encyclopaedia-germanica.org/de/index.php/Polen

 9. MatkaPolka Says:

  Obszerne fragmenty Raportu Światowej Federacji Polskich Kombatantów

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2007/EP-PE_LTA(2007)000139_EN.pdf
  ( warto zachować ten raport, bo jakoś dziwnie znika; kiedyś był dostępny w wersji zdygitalizowanej )

  ŚWIATOWA FERACJA POLSKI H KOMBATANTÓW , ŚWIATOWY KONGRS POLAKÓW Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych w II WOJNIE ŚWIATOWEJ, w wyniku agresji zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1. IX. 1939r.

  RAPORT Nrl DOTYCZĄCY
  Agresji Republiki Federalnej Niemiec przeciwko Polsce na przełomie XX i XXI wieku

  Przewodniczący Światowej Federacji Polskich Kombatantów
  Płk. w stanie spoczynku Antoni Heda – Szary

  USTAWA (SRKnN) Nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGOM

  Dnia 25.02.1947 roku, Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami wydala Ustawę nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO. Ustawa ta wykonuje Umowę Poczdamską i zgodnie z tą Umową jest dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ustawa nr 46 stanowi dalszy ciąg prawnego regulowania nowych granic Niemiec i nowych wytycznych ustrojowych. Ustawa ta. jest rozwinięciem norm Umowy Poczdamskiej. Przestało ISTNIEĆ państwo pruskie de facto, a jego położenie prawne zostało de iure określone w Umowie Poczdamskiej.

  Wstęp do Ustawy nr 46 stwierdza, że państwo pruskie przestało ISTNIEĆ w INTERESIE UTRZYMANIA pokoju i bezpieczeństwa narodów.

  Treść art. II. tej Ustawy stwierdza, że części obszaru byłego państwa pruskiego, znajdujące się pod władzą SRKnN, przemienione zostają w samodzielne Kraje lub będą włączone do innych Krajów niemieckich, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do SRKnN. Zasadniczym celem demilitaryzacji „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” była likwidacja Prus jako centrum organizacyjnego militaryzmu niemieckiego.
  Uwzględnia to treść Ustawy nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO, która łączy likwidację Prus z rolą tego państwa niemieckiego jako centrum militaryzmu niemieckiego.

  Ustawa nr 46 dokonała likwidacji jednego z państw niemieckich, którego obszar został rozdzielony między cztery strefy okupacyjne Niemiec i dziewięć Krajów niemieckich-nie licząc tych części państwa pruskiego, które zostały Umową Poczdamską zwrócone Polsce lub przy-dzielone ZSRR.

  Ustawa nr 46 jest JEDYNYM aktem prawnym Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami, opatrzonym dodatkową sankcją w postaci zatwierdzenia przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw-stron Umowy Poczdamskiej na konferencji w Moskwie w 1947 r.

  JAKAKOLWIEK próba odtwarzania PAŃSTWA PRUSKIEGO w jakimkolwiek zakresie i jakiejkolwiek postaci, czy nawet posługiwanie się godłem, barwami i nazwą państwa pruskiego w zakresie i znaczeniu innym niż historyczny, JEST przestępstwem karnym, tak w znaczeniu prawa karnego Republiki Federalnej Niemiec, jak i znaczeniu przepisów karnych prawa międzynarodowego i podlega ściganiu także przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

  Art. II. Rozporządzenia nr 14 brytyjskiego zarządu wojskowego w Niemczech stanowi, że działanie przeciwko ustawodawstwu Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami będzie karane wysokimi karami, do kary śmierci WŁĄCZNIE.

  UMOWA POCZDAMSKA

  Umowa Poczdamska obowiązuje od dnia podpisania (02,08.1945 rok), jest bezterminowa (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych -reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju.

  Istota bezterminowości Umowy Poczdamskiej wynika stąd, że umowa ta reguluje zagadnienia niewymierne w czasie – podobnie jak wszystkie inne akty prawne, dokona¬ne od dnia bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej, które regulują zagadnienie prawnej likwidacji skutków wojny na obszarze Rzeszy Niemieckiej.

  Umowa Poczdamska normuje sprawy „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” oraz reguluje prawną likwidację skutków II wojny światowej na obszarze Niemiec i w stosunku do narodu niemieckiego. Normy Umowy Poczdamskiej zostały transformowane w prawo obowiązujące na obszarze „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”.

  Umowa Poczdamska zawiera żądania skierowane do Niemiec. Te żądania nie wymagają jakiegokolwiek uznania ze strony jakiejkolwiek władzy niemieckiej ówczesnej czy późniejszej. Zagadnienie, czy i w jaki sposób naród niemiecki przyjmuje normy Umowy Poczdamskiej, jest obojętne dla mocy obowiązującej tej umowy.

  Umowa Poczdamska jest obowiązującym aktem prawa międzynarodowego.

  Nie istnieje ani jedna teoria odnośnie państwowości Niemiec po bezwarunkowej kapitulacji, która mogłaby pominąć Umowę Poczdamską.

  WYKONANIE Umowy Poczdamskiej jest RÓWNOZNACZNE z zawarciem TRAKTATU POKOJU.

  Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.
  Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, WŁĄCZNIE z postanowieniem dotyczącym GRANICY polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne.

  Umowa Poczdamska nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki, określającej obszar niemiecki, jako obszar BYŁEJ Rzeszy Niemieckiej w granicach z dnia 31.12.1937r. Kryterium stanowiące podstawę określenia obszaru NIEMIEC, JAKO CAŁOŚCI” – USTALA w Umowie Poczdamskiej zasięg jurysdykcji Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN). PRZEDMIOTEM ZJEDNOCZENIA Niemiec mogły być TYLKO 4 dawne strefy okupacyjne, z których 3 przekształcono z czasem w Republikę Federalną Niemiec (RFN), a jedną w Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD).

  ODRZUCONA tym samym została koncepcja ZJEDNOCZENIA Niemiec „w granicach z dnia 31.12.1937 r.”.

  POJĘCIE GRANIC Niemiec z dnia 31. 12. 1937 roku NIE ZOSTAŁO użyte w jakimkolwiek akcie prawnym na określenie obszaru niemieckiego po bezwarunkowej kapitulacji (08.05.1945) nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej.

  ANI ustawodawstwo SRKnN, ANI ustawodawstwo niemieckie, wydawane w ramach delegacji prawnej udzielonej przez SRKnN, NIE OBOWIĄZYWAŁO na obszarze, który został PRZYWRÓCONY przez Umowę Poczdamską Polsce, Czechosłowacji i Litwie oraz przekazany Związkowi Radzieckiemu. Zarówno w odniesieniu do prawa międzynarodowego, jak i w odniesieniu do wewnętrznego prawa niemieckiego.

  BYŁE ziemie niemieckie na wschód od granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, zostały wyłączone z systemu prawnego państwa niemieckiego i poddane PAŃSTWU POLSKIEMU.

  Umowa Poczdamska, dokonawszy ŚCISŁEGO określenia nowej granicy między Polską a Niemcami, ODDAJE część byłych ziem niemieckich, pod administrację Państwa Polskiego” i STWIERDZA, że obszary, które zostały przywrócone Polsce, i nie powinny być uważane za część radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech”.

  Umowa Poczdamska NORMUJE stan prawny byłych obszarów niemieckich PRZYWRÓCONYCH Polsce, Czechosłowacji, Litwie oraz przekazanych ZSRR, wydzielając je natychmiast z radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a co za tym idzie, WYDZIELAJĄC je spod jurysdykcji Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami.

  Treścią pojęcia ZARZĄDU według Umowy Poczdamskiej, JEST oddanie Ziem Odzyskanych w SUWERENNE władanie Państwa Polskiego, jeszcze PRZED zawarciem traktatu pokoju z Niemcami.
  Zgodnie z Umową Poczdamską, Polska OBJĘŁA byłe obszary niemieckie, które zostały WYDZIELONE z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec i PRZYWRÓCONE polskiej władzy państwowej. Od chwili wejścia w życie Umowy Poczdamskiej, wszystkie obowiązki w zakresie przywrócenia i utrwalenia bezpieczeństwa publicznego na Ziemiach Odzyskanych przekazane zostały polskim władzom państwowym.

  Przedmiotem zarządu jest ludność Ziem Odzyskanych, a ponieważ Umowa Poczdamska NAKAZUJE w Rozdziale XIII wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski, przedmiotem zarządu na Ziemiach Odzyskanych jest ludność polska.
  Polska WYKONUJE na Ziemiach Odzyskanych władzę we własnym imieniu, i dlatego NIE JEST to już zagadnieniem prawa międzynarodowego-jest to zagadnieniem polskiego prawa wewnętrznego, a wiec państwowego i administracyjnego.

  Umowa Poczdamska NORMUJE transfer ludności niemieckiej z Polski, Czecho¬słowacji i innych krajów NA OBSZAR NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” i poleca wykonanie tego transferu Sojuszniczej Radzie Kontroli nad Niemcami (SRKnN), jako władzy najwyższej w Niemczech o UPRAWNIENIACH niemieckiej władzy najwyższej.

  Umowa Poczdamska STWIERDZA, że mocarstwa okupacyjne (USA, ZSRR, Wielka Brytania i Francja) osiągnęły porozumienie w sprawie PRZESIEDLENIA ludności niemieckiej z Polski. Podkreślono przy tym, że porozumienie to zostało osiągnięte po ROZWAŻENIU sprawy , pod każdym względem” oraz, że przesiedlona ma być ludność niemiecka „foife jej elementy pozostałe w Polsce”.

  Zgodnie z Umową Poczdamską, Polska została powiadomiona o NAKAZIE przesiedlenia ludności niemieckiej z obszaru CAŁEGO Państwa Polskiego, a według postanowień Umowy Poczdamskiej obszar Ziem Odzyskanych JEST NIEODŁĄCZNĄ częścią POLSKIEGO obszaru PAŃSTWOWEGO.

  Nałożony na Polskę NAKAZ przesiedlenia ludności niemieckiej z polskiego obszaru państwowego obejmuje zarówno: mniejszość niemiecką przebywającą w Polsce do 1939 roku, ludność niemiecką zasiedloną na obszar państwa polskiego podczas II wojny światowej przez okupacyjne władze hitlerowskich Niemiec oraz ludność nie¬miecką, która nie porzuciła obszaru Ziem Odzyskanych, przyznanych Polsce przez Umowę Poczdamską.

  Cała ludność niemiecka (obywatele byłej IIl Rzeszy Niemieckiej) znajdująca się na obszarze państwa polskiego, została przeznaczona POSTANOWIENIAMI Umowy Poczdamskiej do przesiedlenia na obszar NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, czyli na obszar czterech stref okupacyjnych Niemiec.

  Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami (po BEZWARUNKOWEJ kapitulacji Niemiec, organ władzy najwyższej w Niemczech) dnia 20.11.1945 roku ogłosiła plan transferu ludności niemieckiej z obszaru Polski do czterech stref okupacyjnych Niemiec. SRKnN nie ogłosiła dokumentacji, ANI w sprawie przesiedlenia ludności niemieckiej z obszarów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, ANI w sprawie przesiedlenia ludności niemieckiej z innych państw europejskich.

  Polska wykonała NAKAZ transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii spalonej ziemi” według niemieckiego planu „Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und Hagel” – (Deszcz i Grad).

  Zarówno zarządzona przez władze niemieckie ewakuacja, jak i samorzutna ucieczka ludności niemieckiej z obszaru Ziem Odzyskanych, przybrały ogromne rozmiary i w wyniku tego obszary przejmowane przez władze polskie były w znacznej części całkowicie niemal WYLUDNIONE. Dotyczy to w szczególności Pomorza (byłe Prusy Wschodnie), Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i północno-zachodniej części Dolnego Śląska.

  SRKnN działając, jako władza najwyższa w Niemczech i jako najwyższa władza niemiecka, na mocy prawa międzynarodowego z Umową Poczdamską z dnia 02.08.1945r. na czele, ogłosiła dnia 20.11.1945r. plan przesiedlenia ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i innych krajów Europy, według którego i zgodnie z przepisami prawa nastąpiło przesiedlenie ludności niemieckiej na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, to jest, do czterech stref okupacyjnych Niemiec (radzieckiej, amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej).

  W wyniku tych działań prawnych, powstało wiążące PO DZIŚ DZIEŃ położenie prawne, według którego ZAPISY w księgach wieczystych dotyczące stanu posiadania ludności NIEMIECKIEJ przesiedlonej z przyznanych POLSCE mocą Umowy Poczdamskiej Ziem Odzyskanych, mają wyłącznie WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ i nie posiadają jakiejkolwiek wartości prawnej w zakresie roszczeń CYWILNO-PRAWNYCH.

  Zakres suwerenności Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami, jako niemieckiej władzy najwyższej „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, był dostateczny dla powzięcia wiążących postanowień prawnych w tym zakresie.

  Polska wykonała NAKAZ przesiedleń ludności niemieckiej, zgodnie z ustalonym planem przez Sojuszniczą Radę Kontroli nad Niemcami i ogłoszonym przez tą Radę dnia 20. 11. 1945 roku.

  Wykonanie tego planu wymagało zawarcia przez Polskę porozumień z dwoma państwami, przyjmującymi przesiedlaną z Polski ludność niemiecką na obszary podległych im stref okupacyjnych Niemiec. Porozumienia te zawarła Polska ze Związkiem Radzieckim (ZSRR) oraz ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK).

  Urzędowe oświadczenia brytyjskie stwierdzają, że w zakresie przesiedlania Niemców, Polska wykonała wszystkie warunki nałożone na nią przez Umowę Poczdamską.

  ANI JEDNO mocarstwo-strona Umowy Poczdamskiej nie podniosło w stosunku do Polski zastrzeżeń, co do formy, rozmiarów i techniki wykonania przesiedleń ludności niemieckiej z Polski zgodnie z NAKAZEM nałożonym na Polskę przez Umowę Poczdamską. Pomimo długoletnich i zdawałoby się wyczerpujących zagadnienie przesiedleń ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”,

  Na obszarze Polski po 1989 roku ujawniło się dość dużo Niemców lub tak zwanych volksdeutsche’ów, którzy przez całe dziesięciolecia po zakończeniu działań zbrojnych drugiej wojny światowej w Europie (08.05.1945), PODSTĘPNIE ukrywali się w Polsce UDAJĄC Polaków.

 10. Ość Says:

  Oczywiście, że powinni Niemcy zapłacić nam odszkodowania za zbrodnie swoich kolaborantów, w tym żydowskich, ukraińskich. Żyd swoje wyłudził mimo, że kolaborował a cały holokaust zgotowali Żydzi Żydom a nie niemcy. A dodam jeszcze, że zbrodnie ukraińców (własowcy, OUN UPA i.inn.) swym bestialstwem przewyższały wszystkich. Były nawet przypadki!!! ratowania Polaków z rąk bestialców ukraińskich.

 11. Ość Says:

  Przez Niemców, zapomniałem dodać.

 12. Święty Says:

  Zycie wydaje sie byc krotkie, aby swoj czas poswiecac na walke z silami, organizacjami, ktore tlamsza polski narod. Tu trzeba posuniec Polskiego rzadu, a nie takiego, ktory udaje, ze cos robi, a nie robi nic

 13. Święty Says:

  Jeszcze jedno Niemcy zabrali nam stocznie, przemysl samochodowy, sklepy i markety( Lidl, Kaufland..) i wiele innych cennych sorowcow. Zacznijmy od bojkotu Niemieckiego przeymyslu. Jak? Nie kupujmy ich aut. Nie sprowadzajmy niemieckiego zlomu, ktorego oni nie chca. Kupujmy auta japonskie, azjatyckie. Ja tak zrobilem i nie zaluje.

 14. thetomek4791 Says:

  A ja myśle,że roszczenia powinniśmy kierować przede wszystkim do żydow.Faktycznie,oficjalnie na nas Niemcy napadły,a nieoficjalnie żydzi.Żydzi zainicjowali konflikt.Nyśle,że kolega Ość podziela mój pogląd i potwierdzi ten fakt.Za bolszewickie mordy też odpowiadają żydzi.Pozdrawiam


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: