Jak NATO przy pomocy bomb uczy Libijczyków kochać zachodnią demokrację


Za: Polska Walcząca

Przekład: M. Glogoczowski

Trudno. Choć niektórzy z odbiorców poniższego emaila „dla spokoju ducha” pewnych sygnałów nadchodzących z cyberprzestrzeni nie chcą dostrzegać, to jednak trzeba starć się ich uczyć patrzenia na świat, nawet metodami dla nich niezbyt wygodnymi. Niewątpliwie jest to sposób o wiele bardziej humanitarny, w porównaniu z METODAMI NATO, KTÓRE PRZY POMOCY BOMB UCZY LIBIJCZYKÓW KOCHAĆ ZACHODNIĄ DEMOKRACJĘ i jej „bombową” wolność wypowiedzi….

Skalę, piątkowej 1 lipcowej demonstracji zwolenników Kadafiego w Trypolisie, w której wzięło udział aż ponoć milion mieszkańców tej metropolii liczącej 2,5 miliona, wskazują poniższe filmy. Na angielskiej stronie zajawka krótkiego reportażu filmowego informuje „Protest w Trypolisie” nie podając, że to jest nie tylko protest przeciw bombardowaniom NATO, ale także wiec poparcia dla Kadafiego.

Friday 1st July 2011, Protest in Tripoli


Zajawka szerszego reportażu z tej demonstracji donosi „Kadafi ostrzega (że jego) siły mogą uderzyć w Europę”, co jest celowym niedomówieniem tak zwanych „żydomendiów Zachodu”.

Here is our media coverage:

http://news.sky.com/skynews/Home/World- … In_Tripoli

A oto moje tłumaczenie ze strony www.km.ru w sobotę 2 lipca 2011:

Światowe środki masowego przekazu ocenzurowały przemówienie Kadafiego przypisując mu pogróżki pod adresem Europy.

[Podobnie jak poprzednio przeklamaly wypowiedz prez.Ahmedinejada,ktory rzekomo zagrozil Izraelowi „wymazaniem go z mapy”-Jerzy]

Przywódca Libii nie zamierza atakować Europy

Światowe środki masowego przekazu podkreśliły słowa Muammara Kadafiego, według których lider Jamahurdyii, zamierza bombardować Europę.

W sobotę 2 lipca szereg międzynarodowych mediów opublikował cytat z przemówienia Kadafiego, w którym on stwierdził, że wojna w Libii może przenieść się na kraje zachodnie. Jednak dziennikarze przedstawili tylko pierwszą część wypowiedzi przywódcy tego północnoafrykańskiego kraju. „Wasze bomby nikogo nie nastraszyły, wojna w istocie jest zakończona. Wy możecie, w rzeczy samej, atakować nasze domy, a my możemy zrobić to samo w Europie, która jest całkiem blisko nas. Ale my nigdy nie będziemy tego robić, w czym my odróżniamy się od was.” Tak w istocie brzmiały słowa Kadafiego i tak to zostało zarejestrowane przez libijską telewizję.

Wystąpienie Muammara zadźwięczało na tle wielotysięcznej manifestacji w Trypolisie, na której ludzie wzywali by zakończyć wojnę domową i domagali się opuszczenia terytorium kraju przez Pakt Północnoatlantycki. Kadafi podkreślił, że antyzachodnie nastroje istnieją nie tylko na terytorium podległym jego kontroli, ale także w miastach opanowanych przez powstańców. „Miliony Libijczyków w miastach zdobytych przez buntowników nienawidzą ich i gotowe są powstać, nawet bez broni. Te miliony będą zwycięzcami w wojnie. Nikt więcej. A wrogom przyjdzie prosić o wybaczenie u narodu i na zawsze opuścić kraj” stwierdził lider Jamahurdyii.

Мировые СМИ переврали речь Каддафи и приписали ему угрозы Европе

Темы: Беспорядки в Ливии, Европа, В мире, Ливия, Мировая экспансия США, НАТО, Война в Ливии

Лидер Ливии не собирается атаковать Запад

Мировые СМИ исказили слова Муаммара Каддафи, сообщив, что лидер Джамахирии собирается бомбить Европу.

В субботу, второго июля, ряд международных СМИ опубликовал цитату Каддафи, в которой тот утверждал, что война в Ливии может перекинуться на западные страны. Однако журналисты представили лишь первую часть фразы лидера североафриканской страны. «Ваши бомбы никого не напугали, война, по сути, закончена. Вы можете, конечно, и дальше атаковать наши дома, и мы можем сделать то же самое в Европе, которая от нас совсем близко. Но мы никогда не будем этого делать, и этим мы отличаемся от вас». Так в действительности звучали слова Каддафи, что было зафиксировано ливийским телевидением.

Выступление Муаммара прозвучало на фоне многотысячных демонстраций в Триполи, на которых люди призывали закончить гражданскую войну, и покинуть территорию страны Североатлантическому альянсу. Каддафи подчеркнул, что антизападные настроения присутствуют не только на подконтрольной ему территории, но и в городах, захваченных повстанцами. «Миллионы ливийцев в городах, захваченных мятежниками, ненавидят их и готовы восстать, даже без оружия. Эти миллионы и будут победителями в войне. Никто больше. А врагам придется попросить прощения у народа и покинуть страну навсегда», заявил лидер Джамахирии.

Komentarze 4 to “Jak NATO przy pomocy bomb uczy Libijczyków kochać zachodnią demokrację”

 1. Łapy precz od Libii!!! « Wolna Palestyna Says:

  […] Jak NATO przy pomocy bomb uczy Libijczyków kochać zachodnią demokrację […]

 2. osoba prywatna Says:

  Panie daj kazdemu panstwu, takiego przywodce ktory tak dba o narod i nie ucieka jak szczur z pierwszym wystrzalem. Nie dziwie sie takiemu poparciu ,bo sam nie postapilbym inaczej. Kadafi powinien byc wzorem do nasladowania dla tych sprzedajnych i zeszmaconych mezykow, ktorzy mienia sie przywodcami narodow.

 3. rafałjędrasik Says:

  Niedawno Centrum Badań nad Globalizacją (CRG) stwierdza że natowskie bomby i pociski które spadły na kilka miast Libii zawierały zubożony uran (DU).

  Mahdi Darius Nazemroaya, pracownik naukowy w CRG , powiedział Press TV, że w Libii jest kilka międzynarodowych zespołów powołanych do zbierania dowodów w sprawie zbrodni wojennych NATO, w tym wykorzystania uranu (video poniżej). Jego uwagi są zbieżne z marcowym raportem organizacji Stop the War Coalition, który stwierdza iż w ciągu pierwszych 24 godzin ataku na Libię dziesiątki bomb i pocisków manewrujących zawierały głowice DU.

  Wykorzystanie uranu jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów w dziedzinie broni. Odpady radioaktywne które nie nadają się już do stosowania w reaktorach, po pewnym procesie przetwarzania są przekształcane w najtwardszy materiał na ziemi. Pocisk z DU przebija stalową ścianę celu i eksploduje w jego wnętrzu, intensywnie się paląc. W postaci proszku, po podgrzaniu uran zapala się automatycznie.

  Używanie amunicji DU w świetle międzynarodowych konwencji jest zbrodnią wojenną, niemniej jednak koalicja NATO używała DU już w Jugosławii, Iraku czy w Afganistanie. Gdziekolwiek DU używany jest w wojnie, generuje radioaktywność. Spalony uran zachowuje promieniowanie przez miliardy lat. Emitowane przez uran promieniowanie nie dociera daleko od źródła. Ale jeśli te radioaktywne cząstki przedostaną się do organizmu poprzez drogi oddechowe, lub przez skażone ujęcie wody, to aż do dnia śmierci będą zaburzały jego podstawowe struktury, co skutkuje długotrwałymi problemami zdrowotnymi, takimi jak uszkodzenie nerek, nowotwory, choroby skóry i defekty genetyczne.

  Centrum Badań nad Globalizacją stwierdza również że NATO naruszyło prawa międzynarodowe także przez „bombardowanie struktur cywilnych, szpitali czy hoteli” w różnych częściach Libii. W tym bezprawnym ataku na suwerenny kraj, NATO użyło pełnej gamy samolotów bojowych.

  Wszystkie raporty i dokumenty przedstawione przez CRG przeczą amerykańskiej tezie o ofensywie militarnej mającej na celu ochronę ludności cywilnej. Tysiące postronnych osób zostało zabitych w Libii podczas rewolucji rozpoczętej przeciwko Kadafiemu, uzbrajanemu i finansowanemu przez USA i Unię Europejską, oraz od ataków przeprowadzanych przez amerykańskie i europejskie lotnictwo i marynarkę. Głównym motywem ataku na zachodnią część Libii pozostają ogromne rezerwy ropy naftowej…

  Mahdi Darius Nazemroaya dla Press Tv http://www.youtube.com/watch?v=Via3wQzkCXs

 4. wróg nienawiści i przemocy Says:

  Drogi Rafale uważaj bo demokratyczny Trybunał w Hadze uzna Cię z ekstremistę a wybrane
  władze demokratycznie , odeślą – cię byś otrzymał sprawiedliwy wyrok jako ekstremista
  a może jako skrajny antysemita ?
  Ta pokojowa organizacja NATO używa tylko prewencyjnych środków pokojowych a że przy okazji niedemokratyczne narody dostaną z pokojowych bomb trochę zubożonego uranu to ich
  pamięć wydłuży się na długie lata, komu to mają być wdzięczni za właściwe przemiany.
  wróg nienawiści i przemocy


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: