Życzenia urodzinowe

Dziś obchodziliśmy urodziny Muammara al-Kaddafiego, libijski przywódca skończył 69 lat. Redakcja Stop Syjonizmowi życzy M. Kadafiemu dalszych STU LAT i przede wszystkim, życzy wygranej obrony przed międzynarodowym żydoglobalizmem libijskiemu narodowi, któremu M. Kadafi przewodzi.

Info 7.06.2011

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Info 7.06.2011 została wyłączona

IZRAEL MUSI ZNIKNĄĆ! Książka której boją się Żydzi

Drodzy czytelnicy i czytelniczki, lektura obowiązkowa! Admin

ISRAEL MUST PERISH! The Book that the Jews Fear

http://www.radicalpress.com/?p=1313

Arthur Topham – 27.05.2011 łumaczenie Ola Gordon

Od autora:

Niniejszym dokument jest tylko streszczeniem i częściową recenzją książki opublikowanej po raz pierwszy w USA na początku 1941 r., gdy Ameryka była jeszcze krajem neutralnym. Tę książkę, Niemcy muszą zniknąć! napisał żydowski pisarz Theodore N. Kaufman. Poniżej przedstawiamy jego dokładne propozycje.

Zakładam, że czytelnik będzie już w pełni świadomy syjonistycznego programu zarządzania globalnego, który jest przedstawiony w dzisiejszej rzeczywistości politycznej, zwłaszcza w alternatywnych mediach i w internecie, gdzie syjonistyczne prawa „nienawiści” nie są jeszcze egzekwowane w pełni, w celu ograniczenia naturalnego przepływu idei i poglądów, które pochodzą z badań historycznych i doświadczenia.

W 1941 roku książka Kaufmana był genialnym kawałkiem syjonistycznej propagandy żydowskiej, zaprojektowanej po to, by poruszyć antyniemiecką nienawiść w Ameryce. Niektórzy mówią, że powstała w oparciu o niesławny „Plan Morgenthau”, który później podpisali w Quebec, Kanada, prezydent Roosevelt i premier Churchill; jego celem było rozczłonkowanie Niemiec po ich klęsce i zredukowaniu ich do statusu „koziego pastwiska” To prawdopodobnie do dziś jest przede wszystkim przykładem literatury nienawiści, jaką kiedykolwiek opublikowano i rozdawano opinii publicznej.

Sensacyjna idea! – Time Magazine

Prowokacyjna teoria – przedstawiona interesująco – Washington (DC) Post

Plan trwałego pokoju między cywilizowanymi narodami! – New York Times

Szczerze pokazuje straszną przeszłość żydowskiej duszy – Philadelphia Record

Jak czytelnik domyśli się na podstawie ostatniej strony książki Kaufmana [powyżej], niektóre z najbardziej prestiżowych gazet i czasopism amerykańskich, w pełni popierały cele określone w niniejszej książce z żydowskiej literatury nienawiści. Ponownie ostrzegam czytelnika, by pamiętał, że zmieniłem słowo „nazista” na „Żyd” w cytacie z Philadelphia Record, gdyż zmieniłem wszystkie inne słowa „Niemiec” i „nazista” na „Żyd” i „syjonista”, itp.

Czytaj resztę wpisu »

„Demokratyzacja USA” – gułagi na dożywocie za podejrzenie terroryzmu

Za: Dziennik Gajowego Maruchy

Kongres USA po cichu zatwierdził w zeszłym tygodniu ustawę dającą uprawnienia dla rządu amerykańskiego do zamykania na czas nieograniczony osób podejrzanych o terroryzm, nawet bez formalnego oskarżenia czy też wyroku.

Ustawa była sponsorowana przez Johna McCaina i Joe Liebermanna – etatowych agentów NWO w Kongresie USA. Zamknięci na czas nieograniczony, czyli nawet na dożywocie, będą całkowicie pozbawieni jakichkolwiek praw – będzie można ich do woli torturować czy nawet zabić, bez jakichkolwiek skutków prawnych – wystarczy tylko zaznaczyć, że tortury były potrzebne do zdobycia ważnych informacji. O adwokatach czy też jakimkolwiek procesie można już zapomnieć.

Ustawa nie rozróżnia obywateli od nie-obywateli USA. Ustawa nie precyzuje co oznacza „podejrzenie o terroryzm” – może to być więc cokolwiek – krytyka rządu czy też opinia na temat zamachu na WTC. Każda osoba, która się nie spodoba urzędnikom państwowym może być od tej zniknąć na zawsze bez słowa wyjaśnienia.

Takie uprawnienia dostaje też armia amerykańska, która od tej pory może zacząć pacyfikować społeczeństwo pod hasłem wojny z terroryzmem. Oczywiście, nie musi to być ograniczone do terenu USA…

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: