PRÓBA STWORZENIA REPUBLIKI CHAZARSKIEJ W SOWIECKIEJ ROSJI.


źródło: www.topwar.ru/5660-popytka-sozdaniya-hazarskoy-respubliki-v- sovetskoy-rossii.html

Autor: Alieksandr SAMSONOW, tłum. Z jęz. ros. R.X.

W pewnym momencie w środowiskach „patriotycznych” była popularna opinia, że za rewolucję 1917 roku odpowiada „światowe żydostwo” i stąd nazywali ją „żydowską rewolucją”. Ale jest to tylko kolejny mit historyczny-rosyjskie żydostwo było tylko jednym z rewolucyjnych elementów, wśród których były i najbardziej rosyjskie z rosyjskich, czyli staroobrzędowcy nienawidzący Romanowych i „ich Rosji”. Nawet i „światową konspirację”, pełniącą najdonioślejszą rolę w miażdżeniu Imperium Rosyjskiego trudno nazwać „żydowską” albo „judejską”. Jest ona kadrowo międzynarodowa, nie na darmo nazywa się tą „piątą kolumnę” w Rosji, kosmopolitami „nieznanego pochodzenia”. Przykładowo Morganowie, pułkownik House, Wilson, jak i wielu obecnych polityków USA, rozstrzygających o losach świata, to są Anglosasi. Nawet tacy przedstawiciele żydowskich klanów bankowych jak Khan, Warburg, Milner, Baruch itd., dawno już odeszli od klasycznego judaizmu. Wielu żydowskich rewolucjonistów przyjęło za wyznanie chrześcijaństwo różnych denominacji albo było ateistami. Tak więc Trocki pozwolił dzieciom przyjąć luteranizm. Po prostu kwestia „żydowska” była świetnym taranem do zadania ciosów Imperium Rosyjskiemu. Z jej pomocą można było prowadzić wojnę informacyjną o mitycznych „prześladowaniach żydów w Rosji”. Chociaż żydami było wielu rosyjskich przemysłowców, finansistów i działaczy społecznych. Jeśli przeanalizować tę kwestię szczegółowo to można zauważyć, że wszystkie oskarżenia Imperium Rosyjskiego o „antysemityzm” były wyssane z palca. Ponadto „światowa konspiracja” używała żydostwo rosyjskie w charakterze swego oddziału uderzeniowego, tak jak i inne narodowe grupy inteligenckie-rosyjskie, estońskie, łotewskie, fińskie itp.

Ich zachęcano, wydzielano w osobne grupy, tak jak w 1918 roku pod patronatem Swierdłowa powstała „Jewsekcja RKP(b) (Rosyjska Partia Komunistyczna bolszewików), która nawet wydawała swoją gazetę w języku jidysz. W lipcu 1918 roku wydali bolszewicy dekret o surowym ściganiu i karaniu za antysemityzm, chociaż akurat w pełnym rozkwicie była rusofobia. Idea narodowego państwa żydowskiego ucieleśniła się w początkach XX wieku dwoma projektami państwa żydowskiego, jednym w „historycznej ojczyźnie”, natomiast zgodnie z drugim projektem, którego jednym z najzagorzalszych zwolenników był kijowski milioner Łazar Brodskij, państwo żydowskie powinno być założone tam gdzie już zamieszkuje wielu żydów, gdzie im się powodzi, czyli na południu Rosji, zamiast snucia mrzonek zrodzonych w głowach idealistów. Po I Wojnie Światowej oba projekty miały poparcie i tak w Londynie zdecydowano, że trzeba poprzeć syjonistów i wydano „Deklarację Balfoura” o wspieraniu założenia „narodowej siedziby narodu żydowskiego w Palestynie”.

Palestyna przeszła pod mandat brytyjski a Londyn ogłosił początek ustanowienia „siedziby narodowej żydów”. Ta inicjatywa zyskała poparcie wielu przedstawicieli „Międzynarodówki Finansowej”, jak przykładowo Feliksa Warburga. Pomagał on w utworzeniu osiedli żydowskich, utworzeniu Palestyńskiej Korporacji Gospodarczej i Uniwersytetu Jerozolimskiego. Poparli tę inicjatywę także Otto Warburg i Rothschildowie. Ale pomimo potężnego wsparcia finansowego i propagandy prasowej żydzi jakoś nie palili się do wyjazdu z zamieszkałego już obszaru aby osiąść na pustyni i budować „siedzibę narodową”. Ponadto doszło do pierwszych starć z Arabami co jeszcze bardziej umacniało niechęć do wyjazdu w „siną dal”. Jednocześnie od 1923 roku żydzi rozpoczęli realizację ustanowienia „siedziby narodowej” w ZSRR. Co więcej, inicjatywa wyszła z USA od organizacji społecznej „Joint Distibution Committee”, której przewodniczącym był Feliks Warburg, ten który pomagał w Palestynie. To on przeprowadził rozmowy z sowieckim rządem w sprawie ustanowienia żydowskiej kolonii na Krymie. Pierwotnie mówiło się o kilkuset byłych „burżujach”, których trzeba poddać reedukacji pod kątem „robotniczym”. Ale potem projekt został poszerzony a jego opracowaniem zajmował się jeden z autorów polityki „komunizmu wojennego”, Łarin (Lurie). Wysunął on projekt założenia na Krymie narodowej autonomii żydowskiej przesiedlając tam 280 tysięcy żydów.

W listopadzie 1923 roku zwolennik Swierdłowa, A. Bragin przedstawił jeszcze bardziej ambitny projekt przewidujący inkorporowanie do żydowskiej autonomii dodatkowo stepów Ukrainy, terenów wokół Morza Azowskiego, Kubania i wybrzeży Morza Czarnego aż do Abchazji. W gruncie rzeczy był to projekt „Chazarii-2”. Plan poparty został przez żydów: Trockiego, Kamieniewa, Bucharina, Ciuruga i innych. W rezultacie projekt „autonomii” na Krymie poparty został w lutym 1924 roku przez większość członków Politbiura, a 29 sierpnia 1924 roku został rozpatrzony przez Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR. Zostały tam ujawnione interesujące liczby, a mianowicie, że tylko 300 tysięcy żydów należy do związków zawodowych, to znaczy żydowskich robotników i urzędników (z rodzinami przykładowo 850 tysięcy), że 130 tysięcy żydów to rolnicy a 1 milion 750 tysięcy to drobni handlowcy, rzemieślnicy, pracownicy sektora usług itp.. W związku z tym wyciągnięto wniosek, że struktura społeczna żydostwa zupełnie nie przystaje do ustroju sowieckiego i jeśli nie podejmie się natychmiastowych działań przesuwających żydostwo do sfery produkcyjnej to jest ono skazane „na wymarcie i degenerację”. Skąd się wziął taki wniosek, nie jest to jasne. I w końcu podjęto decyzję o rozpoczęciu przesiedlania żydów na Krym z zachodnich miasteczek. W tym celu utworzono dwa organy zarządzające: KomZET (Komitet do spraw rolniczego urządzenia żydowskich robotników) z szefem Smidowiczem i OZET (Społeczny komitet do spraw rolnego urządzenia żydowskich robotników) z szefem Łarinem(Lurie). Co ciekawe to głównymi „sponsorami” projektu byli Amerykanie, za granicą projekt otrzymał nazwę „Agro-joint”.

Feliks Warburg zawarł kilka umów w sprawie założenia żydowskich kolonii, projekt został poparty przez Paula Warburga, Fundację Rockefellera i rozliczne organizacje charytatywne.

Jednocześnie w USA uchwalono prawo Reed’a-Johnson’a ograniczające żydów rosyjskich do USA. USA dla rosyjskich żydów były bardziej atrakcyjne niż piaski Palestyny lub nawet Krym spustoszony przez wojnę domową. Żydom zamknięto główny kierunek migracji. Jeszcze jeden interesujący fakt. To prawo nie wywołało fali krytyk prasowych a USA nie zostały oskarżone o „antysemityzm”. Także media prawie nie dotykały tematu prześladowań żydowskich rabinów w sowieckiej Rosji podczas antyreligijnej kampanii. Jeszcze można zauważyć, że Krym był prawdopodobnie wcześniej przygotowywany do założenia „Chazarii-2” (nieoficjalnie ten projekt nazywano „Republika Chazarska”).

Tak więc po pobiciu Wrangla na Krymie właśnie zorganizowano straszliwą rzeźnię, niewyobrażalną masakrę, która nie ma odpowiednika nawet w historii najokropniejszych wydarzeń Wojny Domowej. Zimą 1920-1921 roku na Krymie wywołano zorganizowany głód, oddziały żywnościowe wywiozły artykuły spożywcze a blokady na podejściach morskich do Krymu uniemożliwiły dostawy żywności. Jeszcze jedna fala głodu przeszła przez Krym w latach 1921-1922. Przeprowadzano eksterminację ludności, żeby żydzi zostali dominującą grupą etniczną na Krymie. Łarin oznajmił, że na Krym trzeba przesiedlić 500-600 tysięcy żydów. Czy ten projekt był dla żydów pomyślny? Mało prawdopodobne. Żydzi już dawno zapuścili korzenie na Białorusi, na Ukrainie, dostali możliwość, wraz z upadkiem prawa o granicy osiedlenia, zamieszkiwania w Piotrogrodzie, Moskwie i innych dużych miastach Rosji. A oto zaczęto ich odrywać od miejsc zamieszkania i przewozić na nowe miejsce by zaczynać wszystko od nowa z niepewnymi widokami na przyszłość.

Ponadto stawiała opór już istniejąca krymska „autonomia” Tatarów, która była „zarażona ideami nacjonalizmu i panturkizmu, władze tatarskiej autonomii wysyłały skargi do Moskwy, ta jednak stawała zawsze po stronie „Republiki Chazarskiej”. W rezultacie kiedy przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymskiej ASSR Wieli Ibragimow przyjechał do Moskwy to został aresztowany przez OGPU i oskarżony o „ukrywanie bandytów”. Następnie oczyszczono także jego otoczenie. Przeciwnicy żydowskiej „autonomii”, 132 ludzi, zostali rozstrzelani z oskarżenia o „poglądy nacjonalistyczne” i „spisek kontrrewolucyjny”. Dzięki potężnemu napływowi inwestycji zagranicznych, nie było żadnych problemów materialnych dla realizacji projektu, także nie było problemów politycznych ponieważ patroni projektu piastowali najwyższe stanowiska w ZSRR. Ale projekt został zaprzepaszczony przez samych prostych żydów, którym nie była potrzebna „Republika Chazarska”.

Przesiedleni żydzi nie chcieli się zajmować gospodarowaniem na roli, wielu z nich prędko wyjeżdżało do rodzinnych krajów. Rozjeżdżali się po miastach podejmując zajęcia do których byli przyzwyczajeni: kupiectwem, krawiectwem, zegarmistrzostwem itp.. Stąd na dzień 1 stycznia 1930 roku na Krymie mieszkało 49100 żydów, na wsi pozostało jedynie 10400 i nawet ci starali się zostać księgowymi, nauczycielami, ekspedientami wiejskich sklepów, rachmistrzami itd., ale nie rolnikami.

W rezultacie projekt „sowieckiej Chazarii” upadł.

Źródła: W. Szambarow-“Antisowietczina”-Moskwa 2011

N. D. Żiewachow- „Jewriejskaja riewoliucija”-Moskwa 2006

www.ozet.ort.spb.ru/rus/index.php?id=1484

www.1k.com.ua/91/details/9/1

Komentarzy 7 to “PRÓBA STWORZENIA REPUBLIKI CHAZARSKIEJ W SOWIECKIEJ ROSJI.”

 1. thetomek4791 Says:

  Na prawde ciekawy artykuł.Kciuk w góre

 2. Ość Says:

  Odnowić chcą swoje królestwo thetomek. Ciekawe czy zamienią Jahwe na Fallusa, czyli to w co wierzyli zanim Bulan kazał im się obrzezać. Myślę, że jakiś nowy Światosław się znajdzie wcześniej czy później. Nie ma nic stałego na tym mac padole.

 3. thetomek4791 Says:

  A to ciekawe hehe.U nich wszystko jest możliwe hehe.W końcu cel uświęca środki hehe.Ale według proroctwa to i tak sie unicestwią.Ta ich zachłanność,pazerność wręcz obsesyjna,musi do tego doprowadzić.Niby są mądzrzy,a defacto głupcy.Po prostu ślepo uwierzyli w swoją wyższość,wyjątkowość.Posłuchali szatana,a nie Boga.Szkoda mi tylko tych ludzi na świecie,którzy przez nich ucierpieli,cierpią i ucierpią

 4. thetomek4791 Says:

  Po prostu sami kręca na siebie bata i chyba nawet o tym nie wiedza,bo są zacietrzewieni,zachłyśnięci mamoną,piniąchami,bogactwem.Sam sie tak nieraz zastanawiałem,czy żydzi myślą,że sami będa na tym świecie??Po ich zachowaniu takie wnioski można wysnuć,wyciągnąć.Ale to jest absurd,hipokryzja,bo pasożyty,lenie,cwaniacy sami nigdy nie przetrwają.No chyba,że żyd żyda zagna batem do roboty na roli,czy do fabryki hehe,No bo jeśli zabraknie gojów-niewolników,wyrobników,to i żydów nie będzie.A żyd do roboty nie taki skory hehe.Woli kupiectwo,handel,finanse,politykę,czyli tam gdzie pracy fizycznej nie ma

 5. Marucha Says:

  1. Prawie wszyscy przywódcy Rewolucji 1917 byli Żydami, włącznie z Leninem.
  2. Morganowie to tacy „Anglosasi”, jak Michnik Polak.
  3. Poniższe brednie zasługują na ich powtórzenie:
  „.Nawet tacy przedstawiciele żydowskich klanów bankowych jak Khan, Warburg, Milner, Baruch itd., dawno już odeszli od klasycznego judaizmu. Wielu żydowskich rewolucjonistów przyjęło za wyznanie chrześcijaństwo różnych denominacji albo było ateistami. Tak więc Trocki pozwolił dzieciom przyjąć luteranizm.”
  Zupełnie, jakby dla Żydów „konwersja” na dowolne wyznanie oznaczała, iż przestają być Żydami. Albo głupota, albo bezczelne wciskanie kitu w oko.
  4. „światowa konspiracja” używała żydostwo rosyjskie w charakterze swego oddziału uderzeniowego”.
  Światowa konspiracja to byli Żydzi. Nie wmawiajmy, jak w chorego jajko, że Żydzi byli narzędziem w czyimś ręku, skoro to oni byli właśnie tą ręką.
  Itd.

  Artykuł o tyle ciekawy, iż demonstruje typowe naginanie i przekłamywanie faktów.

 6. outofstep Says:

  Dzieki za tlumaczenie.
  Walka arystokracji z bolszewia trwa od rewolucji pazdziernikowe.Chlop w walonkach wyrwal im wladze.To widac golym okiem nawet w Hollywood.Jedni i drudzy maja swoich zwolennikow na calym swiecie.Trzeba sobie zadac pytanie ktora strona to NWO,illuminati ? Czerwoni czy biali ?

 7. Wojwit Says:

  @Ość
  Przeczytaj proszę ten artykuł wraz z komentarzami:

  http://radtrap.wordpress.com/2011/08/07/lucyfer-bogiem-judaizmu


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: