List Leszka Bubla do ambasady Niemiec


Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Leszek Bubel

redaktor naczelny

„TYLKO POLSKA”

Warszawa

Sz.P.

Rüdiger Freiherr von Fritsch

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

ul. Jazdów 12

00-467 Warszawa

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jakich latach i formie Republika Federalna Niemiec wypłacała pieniądze państwu izraelskiemu z tytułu holocaustu?

2. Jakie to były kwoty?

3. W jakich latach i formie Republika Federalna Niemiec wypłacała pieniądze indywidualnym osobom fizycznym narodowości żydowskiej i jakie to były kwoty?

4. W jakich latach i formie Republika Federalna Niemiec wypłacała pieniądze organizacjom żydowskim na świecie i jakie to były kwoty?

W związku z prowadzoną przeze mnie wieloletnią działalnością na rzecz mniejszości żydowskich w Polsce, powyższe kwestie są dla mnie niezwykle interesujące i ważne.

Będą one rzetelnym źródłem informacji dla mojej pracy dziennikarskiej i społecznej.

Z wyrazami szacunku

Leszek Bubel

ul. Jazdów 12 00-467 Warszawa

INTERNET http://www.warschau.diplo.de

TEL + 58 41700 FAKS + 58 41739

Sprawę prowadzi Rainer Munzel

Bezpośredni nr telefonu: 950

RK-1@wars.diplo.de

Sygn. akt (proszę podawać przy odpowiedzi): RK-I-544

Warszawa, 17.05.2011 roku

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pańskie skierowane do Ambasadora von Fritscha pismo z dnia 28 kwietnia br. pozwolę sobie udzielić Panu następującej informacji:

Republika Federalna Niemiec przekazała dotychczas na rzecz Państwa Izrael oraz zamieszkałych w Izraelu ofiar reżimu nazistowskiego świadczenia pieniężne o łącznej wysokości blisko 27 mld euro. Pierwsza kwota w wysokości 1,53 mld euro przekazana została na podstawie Umowy z dnia 10 września 1952 roku zawartej między Republiką Federalną Niemiec a Izreaelem o pomocy reintegracyjnej w formie dostaw towarów dla wykorzenionych Żydów pochodzących z Niemiec oraz z byłych terenów okupowanych.

Pozostałe kwoty wypłacone zostały pojedynczym osobom na podstawie różnych ustaw (np. federalnej ustawy odszkodowawczej, ustawy o odszkodowaniach dla ofiar prześladowań nazistowskich, ustawy o utworzeniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” itp.).

Wyprzedzając ewentualne dalsze pytania, dołączamy do niniejszego pisma pełny wykaz (w języku angielskim) kwot pieniężnych przekazanych przez stronę niemiecką w ramach kompensacji krzywd wyrządonych przez reżim narodowosocjalistycznego bezprawia.

Mając nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Pana pomocne, pozostaję

z wyrazami szacunku

z upoważnienia

Rainer Munzel

Radca Ambasady

To materiał na całą pierwszą stronę. Taka jest jego waga, a raczej była. Dziesięć lat temu publikowałem w odcinkach opracowanie, m.in. prof. Klawkowskiego, wyliczenia na podstawie strat Polski w II wojnie światowej należnych decyzjami Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie. Mamy to także w programie PPN. Kwoty dla Polski są wieleset razy większe od tych dla Żydów, którzy je wyszarpali. Ciekawostką jest, że to Izrael je dostał, więc rodzi się pytanie na jakiej zasadzie brał udział w II wojnie, a jeżeli tak, to po czyjej był stronie?

Leszek Bubel

redaktor naczelny

„TYLKO POLSKA”

http://www.polskapartianarodowa.org/ 

Ps. Zobacz także:

Mit holokaustyczny i jego zadanie z Forum Polska Walcząca

Komentarzy 7 to “List Leszka Bubla do ambasady Niemiec”

 1. Admin Says:

  Oczywiście fragment „…NA RZECZ…” należy traktować jako sprytną zagrywkę, która odniosła zamierzony skutek. Wszelkie informacje zostały udzielone.

  Pan Jurek ma bogate doświadczenie w pisaniu listów nt. holoszwindlu do ichnich instytucji, muzeów itp. I z moich obserwacji wynika, że o rzeczową odpowiedź bywa b. ciężko.

 2. Heh! Says:

  Pan Leszek to koleś z jajami.
  Ma tupet i dzięki temu mamy interesujące nas informacje z pierwszej ręki.

 3. Admin Says:

  Dokładnie Heh!

  Spotkałem się nieraz z opinią i to z ust rzekomych „nacjonalistów”, że „Leszek Bubel wszędzie widzi żydów.”

  Oczywiście jest to nierozsądne generalizowanie…. I żal mi co niektórych tzw. „nacjonalistów”, że nie potrafią / nie chcą skupić się na rzeczywistym problemie, który rujnuje nasz kraj.

  Mam wrażenie, że środowiska nacjonalistyczne w Polsce są hermetycznie odizolowane od rzeczywistości i odcinają się od naszych rzeczywistych utrapień, tkwiąc we własnym sosie i pielęgnując wypaczony kult swego własnego „wybraństwa”.

  Prawdziwe działania w Polsce podejmują jedynie jednostki..

 4. allQaab Says:

  No nie stety ale to prawda… :/

 5. gangrena Says:

  gorzej jest z tymi którzy ich nigdzie nie widzą

 6. Joanna Says:

  Ambasada Niemiec odpowiedziała, w przeciwieństwie do chłystków z Tuskiem na czele, wrzucających wszelkie listy i petycje do kosza. Precz z chłystkami, ignorantami i dziadostwem!

 7. MatkaPolka Says:

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA

  REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:
  ( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
  a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  ( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
  a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
  b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz
  ( 3. ) odpowiedzialność moralną.
  Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.
  Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienia odszkodowawcze z wieloma państwami Europy i Izraelem. Na mocy tych traktatów Republika Federalna Niemiec dokonała następnie wypłat odszkodowań wojennych, a sumy największej Izraelowi, państwu, które powstało w 1948 roku – nie istniało, więc przed i podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945), i z tego prostego względu nie mogło być stroną w konflikcie zbrojnym, nazwanym drugą wojną światową. Tym sposobem, Izrael dokonał bardzo brzemiennego w skutki prawne precedensu w stosunkach międzynarodowych. Tym sposobem, Izrael złamał jedną z najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. W wyniku tego faktu dokonanego, Izrael podjął ogromne sumy odszkodowań, należne ofiarom pochodzenia żydowskiego – ofiarom, które nie były obywatelami Izraela w czasie, gdy popełniano na nich zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

  STRATY POLSKIE

  Rzekomo zginęło 6,028.- miliony obywateli polskich (wg IPN). Jeżeli tak, to zsumujmy tylko niektóre straty na podstawie Literatury źródłowej i podanych liczb w punkcie II.).
  2-miliony 170-tysięcy – zginęło POLSKICH dzieci i młodzieży,
  1-milion 377-tysięcy – POLAKÓW zginęło tylko w 8 niemieckich obozach,
  644- tysiące – głównie POLAKÓW zginęło w działaniach wojennych,
  200- tysięcy – POLAKÓW zginęło w Powstaniu Warszawskim
  120 – tysięcy – POLAKÓW zginęło na Wołyniu z rąk OUN-UPA,
  112- tysięcy – Polaków zamordowanych tylko na ziemi radomskiej,
  2- miliony 600- tysięcy – zginęło ŻYDÓW obywateli polskich (3*, str. 66),
  Daje to
  7 – milionów 223- tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.

  A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…,
  w Piaśnicy – 12 tysięcy, Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20- tysięcy,
  KL Warschau – 200. tysięcy…
  A gdzie dziesiątki TYSIĘCY tych Polaków zamordowanych w Krakowie, choćby w więzieniu zwanym Libanem, a gdzie Ci powieszeni publicznie na ulicach miast, wsi i osiedli… A gdzie tysiące tych Polaków zamordowanych, choćby w ponad 820.- wsiach spacyfikowanych przez Niemców, które znajdują się w obecnych granicach Polski, (przypomnijmy, że w granicach przedwojennych Polski spacyfikowano w II wojnie światowej ponad 4000.- wsi i miejscowości)…!?

  ODSZKODOWANIA

  STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY (fragmenty innego opracowania)
  Istnieją wszelkie podstawy prawne i moralne, aby za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniane na Narodzie Polskim przez nazistowską, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką, wyegzekwować od Republiki Federalnej Niemiec (wszystkich osób fizycznych i prawnych z RFN jako państwem włącznie) pełne cywilno-prawne odszkodowania wojenne oraz wszelkie świadczenia związane z niemieckimi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości.
  Że zbiór podstaw prawnych i statystycznych odnośnie niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim, znajduje się w ‘Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne’, wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego w styczniu 1990 roku, celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez polskie ofiary wojny – wydanej w 1990 roku i wielokrotnie wznawianej przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku – Białej, Polska.
  Że według zawartego w tej ‘Ekspertyzie …’, ‘Zestawienia szacunkowego (wstępnego) …’, sporządzonego na podstawie ‘Kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych’ (zebranych w latach 1945 – 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów od 13 315 000 osób, a więc mniejszej tylko części Polaków w granicach z 1939 roku), cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne tym 13 315 000 Polaków wynosiły w tamtym czasie łącznie 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).
  To z procentem składanym przez 65 lat od zakończenia wojny to
  EuroMatoł , niemiecki agent Herr Tusk wpędził Polskę w sztuczny dług, który w ogóle jest nieuzasadniony – many przecież Narodowy Bank Polski jedyna konstytucyjna władzę uprawniona do emisji pieniądza. Tymczasem Tusk pozwala z reguły niemieckim bankom na emisję kredytu, na transfery pieniędzy z Polski wpuścił do Polski MFW i dalej zadłuża Polskę.

  Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat http://www.polonikmonachijski.de/19739/19766.html

  Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.

  Mój dodatek i komentarz

  ($ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów). Ale to suma wyjściowa od 1945 r. tj. jest od zakończenia wojny ( a gdzie procent składany przez 65 lat)

  Obliczmy używając HP Finacial Calculator.
  Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.

  5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec (1 bilion),
  Półroczna splata należności –( nie ma żadnej, a wiec 0)

  Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski.

  24,780,068,000,000 czyli
  24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: