Świat w drodze do piekła: wspólnym mianownikiem jest masoneria


As the World Goes to Hell

http://100777.com/node/85

dr Henry Makow – 25.05.2003 tłumaczenie Ola Gordon

 W przeszłości wszystkie nieszczęścia ludzkości przypisywałem konspiracji spowinowaconych arystokratów brytyjskich, ich amerykańskich pochlebców, syjonistów i banków centralnych. Przeoczyłem najważniejszy czynnik – masonów – największe na świecie tajne stowarzyszenie 5 milionów członków (w tym 3 miliony Amerykanów). Tylko wtajemniczeni wiedzą, że ‘rzemiosło’ faktycznie jest oddane satanizmowi.

Należą do niego wszyscy konspiratorzy. Jego członkiem jest George W Bush. Jako student w Yale Bush dołączył do ‘Czaszki i Piszczeli’ i nawiązał do tego w sierpniu 2000 tymi słowami: ‘moje dziedzictwo jest częścią tego kim jestem.’

Członkami wysokiego szczebla są również Dick Cheney i Colin Powell. Jest nim też Al. Gore i Ariel Sharon, oraz byli prezydenci: Harry Truman, Ronald Reagan i Lyndon Johnson. I Henry Kissinger, I Allen Greenspan i prezydent Banku Światowego James Wolfensohn. Wygląda na to, że czczenie diabła jest w dzisiejszym świecie warunkiem niezbędnym do zdobycia władzy i osiągnięcia sukcesu.

Masonerię obwinia się za wiele przypadków molestowania seksualnego dzieci i morderstwa rytualne. Są co najmniej trzy książki o ludziach, którzy twierdzą, że poddani byli praniu mózgu i wykorzystywani seksualnie jako dzieci przez pewnych członków naszej silnej elity. ‘The Franklin Cover-Up’ (drugie wydanie, 1996) autorstwa Johna W DeCampa opisuje organizację działającą w dziecięcym homoseksualnym i satanistycznym seksie, usytuowaną w Omaha, która obsługiwała członków administracji Reagana. W ‘Trans-formation of America’ (1995) Cathy O’Brien opisuje swoje doświadczenia z czasów kiedy była niewolnicą seksualną o zniewolonym umyśle i obsługiwała członków obecnej i przeszłych administracji.

I robi się coraz dziwniej. Poza ropą, wojna z Irakiem jest częścią długoterminowego planu ustanowienia królestwa szatana na ziemi. Nowy Porządek Świata ma masoński charakter. Sadaam Hussein (i islam) stanowią przeszkodę w realizacji masońskiego planu odbudowy świątyni Salomona w Jerozolimie, która ma być siedzibą nowej religii światowej poświęconej Lucyferowi.

Wojna ta jest najnowszym etapem planu zniewolenia ludzkości. Na przykład o prawdziwym charakterze ONZ świadczy fakt, że jedyna świątynia w jej siedzibie należy do kultu satanistycznego zwanego ‘Lucis Trust’. Nazwa ta pochodzi od Lucyfer Trust i używana jest w celu zmylenia charakteru tej organizacji. Więcej w artykule Lyndona Parouche zatytułowanym ‘Prawdziwa historia satanizmu’.

(http://www.econcrisis.homestead.com/The_REAL_History_of_Satanism.html)

Sataniści ukrywają swój program pod ciepłymi i dobrze brzmiącymi słowami jak ‘sprawiedliwość gospodarcza’ i ‘pokój międzynarodowy’. Oni nawet przygotowują nową konstytucję dla świata zwaną ‘Kartą świata’, która będzie miała moc świętego nakazu. W późniejszym okresie tego roku karta zostanie przedstawiona ONZ w panteistycznej replice Arki Przymierza. Za tą inicjatywą stoją Stephen Rockefeller i Fundacja Braci Rockefellerów.

Jak mówi Joseph Farah, ‘to ludzie niebezpieczni i diaboliczni snujący plany przejęcia większej władzy i zniszczenia resztek wolności na świecie’. (Wspierany przez Rockefellerów socjalizm, Word Net Daily 24.09.2003).

Nie mam serca (ani żołądka) by badać filozofię masońską w szczegółach. Odsyłam do znakomitej strony zawierającej artykuły i listę ponad 50 książek – obserwacja masonów:

(http://www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com/index.html)

Chcę tylko wykazać istotne różnice między prawdziwą religią jak islam lub chrześcijaństwo i naturalistycznym kultem masońskim.

http://jahtruth.net/rabbis.htm

Prawdziwa religia wierzy że Bóg jest najwyższą wartością (prawda, miłość) i że człowiek posiada w sobie ducha bożego. ‘Bóg jest duchem i wielbimy go w duchu i prawdzie; – Jan 4.24. Wyzwolenie zdefiniowane jest jako pokonanie ograniczeń wypływających z ego. To jest to co znaczy ‘ponownie narodzony’. Jezus powiedział: ‘I poznacie prawdę i prawda was wyzwoli’ – Jan 8.32.

Ludzkość jest w procesie transformacji, stania się bardziej podobną do Boga. Poprzez miłość do Boga i przestrzeganie naszego ‘wyższego’ ja, przerastamy swoje podstawowe instynkty. ‘Bądżcie tak idealni jak wasz ojciec w niebie’ – powiedział Jezus – Mateusz 5.48.

Cywilizowane życie i kultura to pełna szacunku debata o tym jak znaleźć szczęście. Wierzę że każdy z nas musi podejść do Boga indywidualnie, i dlatego każdy musi być wolnym by wybrać własną drogę.

Dla kontrastu masoneria jest kultem pogańskim udającym objęcie wszystkich religii w celu zanegowania ich. Mówi, że nie ma Boga poza człowiekiem. Człowiek a nie Bóg jest miarą wszystkiego. Nasze pożądanie władzy, pieniędzy i seksu zostaje całkowicie uwolnione. Niższe instynkty stają się wyższymi.

W ciągu ostatnich stu lat, a może dłużej, świat stał się obiektem delikatnego procesu masońskiej indoktrynacji. Religia jest uważana za nieważną i ‘wyzwolenie’ jest określane jako zdolność kopulowania z kim się chce i publiczne rozmowy o funkcjach ciała. Zauważyliście ile czasu wysokiej oglądalności zajmują łazienkowy humor i głupie żarty seksualne? To nic innego jak śliska ścieżka świadomości.

Ostatnio otrzymałem e-mail od jednego z czytelników sprzeciwiający się mojemu ‘fundamentalizmowi religijnemu’, powiedział on, że Boga nie ma, gdyż nie pozwoliłby na tak wiele cierpienia.

Jesteśmy przedstawicielami Boga. Ucieleśniamy jego ducha w celu stworzenia nieba na ziemi. Bóg nie może tego dokonać bez nas, i z pewnością nie będzie mógł tego zrobić jeśli poddamy się szatanowi.

Nowoczesną historię można zrozumieć tylko w zakresie ustawicznej kampanii prowadzonej przez Iluminatów (którzy spenetrowali masonerię w 1781) by zniszczyć zachodnią cywilizację i zniewolić ludzkość. Książka Nesty Webster ‘Światowa rewolucja’ (1921) i Johna Daniela ‘Purpura i Bestia’ (tom 1, 1994) opisują ten proces.

Głównym instrumentem Illuminati był komunizm. (Komunistyczne święto 1 maja odnosi się do daty założenia Illuminati w 1776). Protokoły mędrców Syjonu były prawdopodobnie dokumentem Illuminati przebranym za żydowski, Oczywiście, żydzi tacy jak Karol Marks i Leon Trocki zdominowali komunizm, ale wcześniej byli masonami. Oni nie reprezentowali żydów.

John Daniel jest pewien, że bolszewicka Rosja była państwem masońskim (Francuski Orient). Mówi, że mord na milionach Rosjan przez CZEKA był masońskim mordem rytualnym. Wskazuje na ‘liczne symbole masońskie wycinane na głowach, twarzach, szyjach i torsach ofiar.’ (495) Zamordowanie cara Mikołaja II i jego rodziny było również masońskim mordem rytualnym (512).

Nie słyszy się o ‘holokauście’ popełnionym na wykształconych Rosjanach w latach 1918-1922. Bolszewiccy masoni zamordowali 3 200 000 ludzi. Mężowie, ojcowie i bracia byli zmuszano by patrzyli kiedy brutalnie gwałcone były ich żony, matki, córki i siostry (497).

‘The Scotsman’ w dniu 7 listopada 1923 opublikował następujące dane zamordowanych, by pokazać masońską ‘dyktaturę proletariatu’:

’28 biskupów, 1219 księży, 6 000 profesorów i nauczycieli, 9 000 lekarzy, 54 000 oficerów, 260 000 żołnierzy, 70 000 policjantów, 12 950 właścicieli nieruchomości, 535 250 intelektualistów i osób wolnych zawodów, 193 290 robotników, 618 000 chłopów’ (495)

Według Johna Daniela druga wojna światowa odbywała się między dwoma odłamami masonów. Wielka Loża Angielska popierała Hitlera w celu zniszczenia komunistycznej Rosji, stworzonej przez francuskich masonów. Kiedy Hitler oszukał swoich sponsorów i zawarł pakt ze Stalinem (grożący Anglii), władza przeszła od Neville Chamberlaina (Wielka Loża Angielska) do Winstona Churchilla (Francuski Orient). Pomimo to sekcja angielska i jej satrapa z Wall Street kontynuowali poparcie Hitlera i później pomogli nazistowskim zbrodniarzom wojennym w ucieczce.

G K Chesterton powiedział, że badanie historii to badanie elit władzy. Zamiast tego historycy zaciemniają i odmawiają ukazania prawdy. Im więcej czytam tym bardziej jestem przekonany, że rolą mediów, sztuki, szkolnictwa i rozrywki jest wprowadzanie nas w błąd i ogłupianie. Kiedy już jesteśmy odrętwieni i nie zwracamy na nic uwagi, nasi przywódcy spełniają rozkazy okultystycznej dyscypliny (lub szantażu). Kiedy degraduje się ludzkie życie, wydaje się, że nie jest warte ocalenia. Diabeł się czai i jest silny. Tak długo jak stosuje oszustwo, dobrzy ludzie są bezradni by go odrzucić.

Nadzieję dają mi trzy rzeczy: konstytucja zezwalająca na posiadanie broni, internet (tyrania nigdy nie zetknęła się z błyskawiczną komunikacją) i wszczepiony w nas zwyczaj wolności.

Musimy wystawić satanistów na światło dzienne.

Dr Henry Makow

Komentarzy 13 to “Świat w drodze do piekła: wspólnym mianownikiem jest masoneria”

 1. orlik Says:

  Poczytajcie sobie o „Bestii Apokaliptystycznej”
  http://www.zbawienie.com/bestia.htm

  a tu macie artykuł o „Babilonie Wielkim”
  http://www.zbawienie.com/babilon.htm

  Ponoć „Protokoły Mędrców Syjonu” zostały spisane przez zakon Jezuitów (choć nie można być do końca pewnym, że Jezuitami tymi nie są Żydzi którzy się przechcili na Katolicyzm) a międzynarodowy Syjonizm prawdopodobnie jest kontrolowany przez Watykan. Zresztą sami o tym poczytajcie.

  • Wojwit Says:

   Udowodnij to nie z punktu widzenia któregoś z setek odłamów protestantów (popieranych wszak przez żydów – i na początku – pomagających przy rozpropagowaniu „Tez” Lutra i obecnie) a obiektywnie. A jeśli nie potrafisz – nie jątrz pisaniem takich głupot.

   P.S.
   Nie oznacza to, że nie widać i nie czuć, iż „swąd szatana wśliznął się do Watykanu” ( cytuję papieża Pawła VI, a więc wyznanie to ma już prawie pół wieku).

   • orlik Says:

    Po prostu zobacz ten film

    a dopiero pózniej stwierdzaj czy jątrze wypisywaniem głupot

   • mgrabas Says:

    re Wojwit:
    Adwentyści właśnie to udowodnili ustami Veitha (na podstawie wieloletnich badań historyczno-porównawczych, analizowania źródłowych dokumentów, listów, publikacji i wypowiedzi samych osób omawianych w wykładach i na podstawie analizy Biblii)
    z instytucjonalnych kościołów Adwentyści są najwierniejsi w rzeczywistym przestrzeganiu wymogów zapisanych w Biblii; niestety Watykan „dogadał się” i z Adwentystami (podobnie jak ze wszystkimi innymi instytucjonalnymi kościołami)
    Veith o tym nie wspomina ani słowem, może dlatego że stało się to niedawno i Adwentyści niechętnie aczkolwiek z bólem o tym mówią
    kościołem najmniej wiernym Biblii jest KK, a Adwentyści najbardziej, pozostałe kościoły plasują się między nimi
    prawdziwymi chrześcijanami są ci naprawdę wierni Bogu samemu, a nie ludzkim instytucjonalnym strukturom tego świata, ludzie w szczerości serca szukający prawdy, żyjący według przykazań Jezusa, miłujący Boga i bliźniego, miłujący nawet nieprzyjaciół, nie pustymi słowami, ale czynem

 2. Jack Ravenno Says:

  Współczuje wszystkim odrzucającym Boga Stwórcę ponieważ czyniąc to wchodzą na drogi wyznaczone przez szatana. Nie ma innej możliwości niestety 😦 Albo z Jahwe albo przeciw Niemu.

 3. orlik Says:

  Tu macie wykład w całości

 4. orlik Says:

  Zapomniałbym o części dziewiątej

 5. Admin Says:

  Całe szczęście Orlik nic Ci nie umknęło.

 6. wer Says:

  Wojwit :
  Udowodnij to nie z punktu widzenia któregoś z setek odłamów protestantów (popieranych wszak przez żydów – i na początku – pomagających przy rozpropagowaniu „Tez” Lutra i obecnie) a obiektywnie. A jeśli nie potrafisz – nie jątrz pisaniem takich głupot.
  P.S.
  Nie oznacza to, że nie widać i nie czuć, iż „swąd szatana wśliznął się do Watykanu” ( cytuję papieża Pawła VI, a więc wyznanie to ma już prawie pół wieku).

  Dokładnie to Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 7. mgrabas Says:

  petycja przeciw wojnie narkotykowej http://www.avaaz.org/en/end_the_war_on_drugs/?cl=1090768316&v=9262
  ważne żeby w ciągu najbliższych 72 godzin uzyskać 500.000 podpisów

  • mgrabas Says:

   już udało się (wczoraj!) uzyskać 500.000 podpisów 🙂
   obserwowałem przez chwilę z jakich krajów podpisują petycję
   najwięcej jest z Niemiec, USA i GB, ale zaobserwowałem też jeden podpis z Palestyny i 3 podpisy z Izraela
   wszędzie są dobrzy ludzie, to budujące i napawające optymizmem
   nadal dopisywane są pod petycją nowe osoby

   • Admin Says:

    Warto tutaj nadmienić, że Izrael jest czołowym producentem świata narkotyku exstazy, wywołującym trwałe i nieodwracalne uszkodzenia mózgu.

    Natomiast Europa jest dla niego gigantycznym rynkiem zbytu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: