Dlaczego Stary Testament jest kłamstwem


Why the Old Testament is a Lie

http://www.bamboo-delight.com/raxbiljo/Why_the_Old_Testament_is_a_Lie.txt

Banjo_Billy – 22.02.2011 tłumaczenie Ola Gordon

Ci z was, którzy są chrześcijanami, nie powinni czuć się obrażeni faktem, że ST jest oszustwem, ponieważ macie Prawdę, którą Jezus przyniósł Ludzkości. Niefortunnie – Wrogowie Ludzkości – źli Żydzi – zabili Jezusa, zanim Jego Prawda mogła się rozprzestrzenić. Jezus dobrze ich nazwał kłamcami i mordercami, i to udowodnili. Dlatego przedstawione poniżej fakty historyczne nie powinny nawet w najmniejszym stopniu wstrząsnąć waszą wiarą, lecz faktycznie wzmocnić ją.

Zaś wy ateiści i agnostycy, którzy to czytacie, nie powinniście myśleć, że staram się przekonać was do prawd wiedzy religijnej, ponieważ wszystko co robię to przedstawiam fakty naukowe. Znając te fakty, można inteligentnie dyskutować z Żydami, chrześcijanami i muzułmanami, nie wiedząc nawet nic o religii. Przedstaw fakty i prawdę i przyznaj się kiedy nie masz racji, tak byś mógł rozwijać swoje zrozumienie; że taka jest Droga Białej Cywilizacji i postęp wiedzy.

Pierwszy fakt, jaki powinieneś poznać o ST, pochodzi z archeologii, która została utworzona jako nauka w 1812 AD, jest to Asyriologia. Tak więc, przez prawie 200 lat, biała cywilizacja miała stały dowód naukowy, odnoszący się do prawdziwej historii starożytnego Bliskiego Wschodu. Aż do tego czasu, zachodnia cywilizacja całkowicie zależała od kłamiących Żydów. Przez blisko 3000 lat, jedyny tzw. „dowód” na temat historii starożytnego Bliskiego Wschodu, pochodził prawie wyłącznie ze Starego Testamentu. Wszelkie inne dokumenty były zakopane pod 10 m lub grubszą warstwą pyłu, brudu i gruzu w zrujnowanych i pogrzebanych miastach Mezopotamii, Egiptu i Palestyny. Tak, przez 3000 lat Żydzi mieli możliwość oszukiwania całego świata. Ale wszystkie te kłamstwa zakończyły się utworzeniem nowoczesnej archeologii.

Archeologia definitywnie dowodzi, że wszystko co wiąże się ze ST jest kłamstwem. To nie wydarzyło się tak jak twierdzą Żydzi, wydarzenia te są zaledwie mitem i kłamstwami, przyprawionymi sporadycznym wydarzeniem historycznym.

Po pierwsze, Księga Rodzaju jest skradziona i skopiowana przez rabinów i kapłanów, z wcześniej istniejących tekstów religijnych Mezopotamii i Egiptu. Stworzenie świata przez słowo Boże, zostało potwierdzone przez Egipcjan w pismach z około 2000 rpne w The Memphite Theology of Creation [Memficka teologia tworzenia], które z pewnością były dostępne dla rabinów. Opowieść o Noe i potopie i arce ze zwierzętami, była powszechna w Sumerii i Babilonii już w 2600 pne, co najmniej 1000 lat zanim pokazali się Żydzi, by ukraść tę historię i umieścić w niej własne nazwy. Wszystko co zrobili rabini to zmienili sumeryjskie nazwy na hebrajskie, a następnie zniszczyli wszystkie sumeryjskie kopie, jakie mogli znaleźć. Jest to standard dla judaizmu, zniszczyć miejsca kultu, jak również wszystkie pisma innych religii tak, by kłamstwa rabinów stanowiły wszystko, co Lud pozostawił.

Adam i Ewa były postaciami sumeryjskimi, a rajski ogród był bagnistym terenem w południowej Symerii, teraz zatopiony 70 m pod wodami Zatoki Perskiej. „Grzech pierworodny” właściwie oznacza „dług pierworodny” i jest spłacany kapłanom Świątyni, szczęśliwie przyjmującymi twoje pieniądze jako spłatę długu ich potężnemu bogowi, zasiadającemu w Min. Skarbu. A dla Żyda „pietyzm” w ogóle nie oznacza dobroci i świętości czy cnoty. „Pietyzm” po prostu znaczy przestrzeganie Prawa Mojżeszowego i płacenie podatku rabinom za twój „grzech”.

Archeologia dowodzi, że nie było wyjścia z Egiptu. Nie było żadnych grup uciekających niewolników hebrajskich, wędrujących po Synaju. Nowoczesna archeologia może znaleźć nawet najmniejsze ślady wędrujących łowców-zbieraczy, przy pomocy wszystkich instrumentów do pomiarów satelitarnych i lotniczych, penetrującego ziemię radaru i starannego przesiewania gleby w podejrzewanych miejscach zamieszkałych przez ludzi w dowolnym miejscu na świecie. Nie było żadnych śladów dużych lub nawet małych grup Hebrajczyków wędrujących po Synaju przed, w trakcie lub po czasach opisywanych w Starym Testamencie. Węgle z ogniska trwają dziesiątki i setki tysięcy lat. Oczywiście, jeśli archeolodzy znajdują indywidualne ogniska małych rodzin zbieraczy-myśliwych sprzed dwóch milionów pne, nie byłoby trudno znaleźć ognisk po 600.000 uciekających Hebrajczyków, obozujących przez 40 lat na bezdeszczowych ugorach Synaju. Ale tam nic nie ma.

Także Hebrajczycy nigdy nie byli niewolnikami w Egipcie. Nie budowali piramid dla faraonów głównie dlatego, że praca przy świątyniach i piramidach była pracą religijną, którą Egipcjanie wykonywali sami jako religijną ofiarę i niewolnikom nie wolno było w niej uczestniczyć. Jozue nigdy nie rozwalił dźwiękiem trąby murów Jerycha, gdyż to miasto zostało zrujnowane i opuszczone przez okres co najmniej 200 lat przed rzekomym pokazaniem się Jozuego. Jego mury już wcześniej runęły.

Archeologia dowodzi, że nigdy Kananejczyków nie podbili Hebrajczycy. Kananejczycy zawsze byli rezydentami Kanaany i Palestyny i nie wypędzili ich Hebrajczycy. Twierdzenia rabinów, że Bóg dał im wszystkie tereny między Eufratem i Nilem, jeśli zabiją wszystkich żyjących tam wcześniej, nie pochodzą z historii, ponieważ Hebrajczycy nigdy nie sprawowali kontroli nawet nad Palestyną​​, która zawsze była w rękach Kananejczyków, Filistynów i Fenicjan, nigdy Hebrajczyków, z wyjątkiem zacofanych terenów Judy i północnego miniaturowego królestwa Izraela. Słowo „Hebrajczyk” pochodzi od „Abiru”, co oznacza „bandyta”, „złodziej” czy „rzezimieszek”. To wszystko kim Hebrajczycy kiedykolwiek byli, wędrującymi bandytami, których kapłani obiecali im całe bogactwo Gojów, jeśli tylko ukradną, oszukają i dokonają ludobójstwa by je zdobyć.

Obrzezanie był zwyczajem, który Hebrajczycy przejęli z Egiptu, gdzie stanowiło ceremonię „pełnoletniości”, gdy chłopcy osiągali wiek 12 lat. Ponieważ Egipcjanie cieszyli się bogatym życiem seksualnym, promowali obrzezanie w celu zwiększenia ich potencjału pobudzenia seksualnego. Ale głupi Hebrajczycy używali je do naznaczania członków swojego plemienia od dzieciństwa, co doprowadziło do obecnej choroby społeczeństwa – homoseksualizmu i innych wprowadzanych przez Żydów dewiacji.

Archeologia dowodzi, że nie było wielkiego króla o imieniu Dawid i na pewno nie było Salomona. Gdyby jedna z tych mitologicznych postaci była wielkim królem, to literatura, którą wykopano w królestwach otaczających Izrael i Judę z pewnością by o nich wspominała. Ale z całego Bliskiego Wschodu, wewnątrz lub na zewnątrz starożytnego Izraela i Judy, czy w jakimkolwiek innym języku niż hebrajski, czy nie, jest absolutne zero wzmianki o Dawidzie czy Salomonie. Jedyny wyjątek znaleziono na napisie tzw. Tell Dan, gdzie jest jedno słowo „dom Dawida”, użyte przez króla Damaszku Hazaela, chwalącego się, że zabił króla Izraela i syna króla Judy w bitwie, co wskazuje dynastię jednego z tych królów hebrajskich przez dynastyczną nazwę „dom Dawida”.

Ale jeśli archeologia udowodni, że jeśli kiedykolwiek był król Dawid, mógł być tylko nikim więcej niż koziokradem z okolic Judy, ponieważ Juda zawsze była zacofanym, biednym i skalistym miejscem dla złodziei owiec i rozmaitych gangsterów. Nigdy nie była bogata lub sławna, z wyjątkiem wyobraźni rabinów, którzy bezpośrednio korzystali z podatków i pieczonych kóz oddawanych do Świątyni za „grzech” łamania Praw kapłanów.

Nawet mityczny Salomon, o którym nie ma nic w historii w żadnym miejscu poza kłamstwami ST, nigdy nie mógł być bogatym i potężnym królem, jak twierdzą rabini. Gdyby był tak bajecznie bogaty i mądry jak mówią rabini, z pewnością byłby znany innym ówczesnym królom. Ale nie wspomina się o nim nigdzie, ani o jego rzekomym partnerze handlowym, królu Hiramie z Libanu. Kopalnie Salomona, jego stajnie i konie, wspaniałe projekty budowlane, archeologia pokazuje jako zbudowane przez inne osoby i w innym czasie, niż twierdzą kłamliwi rabini. A rzekoma „mądrość” Salomona znajduje się w literaturze Egiptu i Babilonii. Wszystko co zrobili rabini to ukradli ją z bibliotek tych starożytnych imperiów i nadali jej swoją nazwę. I kto się o tym dowie, skoro jedyne dostępne kopie tych mądrych powiedzeń były w ST – tzn. zanim archeolodzy wykopali oryginalne archiwa w zasypanych miastach i je przetłumaczyli.

Jeśli chodzi o różnych „potężnych królów Izraela i Judy”, byli to głównie małomiasteczkowi wieśniacy i drobni tyrani, wyżywający się na pasterzach kóz i drobnych rolnikach. Królestwo Izraela było w pewnym czasie bogate, ale tylko dlatego, że było wasalem Asyrii, która zbudowała go i włączyła do asyryjskiego handlu międzynarodowego. Zazwyczaj, gdy Izraelici próbowali zdradzić Asyrię, Asyryjczycy dokopywali im w odwłok i wysyłali do Asyrii i Babilonii, gdzie z historii zniknęło dziesięć plemion. Tak więc królestwo Izraela wymarło, pozostawiając kłamiących rabinów Judy tworzeniu historii, by dobrze wyglądać wobec nie umiejących czytać hebrajskich prostaków. Przecież w tamtych czasach jedynymi, którzy umieli pisać czy czytać byli kapłani i uczeni w Piśmie. Tak więc, nikt nie miał innego wyboru, jak uwierzyć w to co pisali kłamiący rabini. A ponieważ rabini myśleli, że ich kłamstwa nigdy nie zostaną odkryte, powiedzieli kilka gigantycznych kłamstw.

Przeprawa przez M Czerwone, zabicie wszystkich pierworodnych w Egipcie, zsyłanie zarazy i zrobienie Nilu czerwonym jak krew, istnienie wielkiego magika o imieniu Mojżesz, który miał wyprowadzić ich z Egiptu, kradnąc złoto i srebro Egipcjan, to były wszystkie historie, które podobały się hebrajskim złodziejom i koziokradom. Wszyscy w starożytnym Bliskim Wschodzie znali moc i potęgę Egiptu. Tak więc, pokonując faraona przy pomocy własnego, stworzonego na zamówienie boga-Jahwe, to tylko to, co potrzebowali kapłani, by Hebrajczycy składali dary na Świątynię. Kto mógł się oprzeć oddawaniu pieniędzy i pieczonych kóz kapłanom takiego potężnego boga jak ten, który siedział na tronie w świątyni jerozolimskiej? To było rentowne oszustwo.

Nawet bóg Hebrajczyków jest oszustwem. Wyraz „Jahwe” pochodzi z egipskiego „Jah” – imienia egipskiego Boga Księżyca.

Semici zawsze mieli słabość do Boga Księżyca, ponieważ używają kalendarza babilońskiego, który jest kalendarzem księżycowym. Kalendarz żydowski jest faktycznie kalendarzem babilońskim, który Żydzi ukradli i uznali za swój. Wszyscy Semici zawsze uważali Boga Księżyca jako lepszy od Boga Słońca tylko dlatego, że to Księżyc rządzi kalendarzem i jest na niebie częściej niż słońce, jest widoczny zarówno w dzień jak i w nocy. Tak, oczywiście, Księżyc jest większym bogiem niż Słońce. Nowocześni muzułmanie wyznają boga Księżyca, Al-Lah, a współcześni Żydzi uznają za boga Księżyca Yah-we. A potężnym faraonem, który wykopał Hebrajczyków (Hyksos) z Egiptu, był Ahmose (narodził się Księżyc). Tak więc Hebrajczycy czcili tylko najwyższego boga, którego znali i twierdzili później, że był to jedyny bóg. Nawet nazwa Półwyspu Synaj pochodzi od semickiego Boga Księżyca, Sina, jak w „Sin-ai” lub „Pustynia Boga-Księżyca-Sina”. A ze względu na ich zwykłą głupotę religijną, rabini twierdzą, że Nazwa Synaj wywodzi się z hebrajskiego słowa „nienawiść”, nienawiść żydowskiego Boga do całej ludzkości.

Ale nawet ich twierdzenie, że ​​monoteizm jest żydowski, jest kolejnym żydowskim kłamstwem. Prawie tysiąc lat zanim zadeklarowali Jahwe jako jedynego boga, Ankenaton z Egiptu ogłosił swoim bogiem Atona jako jedynego prawdziwego boga.

Żydzi po prostu nie mogą wygrać, ponieważ wszystko co promowali jest kłamstwem.

Nauka i archeologia udowodniają, że Żydzi są kłamcami. Historia taka jak o Danielu w jaskini lwa, została napisana w czasach rzymskich i przypisana starożytnym królom, którzy w rzeczywistości nigdy nie istnieli. Ale kto mógł o tym wiedzieć, skoro starożytne zapisy były zagrzebane przez 1000 lat do czasu kiedy na scenie pojawili się Rzymianie? To samo odnosi się do wielu tak zwanych „proroków” – Jonasza w brzuchu wieloryba, itd. Księga Hioba jest skradziona z mądrych pism Egiptu i Mezopotamii. A Pieśń nad Pieśniami jest po prostu pornograficznym wydaniem Hebrajskiego tłumaczenia egipskiej literatury erotycznej i hymnów do Boga Słońca.

Że ich pisma były napisane niekiedy wieki po czasie kiedy miały być rzekomo napisane i przeszły szereg redagowań przez cały ten czas, wyraźnie pokazuje, że rabini są kłamcami. Łatwo było napisać coś w 300 AD o „proroku”, który „przepowiedział wydarzenia” w 300 AD, ale który „żył” w 500 AD, a następnie twierdzić, że prorok był tak „mądry”, że mógł „przewidzieć wydarzenia” sprzed 200 lat! I kto mógł o tym wiedzieć, skoro jedyne dokumenty znajdowały się w rękach rabinów, albo były zasypane pod gruzami zniszczonych miast, a nawet najnikczemniejszy rabin, w swoich najgorszych urojeniach, nigdy by się nie domyślił, że ktoś chciałby kopać w poszukiwaniu oryginalnych glinianych tabliczek i papirusowych zwojów.

Literatura porównawcza, filologia, historycy i archeolodzy pokazują, że większość ST jest tylko serią starożytnych podróbek, sfałszowanych historii i mitów, które skradziono innych narodom. Żydzi są kłamcami i zawsze byli znani jako kłamcy, zarówno w czasach starożytnych, jak i współczesnych. Ale są również hipokrytami w tym, że w obliczu wszystkich dowodów, kontynuują swoje kłamstwa.

Ponadto, nie ma powodu, by twierdzić, że nie ma Boga, tylko dlatego, że Żydzi są kłamliwymi diabłami. Że Stary Testament jest kłamstwem, oznacza po prostu, że Żydzi są kłamcami. Ale to wyraźnie pokazuje, że muzułmanie są również kłamcami i że Mohammad (może gnić w piekle) był fałszywym prorokiem. Jeśli Mohammad był naprawdę w kontakcie z Bogiem, to nie zgodziłby się na kłamstwa ST i je szerzył. Przeciwnie, wydobyłby prawdę od Boga i powiedział Prawdę. Ale zamiast tego, analfabeta Mohammad głupio uwierzył w kłamstwa rabinów i przekręcił je we własną wersję.

A największe kłamstwo ze wszystkich jest kłamstwo „My”. „My” byli niewolnikami w Egipcie, o czym mówił europejski Żyd, nie mający żadnego genetycznego związku ze starożytnymi Hebrajczykami, jest jednym z tych kłamstw. „My” byli ciemiężeni przez faraona, każdy Żyd, który dziś żyje 2000 lat po śmierci ostatniego faraona, jest kolejnym żydowskim kłamstwem. „My” cierpieli z powodu holokaustu, jest kolejnym kłamstwem opowiadanym przez zasmarkane żydowskie dzieci na deskorolkach, których jedyna pamięć o II wojnie światowej pochodzi z oglądania kłamstw w TV. To starożytne „my” kłamstwo Żydów jest takim kłamstwem, że cokolwiek przytrafi się jednemu Żydowi, przytrafia się wszystkim Żydom na zawsze. „My” przekroczyli M Czerwone suchą stopą, to starożytne kłamstwo, które, twierdzą współcześni Żydzi, rzeczywiście przydarzyło się im osobiście. Żydzi to kłamcy, oszuści, obłudnicy i mordercy, dokładnie tak jak określił ich Jezus. Potwierdza to nauka. A historia przypieczętowuje.

Ci, którzy chcą wypowiedzieć się na temat tych faktów, niech ograniczą swoje komentarze tylko do Starego Testamentu. Nowy Testament to zupełnie inny temat. Jezus przyniósł Prawdę, a kłamliwi, oszukujący, obłudni Żydzi Go zamordowali. Takie są fakty.

zobacz:

Mit o Mojżeszu

Syjonistyczny mit o Masadzie

Komentarzy 40 to “Dlaczego Stary Testament jest kłamstwem”

 1. Jack Ravenno Says:

  Tiaaa… Ten cały tekst to lipa. Jezus nieraz powoływał się na ST, więc skoro On przyniósł Prawdę TO…

  resztę z litości przemilczę.

  • Eax Says:

   Jezus niejednokrotnie wyjaśniał informacje zawarte w ST i powoływał się na ST.

 2. bladylew Says:

  Coś dla niedowiarków

 3. bladylew Says:

 4. bladylew Says:


  Miłego oglądania .

 5. macko Says:

  w sumie dobry argument, ciekawe co mr Banjo_Billy by odpowiedzial. Ale to ze np o potopie jest w pismach sumeryjskich tylko jeszcze z data wstecz to sie slyszy czesto gesto.

 6. JO Says:

  Jezus powolywal sie na stary testament jako na Tradycje a nie Fakt. Jako na fakt Kultu Pana Boga a i rowniez powolal sie na st by go wypelnic a wiec „poprawic”, pokazac, ze ludzie zle go interpretuja – Przeciez Taka byla miska Pana Jezusa Boga – przyniesc dobra Nowine – zgladzic grzech pierworodny Adama i wskazac droge, ktora Ludzie nie mogli znalezc – Droge do Boga – Prawdziwa Wiedze – Sw Magisterium Pana Jezusa – Sw KKatolickiego.

 7. Jack Ravenno Says:

  To co przedstawia dr Gentry po prostu wali prosto w szczękę. Dlatego po opublikowaniu wyników zapadła MARTWA cisza. Chciałbym poczytać kogoś w opozycji ale tego ni ma… przynajmniej nie znam badań obalających badania dr Gentry.

 8. Jack Ravenno Says:

  JO – wybacz ale to brednie co wypisujesz 🙂 Jezus gdzieś miał i ma dalej tradycje Nie bez powodu to wytknął faryzeuszom przedkładającym sprawy ludzkie nad Prawo Boże.
  I powoływał sie na Pisma jako FAKT. Proszę bardzo – taki sobie kawałek z Izajaszem:

  (4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. (5) A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, (6) nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

  (Ew. Mateusza 15:4-9, Biblia Warszawska)

  Wiesz co – takie kłamstwa i złośliwość nie przystoją prawym ludziom.

 9. mroq Says:

  Co za bzdury w tym „artykule”
  JO….tu nic nie bede pisał – nie to będzie przez szacunek.

 10. orlik Says:

  Jeżeli Stary Testament to legendy, mity i kłamstwa to jak to się stało, że ten ów Pięcioksiąg Mojżeszowy przepowiedział przyjście na świat Mesjasza, który weźmie na siebie grzechy całej ludzkości aby każdy kto uzna Jezusa Chrysta za swojego Pana i Zbawiciela mógł dostąpić Zbawienia i Życia Wiecznego???.

 11. radtrap Says:

  Muszę być szczery wobec siebie… Banjo Billy nie zrobił na mnie dobrego wrażenia.

 12. Sylwek71 Says:

  Ola, odwaliłaś naprawdę kupę porządnej, solidnej roboty.
  Szkoda tylko, że akurat coś takiego wpadło Ci w ręce…

  Naprawdę, chciałoby się przyznać rację przedmówcy, że szkoda czasu na komentarz. Jednak tekst poruszył mnie. Na początku zaniepokoił. Wszak autor pisze i kadzi , że umocni się wiara u chrześcijan po przeczytaniu. Popatrzcie, u mnie nie wzrosła.
  Może dlatego, że nie uwierzyłem w „kłamstwa” ST, a jedynie w kłamstwa autora.
  Naprawdę, takiego steku bzdur i urojeń nie czytałem od ponad 20 lat, kiedy to przez przypadek wpadła w ręce urbanowska gadzinówka. Ten sam poziom. Ten sam jad. Ten sam autor chciałoby się powiedzieć. Plucie na chrześcijaństwo i to „dla ich dobra”. Jak w filmie „Marsjanie”, którzy to ufoludkowie szli strzelając do ludzi i zabijając ich, powtarzając ciągle, że „przychodzą w pokoju”.
  Jest wiele miejsc w których tzw. koczownicza mniejszość atakuje nas, obraża, oskarża kłamliwie i sieje niepokój. NIE, tfu… FiM tfu.. wróżka tfu.. i od cholery innych.
  Miałem szczerą nadzieję, że ta strona będzie wolna od takiej propagandy.
  Atak i to frontalny na ST jest atakiem na Chrześcijaństwo. Czyli główny cel żydo masonerii.To masoni, choćby z korzeniami, mają za nic(lecz na prawdę za wroga) zarówno ST i NT.
  To MY czyli m.in. KK uznajemy ST za pisma objawione. Chociaż rzeczywiście dla chrześcijan najważniejszy jest NT, to NIE DA SIĘ do oddzielić od ST!
  Wystarczy kilka przykładów, kiedy to Jezus powołuje się na „pisma i proroków”.
  Jeżeli Jezus w wielu 12 lat rozmawiał w Jerozolimskiej Świątyni z uczonymi i zadziwiał ich swą mądrością, to dlatego, że nauczył się „bajek na pamięć”? Czy może jednak, jako Słowo Wcielone „znał” ST przed stworzeniem świata?
  Dlaczego, gdy Jezusa kusi diabeł, wystawiając Go na próbę, Jezus broni się Słowem Bożym czyli słowami ST? Czyli pamiętne „Nie samym chlebem żyje człowiek…”, „Panu Bogu będziesz się kłaniał..”. „Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę…”.Mt 4 9-10.
  Ale to wszystko pikuś! Najważniejsze jest to, że jeżeli uzna się, jak autor tych wypocin, ST za kłamstwo, to w konsekwencji NIE MOŻNA uznać NT za Boże Objawienie, ani Chrystusa za Boga!
  Wszystko na ten temat jest w Ewangelii św. Mateusza rozdział 1!
  „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama…
  …a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza…
  i dalej…
  Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
  Jeżeli ktoś miał religię w szkole oraz wie, że w niedziele chodzi się do kościoła na msze, to takie rzeczy powinien wiedzieć.
  Dalej zostawię bez komentarza. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć do wiadomości, to już niestety jego poważny problem. Pozostaje współczuć i pomodlić się za takich.

  Ola, każdy wie, że bardzo się starasz i jesteśmy bardzo wdzięczni. Do tej pory szło Ci naprawdę świetnie, za co bardzo Ci dziękuję.
  Pozdrawiam serdecznie.

 13. Czaplicki Krzysztof Says:

  I co z tego kiedy i jakich okolicznościach powstała ziemia?Nic nam po tym kiedy zmierzamy prosto w przepaść.Te dowody na szybkie powstanie ziemi są wg.mnie mało zadowalające.

 14. Ola Says:

  do Sylwek 71 i innych, których obraziłam:

  Przyznaję, że jestem osobą wierzącą i praktykującą. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten artykuł jest bardzo kontrowersyjny, ale nie uważam się za wywrotowca i w żadnej mierze nie chciałabym, by mnie za niego uważano.

  Najbardziej zastanawia mnie trzeci akapit tego nieszczęsnego artykułu, jak również wyniki prac archeologicznych na ten temat. Poza tym, wszystko mogłoby się zgadzać, ale wiadomo, że to nie Chazarowie są ludem wybranym, a Izraelici, a to nie to samo co Izraelczycy. A ich przymierze z Bogiem zostało zerwane, bo nie przestrzegali praw. Nawet teraz ‚wybrańcy’ nie przestrzegają żadnych praw, dlaczego? Polecam wypowiedzi Benjamina Freedmana, książkę prof. Izraela Szahaka itd.

  Mam kilka osobistych uwag. Kiedy tłumaczę przeróżne teksty zawierające cytaty z Biblii, zawsze korzystam z witryny nonpossumus, obojętne czy to jest NT czy ST i przerażają mnie niektóre teksty w ST [Księga Estery], skąd w nich tyle opisów mordów, kazirodztwa, wszelkiego draństwa. Według mnie najważniejsze jest to, że one w niczym nie przypominają Dziejów Apostolskich, tekstów pełnych miłości, wybaczenia, współczucia, samo dobro, zupełne przeciwieństwo do ST.

  Próbowałam rozmawiać o ST z kapłanem (w rodzinie), ale, niestety, zamilkł i odpowiedzi nie dostałam. Boli mnie to. Niby kto pyta, nie błądzi, a jednak… różnie to bywa.Widocznie zbłądziłam.

  Czasem w artykułach cytowane są fragmenty ST, których, niestety, nie ma na stronie nonpossumus. Zastanawiam się dlaczego, wybiórczość? Cenzura? Nie wiem, nie jestem aż tak oblatana, ale mnie to dziwi. O to też pytałam [patrz poniżej cytat z wikipedii]. Dotyczy to zwłaszcza prac pastora Teda Pike’a, wtedy tłumaczę je sama, i cieszę się, kiedy są krótkie, bo to zupełnie inny język od współczesnego i sprawia trudności.

  Poniżej fragment b. interesującego artykułu „Kościół przesiąknięty modernizmem”, zachęcam do przeczytania go w całości:
  http://www.piusx.org.pl/kryzys/Kosciol_przesiakniety_modernizmem/1
  […] Właśnie podczas tego spotkania pokazałem mu list otrzymany od jednego z polskich biskupów.
  W ubiegłym roku ów biskup (czyli w 1977 roku; chodzi tu o bpa Tokarczuka – przyp. tłum.) napisał do mnie, aby powiedzieć, iż gratuluje mi tego, czego dokonałem w Ecône, gratuluje księży, których formowałem.
  Wyraził on życzenie, abym utrzymał dawną Mszę w całej Tradycji. I dodawał:
  Nie jestem sam. Wśród nas jest wielu biskupów podziwiających Waszą Ekscelencję, podziwiających seminarium i formację dawaną waszym księżom oraz Tradycję, którą Wasza Ekscelencja utrzymuje w Kościele, ponieważ, jeśli chodzi o nas, w Polsce, to jesteśmy zmuszani do przyjęcia nowej liturgii, która powoduje, iż nasi wierni tracą wiarę.
  Oto co pisał ten polski biskup. Przed spotkaniem z Ojcem Świętym włożyłem więc jego list do kieszeni, gdyż mówiłem sobie: z pewnością papież będzie mi mówił o Polsce. I nie przeliczyłem się.
  Powiedział mi:
  Lecz Wasza Ekscelencja wie, w Polsce wszystko ma się bardzo dobrze. Dlaczego Wasza Ekscelencja nie chce zaakceptować reform? W Polsce nie ma z tym problemów. Żałuje się jedynie łaciny, ponieważ łączyła nas ona z Rzymem, a my jesteśmy bardzo rzymscy. Jest to naprawdę smutne, lecz, zdaniem Waszej Ekscelencji, cóż mogę uczynić? Nie ma już łaciny w seminariach, ani w brewiarzu, ani we Mszy. Nie ma już łaciny. Jest to godne pożałowania, lecz tak to już jest. Widzi Ekscelencja, w Polsce przyjęto reformy; nie stworzyło to żadnego problemu: nasze seminaria i nasze kościoły są pełne.
  Powiedziałem Ojcu Świętemu: „Ojcze Święty, pozwól, iż pokażę list otrzymany z Polski”.
  Pokazałem mu go. Gdy zobaczył nazwisko biskupa, papież powiedział: „Ach! Jest to największy wróg komunistów”.
  „Och, to dobra referencja”.
  I papież z uwagą przeczytał list. Patrzyłem na jego twarz, aby zobaczyć jaką będzie jego reakcja na zdanie dwa razy powtórzone w liście: zmusza się nas do przyjęcia nowej liturgii, która powoduje, iż nasi wierni tracą wiarę. Oczywiście przełknąć to było dosyć trudno. Na koniec papież zapytał mnie:
  — Czy ksiądz otrzymał ten list ot, tak?
  — Zgadza się, przyniosłem jego kserokopię.
  — Och, z pewnością jest to falsyfikat.
  Cóż mogłem odrzec? Nie byłem w stanie dać żadnej odpowiedzi. Papież powiedział mi: „Ekscelencjo, komuniści są niesłychanie zręczni usiłując stworzyć podziały wśród biskupów”.
  Zatem, jego zdaniem, był to list sfabrykowany przez komunistów, którzy mi go przesłali. Lecz bardzo w to wątpię, ponieważ ów list został nadany w Austrii i przypuszczam, iż autor bał się, że komuniści przechwycą go i że nie dotrze on do mnie. Dlatego wysłał list w Austrii. Odpisałem temu biskupowi, lecz nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.
  Przytaczam to, gdyż wydaje mi się, że również w Polsce istnieją głębokie podziały. Zresztą zawsze one miały miejsce między „księżmi-patriotami” i tymi, którzy pragnęli zachować Tradycję. Za żelazną kurtyną było to tragiczne. […]
  warte przeczytania jest również to:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Warianty_tekstowe_Starego_Testamentu

  Stary Testament, Biblia Hebrajska, Pisma Hebrajsko-Aramejskie – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
  pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników

 15. Jack Ravenno Says:

  @ Ola – artykuł jak artykuł – nasiąknięty wieloma kłamstwami i tyle.

  Jak to szło? Acha – szło przywyknąć 🙂 Dzięki za wielość wysokojakościowych tłumaczeń – to naprawdę moc dobrze wykonanej roboty.

  @ Admin – Tobie chodzi o talmudystów a oni z Pismem Świętym mają zdecydowanie niewiele wspólnego. Czy uważasz, że Stwórca pochwala to co jest w wielu miejscach w Piśmie?

  • Admin Says:

   Wiem o co mi chodzi, żydostwo TORy oraz żydostwo talmudyczne to dwa gniazda na tym samym drzewie. Nie jestem wierzący i dlatego myślę, że oceniam obiektywnie – bez religijnej trepanacji czaszki – fantazje pustynnych koczowników spisane tysiące lat temu.

   Jeśli stary testament nie opisuje zakamuflowanych ludobójstw w imieniu jahwe, to jak wytłumaczyć ich bajki o zdobywaniu Jerycha itp?

   Pzdr

   • Jack Ravenno Says:

    ? Te rzydostwa to nie to samo.

    To co piszesz wcale nie jest obiektywne choćby dlatego, że nie jesteś wierzący.

    Kim jesteś, że dajesz sobie prawo oceniania Stwórcy? Chociaż – właściwie – nie ma to znaczenia – rób co chcesz. W końcu wierzysz w to, że masz początek z martwych skał ileś tam miliardów lat temu. To wogóle po co się do czegokolwiek odnosisz?

 16. JO Says:

  Panie Jack Roveno

  Zapewne ma Pan racje. Nie jestem teologiem, jednak czytajac stary Testament ciezko uwiezyc by Pan Bog kazal Zydom mordowac, gwalcic, etc, etc i z tego sie cieszyl.

  ST jest ksiego natchniona i mowi tylko i wylacznie do Nas poprzez NOWY Testament – czyli Pana Jezusa Nauke.

  Czlowiek sam nie jest w stanie interpretowac Starego Testametu jak i Nowego – Robi To Sw Magisterium KKatolickiego – czyli Pan Jezus we wlasnej Osobie.

  Tekst przetlumaczony przez Pania Ole jest nie do przyjecia z punktu widzenia Katolika, gdyz podejmuje sie interpretacji ST – do czego nie jest upowazniony.

  Ten tekst napisal jakis UNY w jednym celu – pozbawic wiary Katolikow – czyli pozbawic wiedzy Katolikow…

  • Jack Ravenno Says:

   Także nie jestem teologiem ale przynajmniej staram się aby mnie kto nie zwiódł.
   Rzydzi w Starym Testamencie wypełniali wolę Stwórcy. Gdy tak czynili – dobrze im się wiodło. Gdy odwracali się od Jahwe – On zawsze dawał im odczuć, kto jest Panem. Najgorzej sobie zrobili zabijając Jezusa i tyle.
   Każdy z osobna jest SAM odpowiedzialny za swoje życie, wiarę i czyny przed Stwórcą. jeśli ktokolwiek idzie za innym pasterzem niż Jezus – sam sobie jest winien. Nie wiem co w Piśmie Świętym można ‚interpretować’. Tam wszystko jest podane czarno na białym. Nie jestem katolikiem, prawosławnym, rzydem, protestantem czy czymkolwiek tam jeszcze. Ten tekst jest wymownie satanistyczny a tym samym uderzający w chrześcijaństwo.

 17. JO Says:

  Panie Jerzy, Pan naprawde jest chory.Od dzis tak na Pana bede patrzyl , jak nie na zdrowego czlowieka.

  • Admin Says:

   Zachowuj się JO, bo jeszcze będziesz musiał wyspowiadać się księdzu, na kolanach, ze swoich grzechów.

 18. JO Says:

  Panie Adminie – to niech Pan mnie zbanuje 🙂 Ja swojego zachowania nie mam zamiaru zmieniac tym berdziej po Pana uwadze, ktora jest nieuzasadniona i obnazajaca Pana brak kultury. Prostackich uwag nie wysluchuje a zawsze prose…..bo – jezeli Pan stosuje poprawnosc polityczna na Pana Forum – to tu nie ma dla mnie miejsca… oraz
  dla Pana jestem nie JO a Pan lub Pani JO -, ok?

  • Admin Says:

   Reczywiście, stosuje poprawność polityczną, szczególnie widac to w artykułach gdzie wycinam wszystkie słowa na „Ż”, nim dostaną się na ekran głowny.

   Ale ostrzegam, że za takie podżeganie do waśni:

   „Panie Jerzy, Pan naprawde jest chory.Od dzis tak na Pana bede patrzyl , jak nie na zdrowego czlowieka.”

   patyczkować się z wielkim/ką „JO” nie będę. Żeby było jasne.

  • Jack Ravenno Says:

   „Tutaj panuje niepoprawność religijna. Jesli się to nie podoba, zapraszam gdzie indziej.”

   Słusznie. W końcu Admin jest tu Panem i Władcą.

 19. JO Says:

  Podzeganie do wasni :))) Pan jest glupcem Prosze Pana, Pan nie umie odroznic lub celowo nie odroznia podzegania do wasni od zwyklej mowy.

  Czy za nazwanie Pana glupcem Pan mnie teraz zbanuje:)?

 20. JO Says:

  Wlasnie blokuje przesylanie na moja poczte Panskich wiadomosci. Obnazyl sie Pan wystarczajaco – by Pana Opuscic Panie Adminie.

  • Admin Says:

   Pan Jerzy jest „chory”, ja jestem „głupcem”, natomiast JO, który naczytał się starotestamentowych żydowskich bajek jest oazą mądrości, przed która klękają narody.

   Blokuj i nie wracaj. Nie chcę tu widzieć ani ciebie, ani twojego bełkotu.

 21. dumnyPolak Says:

  Pan JO, ostatni strażnik przedsoborowych tradycji Kościoła Katolickiego, miłosierny samarytanin, to wam by wszystkim najchętniej urządził noc długich noży… Za wymianę poglądów na temat KK z nim mam bana u Gajowego Maruchy, więc swobodnie się tam nie mogę wypowiadać ale jak to czyta, to niech wreszcie do niego dotrze, że Polsce potrzeba ludzi myślących a nie ślepo wierzących.

 22. kai555 Says:

  … walnoł łysy… grzywą o beton!…

 23. rambo8 Says:

  Zydo masoneria też walczy z Chrześcijaństwem i w tak priorytetowym dla nich celu
  sie zgadzacie. Sądze jadnak że bardziej z głupoty.

 24. JO Says:

  Panie Adminie Panie Jerzy – nie chodzi mi by Panow obrazic ale zaznaczam, ze Panowie Waszymi pogladami i wizja sie nie zgadzam. Glupi – to oznacza – bez wiedzy w danej sprawie i danym momencie czasem ( nie chodzi o generalna glupote..). Jest to niegrzeczne-nieladne sformulowanie ale nie jest czyms co nie jest nie do zaakceprowania w sposobie wymowy. Tak rozmawiano zawsze a z powodow poprawnosci politycznej , ktora ma cenzurowac – nam zakazuje sie takiej ekspresji.

  Co do Panan Jerzego – to mam , jak pisalem szacunek do Jego wysilku gloszenia pojednania z Ukraincami – z czym sie zgadzam – ale nie zgadzam sie z Metoda… Moj wpis nawiazywal do wielu wypowiedzi Pana Jerzego, bo przeciez znamy sie z Forum PGajoweo..

  Nie mam za co Panow przepraszac bo j.w., ale mojego wpisu intencja jest podkreslic, ze odbieranie moich wpisow tak jak odbieracie jest niczym innym jak plynieciem z fala poprawnosci politycznej i jej interpretacji sposobu wypowiedzi.

  Nie jestescie ludzmi generalnie ani glupimi ani chorymi – przeciez to oczywiste!! Robicie swoja robote zapewne w dobrej intencji. Dajcie prawo wiec swobodnie sie nie zgadzac z myslami i sposobem waszej dzialalnosci.

  To , ze nie Wirzycie w Pana Boga to jest Wasza sprawa. Dla Katolika – to rujnuje wasza Panowie dzialnosc, bo narazeni jestescie na wykozystanie waszej wiedzy przez Zlo, ktore wg Katolikow ma do Was dostep.

  Dumny Polak nie dostal; Bana z powodu rozmowy ze mna a za obraze Sw Magisterium….zapewne..

  Z Pozdrowieniami,
  JO

 25. radzioron Says:

  Sie ma Acid.
  Rozwyła się agentura „neosanhedrynu” całym „ryjem” 🙂

  Beka…

  • Admin Says:

   Agentura to może i nie, ale misjonarze od żydowskich bajek lubią narzucać swe poglądy siłą. Blog jest neutralny w tych kwestiach. Jednak przestaje być pozytywnie gdy ktoś nie wyraża swojego zdania a przechodzi do etykietowania innych. Pozdrawiam Radzio, kupe lat.

 26. Admin Says:

  Panie Jurku, znów mam drobny problem z komentarzami od Pana. Mogą pojawiać się z poślizgiem, bo wbudowana w blog funkcja aksimet przenosi je sama z siebie do kosza. Trzeba je zatem ręcznie wyciagać. Jestem pewien, że to chwilowe ;]

  Wielkiego JO, który najpierw nazywa rozmówce „chorym”, a później poucza gospodarza o kulturze osobistej zbyję milczeniem. Szkoda mi na to czasu.

 27. Admin Says:

  haha,

  Przychodzi chłopiec do spowiedzi i mówi:
  – Proszę księdza, oszukałem Żyda, czy to grzech?
  – Nie to cud.

 28. bombel Says:

  – Co to jest: czarne i wisi u Żyda na szyi?
  – Owczarek niemiecki.

 29. 999AQQ Says:

  Idzie Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem przez las. Prosiaczek pyta: – Kubusiu. gdzie my idziemy? – Do Krzysia na imprezę, Prosiaczku! – A czy ja tam muszę iść? – Oczywiście! – A jaka to impreza? – Świniobicie!

 30. prawdaWYZWALAzGŁUPOTY Says:

  Tak to jest jak debile to wy…. – wy wierzycie w biblie starego testamentu napisana przez RABINÓW + ICH WSTAWKI wymyślone- baśnie i klechdy. Gdybyście wiedzieli co to jest SEPTUAGINTA oraz w jakim języku mówił Jezus,TO BYŚCIE NIE BRONILI SWOJEJ GŁUPOTY -debilicyzmu, zidiocenia i zaślepienia.
  Jeżeli już dowiesz się iż Jezus mówił po Grece – ZROZUMIESZ TEŻ DLACZEGO POWOŁYWAŁ SIE NA „ST” czyli Septuaginte.. bo ona nie była zażydzona skradzionymi wydarzeniami historycznymi oraz mitami innych kultur. tak jak to jest we wcisnietym dla was ST przez watykan na czele z Konstantynem…. podczas gdy wybierano co WAM gojom można włożyć do zbioru kanonu ksiąg jawnych ittp… JESTESCIE TACY CIEMNI, że nie wiecie o tym, że ta wasza biblia w tej postaci jaka macie została zatwierdzona przez czynnik ludzki n ASOBORZE!1! anie przez Boga!!! to ludzie, A NAWET lUCYFER kazał tym łbom włożyć do bibli taki a nie inny kanon ksiąg. DLACZEGO NIE MACIE W BIBLII KSIEGI HENOHA?? ahahah ciemniaki!! bo co ?? bo watykan nie dał i teraz uważacie to za herezje!!1
  obudzcie sie z UKRYWANEJ PRAWDY I HISTORII , a nie HIS+ historia TOR =tory, CZYLI HISTORI TORY!! HEHEH

  to powinno was rozjaśnić ciemniaki katolickie ::
  musze na was tak pisać bo inaczej wam sie nie da wymazać tej indoktrynacji… bo sami zaczynacie wyzywać przez tą szatańską wersje BIBLI-: gdzie to …” BÓG POCZUŁ MIŁĄ WOŃ Z OŁTARZA CAŁOPALEŃ…”
  już sam ten fakt powinien wam dać obraz jakim DEMONEM był Bóg MOJŻESZA… -dzisiejszego żydostwa.
  Jak Bóg stwórca mógłby sie domagać składania ofiar ze zwierząt i ludzi na ołtarzu??
  no i co ??
  CHYBA JAKIŚ DEMON, który sie podszywał pod Boga, bo ciemne ludy nie rozróżniały tych implikacji- PO owocach ich poznacie. TAK SAMO można rozróżnić demona od boga.. ale głupota tych ludzi słuchała sie debilizmu mózgotwornegi i składała krwawer ofiary:

  DOBRA DOBRA!!!!
  OTO TE FILMY CO WAS NAŚWIETLĄ I SĄ MERYTORYCZNE.. W PORÓNANIU DO WASZYCH NIEMERYTORYCZNYCH argumentów:

  http://www.proroctwa.com/septuaginta-pod-atakiem.htm

 31. wmordechaj Says:

  Debile? Ciemniaki? – tak chcesz ludzi do swoich racji przekonywać? Puszczam to pierwszy i ostatni raz. Forum StopSyjonizmowi to nie miejsce na wycieczki osobiste ze stekiem epitetów w ręku. Proszę to zapamiętać.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: