Czy Talmud da się obronić jako święty tekst?


Is The Talmud Defensible As A Holy Text?

 http://www.veteranstoday.com/2011/08/29/is-the-talmud-defensible-as-a-holy-text/

Cassandra – 29.08.2011 tłumaczenie Ola Gordon

Pytanie: Czy nie nadszedł czas, by ludzie sumienia poznali żydowski Talmud?

Po wszystkim co się wydarzyło, czy nie nadszedł czas żeby wszyscy zaczęli kupować Talmud i dawali go przyjaciołom i krewnym? – z pewnymi fragmentami zaznaczonymi, podkreślonymi? Może jako mały dodatek do prezentu na gwiazdkę?

Zostań geniuszem!

Może włóż egzemplarz do skrzynki pocztowej ulubionego chrześcijańskiego syjonisty? Albo wyślij jego kopie żołnierzom w Afganistanie i Iraku, by mogli zrozumieć o co walczą? Na pewno ożywiłoby to nudne wieczory.

Może faceci, którzy z bezpiecznego miejsca zdalnie kierują morderczymi dronami, chcieliby dowiedzieć się czegoś nowego, dać im mały pokaz tego co robią i dla kogo.

Można by ustawić znak na podwórku, w aucie, albo firmie, pokazujący Cytat Tygodnia z Talmudu. Pomyśl o tym jako o ogłoszeniu służby społecznej, i zachowaj zapasowe egzemplarze tego kompendium, żeby pokazywać je narzekającym krytykom. Może kiedy zobaczą, że te słowa są naprawdę w Talmudzie, że to nie jest coś zdemoralizowane czy wymyślone, może doświadczą nagłej zmiany paradygmatu. Ten ACHA moment, jeśli wolisz.

Pewni ewangeliczni chrześcijanie lubią gromadzić się przeciwko Koranowi, księdze, której nigdy nie czytali, jako źródłu wszelkiego zła na świecie. Podejrzewam, że niektórzy z nich nie są świadomi zawartości ich własnego Starego Testamentu, który celebruje rzezie, gwałty i grabież innych ludzi.

Ale ich największa ignorancja dotyczy świętych ksiąg judaizmu, nie Tory, ale Talmudu, który jest serią interpretacji wczesnych praw judaizmu, napisaną przez późniejszych rabinicznych uczonych. Potraktujmy to jako wyczerpujący zbiór szczegółów technicznych pozwalających na ominięcie prawa, z istotnym dodatkiem dyrektyw ws. prześladowania nie-żydów, którzy nie są uważani za istoty ludzkie, a to jest obowiązkiem religijnym. Co ciekawe, treści Talmudu nie uznano za nieaktualną czy kłopotliwą dla nowoczesnych ortodoksyjnych żydów, którzy go studiują, czczą i według niego żyją. To jedna z tych rzeczy, o których nigdy nie wspomina się w Muzeum Holokaustu, na History Channel, lub w hollywoodzkich filmach, takich jak Exodus. Nie ma też nic o tym w ‚Fiddler On The Roof’ [Skrzypek na dachu]. Więc pomyślałam, że wspomnę o tym tutaj, dla tych, którzy nie wiedzą. Kiedy grupa etniczna ma obowiązek religijny prześladowania wszystkich innych, to jest dosyć poważna sprawa.

W pewnych europejskich krajach negowanie holokaustu jest przestępstwem, opartym na pojęciu, że promuje to rasizm i ludobójstwo. Czy talmudyzm nie powinien być przestępstwem w tych krajach z tego samego powodu? Czy twierdzenie, że nie-żydzi na całym świecie są zwierzętami niewartymi współczucia nie odpowiada tym kryteriom?

Co zrobimy z wiekowymi świętymi tekstami zawierającymi złe rzeczy? Czy zignorujemy je?

Żydzi doświadczali politycznych niepowodzeń, w ciągu wieków, gdy poganie odkrywali to, co było w Talmudzie. Późniejsze wersje, stworzone dla gojowskich czytelników, były „czyszczone” w celu zmiękczenia i ukrycia obraźliwych części; ale oryginalne teksty są nadal używane, bez przeprosin, przez prawdziwych wierzących.

Jest to problem dla współczesnych żydów, żeby w końcu skonfrontowali wprost, i wybrali swoją lojalność: czy Talmud da się obronić jako święty tekst? A czy Żydzi mogą być akceptowani przez świat tak długo, jak nie wyrzekną się go i nie przeproszą?

Uważam, że odpowiedź brzmi: nie. Izrael Szahak i inni twierdzą, przekonywująco, że ludobójcza doktryna inspiruje tajemne zło, ostatecznie zagrażając żydom nie-talmudycznym na świecie poprzez to towarzystwo, by nie wspomnieć o tym, że zagraża wszystkim pozostałym.

Dlatego może potrzebny jest mały promyk słońca, żeby to pokazać?

Czy ktoś ma „ulubiony” fragment Talmudu, i się nim podzieli?

Polecam przeczytać wspaniałą prace Izraela Szahaka ‚Żydowska historia, żydowska religia, ciężar 3.000 lat’. Moje wydanie ma wprowadzenie autorstwa Gore Vidala i Edwarda Saida.

 

Komentarzy 5 to “Czy Talmud da się obronić jako święty tekst?”

 1. Ość Says:

  Nie da się obronić.
  To kodeks przestępczy dla zakompleksionego żydostwa podbudowujący ich na duchu twierdzeniem, że są najlepszymi złodziejami na Ziemi i mogą robić co chcą i że mogą z nami gojami (zwierzętami wg talmudu) robić co im się podoba.

  Powinniśmy odwrócić Talmud do góry nogami, tak żeby role się odwróciły. Oni już udowodnili, że są niczym. Nierobami i złodziejami bez godności. Mam na myśli szczególnie dzicz chazarską.

 2. Ość Says:

  „Ulubione” fragmenty z talmudu:

  1/ Błagamy Cię o Panie, wytrać wszystkich nieprzyjaciół twojego narodu. – Synagoga Judaica. s. 212

  2/ Nauki Talmudu są ponad wszelkimi innymi prawami. Są one ważniejsze niż prawa Mojżesza. – Babbi Ismael, R. Chjamber i inni rabini.

  3/ Nauki Talmudu są ponad wszelkimi słowami żywego Boga. Sam Jachwe zasięga opinii ziemskich rabinów, kiedy ma trudne sprawy w niebie. Komentarz rabina Menechema do Piątej Księgi.

  4/ Jechowa studiuje Talmud na stojąco ze względu na szacunek dla tej księgi. – Tract Mechilla.

  5/ Gorszą rzeczą jest kwestionować słowa rabinów niż słowa Tory. – Michna Sanhedryn 11, 3

  6/ Zabronione jest ujawniać sekrety prawa (Talmudu) Kto to czyni, staje się winnym tak, jakby zniszczył cały świat. – Jekut Chadasz 17, 3

  7/ Jeśli goj studiuje Talmud, a żyd mu w tym pomaga, obydwaj zasługują na śmierć. – Sanhedryn 59 a.

  8/ Przekazywanie gojowi wiedzy o naszej religii oznacza skazywanie na śmierć wszystkich Żydów, ponieważ zapoznanie gojów z tym co my uczymy o nich, może spowodować jawne zabijanie nas. – Libre Dawid 37.

  9/ Jeżeli Żyd wezwany jest do wyjaśnienia ksiąg rabinackich, powinien przekazywać tylko fałszywa wyjaśnienia. Ktokolwiek naruszy to rozporządzenia, winien być skazany na śmierć. – Libre Dawid 37.

  10/ Żyd powinien i musi przysięgać fałszywie, jesli pytany jest przez gojów, czy nasze księgi zawierają coś przeciwko nim. – Szaaloty Utszabot.

  11/ Żydzi są istotami ludzkimi. Natomiast inne narody świata nie są istotami ludzkimi, ale bestiami. – Baba Mercia 114,6.

  12/ Kiedy przyjdzie Mesjasz, Każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników. – Simon Hadderson, fol, 56-D

  13/ Jahwe stworzył nie-Żydów w postaci ludzkiej, aby Żyd nie czuł się źle, że jest obsługiwany przez bestie. Nie-Żyd, jako zwierzę w postaci ludzkiej, skazany jest na służbę Żydowi we dnie i w nocy. – Midrasch Talpioth, p. 225-L

  14/ Skoro król Mesjasz się ukaże, rozpocznie okrutną wojnę przeciw gojom, zabijając ich masowo. Będzie mówił do Żydów: Ja jestem Królem Mesjaszem, na którego czekaliście. Zabierajcie gojom srebro i złoto. – Josiach 60, 6.

  15/ Trzyletnia dziewczynka goja może być gwałcona przez Żyda. – Aboda Sarach 37 a.

  16/ Żyd może gwałcić dziewczynkę nie-Żydówkę, ale nie może ją poślubić. – Gad. Sachs. 2.2.

  17/ Żyd może robić z nie-Żydówką, co mu się tylko podoba. Może ją traktować jak kawałek mięsa. – Nadrine 20, B.

  18/ Żyd może nadużywać nie-Żydówkę, udając wobec niej jakoby to było normalne. – Majmonides, Jak. Cheseka 2,2.

  19/ Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny. – Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.

  23/ Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to robić tak, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał. – Schulchan Aruch Jore Dia.

  24/ Żyd może goja obrabować, może go oszukać w rachunku, jeśli goj się w tym nie zorientuje. – Schulchan Ar., Ch. Hamishpat 343.

  25/ Jeśli Żyd wezwany jest przez goja do sądu jako świadek przeciwko Żydowi, a może tego uniknąć, ma się od tego wymówić. Ale jeśli Żyd wzywa do sadu Żyda przeciwko gojowi, zawsze może być świadkiem. – Schulchan Aruch Hamiszpat 8.

  26/ Na om goja należy patrzeć jak na pomieszczenie dla bydła. – Tosefta Erubin III.

  27/ Jak rozumieć słowo rabunek. Goj ma zabronione rabować, zabierać kobiety, niewolnice Gojowi, czy Żydowi. Natomiast Żydowi wolno to czynić w stosunku do gojów. – Tosefta Abda Zora VIII 5.

  28/ Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

  29/ Jeśli Żyd doniesie do władz gojowskich, że drugi Żyd ma dużo pieniędzy, i ten drugi Żyd poniesie jakies straty pieniężne z tego powodu, Żyd donosiciel powinien mu te straty wynagrodzić. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 388

  30/ Ci którzy nie uznają Tory i Proroków, powinni być zabici. Jeśli ktoś ma władzę zabić ich mieczem, powinien to uczynić. A jeśli nie można zabić ich oficjalnie, powinni być zabici podstępem. – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 426, 5.

  31/ Wszystkie nasz przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas. – Schulchan Aruch, Edit I 36.

  32/ Cokolwiek Żyd potrzebuje do wykonania obrzędów kościelnych nie może być zrobione przez goja, tylko przez Żyda, ponieważ to musi być wyprodukowane przez istoty ludzkie. – Schulcha Aruch Orach Chaim 14, 20, 32, 33, 39.

  33/ Żydówka jest obowiązana pomóc swojej matce także w Szabat, ale nigdy nie wolno jej pomagać kobiecie nie-Żydówce, ponieważ nie-Żydówka ma być traktowana jak zwierzę. – Schulchan Aruch Orach Chaim 330.

  34/ W czasie święta Cholhamoed zabronione jest dokonywanie spraw biznesowych. Ale dozwolone jest wtedy oszukać goja, ponieważ oszukiwanie gojów podoba się Bogu w każdym czasie. Schulcha Aruch Orach Chaim 539.

  35/ Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy. Aruch Choszen, Himiszpat 227.

  Powyższe talmudyczne zasady postępowania mówią najlepiej, czego można spodziewać się od ludzi ukształtowanych na tych zasadach.

 3. orlik Says:

  Ciekawe bo Talmud został spisany w czasie niewoli Babilońskiej i miał on na celu wywyższyć Hebrajczyków (Izraelitów) a poniżyć i wyszydźić pogan. W Talmudzie zmieniono oryginalne teksty a w miejsce słów „Hebrajczyk” i „poganin” a podstawiono słowa „Żyd” i „goj”. Więc sytuacja ma się tak samo jak z tekstami Biblijnymi które zostały zmienione za wspólnym porozumieniem Syjonistów i Jezuitów tak, że teraz chrześcijanie są przekonani o „Żydowskośći” Jezusa Chrsytusa i Hebrajskich Izraelitów których Mojżesz wyprowadził z Egiptu.

 4. Ość Says:

  @ orlik

  Widzę, że ma Pan ciekawe informacje. Proszę napisać coś więcej na ten temat.

 5. orlik Says:

  Ość :
  @ orlik
  Widzę, że ma Pan ciekawe informacje. Proszę napisać coś więcej na ten temat.

  Po prostu czytając Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu doszedłem do wniosku, że coś tu nie trzyma się kupy. Na przykład w Starym Testamencie Bóg nigdzie nie nazywa Hebrajczyków (Izraelitów) Żydami zaś Nowym Testamencie jest na odwrót i Hebrajczycy nazywani są przez Chrystusa Żydami. Następy przykład jest taki, że w Starym Testamencie Hebrajczycy nazywają Boga który ich wyprowadził z Egiptu „Jahwe” a w Nowym Jezus Chrystus który został posłany przez tego samego Boga nigdzie nie wspomina o tym że przysłał go „Jahwe”. Jeszcze jedno po przeczytaniu tego artykułu nie miałem wątpliwości że dobrze kombinuje i szukam. http://marucha.wordpress.com/2011/08/10/lucyfer-bogiem-judaizmu/#more-14644


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: