Izrael: więzienie Boga


Israel: The Prison of God

http://www.fourwinds10.com/siterun_data/history/zionism/news.php?q=1196279146

John Kaminski tłumaczenie Ola Gordon

„Jest całkiem możliwe, by człowiek nie był w więzieniu, ale nie był wolny – nie podlegał żadnemu skrępowaniu fizycznemu, ale był w psychologicznej niewoli, zmuszany do myślenia, odczuwania i działania jak przedstawiciele państwa narodowego, lub jakieś prywatne interesy w kraju chcą, by myślał, odczuwał i działał.

„Istotą przymusu psychicznego jest to, że ​​ci, którzy działają pod presją, mają wrażenie, że działają z własnej inicjatywy. Ofiara manipulacji umysłu nie wie, że jest ofiarą. Dla niej mury więzienia są niewidoczne, i wierzy, że jest wolna. To, że nie jest wolna, jest widoczne tylko dla innych.”

– Aldous Huxley, Brave New World Revisited [Powrót do nowego, odważnego świata], 1958

Ten żydowski plan jest określony m.in., w Talmudzie – Sanhedryn 97. Należy pamiętać, że Żydzi spełnili swoje mity religijne przez osadzenie Hitlera / Hamana u władzy, by prześladował Żydów i sztucznie wypełnił ich mesjańskie proroctwa. Sanhedryn 97b mówi,

„… jeżeli nie okażą skruchy, nie zostaną zbawieni! Ale Święty, niech będzie błogosławiony, ustanowi nad nimi króla, którego dekrety będą tak okrutne jak Hamana, za pomocą których Izrael okaże skruchę, a on sprowadzi ich ponownie na właściwą drogę.”

(To jest przepis na fałszywą flagę! Oni tworzą własne tragedie, które mogą odpokutować i zrealizować własny szalony talmudyczny program.)

Pamiętając, że liderzy światowego żydostwa byli skłonni to zrobić swoim ludziom, nie mamy żadnego powodu, aby oczekiwać, że zawahają się w wytępieniu pozostałej części ludzkości. Musimy zmierzyć się z tym wrogiem, którego sensem istnienia jest nasza eksterminacja.

– Christopher Jon Bjerknes

http://jewishracism.blogspot.com/2007/11/what-will-reign-of-anti-christ-look.html

„… wielka siła naszego Zakonu leży w jego ukryciu, niech nigdy nie pojawi się pod własną nazwą, ale zawsze ukryta inną nazwą….”

– Adam Weishaupt, 1776

Izrael: więzienie Boga

Izrael wykorzystuje Boga jako nóż sprężynowy, którym zabija palestyńskie dzieci i zabiera im organy w szalonym tańcu zdeprawowanego samookaleczenia. I to na całym świecie robi sieć „sprawiedliwych” Żydów w tej chwili w każdym społeczeństwie na tej planecie.

Izrael to locus takiej mentalności, gdzie splatają się religia i pieniądze w coś, co zamienia się w pętlę wokół naszych szyj.

Izrael to ta dziura na pustyni, gdzie stworzono Boga do konsumpcji publicznej, i bezwzględnie narzucano na przestrzeni wieków.

Judeo-chrześcijańskie myślenie wyeliminowało ten naturalny szacunek dla planety, tak istotny dla ludzkiego zdrowia. Izrael jest faktyczną reprezentacją piekła na Ziemi, objawiającą się własnymi szalonymi doktrynami. Całkowicie żydowskiej produkcji. Jak powiedział kiedyś wielki kanadyjski pisarz Henry Makow, jeśli to nie Żydzi, to musi być sam diabeł. Według mnie, dziś oba te wyrazy stały się zamiennikami.

Izrael ma poparcie na całym świecie u praktycznie wszystkich Żydów, krypto-Żydów, i – by użyć terminu Eustace Mullinsa – Szabes Gojów (klasa, do której należą wściekli i zaprogramowani amerykańscy ewangelicy, jak i występni politycy na całym świecie). Są to ludzie, którzy wezmą łupy bez względu na to, kogo skrzywdzą, i których Żydzi nauczyli nienawiści na komendę.

Izrael to fałszywe państwo ustanowione przez europejskie elity władzy, które,w gnieździe żmijowym żydowskich bankierów w londyńskim City, ustanowiły stałą bazę, przez którą okradają i nękają inne rasy, używając tych samych islamskich dokooptowanych zasad, które kontrolowana przez Żydów Brytania zawzięcie wykorzystała przeciwko Hindusom w XIX wieku, a ta mongolska horda aszkenazyjskich Żydów używa od niepamiętnych czasów.

Izrael wziął to fałszywe plemię Beduinów nazywanych Palestyńczykami i pokazał całemu światu, co zamierza zrobić wobec reszty z nas: codziennie nas bombardować, pozbawić nas naszej wody, odciąć nas od całej naszej historii, ludzkiej i świętej, i w końcu, jak facet powiedział, wytępić nas.

Żydzi są klinicznie chorzy, według ich własnej definicji. Dlaczego mieliby tworzyć prawa zakazujące wolność słowa? Każda grupa, która tworzy prawo wyraźnie i świadomie ograniczające prawa innych, jest ewidentnie i zbrodniczo obłąkana.

Thomas Jefferson wypowiedział ostateczną i nieodwołalną opinię na ten temat: „Wolność słowa nie może być ograniczany bez jej utraty,” powiedział.

A ludzie, którzy deklarują, że ich metoda jest JEDYNĄ świętą metodą, są wyraźnie szaleni z definicji.

Odpowiedź świata musi być szybka i praktyczna. Ta trująca doktryna żydowska musi być dokładnie zbadana, bo okazała się śmiertelna dla niezliczonych milionów w ciągu tysiącleci.

Wystarczy tylko zastanowić się nad wielu milionami zmarłych w sowieckich gułagach, które obecnie pokazuje się jako tajne żydowskie przedsiębiorstwa prowadzone przez najpotężniejszych Żydów w świecie nowojorskich banków. I tak żydowska plama zanieczyszcza historię ludzkości z jego dziką historią zmuszania nie-Żydów do zabijania siebie nawzajem.

Jakiego rodzaju jest ten wirus, dla większości ludzi zbyt przerażający, aby go kontemplować. A przecież tyle tej dzikiej manipulacji jest na naszych twarzach, i w naszym krwioobiegu. Jak mówię od pięciu lat, powtarzając Jimi Hendrixa i Boba Dylana, „… robi się już późno.”

Oraz ...”… zbliżali się dwaj jeźdźcy, i wiatr zaczynał wyć…”

• • •

Wydaje mi się, że przeznaczeniem Żydów jest pasożytnicze życie na innych narodach, i konieczne są dowody na to, że sami są w stanie spełniać różne obowiązki o cywilizowanym charakterze.

– Sir Francis Galton (1812-1911), twórca eugeniki

Obecność Żyda daje ci gwarancję, że nie spełnisz swoich marzeń.

– Eustace Mullins

W roku pańskim 2007, sześć żydowskich firm kontroluje 96% światowych mediów. Dlatego nie mamy szansy na poznanie żadnej prawdziwej historii przez media elektroniczne, poza wyjątkiem trafienia na dziką operację jak ta.

Stojgniev O’Donnell*, wielki polski pisarz, zaproponował świetny program społecznej neutralizacji i sekwestracji Żydów w 1994 r., choć jestem pewien, że nie przeczytasz o nim w lokalnym tygodniku.

O’Donnell zalecał ścisłe zasady identyfikacji, dla wszystkich uznających się za Żydów, co doprowadziłoby do konfiskaty całości ich majątków. To łatwo wyleczyłoby resztę świata z finansowych nieszczęść.

Zalecił także wprowadzenie zakazu Żydów we wszystkich mediach, szkołach, organizacjach charytatywnych, bankach, giełdach, zawodach prawniczych, organach egzekwowania prawa, wojska, na polu medycznym lub farmaceutycznym, organizacjach kulturowych, handlu kobietami, paserstwie i pośrednictwie.

Dalej O’Donnell napisał:

Żaden Żyd nie może angażować się w żaden spisek przeciwko nie-Żydom. Żydowskie organizacje nienawiści, takie jak ADL, powinny zostać rozwiązane, a ich dokumenty upublicznione, a ich członkowie, którzy szkodzili państwu, winni być osądzeni.

Wszystkie „certyfikaty koszerności” na produktach spożywczych powinny zostać usunięte, i żaden Żyd nie powinien otrzymywać prowizji za oznaczanie żywności jako „koszerna”.

Każdy Żyd posiadający izraelskie obywatelstwo, jak również oficjalnie desygnowani na obywateli żydowskich, którzy przebywali w Izraelu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinien zostać wypędzony.

Ale O’Donnell nie był zbyt ostry, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że żydowskie święte księgi, jak również ich najwięksi filozofowie, wszyscy potwierdzają, że mają nas zabić.

Państwo nie będzie tolerować żadnej przemocy wobec Żydów. Ograniczenia nałożone na Żyda przez państwo nie mają być karą, lecz sposobem na złamanie długiego historycznego cyklu żydowskiego kłamstwa i manipulacji. Państwo podejmie działania na rzecz utworzenia klasy uczciwych, produktywnych pracowników żydowskich, rzemieślników i rękodzielników.

Szczerze wątpię, że świat będzie tak dobry, kiedy w pełni pozna rozmiary tego wiecznego planu żydowskich zbrodni, który jest całkowitą zdradą podstawowych zasad cywilizacji i wrodzonych praw jednostki.

•••

To sprowadza nas z powrotem do Izraela, do domu białego niewolnictwa, ogrodzeń z drutu kolczastego i celowo zatruwanych studni.

Pewnego niezbyt odległego dnia, wszyscy Żydzi będą tam przechowywani, próbując nieprawdopodobnej możliwości, że mogą udowodnić nam, Gojom – co oznacza absolutnie wszystkich innych na świecie – że faktycznie mogą być współczującymi i zdrowymi ludźmi.

Ten „naród, który zamieszka sam”, zamieszka sam!

Ale nie pozwolimy im nas zabić w celu realizacji swoich złych celów. Jeśli taki mamy wybór, a wydaje się, że tak jest, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak zabić ich pierwsi, gdyż wydaje się, że nie można ich wyleczyć z morderczej manii.

Najlepszy sposób dla wszystkich na tej planecie jest zgromadzenie ich wszystkich w jednym miejscu, żeby przeprowadzić stuletni eksperyment, czy mogą ze sobą żyć i przeżyć.

Wszyscy Żydzi na świecie będą wypędzeni do Izraela, by ostatecznie udowodnić lub obalić tezę, że mogą istnieć tylko razem, a nie ciągle żerować na głupich Gojach (nas!) dla swojej pokręconej i niemoralnej rozrywki.

Żeby zobaczyć czy mogą dowiedzieć się kim naprawdę są, bez żerowania na słabościach innych, by gromadzić nieuczciwe zyski.

I to jest dokładnie Społeczeństwo Drapieżników, w którym żyjemy, a jego zasady i przepisy można znaleźć wyraźnie pokazane w Talmudzie.

Każdy Goj, który studiuje Talmud, jak również każdy Żyd, który mu w tym pomaga, powinien zginąć – Sanhedrin, 59 a, Aboda Zara, 8-6, Szagiga, 13.

Przeczytajcie słowa Henry’ego Forda:

Rzeczywiście, jest jeden pewny sposób na zdobycie szacunku Żyda, a jest to, Powiedzieć Mu Prawdę. Nikt nie wie lepiej niż Żyd, czy wypowiedzi o Żydach są prawdziwe, czy nie. „Goje” nigdy nie mogą być pewni, czy na uwadze o Żydach można polegać, ale Żydzi zawsze to wiedzą. To dlatego uprzedzenia, nadużycia, nienawiść, pogarda, lekceważenie, ośmieszanie i fałszywe oskarżenia spływają po nich jak woda po kaczce. Żydzi nigdy w swojej historii nie bali się wszystkich kłamstw swoich wrogów; ale bali się prawdy. A jeśli tylko boją się prawdy w starożytnym znaczeniu, nie bójcie się tego, ale bójcie się ją naruszać, a jeśli będziecie obawiać się przed powiedzeniem prawdy przeciwko nim, to będzie oznaczało, że nadszedł dzień powrotu Judy. Prawda jest przyjacielem Judy, i przyjacielem Izraela i przyjacielem świata. Ona stawia ​​trudne wymagania, ale czasami nie jest łatwa do wypowiedzenia, a jeszcze trudniejsza do usłyszenia, ale prawda leczy, jak Juda o tym się przekona

* pseudonim Kevina Hannana – więcej tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Kevin_Hannan

.

Komentarze 3 to “Izrael: więzienie Boga”

 1. ziarnko prawdy Says:

  Sammy Ofer,89-letni izraelski miliarder oskarzany o handel z Iranem,zmarl po dlugiej chorobie.
  http://rp.pl/artykul/668467_Izrael__miliarder_Sammy_Ofer_nie_zyje.html

 2. Vivaldi Says:

  Zagadka 11 września rozwiązana

  Były prezydent Włoch Francesco Cossiga, który wyjawił istnienie Operacji Gladio, powiedział na łamach najstarszej i najpoczytniejszej włoskiej gazety, że ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez CIA i Mossad, jak również, że jest to powszechnie znany fakt wśród agencji wywiadowczych na całym świecie. Cossiga w wywiadzie dla gazety Corierre della Sera oświadczył:

  „Wszystkie służby wywiadowcze w Ameryce i Europie doskonale wiedzą, że ten katastrofalny atak był zaplanowany i zrealizowany przez Mossad, z pomocą Syjonistów, w celu rzucenia oskarżeń w kierunku krajów arabskich, co miało spowodować interwencję zachodnich mocarstw w Iraku i Afganistanie.”

  Cossiga zostały wybrany na przewodniczącego Włoskiego Senatu w lipcu 1983 roku, zanim miażdżąco wygrał wybory prezydenckie w 1985 roku, a następnie piastował ten urząd aż do roku 1992.

  Skłonność Cossigi do szczerości wypowiedzi niepokoiła włoski establishment, dlatego też po ujawnieniu istnienia Operacji Gladio oraz jego osobistego udziału w jej organizacji został zmuszony do ustąpienia z urzędu. Operacja Gladio stanowiła ściśle tajną sieć wywiadowczą pod auspicjami NATO, która przeprowadzała zamachy bombowe w całej Europie w latach 1960, 1970 i 1980. Specjalnością Gladio było przeprowadzanie operacji zwanych „fałszywą flagą” (ang. „false flag” operations) – ataków terrorystycznych, którymi obwiniano krajową i geopolityczną opozycję.

  W marcu 2001 roku, agent Gladio Vincenzo Vinciguerra oświadczył zeznając pod przysięgą: „Mieliśmy atakować cywili, ludność, kobiety, dzieci, niewinnych ludzi, nieznanych ludzi całkowicie oddalonych od jakiejkolwiek gry politycznej. Powód był bardzo prosty: by wymusić na publice, aby domagała się od państwa większego bezpieczeństwa.”

  Cossiga po raz pierwszy wyraził swoje wątpliwości w kwestii „11 września” w 2001 roku, cytowany przez badacza Webstera Tarpleya mówił: „Głównym organizatorem ataku musiał być wyrafinowany umysł, wyposażony w obfite środki nie tylko, by rekrutować fanatycznych kamikaze, ale również wysoce wyspecjalizowany personel. Dodam jedną rzecz: nie mogło to być przeprowadzone bez infiltracji personelu radarowego i służb zawiadujących bezpieczeństwem lotów.

  Pochodzące od szanowanej byłej głowy państwa, twierdzenie jakoby ataki z 11 września były robotą wewnętrzną oraz, że jest to powszechnie znanym faktem wśród światowych agencji wywiadowczych jest oświecające. Stanowi to jeszcze jedno otwierające oczy potwierdzenie, które nie zostało nawet wspomniane przez amerykańską maszynę propagandową, ani w prasie, ani w telewizji. Tym niemniej, z powodu swojego doświadczenia i statusu w świecie polityki, Cossiga nie może zostać pominięty i potraktowany jako kolejny pomyleniec.

  Tłumaczenie dla Wolnych Mediów: Raptor
  Źródło: AmericanFreePress.net (Issue #52, December 24, 2007)
  http://wolnemedia.net/?p=14082

 3. Vivaldi Says:


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: