Czy Królowa Elżbieta II ma starożytne żydowskie powiązania?


Does QEII have an ancient Jewish tie?

http://akisinclair-livni.blogspot.com/2009/06/does-qeii-has-ancient-jewish-tie.html

Adi Sinclair-Livni – 11.06.2009, tłumaczenie Ola Gordon

Czy królowa Elżbieta II ma dawne żydowskie powiązania? Odpowiedź na to pytanie może być analizowana poprzez zrozumienie sposobu w jaki została ukoronowana. Koronacja brytyjskiej monarchini objawia prawdziwe pochodzenie Windsorów i ich poprzedników. Na koronację Elżbiety II 2 czerwca 1953, wszystkie regalia ceremonialne, korony, berła, szaty, jabłko [orb] i bransolety, przywieziono z Tower of London i przechowywane przez noc w Komnacie Jerozolimskiej w Westminster Abbey.

Komnata ta jest miejscem gdzie spotkali się uczeni w celu przetłumaczenia ‚autoryzowanej wersji’ King James Biblii pod nadzorem Sir Francis Bacona i Roberta Fludda, wielkiego mistrza Zakon Syjonu. Brytyjska rodzina królewska nadal posiada do niej prawa autorskie! Wnętrze Komnaty Jerozolimskiej jest wyłożona panelami z drewna cedrowego, przywiezionego z Libanu, ponieważ mówi się, że tego drewna użyto do budowy Świątyni Salomona. Znajdujący się w komnacie gobelin przedstawia Sąd Salomona. Opactwo Westminster, ‚chrześcijańska katedra’, jest w istocie pogańską świątynią. Nawet podłoga wykonana jest z czarnych i białych kwadratów jak świątynia masońska.

Na początku ceremonii koronacji, królowa siedziała na tronie koronacyjnym, w którym umieszczony jest Kamień Przeznaczenia [koronacyjny], ukradziony w 1246 ze Scone Abby w Szkocji przez Edwarda I. Kamień dotarł do Irlandii z Izraela przez Egipt i znany jest jako Kolumna / Poduszka Jakuba.

Kamień Przeznaczenia

Kamień Przeznaczenia w tronie koronacyjnym

Myślę, że choć główny wątek jest poprawny, warto dowiedzieć się więcej o szczegółach koronacji i jej prawdziwym znaczeniu. Arcybiskup Canterbury zwrócił się ku północy, południu, wschodowi i zachodowi (cztery punkty pogańskiego / gojowskiego krzyża), a zgromadzeni wykrzyknęli: „Boże chroń królową”. Było to symboliczne ze sceny w Starym Testamencie opisującej koronowanie ‚Saula’ na króla Izraela, kiedy ludzie krzyczeli „Boże chroń króla”.

Ten okrzyk można znaleźć osiem razy w Starym Testamencie, gdy koronowano królów Izraela. Królowa siedziała na tronie koronacyjnym trzymając egipskie symbole, dwa berła. Na końcu jednego berła jest krzyż maltański, a drugiego gołębica. Później trzyma również jabłko z krzyżem maltańskim, takim samym jakiego używają Holendrzy.

od lewej: jabłko, korona, dwa berła: z gołębicą i krzyżem maltańskim

Królowa Elżbieta jest postrzegana jako symboliczna następczyni legendarnej założycielki Babilonu, królowej Semiramis, której symbolem była „gołębica”. Podczas koronacji królowa została również namaszczona olejem, według starożytnej tradycji aryjskiej, sięgającej tysięcy lat. Słowo ‚Chrystus’ oznacza ‚namaszczony’, a także ‚król’. Olej koronacyjny był ta samą mieszanką, jak na starożytnym Bliskim Wschodzie. Przywieziono go w złotym naczyniu zwanym ampułą, wykonanym w kształcie gołębicy.

ampuła koronacyjna

Jest to symboliczny tłuszcz messeh używany w Egipcie przez Królewski Dwór Smoka. Namaszczenie podczas koronacji ma podnieść monarchę do rangi Najwyższego Kapłana, w tym przypadku, Najwyższej Kapłanki Kościoła Anglii, jak również głowy państwa.

Kiedy to miało miejsce, arcybiskup Canterbury powiedział:

„Jak królowie, kapłani i prorocy byli namaszczeni: i jak Salomon był namaszczony przez kapłana Sadoka i proroka Natana, więc i ty bądź namaszczoną, błogosławioną i poświęconą królową nad narodami, które Pan, Bóg twój dał ci we władanie i do rządzenia …

Korona używana w ceremonii sięga do czasów Edwarda Wyznawcy. Był królem Anglii, który zbudował oryginalne Opactwo Westminsteru w 1065, a później [obecne] zostało rozpoczęte przez kierowanego przez Templariuszy Henryka III. Edward zmarł w 1066, w tym samym roku, w którym Wilhelm Zdobywca i jego zwolennicy St Clair dokonali inwazji na Anglię i wygrali bitwę pod Hastings na polecenie Czarnej Szlachty Weneckiej.

Korona ma 12 klejnotów wraz z dwoma krzyżami maltańskimi. W opisanym przez Lewitę Exodusie słyszymy o pancerzu Aarona, mającym 12 kamieni. Te same kamienie, w tej samej kolejności, pojawiają się w brytyjskiej koronie. Arcybiskup umieścił swoje dłonie w dłoniach królowej, aby oddać hołd nowej głowie Kościoła i ucałował jej prawą dłoń. Potem powiedział:

„Pan Wszechmogący … ustanawia swój tron ​​w sprawiedliwości, że może on stać na zawsze, jak słońce przed nim i jako wierny świadek w niebie.”

Jest to niemal powtórzenie słów używanych w przymierzu Boga z Dawidem w Starym Testamencie. „Pan Wszechmogący” to dawniej El Szaddaj lub Iszkur, syn Marduka, o którym twierdzono, że był synem Zgromadzenia Anunnaki, Enki, który, jak mówią Teksty Sumeryjskie przetłumaczone przez Zecharia Sitchina, był tym, który stworzył hybrydy ludzkich Anunnaków z Ninkharsag.

Oryginalny film z koronacji

Genealogia Królowej Elżbiety II

przypisy z tej strony:

Rdz 49:10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!

Rdz 38:28-30 – Kiedy zaczęła rodzić, [jedno z dzieci] wyciągnęło rączkę; położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę, rzekła: „Ten urodzi się pierwszy”. Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy [położna] powiedziała: „Dlaczego przedarłeś się przez to przejście?” Dano mu więc imię Peres. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach.

Sm 7:15-16 – Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”.

Iż 17:1 – Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.

1 Km 28:5-7 – A spośród wszystkich synów moich – albowiem Pan dał mi wielu synów – wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie królestwa Pańskiego – nad Izraelem. I rzekł do mnie: „Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem. Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów”

2 Km 13:5 – Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jearim.

Jr 2:28-30 – Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce?
Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają? Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego! To mówi Pan: „Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków
nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą”.

Ez 17:22-24 – Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa,
który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię”.

Ez 21:25-27 – Potem nakreśl drogę, którą pójdzie miecz do Rabba Ammonitów, ku Judzie, do samej Jerozolimy. Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni; potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się wątrobie. W jego prawej ręce jest odpowiedź: „Jerozolima” – aby dać rozkaz do walki, wydać okrzyk bojowy, ustawić tarany naprzeciwko bram, usypać wały i wznieść szańce.

Komentarze 2 to “Czy Królowa Elżbieta II ma starożytne żydowskie powiązania?”

  1. Centuria Says:

    Nie wiem, jak to jest z dynastią angielską, natomiast żydowskie korzenie ma przyszła żona Williama. Jej matka nazywa sie z domu Goldsmith. Jest to raczej żydowstwo oparte na krwi bardziej niż na religii.

    Swoja drogą, następca tronu angielskiego nie może ożenić sie z katoliczką, bo wtedy nie mógłby dziedziczyc tronu.

  2. Irbis Says:

    Linia krolowej E. jst niemiecka. Po wojniejednak pozmieniali swojebiografie na uzytek publiczki i Anglikow … dla bzpieczenstwa .. Poza tym ta linia siega czasow Sumeru .. o gadzim genotypie …


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: