Fragment książki Albina Siwaka pt: „Bez Strachu” tom II


Za przysłanie niezwykle ciekawego i ważnego materiału podziękowania dla BladegoMamuta. Admin

Rozdział XIX

Prawdą po oczach

Dobrze, że ostatnio wielu naukowcow poświeca swój czas i wysiłek służąc ogółowi swą wiedzą. Sytuacja w Polsce jest taka, że tak w okresie PRL, jak i obecnie, nikt publicznie nie mówił o historii Żydów, o tym do czego ten naród jest zdolny, jaką ma przeszłość i do czego dąży. Jakimi sposobami dochodzą do władzy i pieniedzy.

Ostatnio, jak zaznaczyłem, jest coraz wiecej broszur, pism i ulotek wyjaśniających role Żydow na świecie i w Polsce.Ale przede wszystkim bardzo dobrze, że coraz wiecej ludzi odważnych z niezbedną, solidną wiedzą, i że ci ludzie publicznie zabieraja głos. Tak jak w domu przyjaźni zorganizowano w sali kinowej niezwykłe cenną prelekcje na temat, jak powstały pierwsze fortuny po tzw. transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku. Kto i gdzie i jakimi sposobami okradł cały Naród Polski. Tak i teraz, we wrześniu 2009 roku, zorganizowano podobną prelekcje, tylko że czasowo dłuższą od tej pierwszej.

Tym razem, nie tylko, że pojechałem wcześniej, żeby zdobyć miejsce siedzące, ale zabezpieczyłem sie w dobry dyktafon. Już sam tytuł prelekcji mówił sam za siebie:
„Żydzi, władza i pieniadze”. Czyli, że to co własnie jest bogiem dla Żydow i to o co walczą od paru tysiecy lat, żeby posiąść w pełni, a złośliwy los ciągle płata im figle i nie pozwala.
Obecnie po licznych błędach, zabrali sie nie tylko ostro za ten temat, ale uruchomili swe siły i pieniądze na całym świecie, licząc, żerzcą na kolana wszystkich goi, a szczególnie wyznawców chrześcijańskiej wiary – Słowian- wyznających porządek łaciński i chcą sobie podporządkowac – wywołujac kryzys finansowy na świecie..
Takie zadanie jest pierwszym etapem drogi, jaką Żydzi sobie nakreślili. I znów sala kinowa pękała w szwach. Ludzie przynosili krzesełka i stoliki, żeby tej długiej prelekcji wysłuchać. Żeby później dobrze odtworzyć zacząłęm, tak jak zauważyłem u wielu osób na tej sali, ustawiać swój dyktafon jak najbliżej mównicy. W domu później kilka razy przesłuchałem co prelegent mówił. I chociaż niektóre kwestie już znałem, a nawet opisałem to doszedłem do wniosku, że treść tej prelekcji jest bardzo ważna i nie należy nic z niej pomijać, chociaż była to treść już cześciowo znana. Mówca zaczął od tego, że Żydzi w zdecydowanej większości są naprawde przekonani i wierzą w to,  że sa narodem wybranym przez Boga i stąd wynika to ich wywyższanie się przed innymi narodami i rasami oraz okazywanie im swojej pogardy. Źródeł tej postawy należy doszukiwać sie u Żydow w odpowiednich sformułowaniach Talmudu, który ostatecznie został opracowany około 500 roku naszej ery.

O tym, jak głeboko Talmud wycisnął swoje piętno na psychice, także współczesnych Żydow, oświadczam. in. wystąpienia ich działaczy oraz publikacje ukazujące sie w prasie i różnych opracowaniach. I tak Nahum Goldman, były przewodniczący Światowego Kongresu Żydów w Brukseli w 1966 roku powiedział:

„Nasza struktura jako narodu, nasza historia była zawsze jedyną w swoim rodzaju, dlatego jesteśmy upoważnieni do specyficznych praw, nawet wtedy, gdy nie stosują sie one do innych grup. Żydowski naród nie był nigdy taki jak inne narody. Był on zawsze jedyny w swoim rodzaju. Jesteśmy czymś wiecej, niż narodem, niż religią i cywilizacją, jesteśmy tym wszystkim razem i dlatego nie ma drugiego narodu jak ten”

W podreczniku dla szkoły średniej wydanym w Tel-Avivie stwierdza sie, że:

Żydzi to elita ludzkości. Mogą oni posiadać niewolnikow. Niewolnicy nie mogą być Żydami”.

A w ksiażce p.t. „Safer Hakorazy”  zatwierdzonej przez Izraelskie Ministerstwo Oświaty czytamy:

„Naród Izraela jest narodem wybranym spośród innych, zarówno na rasę, jak i na wychowanie. Rasowo naród izraelski jest najlepszy, ponieważ powstal w drodze selekcji najlepszych cech wszystkich pokoleń. Izrael jest dla innych tym, czym serce dla organów ciała ludzkiego”.

Żyd Rabin Mordechaj Piron w paschalnym numerze „Ediot Achronot” w 1975 roku pisze:

” Ze wszystkich narodów zamieszkujących kulę ziemską, jedynie Judejczycy obdarzeni zostali osobliwymi cechami biologicznymi i fizycznymi, ktore pozwalają im zbliżyc sie do najwyższego stopnia osiagnieć ludzkości. Podobny cudowny fakt, czyni ten naród ośrodkiem ducha i kultury, pozwala wywierac ogromny wpływ na losy, postęp i byt całego narodu ludzkiego”.

Żydów wyróżniają osobliwe cechy narodu, ale pojmuja je wyłacznie w sensie pozytywnym. Milczą natomiast, o cechach rzeczywiście ich wyróżniających spośród innych narodów, ale wyróżniając ich w sensie negatywnym. Niektóre z tych cech, o których bedzie mowa wystepują i u innych narodów, ale nie w tak skoncentrowanej i w tak intensywnej skali, jak ma to miejsce u Żydow. To właśnie te negatywne cechy Żydów powodowały i powoduja nadal niechęć, a nawet wrogość do nich u narodów, wśród których żyją. Klamstwem jest mniemanie Żydow, że ciesza sie „najwyższym szacunkiem innych narodów”.

Do tych cech negatywnych, tak wyraźnie wyróżniających należa przede wszystkim wymienione juz poczucie wyższości nad wszystkimi narodami świata i rasami, wynikające z talmudycznego wyznania, iż stanowią naród wybrany przez Boga.

Okazywana wyzywająca pycha, nieukrywana pogarda i nienawiść do innych narodów i ras. Nieprzerwane demonstrowanie nieuzasadnionych pretensji i głebokiego żalu do innych narodów. Szowinizm i zapiekły rasizm. Nadmierne uczulenie na wszelkie nawet najbłahsze, krytyczne uwagi pod ich adresem, stąd każdy, kto to uczyni, uważany jest przez nich za antysemitę.

Niepohamowa pazerność w dążeniu do bogactwa, żądza pieniądza przesłania im wszystko, stąd uciekanie sie do szachrajstwa, oszsutwa, nieposkromionego lichwiarstwa w ich działąlnosci handlowej i finansowej. Niepowstrzymana chytrość i przewrotność, notoryczna skłonność do kłamstwa, nawet u elity umysłowej.

Niustanna walka z kosciołem chrześcijańskim i to od czasów powstania kościoła, po dzień dzisiejszy. Uparte i nieustępliwe dążenie do zapewnienia sobie władzy nad światem. Stąd nieprzerwane propagowanie przez środki masowego przekazu, ktore maja w swych rękach, konieczniści utworzenia rządu światowego, ktorego namiastką jest juz istniejąca Unia Europejska, ONZ, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Od wieków głeboko jest zakorzeniony wsród Żydów szowinizm i rasizm , który ujawnił się ostanio w wystąpieniu głownego rabina Rzymu – Elio Toafta i rabina Shalame Bohbouta, po watykańskim akcie skruchy, jak okreśłono w naszej prasie oficjalne przeproszenie Żydów przez stolice Apostolską.

Papiez Jan Paweł II w toku sympozjum dotyczącego „Korzeni antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim” oswiadczył, ze „antysemityzm nie ma żadnego uzasadnienia i jest ze wszech miar godny potępienia”. Żydzi, co prawda, uznali to za pozytywny gest, ale on nie w pełni ich usatysfakcjonował i oczekuja, że Watykan powinieni iść dalej w tym przepraszaniu. Główny Rabin Rzymu Elio Toaff przyznał, że pierwsi chrześcijanie byli prześladowani przez Żydów. To jednak tych Żydó broni i usprawiedliwia, twierdzi, że judeochrześcijanie głosili herezje w łonie żydowskiego narodu. I że Żydzi słusznie postępowali według prawa żydowskiego Talmudu przeciw chrześcijanom. Chrześcijanie – mówił rabin- przedstawiali naród żydowski jakoby zabił Chrystusa. To nie Żydzi zabili Chrystusa, mówi i rabin Shaloma Bohbouth. Chrystus po to się urodził, żeby go zabić, za to, że nie służył Żydom.

Rabin, milczeniem pomija jak widać całkiem rzeczywiste źródła niechęci i nienawiści do Chrystusa. A Chrystus tępił zachowanie Żydow za ich przewrotny, spekulacyjny, zuchwały i lichwiarski sposób postepowania wśród narodów, w ktorych oni żyli.

Rabin Shaloma Bohbouth mówił tak jakby w ogóle nie wiedział o rzeczywistych powodach i przyczynach śmierci Chrystusa. Powiada rabin dalej tak. Należy usunąć źródło zła, to znaczy wiarę chcrześcijan w to, że Żydzi zabili Chrystusa.

Wtedy dopiero powstaną przesłanki do skutecznego dialogu między chcrześcijaństwem a judaizmem. I tu musze przerwać zapisywanie z taśmy. Przecież Żydzi na całym świecie przypuścili atak na Krzyż Chrystusa. Ma to miejsce w Ameryce i ma to miejsce w Polsce.

‘Nasi’ biskupi pochodzenia żydowskiego zgodzili sie na pobudowanie takiej Drogi Krzyzowej w miejscowości Radziechowach koło Żywca, w którą wmontowano mnóstwo znaków i symboli żydowsko-masońskich. A imienia Jezus na 13 stacjach, ani razu się tam nie wymienia. I biegiem polecieli poświecić. pomimo że dopiero w ostanim dniu przed jej wyświeceniem w dniu 12 września 2009 r. zamontowano monumenty brakujących stacji. Widać celowe było to opóźnienie, aby nie zdążono ocenic umieszczonej w nich masońskiej symboliki.
Też w ostaniej chwili , dodatkowo wprowadzono na każdej stacji stylizowane krzyżyki, ale znów wydziwione z masońską symboliką oraz zlikwidowano w scenie zwiastowania NMP datę 955 roku o jawnie bluźnierczej wymowie. Natomiast szósty palec w postaci pazura na dłoni Maryi pozostał.

Zdziwienie budzi pismo Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 1 lipca 2009r., znak; SEP-3.1.2-6 będące odpowiedzia na podobną petycje jak ta skierowana do biskpa T.Rakoczego (o czym pisalem powyżej), ale przesłaną do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józefa Michalika. Z rozbrajającą szczerością czytamy tam w drugim akapicie: „Niestety, ks Abp. Przewodniaczący w podstawowej sprawie nie jest kompetentny. Proszę jednak nie ustawać w dociekaniach i różnorodnych konfrontacjach, dla dobra wiary przyszłych pokoleń”.

Koniec pisma ktore pozostawiam bez komentarza

‘Ale jeżeli tak to może ‘nasi’ biskupi wyjaśnią wreszcie wiernym, co on-ten pazur- ma oznaczac i co symbolizować. A mozę do tzw. dopuszczalna wizja ‘artysty’, na wzór tej z Gdańska, gdzie na Krzyżu powieszono genitalia męskie- bezczeszcząc chrześcijańskie uczuci awiary i miłości!

Widac ‘nasi’ biskupi realizują własnie myśl rabina Shaloma Bahboutha i próbują usuwać (często skutecznie) tę przeszkode jaką jest KRZYŻ i imię Chrystusa-Boga Człowieka.
Wracam jednak do zapisu z dyktafonu ze spotkania. Żydzi twierdzą że aby doszło do zgody miedzy judaizmem a chrześcijaństwem, to Kościół Katolicki MUSI spełnić trzy nastepujące postulaty:

1. Zrezygnować w sposób jasno zdeklarowany z jakichkolwiek form nawracania Żydów
2. Dokonać dekanonizacji tych świetych katolickich którzy w opinii Żydów związani byli z tradycją antysemicką
3. Przywrócić judaizm potomkom hiszpańskich marranów.

Chodzi o Żydów, ktorzy w XV wieku za radą księcia żydowskiego z Konstantynopola przyjeli chrzest w Hiszpani, Francji i Portugalii. Lecz w głebi duszy, według rabinów, zostali Żydami.
Żadanie, aby również w Polsce przywrócić świadomosć żydowską jest żadanie fanatyczno-rasistowskim. I tu znamienny fakt. Żydzi w światowej diasporze walczą zaciekle z przejawami nacjonalizmu i rasizmu. A za niw świecie nie chcą tego samego dostrzec u siebie we własnym narodzie.

Odnośnie zaś nieodpartego dążenia Żydów do panowania nad światem należy nadmienić, że tego rodzaju dążenia i marzenia pojawiają sie co jakiś czas, od zarania naszej cywilizacji. I z założenia zawsze stanowiły żydowski zbrodniczy cel. Potwierdziły to wszystkie znane nam reżimy, a  szczególnie ten w Związku Radzieckim . Niewiele lat minęło od jego upadku, a świat poddawany jest nowym uszczęśliwającym zabiegom ze strony światowego żydostwa.

Unia Europejska i Światowa Rada Żydowsą przekonane, że nie uda sie im opanowac świata w ramach globalizacji przy obecnych sześciu miliardach ludzi żyjących na świecie, odbywają  różne narady nad sposobem zniszczenia pięciu miliardów ludzi na świecie.

Wielu największych i najbogatszych Żydow pracuje od wielu lat głosząc liberalizm i libertnizm, jako jedną z wielu metod, aby narody się same wyniszczały. To wyniszczenie już sie rozpoczęło . Jest to wyniszczenie ekonomiczne, ideologiczne i polityczne. I jest to bardzo ważny pierwszsy etap wyniszczenia ludzi. Zbrojny konflikt- jako drugi etap tej wojny- byłby sie już dawno rozpoczął, gdyby Zydzi mieli pewnosc, że utrzymaja kontrolę nad jego przebiegiem. Dlatego odkładaja tę sprawę, a czekaja przygotowywując grunt pod III wojne światową- światowa apokalipse. Na razie wywołują wojny lokalne bo są one im niezbedne.

Zydzi z powodu ich przewrotnego zachowania się, przewrotności, wyrachowania, szachrajstwa, kłamstwa i lichwy byli znienawidzeni już od 3000 lat przez narody w ktorych żyli. Przedstawiciele tych narodó wyrażali o nich najgorsze sądy i opinie. I tak: Hekatus a Abdery na 300 lat przed naszą era wytykał Żydom objawiony przez nich wstret do innych narodów
Cyceron, Seneka, Kwintylian Tacyt i Juwenalis pogardzali nimi i wyrażali sie o nich jako o zbrodniczym plemieniu. Podobne opinie wyrazali o nich Rzymianie. Marek Aureliusz, cesarz i filozof wyrażał obrzydzenie do śmierdzących i wrzeszczących Żydów. Krol polski Kazimierz, zwany przez Żydow wielki nazwał Żydow prawdziwym nieprzyjacielem naszej wiary chrześcijańskiej. Zauważy że cel żydowskiej przewrotności do tego zmierza, aby dobra i majętności chrześcijan uszczuplać i wydrzeć całkowicie.
Pomimo to w Średniowieczu Polska otworzyła swe granice dla wypedzanej przez wszystkie kraje ówczesnej Europy ciżby żydowskiej, ktora była zakałą w kazdym państwie. Dopiero po wypedzeniu żydostwa z krajow na Zachodzie, nastąpiła tam epoka tzw. Odrodzenia. W Polsce natomiast przyjecie Zydow spowodowało regresje gospodarczy , rozbiory i utrate nipodległości na 123 lata.

W średniowieczu w tym zażydzeniu Polski zasłużł sie zwłąszcza, syn króla Władysława Niezłomnego (nazwanego pogardliwie przez żydostwo Łokietkiem, ktory to przydomek przylgnął do niego na stałe) – Kazimierz ‚Wielki’ i jego nałożnica żydowska Estera. M.in. w latach 1363-67 rozszerzył na Krolestwo i Ruś przywileje dla Żydów zawarte w tzw. Traktacie Kaliskim ktore zezwalałm.in. na lichwe pod zastaw nieruchomości, oraz oddały oskarżenia przeciwko Żydom żlożone tylko przez chrześcijan, bez potwierdzenia ich przez innego Zyda!
(jak to przeczytałem to przypomnial mi sie temat z tego blogu o Budowniczym III Wielkim ? Zastał drewnianą, zostawił murowaną. [slogan naukowy] http://uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/warownie/kazimierz.htm / BladyMamut)
-Król Władysław Jagiełło w Statucie Krakowskim stwierdził, że przewrotna perfidia żydowska zawsze była i jest przeciwna i wroga dla chrześcijan i nie tylko co do wiary, ale i do ciała, ale najsilniej zmierza do rozdrapywania posiadłosci i przywłaszczania dla Żydow majętności. Dziś Żydzi rozkradaja majątek Narodu Polskiego i wszyscy to widzą w codziennym życiu. Oczywiscie ta grabież odbywa sie rzekomo w majestacie prawa i na granicy prawa. Prawa te Żydzi sami ustanawiaja przy pomocy Polaków, ktorzy za dane im stanowiska i szanse na duże pieniadze akceptuja te prawa. Wystarczy posluchać i popatrzeć na parlament Polski, na rząd Polski, na urząd prezydenta Polski. Kto tam sprawuje władze i w czyim interesie.
– Jakub Przyłuski w swoich statutach z 1553 roku przyrównał Żydów do „morowego powietrza”, nazywajać ich „zawodowymi nieprzyjaciółmi Polski, religii i Chrystusa”. Bluźniercami, oszustami i fałszerzami pieniędzy, psami zgłodniałymi.
-Tadeusz Czacki w swej „Rozprawie o Żydach i Karaibach ” podaje że Mikołaj Rej domagał się, aby chrześcijanie „wyplenili Żydów, bo oni ich wyplenią”.
-Sędzia lubelski Sebastian Klonowicz, poeta i satyryk w swym dziele pod tytułem” Victoria Deoriam” pisał o Żydach nastepująco:
„Żyd lichwą ciaży wielkim miastom, dziwnymi siłami dobija się podłego zysku. Przed wszystkim handluje wodą, handluje powietrzem, handluje pokojem, frymarczy sprzedajnym prawem. A wszedzie, gdzie sie z handlem wciśnie, przymili się panującym, aby zarzucić sieci zwykłego sobie obłowu”‘
-Sebastian Sleszkowski, lekarz i sekretarz króla Zygmunta III Wazy w swej pracy pod tytułem: „Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonii, tajemnych rad, praktyk, szkodliwych zamysłow żydowskich” – przedstawił Zyda lekarza ktory ” łupi swoich pacjentów z majętności i zdrowia, gdyż truje chorych gojów i bierze jeszcze za te zbrodnie” zapłate.
-Marcin Luter w pracy pod tytułem Żydzi i kłamstwo”, napisanej w 1543 stwierdził:
„Żydzi to wierutni kłamcy i pijawki krwiozercze. Oto kłamliwymi objaśnieniami sfałszowali i przekręcili całe Pismo Swiete. Pelni wszelkiej złosci i skąpstwa, zawiści i nienawiści wsrod siebie zieją przekleństwem wzgledem nas. Są tak bardzo zaślepieni, iż nie tylko praktykują lichwe wśród innowierców, ale uczą, że lichwa jest prawem im nadana, że sam Bóg przez usta Mojżesza nakazał im uprawiać lichwę. Nie ma pod słońcem chciwszego narodu jak Żydzi. Nawet gdy mysla o nowym Mesjaszu, na ktorego czekaja z utesknieniem, to myślą, że ten nowy Mesjasz zabierze złoto i srebro wszystkim narodom, a im da”/
I o tym uczą swoje dzieci i wpajaja im tę ‘prawde’ . Zydzi sa ciężarem nieznośnym naszym. Narzekaja na nas, że ich gnębimy i uciskamy, a przeciez mogą, jeśłi by chcieli opuścić to miejsce męki. Ale oni tego nie zrobią, bo tu im najlepiej. Tak naiwnego narodu jak Polacy nie ma na świecie.
Nie my Polacy, uciskamy Zydów, a Zydzi nas. to w naszym własnym kraju kradną nam owoce naszej pracy, życzą nam w swych modlitwach do Boga nieszcześcia.
-Giordano Bruno tak mówi o Żydach

„Żydzi sa rasą działającą na podobieństwo dżumy (w 1589roku). Są jak cholera i zaraza. Zasługuja na całkowite wytępienie ich. Sa narodem niegodziwym o skłonnościach najpodlejszych z podłychi najbrudniejszych z brudnych.

-Johan Gottlieb Fichte w 1814 roku pisał, że prawie we wszsytkich krajach europejskich rozszerza sie potężne wrogie państwo, ktore wojuje stale z innymi państwami i uciska okrutnie obywateli. Państwem tym jest żydostwo.

-Emmanuel Kant w 1804 roku w swojej „antropologii” stwierdził że :

„Żyjacy pomiedzy nami Żydi, dzieki swojemu lichwiarskiemu, najdawniejszych czasów w nich tkwiacemu , stali sie najsłynniejszymi oszustami, sobie tylko samym tę światową famę oszustów zawdzięczając. Zdawałoby sie trudnym do pojecia, iż moze istnieć narod, składający sie z samych kupców, ktorzy wciskajać sie pomiedzy inne narody, nie mysli i nie zabiega o pozyskiwanie wśród nich czci obywatelskiej, ale jedynie, jak dany naród nie żydowski obłupić, wyzyskac a nie stracic z pozyskanych praw obywatelskich”.

-Poeta i myśliciel Wolfgang Goethe (1832) mówił o Żydach tak

„Naród izraelski nie był nigdy wiele wart, co im ich wodzowie, sędziowiei prorocy tysiackrotnie wypominali, posiada on bardzo mało cnót, natomiast wszystkie wady innych narodów. Cóż można powiedzieć o takim narodzie, który w swej wielowiekowej wędrówce znaczy tylko ślady wojen, zepsucia i wyzysku innych narodów? Nikt też się dziwić nie może, że nie mamy do Żydów zaufania, i że uważamy za obowiazek strzec naszej kultury od skażeniajej przez nich”.

-Cesarzowa austriacka Maria Teresa wyraziła się o Żydach nastepująco:

„Nie znam w państwie gorszej zarazy od Żydów z powodu ich oszustwa, przewrotności, lichwy i wyzysku. Wprowadzają ludzi w nędze i wykonują wszelkie podłości, ktorymiby sie inni uczciwi brzydzili”

-T.M. Voltaire w 1788 roku, zwany ksieciem francuskiego oświecenia pisał:

„Mały narodek żydowski ośmiela sie okazywać nieprzejdnana nienawiść do wszystkich ludów, jest zawsze zabobonny, zawsze pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w nieszczęściu i bardzo zuchwały w szcześciu! ”

-Napoleon Bonaparte w 1821 roku, w wystapieniu w Radzie Państwa 6.04.1806 powiedział:

„Prawo powinno wszędzie wkroczyc, gdzie dobrobytowi grozi żydowska ruina. Państwo nie moze na to spokojnie patrzeć, gdy naród godny pogardy niszczy dwa departamenty Francji. Musimy uznac Żydów nie tylko za odmienną sektę, lecz traktować ich jako wyjątkowych szkodników naszego państwa. Dla narodu francuskiego byłoby to wielkie upokorzenie, gdyby Francuzi dostali sie pod rządy Żydów, Żydów , którzy są najagorszym plemieniem na świecie. Sa on rozbojnikami wszechczasów, istnymi sępami i krukami”.

I tu znowu musze przerwac przepisywanie tej taśmy. Tenże Napoleon Bonaparte chyba ‘przewraca sie w grobie’ na wiadomość, że prezydentem rancji jest węgierski Żyd Nikoals Sarkozy i jak później w „konia” zrobiła cały naród francuski Cecila Sarkozy. Była juz trzy miesiące z kandydatem na prezydenta po rozwodzie, a Żydzi francuscy znali Francuzów, że nie lubia na najwyższych stanowiskach rozwodników. Więc jak pisze brytyjski „The Sun” sanhedryn francuski zaprosil pania Cecylie Sarkozy i zaproponowal, że jesli bedzie towarzyszyc w kampani wyborczej b. mężowi , trzymac bedzie go za rękę i uśmiechać sie, to oni na jej osobiste konto wpłacą 4 miliony euro. Całą kampaniepani Sarkozy robiła ładny uśmiech, a na drugi dzień po wyborach , Sarkozy wygrał, pani Cecylia zwołała konferencje dziennikarzy i powiedziała: „jestem juz trzy miesiace po rozwodzie z panem Sarkozy” i odeszła. Biedny Napoleon Bonaparte nie tylko przewraca sie w grobie z wrażenia, ale chyba by zrobił coś gorszego, gdyby usłyszał jak nowy pan prezydent Francji oświadzczył, że wszsycci, co maja złe zamiary w stosunku do Izraela niech liczą sie z siłami militarnymi Francji i na pierwszą wizyte zagraniczną poleciał do Izraela, żeby to, co powiedział podkreslić.

Bardzo negatywną opinie o Żydach wystawili znani niemieccy myśliciele i politycy. Herder, Menzel, Wahrmund, Weber, Suter i Moldke.

-Herder mowił:”Tak zawany naród żydowski jest od wieków, a może i nawet od początku jego powstania pasożytem na pniach innym narodów”. (http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/BIOLOGICZNY-ZYD-czyli-pasozyt-ludzkosci-3560/ BladyMamut)

-Wolfgang Meznel pisał: „Żydzi wysysają tak samo jak pijawki chrześcijanina, aby siebie utuczyc”‘

-Profesor Wahrmund glosił na uczelniach niemieckich: „Właściwym Bogiem Żydow jest pieniadz – albo złoty cielec”.

-Karol juliusz Weber pisał w wielu artykułach i ksiażkach: „Żydowstwo to banda kupczyków, lichwiarzy i oszustów. Zasługuje jedynie na wyniszczenie”.

-Suter zaś pisał w rozprawach o Żydach: „Żydzi sa tak potrzebni w jakimkolwiek kraju, jak myszy grasujące w spichlerzu, a mole w ubraniach”

-Hrabia Moldke, znany teoretyk w armii niemieckiej oświadczył: „Żydzi nigdy nie uważali krzywoprzysiestwa za chcrześcijaninem za grzech. Mogli ci sami Żydzi, i to bardzo często miało miejsce, że przysiegali w naszym wojsku i ci sami przysiegali u wroga w jego armii. A podczas wojny w 1812 roku byli szpiegami w obu armiach, brali pieniadze tak u nas jak i u wroga, zdradzali obie strony”.

Z polskich wielkich myślicieli i wielkich teoretykow i filozofów krytykowali Żydów: Misanowicz, Staszic, Kraszewski, Orzeszkowa, Prus…

-Misanowiczpisał: Żyd z natury swojeje chcrześcijaństwu nienawistny, z obyczajów i strojów obmierzły, z czynow w społeczeństwie życ niegodny, nie wart jest żeby go polska ziemia karmiła, ze społeczeństwa wykluczony być musi”.

Stanisław Staszic w 1826 roku pisał: „Kiedy Żydów jak zaraze niszczącą postęp cywilizcji narodow wypędzono z Hiszpanii, z Francji i Niemiec oraz innch krajow Europy pod karą śmierci, jako wyjętych spod wszelkiego prawa nie wpuszczano do Rosji. Na ten czas sami Polacy otwarli im wszystkie drzwi, czyli granice państwa, dali przytułek i wiekszą swobode niż rodowitym polskim mieszczanom i rolnikom. W zamian za to przybyły lud żydowski, znajdujać wśród nas gościnność, nawet wiekszą od niektorych klas narodowych swobody, naszej goscinności, ludzkosći i naszego ludu prostoty za złe uważając, rozpuścił sie jeszcze wiecej u nas na wszystkie zdrożności, na użycie wszsytkich środków zniszczenia w gościnnym narodzie; przemyslu kupiectwa, fabryk i rękodzieł”.

Żydzi zdaniem Staszica , wyniszczaja polskich włościan, pozbawiaja ich wszelkiego dobytku, są szkodnikami rolnictwa . Rozpijany przez Żydów, dzierżawiacych karczmy, nieszczęśliwy włościanin ostani snopek z gumna, ostanie ciele z obory wyprowadza, a gospodyni ostania kure, ostania garść mąki z komory do Żydó wywłóczy. Zatem dwa prawa wzgledem Żydów sa potrzebne.

Pierwsze. Aby żaden Żyd w Polsce nie mógł szykowac trunków.

Drugie. Aby Żydzi w miastach, równie jako i innych religii mieszkańcypodlegali całkowice magistratowii urzędnikowi, ani osobnej gminy, osobnej starszyznyani kahału.

Stanisław Staszic w „Pamiętniku warszawskim” z 1816 roku pisał: ” DO przyczyn wielkich nieszcześć Narodu Polskiego należa Żydzi. Po całej Polsce rozsypani, wszedzie ze wym duchem wyłaczności z naszym ludem pomieszani, tylko zaplugawiaja cały kraj i zamieniają go w kraj żydowski. Wystawiając tym samym w  świecie na wzgardę i pośmiewisko Polskę.”

-Jozef Igancy Kraszewski w powieści pod tytułem „Żyd” w 1866 roku podaje, iż: ” Bogaci Żydzi w wywołaniu powstania styczniowego byli żywotnie zainteresowani. Potwierdzeniem tego jest przytoczony przez niego oto taki fakt. Żydzi głośńo mówili: „w powietrzu czuć proch, ale to nic złego, skorzystamy z dobrej okazji. Zamiast bawić sie w patriotyzm, myślmy przed wszsytkim o sobie i o żydowskim interesie. Chłop polski nie lubi nas, Żydów wiemy o tym, ale chłop polski jest głupi, my Żydzi nie boimy sie go. O szlachtę głownie nam idzie, aby ją zdemoralizować. Wmiesza sie ona przez sam fakt honoru o awanturę, pojdzie do lasu, na krwawe pole, za co ją rząd carski ukarze , zniszczy, wytępi, wydusi, wywłąszczy, wtedy droga dla nas będzie otwarta. My Żydzi pamietajmy. W każdym narodzie musi sie wydobyć ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My Żydzi jeteśmy materiałem gotowym, my zawładniemy krajem , a panujemy już przez giełdy i przez prase na całym świecie i w Polsce. Ale naszym właściwym królestwem , naszą stolicą, naszym Jeruzalem będzie Polska. To my będziemy jej arystokracją, my będziemy rządzić i to na zawsze. Bo nie pozwolimy Polakom podnieść się z tego upadku.”

-Eliza Orzeszkowa w ksiażce pod tytułem „O Żydach i kwestii żydoswkiej” w 1882 roku stwierdziłą, że „w psychice Żydów wystepuja trzy nastepujace wady. Szachrajstwo w każdej sprawie, pycha i arogancja, która rozśmiesza, a jeszcze bardziej oburza ora odrębność, wyrażąjąca sie w mowie, stroju i w fanatyzmie religijnym.”

-Bolesłąw Prus pisał w „Kronice z 1889 roku” „Żadnej kwestii, sprawy czy problemu nie sosób dotknąć bez wywołania ataku na Polaków. Wszsytko wolno ktytykować, nawet pewniki matematyczne, ze wszystkiego mozńa żartowaćm, tylko Żydow trzeba głaskac z włosemi to jeszcze bardzo delikatna ręką w aksamitnej rękawicy.”

-Podobnie pisał Prus w ” Kurierze codziennym” numer 315 z 1889 roku.

„Dziwna rzecz! Od kilku lat z gryzącym sarkazmem odzywam sie w książkach, o szlachcie, o naszych kupcach, o niemickich przemysłowcach, a przeciez nikt z tych panów nie oskarżył mnie o złość, o roszerzanie nienawiści. Lecz gdy pierwszsy raz potrąciłem o stanowisko Żydów – zaraz mi wojne zrobiono”

CDN…

Pozdrawiam

Komentarzy 8 to “Fragment książki Albina Siwaka pt: „Bez Strachu” tom II”

 1. Admin Says:

  BladyMamucie, ciesze się, że odwaliłeś tyle roboty, jednak nie wszystko udało mi się poprawić 😉 Była cięzka przeprawa.

  Jesli masz skaner, zaopatrz się w program:

  ABBYY FineReader 10

  Program przepisze ze skanu wszystko za Ciebie. Pozdrawiam

 2. osoba prywatna Says:

  Dziekuje! Niesmialo zapytam, kiedy beda kolejne odcinki?
  Serdecznie pozdrawiam.

 3. Heh! Says:

  No to są cytaty nie do ominięcia przez żadnego z obecnych zmanipulowanych inteligentów. Pseudointeligentom te cytaty powinny zamknąć usta.
  Żydowskim szczekaczom, te cytaty rzucają wyzwanie.
  Roman Dmowski pisał o antysemityzmie w Europie, jako o skutku takiego a nie innego zachowania się żydów. Nie sposób się nie zgodzić.

 4. BladyMamut Says:

  Skanera nie posiadam w tej chwili, nastepnym razem bede robił wiecej odstepów 🙂
  Drugą cześć tego rozdziału postaram się maksymalnie do przyszłej niedzieli przepisać:) wogóle to polecam obydwie te ksiażki Bez strachu tom I i II , jak sie je czyta to różnych uczuć się doznaje od łzy krecącej sie w oku do solidnego wkur…..nia.

  Pozdrawiam

 5. galluss Says:

  piękny tekst, mam nadzieję, że kiedyś napiszę książkę o żydach i całe doświadczenie w poznawaniu tej kłamliwej rasy zdrajców narodów przeleję na papier, będzie to moje dzieło ku potomnym!!!

  marzę aby w przyszłości ktoś na takim blogu jak ten podał moje nazwisko i cytat z mojej książki o żydach, bo chcę należeć do grona osób, którzy jasno i wyraźnie mówią stop badziewiu żydowskiemu

  problemem bardzo dużym jest dodawany ASPARTAM, FLUOR,ACESFULAM, GLUTAMINIAN SODU DO ŻYWNOŚCI I KOSMETYKÓW I JESZCZE NALEŻY DODAĆ ALUMINIUM W KAŻDYM DEZODORANCIE i parę innych specyfików

  to właśnie dzięki tym specyfikom – tej chemii!! w żywnośći żyd może wam blokować mózg, pamiętajcie jedno:

  – nie pij alkoholu, bo żyd ma gorzelnie i wielkie zakłady alkoholowe i dodaje do alkoholu aspartam!!!
  – nie jedz słodyczy, ponieważ żyd nie jest słodyczy a goj je słodycze i dzięki temu trują gojów aspartamem, acesfulamem, glutaminianem sodu, GMO
  -UWAGA!!! – NIE UŻYWAJ PASTY DO ZĘBÓW Z FLUOREM!!!! – NIE WOLNO!!! zamiast tego kup sobie pastę o nazwie „ziaja szałwiowa – bez fluoru” – dostaniesz ją w aptece na zamówienie z hurtownii – odrazu kup 10 past aby ci starczyło na 3 miesiące
  – nie pij coca-coli!!!! – aspartam i inne groźne przysmaki
  – nie pal papierosów!!! – nigdy nie kupuj tytoniu w sklepie!!! nigdy nie pal papierosów z monopolowego, ponieważ producenci papierosów dodają tam trucizny takie jak cyjanowodór i inne, JAK CHCESZ PALIĆ PAPIEROSY TO NAŚLADUJ ŻYDKA i kup sobie tytoń bezpośrednio od handlarza i samemu pokrusz i wymieszaj i kup do tego fajkę aby mieć do czego ten tytoń wsadzić i zapalić – kupująć tytoń bezpośrednio od handlarza tylko i wyłącznie palisz tytoń a jedynym skutkiem ubocznym jest tlenek węgla i to jedyna trucizna w tytoniu kupowanym od zaufanych ludzi

  i wile innych spraw – miej się na baczności bo żydek ciebie truje z wszystkich stron i blokuje ci mózg – ja schudłem 15 kg odkąd całkowicie przestałem się truć żydowskim jedzeniem i odzyskałem kondycję w przeciągu kilku miesięcy

 6. Admin Says:

  Owocnej pracy BladyM.

  Przepisuj na spokojnie, bez pośpiechu. Im czlowiek bardziej i szybciej chce uporać się z tekstem, tym więcej narobi w nim pomyłek. Znam to z autopsji ;]

 7. BladyMamut Says:

  Druga czesc rozdziału XIX Prawdą po oczach z ksiażki Albina Siwaka Bez Strachu tom II

  (…)
  W obronie ludności chrześcijańskiej w różnoraki sposób w Polsce i w innych krajach katolickiej Europy stawali papieże i duchowieństwo kościoła rzymsko – katolickiego. I tak papież Aleksander III i papież Innocenty zakaza­li katolikom utrzymywać j akiekolwiek kontakty z Żydami.
  Papież Paweł IV zakazał Żydom mieszkać wśród chrześcijan, posia­
  dać jakiekolwiek nieruchomości i utrzymywać służbę domową wyznania
  katolickiego.
  Papież Pius V zakazał katolikom wzywać do leczenia chorych – leka­
  rzy Żydów. Do dziś mamy w Europie, w tym i w Polsce pamiątkę po papieżu
  Piusie V, że przeniósł targi z czwartków na soboty. Chodziło o to, że sobota
  dla Żydów to święto, czyli szabas i nie wolno im nic robić. Ale okazało się, i to
  szybko, że to, co Bóg im zakazał nie było tak ważne jak pieniądze. Handlowali
  tak samo w soboty na targach.
  Papież Benedykt w XIV wieku 14. 06. 1751 roku wydaje encyklikę do
  „Prymasa arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego”, w której ubolewa,
  że Żydzi tak się rozmnożyli w Polsce i że niektóre miasta i miasteczka są w peł­
  ni zażydzone. Papież prosi Polaków, aby nie posługiwali Żydom w ich święta
  i nie pozwalali na ściąganie z Polskiego Narodu tak wielkiej lichwy. Papież
  mówił, że wie, iż Żydzi w folwarkach i majątkach jako karbowi i zwierzchnicy
  właściciela biją chłopów, zmuszając ich do ciężkiej pracy. A córki ich i żony
  zmuszają do oddania się zarządcy Żyda.
  A co zarobią na karczmach i lichwie pożyczają na wysoki procent dzie­dzicom i chłopom. Następnie uczynią tak, żeby ci dłużnicy nie mogli spłacić długu, po to, żeby sądownie zabrać im ich ziemię samemu posiąść. Bić fizycz­nie Żydowi było nie wolno, ale polscy karbowi słuchali zarządcy Żyda i bili chłopów dotkliwie.
  Również biskupi i duchowieństwo polskie bardzo często występowało w obronie polskiej ludności katolickiej przeciwko Żydom. Świadczą o tym sy­nody tej sprawie poświęcone.
  Synod Episkopatu Polski w Piotrkowie w 1542 roku. Synod Warszawski w 1561 roku. Synod Poznański w 1642 roku. Wileński w 1685 roku. Poznański drugi razw 1720 roku. Synod Przemyski w 1723 roku. Płockiw 1733. Chełmski w 1745 roku i Kijowski w 1726 roku.
  Biskup łucki Szymon Rupniewski w swym liście pasterskim w 1722 roku napisał. „Żydzi praw kościelnych i państwowych nie przestrzegają, mają te prawa w pogardzie i wbrew nim postępują. Należy ubolewać nad ślepotą Polaków katolików, którzy okazują Żydom swoją przychylność, biorą ich w opiekę i nie dają ukarać za ich winy i przestępstwa.”
  Znów w tym miejscu przerywam przesłuchanie nagrania, gdyż to, co opisał biskup Łucki przypomina mi sytuację obecną. Jeśli by Polak zgwałcił trzynastolatkę, jak zrobił to Żyd Polański, to pies z kulawą nogą by nie sta­nął \v jego obronie. Ale Żydów trzeba\>romć.Natyc\vrmast Sikorski (minister spraw zagranicznych wtzw. IIIRP), który ma żonę Żydówkę, pisze list do pani Clinton, żeby Polańskiego wypuścić i nie karać.

  Gdy ja miałem spotkanie z ludźmi parę tygodni temu i powiedziałem, że można już dziś śmiało mówić, bo są na to dowody, że w Katyniu 85% katów było Żydami, że to oni strzelali Polakom w tył głowy, to dwoje młodych ludzi stanowczo się z tym nie zgadzało. To kłamstwo co pan pisze i mówi. Tam ginęli też Żydzi jako polscy oficerowie i są ich dokumenty przy ciałach. Dlatego w tym miejscu przypomniałem instrukcję Berii do komen­danta wszystkich pięciu obozów, że należy wyjąć dokumenty polskim ofice­rom a włożyć swoje żydowskie, że jednocześnie tym Żydom, co włożyli swo­je żydowskie dokumenty wydawano czysto polskie, gdzie żadnych śladów nie było, że są to Żydzi?

  To też nieprawda, krzyczeli ci młodzi ludzie. Więc zadałem im pyta­nie, dlaczego nie utworzy się specjalnej polskiej komisji z przewodniczącym Polakiem i to sprawdzonym, żeby problem Katynia wyjaśnić. Połowa człon­ków utworzonej komisji to Żydzi a sam przewodniczący to Daniel Adam Rosfełd – Żyd, który nienawidzi Polaków i to mówi?
  To są lojalni i obiektywni Polacy, krzyczeli ci młodzi ludzie. Czyli że niewiele się zmieniło od czasów XVII i XVIII wieku. I wtedy Polacy byli tacy, co brali w obronę Żydów. A dziś, gdy od Żydów zależą awanse i stanowiska, to Polacy prześcigają się w tym jakby zadowolić Żydów i pozyskać ich łaskę.
  Nieliczne były głosy Polaków w sprawie Polańskiego, którzy mówili, że prawo ma być prawem, że nie może tak być, że jednego się ukarze, a Żyda uła­skawi się za to samo. Gwałt to gwałt, w dodatku na nieletniej.
  Na tym problemie Polańskiego mamy jasny obraz jaka jest Polska. Jaka jest świadomość Polaków. Wracam do taśmy.
  Ksiądz kardynał August Hlond, prymas Polski, mówił w 1939 roku.
  „Faktem jest, że Żydzi walczą z kościołem katolickim, stanowią awangardę
  bezbożnictwa, są na czele akcji wywrotowych. A ich obyczajność dla Polaków
  jest zgubna. Żydowskie zakłady poligraficzne produkują pornografię i rozpro­
  wadzają ją wśród młodzieży. Domy publiczne są ich własnością i kupują do
  tych domów młode dziewczęta z biednych chłopskich rodzin.”

  Ksiądz prałat Jankowski w swej homilii wygłoszonej 18.06.1995 roku
  powiedział: „Dochodzi do paradoksu, że każda krytyka wobec Żydów lub
  Żyda, bez względu na to, czego dotyczy, jest ogłaszana jako przejaw antyse­
  mityzmu, tworzy się otoczka nietykalności wokół tej grupy narodowościowej
  lub religijnej, choć jest sprawą bezdyskusyjną, że wśród Żydów są zarówno
  ludzie szlachetni jak i jednostki nędzne i nikczemne. Można w Polsce obrzu­
  cać błotem rodaków, Niemców, Rosjan czy Rumunów. Oskarżać o pazerność
  Amerykanów, lecz nie wolno tego robić w stosunku do Żydów. Oni sami sie­
  bie postawili poza krytyką i żądają od innych narodów żeby tego przestrzega­
  li, bo inaczej robią hałas na cały świat.
  Sami Żydzi też wiele ujemnych opinii wydali o Żydach.
  Znany całemu światu Karol Marks w swej „Kwestii żydowskiej” napisał:
  Że mamona to bóg Izraela. Pieniądz to bożyszcze, modlą się do tego bożyszcza
  nie tylko ustami ale całym swym ciałem. Oni uważają, że ziemia to giełda, a
  ich przeznaczeniem jest ograć i ograbić wszystkich innych. Ich myśli idą wy­
  łącznie w stronę jak zdobyć te pieniądze. Jeśli na chwilę tracą z pola widzenia
  swoje interesy, to wyłącznie po to, żeby wywąchać interes innych. Pieniądz
  jest zapalczywym bogiem Izraela, wobec którego żaden inny Bóg istnieć nie
  może” – pisał Karol Marks o swoich rodakach. Weksel jest rzeczywistym bo­
  giem Żyda. U Żydów, pisze Marks, nawet stosunek mężczyzny do kobiety stał
  się przedmiotem handlu. Kobietami robi się interesy, mówią.
  Angielski Żyd, doktor Oscar Levy napisał:
  „My Żydzi nie jesteśmy dzisiaj niczym innym, jak tymi co demorali­zują świat i burzą systemy świata. Jesteśmy podpalaczami tego świata, jego porządku oraz katami.”
  – Warszawski Żyd Jakub Schulchan powiedział, że:
  <Naród żydowski z małymi wyjątkami zaniedbał swoje zadanie, zanad­to ugrzązł w błocie, za głęboko utonął wbagnie materializmu. W takim staniei to, co robi nasz naród na świecie, to to, że wyparł się swego posłannictwa, jaki Bóg mu dał. Nie może i nie powinien mówić, że jest narodem wybranym. Dawno już za swe niecne czyny i życie w obłudzie stracił „Ducha Świętego"
  .
  Żyd francuski Bernard Lazare stwierdził. „Gdyby nienawiść i wstręt
  okazywał tylko jeden naród, byłoby to zrozumiałe, ale Żydzi są znienawidze­
  ni przez nieomal wszystkie narody świata. W dodatku narody te, o których
  mowa żyły w różnych częściach świata, wyznawały różną religię, miały różną
  inną kulturę i inne prawa. Były daleko od siebie te narody. Dlatego też przy­
  czyn antysemityzmu należy szukać u samych Żydów, a nie w tych narodach,
  wśród których żyją lub żyli Żydzi."

  Żyd historyk, doktor Majer Bałaban napisał: „W pierwszym okresie
  narody tubylcze przyjmują nas z otwartymi ramionami, cieszą się, że będzie­
  my z nimi budować ten kraj. Żydzi na razie zamydlają oczy tubylcom. Z cza­
  sem następuje podstęp, naród gospodarzy zaczyna się orientować, że działają
  na szkodę, obawiają się swego gościa. Dochodzi do tego, że naród zwraca się
  do swoich władz o wyrzucenie z kraju takiego gościa co robi na szkodę."

  Amerykański Żyd z rozbrajającą szczerością oświadczył. „Musieliśmy
  od samego początku być wstrętnym narodem i już wówczas naszą główną
  wadą było, podobnie jak dziś, pasożytnictwo. Jesteśmy narodem sępów, ży­
  jących z pracy i dobroduszności reszty świata.”

  Również amerykański Żyd, Józef Tenenbaum w artykule o Żydach
  napisał. „Wszystko jedno, gdzie Żyd żyje i jaką mową włada, zostaje zawsze
  Żydem, zostaje duszą żydowskiej społeczności, solidaryzuje się z resztą ży­
  dowskiego narodu, łącznie z Żydami wschodniej Europy, którzy zachowali
  odrębność w ubiorze, mowie i zwyczajach.”

  – Znany polski pisarz żydowskiego pochodzenia, Antoni Słonimski
  przedstawił trafną charakterystykę nikczemnej i przewrotnej natury Żydów.
  Tak bardzo aktualną i w czasach dzisiejszych. Pisał on, że: „Jedną z kardy­
  nalnych i najbardziej charakterystycznych cech żydostwa jest bagatelizowa­
  nie najświętszych zdobyczy ducha ludzkiego. Żydzi bagatelizują wszystko.
  Kaleczą język, którym mówią, lekceważą czystość mowy, ciała i serca.

  Przeceniają zaś nierozumnie znaczenie pieniędzy. Wszystko, cały świat,
  gwiazdy, morze, lądy i ludzie znikają i stają się nieważne wobec żądzy pie­
  niądza.”
  Antoni Słonimski pisze w swoich książkach o swoich rodakach, że przez wstręt, jaki ma do swych rodaków budzą w nim oni gniew duży.
  „Naród mój – pisze Słonimski – narzekający na szowinizm innych narodów, jest sam najbardziej szowinistyczny na świecie. Żydzi skarżą się na brak tolerancji u innych, a są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o niena­wiści jaką budzi sam potrafi najsilniej nienawidzić innych.”
  „Uświadomiłem sobie – pisze Słonimski – i to z przerażeniem, że drażli-wość żydowska, nie jest tylko lokalnym stanem zapalnym, ale płynie ona z głę­bokiego, przerażającego przekonania Żydów o bezwzględnej wyższości „na­rodu wybranego”. Straciłem bowiem wiarę w to, aby ten naród przeznaczony, zdawać by się mogło, do propagowania idei kosmopolityzmu, do walki z cias­nymi poglądami i takim patriotyzmem oraz głoszenia haseł wszechludzkich, mógł wyzbyć się szowinizmu i braku tolerancji, jakie ma w sobie.”

  Ta ocena Słonimskiego potwierdza się w całej rozciągłości i w czasach dzisiejszych. Potwierdza ten fakt wypowiedź rabina Joacowa Perrina, który na pogrzebie Baruda Goldsteina – mordercy kilkudziesięciu modlących się Arabów, który powiedział:
  „Milion Arabów nie jest wart paznokcia jednego Żyda”.
  – Profesor Ludwik Hirszfeld, wybitny uczony polski żydowskiego po­chodzenia napisał: „Skłonność do kłamstwa jest największą wadą tego na­rodu. Nawet przysięgi składane w synagogach były masowo nieprawdziwe.” Pisze profesor Hirszfeld, że „…taką opinię ma w Polsce Adam Michnik, który notorycznie kłamie”.
  Żydzi domagają się od wielu narodów ciągłego przepraszania. Od Polaków szczególnie, pisze tenże profesor. Ale sami, mimo że na oczach świata robią zbrodnie zabijając Palestyńczyków to jeszcze nikogo nie prze­prosili. Nawet za potworne ludobójstwo w Rosji – jak cały okres od rewolucji październikowej w 1917 roku – do Gorbaczowa, gdzie wymordowali oko­ło 70 milionów ludzi w Związku Radzieckim i w krajach zagarniętych przez Związek Radziecki. Za to też nie przeprosili, bo uważają, że to zrobił ustrój, a nie ludzie.
  Za wymordowanie polskich oficerów też nie przeprosili Polek i Polaków, bo to NKWD zrobiło, a nie oni – Żydzi. A że w NKWD było 84% Żydów, to taki zwykły zbieg okoliczności.
  Za represje na wschodnich terenach Polski i ludobójstwo dokonane na Polkach i Polakach i ich dzieciach w latach 1939-1941 i dalszych – też żydo-stwo nie przeprosiło, bo to nie oni przecież są za to odpowiedzialni, a ustrój komunistyczny. Podobnie za współdziałanie w czasie okupacji z gestapo niemieckim też nie, bo przecież według Knesetu w Izraelu Niemcy zmusili Żydów do bycia w tym gestapo. To byli.-
  Nie przeprosili Żydzi Polaków za to, że wydają paszkwile oparte na kłamstwach zawartych w książkach wydawanych w USA. Chociażby za taką książkę jak„Exodus” i była ta książka sprzedawana w kilku milionach egzem­plarzy.
  W Niemczech ta książka osiągnęła 50-te wydanie. Sami Węgrzy wydali 100 000 egzemplarzy. A jest ta książka od początku do końca oparta o kłam­stwa. Ale w Polsce, tak za PRL jak i teraz – nie pozwolą, żeby ktoś podjął po­lemikę z kłamliwymi treściami tej książki. Zaraz ogłoszą takiego antysemitą. Autor tej książki, którą nazwano bestsellerem łgał pisząc:
  „Wkrótce po przybyciu Żydów do Polski, rozpoczął się plugawy i pra­wie tysiącletni popis ciemiężenia Żydów w Polsce. Nigdy ten proces nie był powstrzymany, przeciwnie, był podsycany.”
  Autor L. Uris ponawia kolejne kłamstwo w „Exodusie” pisząc, że: „Siedemset lat w Polsce Żydzi poddawani byli prześladowaniom, że były to prześladowania najróżniejszego rodzaju, począwszy od maltretowania po masowe mordy.”

  Te urojone twierdzenia autor uzupełnia dalszym kłamstwem. Że szlachta polska wyciskała ostatnie poty z chłopów, a chłopi wyciskali ostatnie poty z Żydów. A wszyscy historycy piszą, że było odwrotnie.
  Pisze autor w ślad za propagandą niemiecką z 1939 roku, że Gdańsk był położony w geograficznym wybryku, znanym jako polski korytarz. Że był to skrawek ziemi, który oddzielił Prusy Wschodnie od głównej ziemi nie­mieckiej, aby dać Polakom dostęp do morza. Był to nienormalny podział i słusznie, że Niemcy chcieli go odebrać. Usprawiedliwia w swojej książce L. Uris Stalina za zawarcie paktu Ribbentrop – Mołotow, całkowicie winiąc za to Polskę. Dalej pisze tak:
  „Stalin był pewny zdrady aliantów. W desperackiej grze o czas wszedł w negocjacje ze swym arcy wrogiem. A w środku tego była dumna i wyzywająca Polska, która z równą mocą nienawidziła i Rosji i Niemców. To Polska zabiła wszelką nadzieję na jedność aliantów poprzez swą odmowę poproszenia Rosji o pomoc.” (Nie Rosji, a ZSSR).
  I dalej autor w swoisty, żydowski sposób ocenia wojnę polsko – niemie­cką. Napisał, że Polacy w 1939 byli aroganccy i uparci, przepełnieni szaleńczą pychą narodową, apolski sztab generalny nastawiony był na ofensywę. Dlatego skazani byli na zatracenie pomimo szans, jaką mogła dać ich postawa w boju
  Autor udowadnia, że polska kawaleria szarżowała na czołgi w 1939 roku. Apolscy historycy i generałowie piszą, że nie miało coś takiego miejsca.
  Oczywiście, że Niemcy mieli przygniatającą ilość zmechanizowanych dywizji. To fakt. W sumie Polska była bez szans.
  Pisze L. Uris, że Polacy szarżowali na czołgi i to gdzie? Na Półwyspie Westerplatte. I te rozpowszechniane żydowskie brednie o Polakach kupuje bezkrytycznie tzw. – a jakże demokratyczny podobno – zachód. Dalej pi­sze, że to Polacy stworzyli pierwsze getta, a nie Niemcy. Ponad to pisze, jakie straszne okrucieństwa były dokonywane wobec Żydów przez Polaków w cza­sie drugiej wojny światowej. Co jest wierutnym kłamstwem.
  Że Niemcy nie musieli podjudzać, gdyż Polacy sami z siebie mordowali Żydów.
  Wyraża też wredną i kłamliwą opinię, że polskie nacjonalistyczne pod­ziemie było tą samą przedwojenną kliką polskich oficerów. Że Polacy z pod­ziemia nie chcieli Żydów uciekinierów z getta u siebie i że zdradzali ich i od­dawali Niemcom. I że nie dziwi się że NKWD-ziści w Katyniu, którzy byli Żydami, rozstrzelali tych polskich oficerów.
  Autor w pełni solidaryzuje się z przytoczoną przez siebie opinią żydow­skiego pisarza Abrahama Gady, który twierdził, że obozy zagłady nie były możliwe w żadnym cywilizowanym kraju zachodnim. Kraje te bowiem nie zgadzały się duchowo z tym, co robili naziści.

  Nie było, pisze autor, obozów zagłady w Norwegii, Danii, Holandii, Francji, czyBelgiipomimo ich okupowania, ani w Finlandii, czy we Włoszech, pomimo faktu, że kraje te były sojusznikiem Niemiec. Polska natomiast z jej stuleciami tradycji antysemityzmu była praktycznym miejscem dla obozów zagłady. Okrutne kłamstwa wymyślone przez Urisa są przepełnione niena­wiścią do Polski. Uris usiłuje pokazać, że mimo wszystko Niemcy byli lepsi od antysemickich Polaków, bowiem według niego była część Niemców, żoł­nierzy, oficerów, księży, doktorów i zwykłych cywilów, którzy odmawiali lu­dobójczych rozkazów. Nic więc dziwnego, że jego książka cieszyła się dużym powodzeniem u Niemców.

  Autor w swojej zaślepionej nienawiści do Polski, pozwolił sobie na kolejne obrzydliwe kłamstwo – jakoby Polacy nawet po zakończeniu wojny dybali w dalszym ciągu na życie ocalałych z zagłady Żydów, po to, żeby ich wymordować, by doprowadzić do końca dzieło eksterminacji zaplanowane przez niemieckich nazistów.
  Według tego żydowskiego paszkwilanta, pomimo ze II wojna światowa się skończyła, Niemcy odeszli, ale Polacy dalej prowadzili za nich rozpoczęte dzieło. Nie było żadnego opłakiwania trzech i pół miliona zamordowanych
  Żydów! Natomiast miasta pokryto całkowicie hasłami, które wykrzykiwano na ulicach. „Żydzi są przyczyną wszystkich naszych kłopotów”.
  Nie było tych, którzy zginęli, lecz bardzo wiele nienawiści dla tych nie­licznych, którzy ocaleli i żyli. Motłoch polski niszczył żydowskie sklepy i bił Żydów, którzy próbowali wrócić do swych mieszkań i odzyskać swoje mienie. I tu autor pisze, że to było i działo się po 1945 roku.
  Zapomniał dodać, że sklepów żydowskich wtedy wcale nie było. Zresztą jak mogły być, kiedy podobno wg żydostwa Niemcy wszystkich Żydów wy­mordowali. Udaje, że całkiem nie wie, że zaraz po wojnie cała władza w Polsce była w rękach żydowskich, a terroryzujące Polaków Ministerstwo Bezpieczeństwa było całkowicie żydowskie, włącznie z ministrem na czele. Że to np. Żyd Stefan Michnik skazy wał Polaków na śmierć i mordowano ich w więzieniu na Rakowieckiej.

  Wrogie okrzyki na ulicach miast o Żydach – to kompletna bzdura? Wtedy Polacy nawet bali się mówić jeden do drugiego o Żydach, bo wówczas ginęli tacy Polacy bez śladu!
  W1991 roku, w czasie świąt Wielkanocnych rozrzucano ulotki w dziel­nicach Nowego Jorku, w Brooklynie i Queence, że papież Jan Paweł II – jako kupiec w Polsce – w młodości sprzedawał gaz cyjankowy niemieckiej firmie JG Farben-Industri, dla niszczenia Żydów w Oświęcimiu. Czyli miał sprze­dawać ten gaz niemieckiej fabryce, która właśnie ten gaz produkowała. Miał również według tej ulotki – pracować jako chemik wytwarzający ten gaz. Zapomnieli dodać tylko, gdzie to wytwarzano ten gaz. Później – jak napisano w tej łże-ulotce – ze strachu o swoje życie schronił się w Kościele Katolickim, został księdzem i zrobił karierę kościelną.

  Władze amerykańskie nie reagowały na te ulotki, pomimo przyznania przez obiektywnych Żydów, że nikt z papieży tyle dla Żydów nie zrobił tyle dobrego, co ten papież Polak.
  Wśród tych co opluwali polskiego papieża był laureat Nagrody Nobla Elie Wiesel. Przypisywał on Polakom nie tylko antysemityzm, ale i mordo­wanie Żydów.
  Izraelczycy zaczęli nasilać oszczerczą kampanię mocniej od czasu jak utworzyli sobie Instytut Pamięci Narodowej w Polsce, czyli oddział swojego Jad Yashem Studies. Niejaki Moche Kahanowicz w artykule zatytułowanym: „Dlaczego nie było samodzielnego żydowskiego ruchu partyzanckiego w cza­sach drugiej wojny światowej” stwierdził, że ludność polska współpracowała z Niemcami i pomagała w eksterminacji Żydów.
  „Wy tu, w Izraelu nie macie nawet pojęcia – pisał Kochanowicz – o wielkiej nienawiści Polaków do Żydów. Przytłaczająca, większość ludności polskiej dobrowolnie współpracowała z Niemcami w eksterminacji Żydów. Polacy wtedy rabowali mieszkania żydowskie, ograbiali ofiary. Byli osobiście zainteresowani, żeby zlikwidować Żydów.”
  Jest faktem – pisze Kohanowicz – że garść Żydów, którym udało się oca­lić z zagłady, zginęła z rąk Polaków
  „A ci, co to niby ukrywali Żydów, to tylko po to, żeby ich obrabować i wydać Niemcom.”
  Więc można tu postawić pytanie. A te minimum 150 000 Polaków zamordowanych przez Niemców za ukrywanie Żydów, które to nawet Komisja Międzynarodowa do badania zbrodni z okresu II wojny światowej potwierdziła i ustaliła – to skąd to się wzięło?

  A tych 800 księży i zakonników, którzy masowo ukrywali młodzież żydowską i zostali za to zabici przez Niemców wraz biskupami polskimi, o których piszę wcześniej to co? Tego Kahanowicz nie wiedział?
  Niejaki Chaimjaari, urodzony w Polsce napisał w Izraelskim dzienniku „Dawar”.
  „Ziemiapolska stała się szubienicą dla Żydów. Czyprzypadkowo Polska została wybrana przez Hitlera do tego zadania? Czy nie wpłynął na to fakt, że w tamtych latach Polska była zalana falą zatrutego antysemityzmu?”
  W tym samym dzienniku parę dni później piszą. „Obozy śmierci nie mogły się utrzymać w żadnym innym kraju, tylko w Polsce, która podtrzymu­je tradycję setek lat antysemityzmu/
  Czy może być większy stek kłamstw – jak te przytoczone wyżej?
  Doktor Josef Kruk w Izraelskim dzienniku „Lecte Najes” pisał. „Żydzi nie zapomną owych polskich ciemnych bestii, które pomagały niemieckim mordercom. Już od wielu lat przygotowywali się polscy faszyści do tych akcji.”
  W jednym z numerów tego samego dziennika stwierdza się, że Polska stała się ośrodkiem niemieckich fabryk śmierci, przy współpracy polskich mas, które wołały, ze palą się pluskwy, w czasie gdy paliło się getto.
  Inny kłamca Elcan Salpeter w izraelskim dzienniku „Hoarec” cynicz­nie oświadczył, że emigracyjny rząd polski w Londynie wydał latem 1943 roku dyrektywy dla Wojska Polskiego w podziemiu, aby to Wojsko walczyło z bronią przeciwko partyzantom żydowskim i w tym celu współpracowało z gestapo.
  H. Justus w izraelskim dzienniku „Haariv” napisał wprost: „Nie jest to sprawa przypadku, że Hitler obrał Polskę dla utworzenia obozów zagłady. Wiedział on, że znajdzie tam dobrą atmosferę po temu. Bo w Polsce, pisze ten Justus, antysemityzm jest, stał się nieodłączną częścią krajobrazu.”
  A jeszcze inny arcyklamca pochodzący z Polski poseł izraelskiego par­lamentu czyli Knesetu – napisał. „Trudno zrozumieć jak w ogóle mogą jeszcze dziś, nasi bracia Żydzi stąpać po nieczystej ziemi polskiej”.
  AdrugiposełwKnesecieC. Cymerman (też pochodzący z Polski) mó­wił: „Żydzi nie powinni nawet patrzeć w tę stronę świata, gdzie leży Polska”.
  Jakże Polacy by się cieszyli, żebyście któregoś dnia wyjechali z Polski. Ale wy Żydzi tak jak mendy przypięliście się do polskiego ciała. Skoro Polska jest taka, jak opisujecie, to czemu przewodniczący Międzynarodowej Rady Żydów na kongresie w 2008 roku powiedział:

  „Jeśli polskie władze nie będą wydawać Żydom paszportów na po­wrót do Polski, to wniesiemy skargę do Międzynarodowego Trybunału i będzie wielki wstyd dla Polski”.
  Dlaczego tak masowo wracacie, skoro Polska jest taka straszna. Czemu tym, co chcą wrócić do Izraela rząd żydowski poleca zostać w Pols
  Uratowany z rąk hitlerowców minister rządu Izraela M. Begin w swym przemówieniu w Knesecie obwinił Naród Polski, iż w czasie ostatniej wojny, wśród miliona Żydów wymordowanych przez niemieckich faszystów, wielu zginęło na skutek współpracy znacznej części ludności polskiej z Niemcami.

  Tenże sam Begin parę lat później, już jako premier rządu Izraela, w udzielonym wywiadzie dla holenderskiej telewizji w dniu 15 maja 1979 roku, bezczelnie, perfidnie i kłamliwie powiedział:
  „Spośród 30 milionów Polaków może około stu pomagało Żydom. Te dziesiątki tysięcy polskich księży katolickich w Polsce nie uratowało ani jed­nego Żyda”.
  Kolejny premier Izraela I. Szamir bezczelnie oświadczył w 1989 roku, że: „Polacy jako naród, antysemityzm wyssali z mlekiem matki.”
  Czy może być coś bardziej obraźliwego dla Polaków? Dziś można w ro­syjskich archiwach uzyskać na piśmie odpowiedzi na takie pytanie. Ile Żydów było w NKWD w 1939 roku w samym tylko Lwowie. Odpowiedź istnieje na piśmie, że 95% funkcjonariuszy to byli Żydzi.
  To Żydzi wyłapywali Polaków i zsyłali na Syberie. Liczba aresztowa­nych Polaków na terenach zajętych przez Związek Radziecki wynosi ponad 1,5 miliona ludzi. Ale o tym nie napiszą obecne polsko-żydowskie władze w tzw. III RP, bo boją się gniewu Polaków.
  Dziś tacy „polscy” historycy jak prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Krystyna Kersten, prof. Andrzej Friszke i inni usiłują w swych publikacjach minimali­zować antypolską działalność Żydów na tych terenach i piszą brednie prze­ciwko Polakom i Polsce. Jako przykład fałszu należy powiedzieć, że Krystyna Kersten w swojej książce, nie tylko kłamliwej, ale obrażającej Polaków pt. „Polacy, Żydzi; komunizm” wydanej w 1992 roku w Warszawie napisała, że: „Wcale nie było dominacji Żydów w bezpiece polskiej.”
  Amój znajomy Tadeusz Szadkowski, szef 300 osobowego departamen­tu pisze w swej książce p.t. „Kim pan jest, panie pułkowniku”, że na 300 osób wjego wydziale, było tylko trzech Polaków. On jeszcze żyje i można go o to zapytać. A inne wydziały tak samo były zażydzone.

  Jakby tego było mało; to żony tych pracowników UB też tam pracowały, gdyż one gwarantowały dobrą tajność pracy.
  Jeszcze żyje Abel Kainer (Stanisław Krajewski), który na łamach pod­ziemnej prasy i KOR-owskiej „Krytyki” z 1983 roku sam napisał; że istotnie; poważną część kierowniczych stanowisk M.B.P. zajmowali Żydzi. Jest to fakt, pisał on, że na zachodzie ludzie tego nie wiedzą, a tego nie wolno pomijać.
  Żydzi na zachodzie w ogóle nie chcą słuchać o tym fakcie.
  Żydówka – Krystyna Kersten usiłuje przekonać polskie społeczeństwo i lansuje tezę, że systemu stalinowskiego w Polsce bronili nie Żydzi, a komuni­ści. I że to oni mordowali AK-owców i Polaków. Zapomniała dodać, ze wszy­scy prawie komuniści, jak wybuchła II wojna światowa, to uciekli z Polski do Związku Radzieckiego. A tam wymordowano polskich nie żydowskich ko­munistów jako Ykolumnę, czyli zdrajców.

  Jakich ona widzi więc polskich komunistów po wojnie. Raczej łotrów i bandytów, a nie komunistów. Zapomina też pani Kersten dodać; że to Żydzi byli w Moskwie najwierniejszymi komunistami.
  Żydzi w Polsce widząc i wiedząc, że wali się jeden system, a drugi po­wstaje, szybko pojechali na wybrzeże do rosnącej w siłę „Solidarności”. Przybyli do stoczni nieproszeni, by przejąć wtym ruchu kierownictwo.
  W tym celu 22 sierpnia 1980 roku przybyli do Stoczni Gdańskiej jako nieproszeni goście, gdyż kardynał St. Wyszyński wielokrotnie ostrzegał Wałęsę i jego kolegów, że związek zawodowy ma być polski, że muszą w nim być sami Polacy.
  Ale Wałęsa zignorował ostrzeżenie i prośby kardynała Wyszyńskiego. I Żydzi jako samozwańczy doradcy, zaczęli decydować o tym ruchu – jakim była Solidarność.
  T. Mazowiecki, Bronisław Geremek, Konrad Bieliński i Ewa Milewicz. Faktycznie to oni kierowali związkiem, bo jak mówili – Wałęsa za głupi, żeby kierować. Ponadto wiedzieli, że Wałęsa spotyka się z oficerem bezpieki, więc mu nie ufali. Sprzyjał tym Żydom fakt, że pieniądze kierowane z zachodu, przychodziły na ich ręce. Opanowali podziemne wydawnictwa związkowe i ich kolportaż. Spopularyzowali swoich ludzi i obsadzali ich w związkach. Wykorzystali Wolną Europę (radio) kierowane przez najlepszego kompana Michnika – Aleksandra Smolara.
  Ekipa żydowska przy Jaruzelskim zaczęła sobie zdawać sprawę i do­strzegać problem w tym, żeby zapobiec, aby czasami władzy w Polsce nie przejęły narodowo-patriotyczne ugrupowania. A trzeba tu dodać, że w tym kierunku prowadzone były działania tak w wojsku, jaki w MSW.

  Bała się tego ekipa żydowska i oba te nurty PZPR-owski i Solidarności, a raczej Żydzi w obu tych nurtach, robili wspólnie wszystko, żeby nie dopuś­cić do głosu, a co za tym idzie i do władzy Polaków. Zbieżność dążeń ekipy Jaruzelskiego (tej części żydowskiej) oraz ekipy żydowskiej z Solidarności z Geremkiem, Mazowieckim, Michnikiem i Kuroniem oraz Bujakiem i innymi Żydami, doprowadziła do ścisłego działania wspólnego. Czego wyrazem była Magdalenka i tzw. Okrągły Stół.
  Pod przykrywką przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Geremek w zasadzie rządził już w MSW i MSZ.
  Trzeba przyznać, że Okrągły Stół był zręcznym posunięciem wymane­wrowania od władzy niepodległościowo-patriotycznych i narodowo-katoli-ckich nurtów Solidarności.
  Jako kropkę nad i powiem, że Adam Michnik w rozmowie z K. Kucem stwierdził wprost:
  „Polski może nie być. Polski nie było przez 123 lata.”

  Pozdrawiam


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: