„Błogosławiony bądź Izraelu”

Lektura obowiązkowa

“O . . . BLESS THEE, O ISRAEL”

http://uprootedpalestinians.blogspot.com/

Nahida – 2.09.2011 tłumaczenie Ola Gordon

"Najmoralniejsza armia świata".

Kontrolowane przez syjonistów media pełne są anty-islamskiej, anty-szariatowej propagandy i podżegania do nienawiści rasowej i religijnej. Stałe bombardowanie oskarżeniami, kłamstwami i fałszywymi dowodami, podstępnie prezentuje islamski szariat jako zbiór sztywnych i okrutnych przepisów, a islam w ogóle jako zacofany prymitywny system, którego celem jest wprowadzenie go na całym świecie.

W dobie trudności gospodarczych i społecznych, opinia publiczna często przechyla się na stronę ksenofobii. Wywrotowe podżeganie do nienawiści rasowej i religijnej zagraża spójności społecznej, gdyż wrażliwe masy stopniowo adoptują nienawiść i przemoc. Dlatego, zamiast rozwiązywania problemów związanych z teraźniejszością, zachęcają do nienawiści do islamu i muzułmanów, żeby odwrócić uwagę od odpowiedzialnych za te trudności.

Ich „wojna idei” prezentowana jako „informacja” nie może być dalsza od prawdy, o czym wie każdy człowiek mający nawet najmniejszą wiedzę na temat islamu.

Sharia to arabskie słowo dla „drogi do wodopoju”, w religijnym kontekście oznacza „słuszną drogę”.

Szariat nie jest zbiorem praw, a raczej zbiorem zasad sprawiedliwości jako głównym celem.

Czytaj resztę wpisu »

Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: Magiczno – syjonistyczna czapa Benedykta XVI

http://mauricepinay.blogspot.com/2009/12/benedicts-magick-hat.html

Tłum. z jęz. ang. GREGORIUS

W czasie kanonizacji pięciu świętych dnia 11.10.2010 r. Benedykt nosił mitrę z umieszczonymi na niej heksagramami i jedenastoma szlachetnymi kamieniami po każdej stronie. Od XVI w. heksagram11 i 22 są wybitnie ważne w luriańskiej kabale. Nie mają żadnego znaczenia w symbolice katolickiej, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Także jego paliusz nosi sześć krzyży templariuszowskich.

To samo w sobie jest dla mnie bardzo interesujące. Gdyby Benedykt był ortodoksyjnym papieżem, mógłbym zignorować tę podejrzaną mieszankę symboli. Ale spójrzmy na owoce (działalności) Benedykta. To on dopilnował aby słusznie potępione dziedzictwo Templariuszy- niepohamowanego zgromadzenia syjonistyczno-międzynarodowych bankierów, praktykującego okultystyczną religię, było zrehabilitowane. Benedykt był głównym motorem w rehabilitacji słusznie potępionego wizerunku syjonistycznego państwa, krótko po zgotowanym przez niego nikczemnym, dwudziestodwudniowym piekle w Gazie. Benedykt jest, trzeba to uczciwie powiedzieć, nieugiętym zwolennikiem tzw.”dialogu”, rodzaju kabalistycznego czarnoksięstwa absolutnie obcego katolicyzmowi, który to “dialog” jest także promowany przez takich kabalistów jak rabin Abraham Heschel i Martin Buber. Benedykt posunął się tak daleko w “dialogu” ze “starszymi braćmi”że uczynił z tego konieczność. Jego akty aprobaty kabalistycznych rabinów i ich tradycji są zbyt liczne, żeby je tutaj wymieniać. Posunął się nawet do tego, że podarował dzieło napisane przez kabalistę Jacoba ben Ashera pt. “Baal ha-Turim”(Mistrz filarów) w czasie swej wizyty w nowojorskiej synagodze w wigilię Paschy. Te i wiele,wiele innych paskudnych owoców Benedykta XVI dużo bardziej mnie niepokoi niż symbole na jego szatach. Ale fakt, że czyni takie rzeczy a także obnosi się z takimi symbolami jest raczej, według mnie, bezczelnością. Najwyraźniej usiłuje uświęcić te symbole umieszczając je na tak wybitnie eksponowanym miejscu jak mitra papieska w czasie kanonizacyjnej liturgii.

Czytaj resztę wpisu »

Polska powinna mieć roszczenia

Matka Polka

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:

( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,

( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz

 ( 3. ) odpowiedzialność moralną.
Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski  ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.

Czytaj resztę wpisu »

Info 5.09.2011

%d blogerów lubi to: