Tajne przymierze tajnego żydowskiego stowarzyszenia znanego jako Zakon Illuminati

The Secret Covenant of the Jewish Secret Society Known As the Order of the Illuminati

http://www.illuminati-news.com/Articles/149.html

Illuminati Dokument

Wes Penre – 9.04.2008, tłumaczenie: Ola Gordon

Wprowadzenie – Wes Penre* – Illuminati News

Upadły anioł

Nie mogę zagwarantować autentyczności tego dokumentu, chociaż jego treść dość dobrze opisuje prawdę, taką jaka jest. Nie wiemy, kiedy został napisany i dokładnie przez kogo, ale wygląda na to, że została skomponowany przez Brytyjczyka, jeśli spojrzymy na pisownię wyrazów, co jest brytyjskim angielskim.

Informacje te zostały przekazane mi przez kogoś, kto z oczywistych względów chce zachować anonimowość. Ten człowiek dał mi taką odpowiedź, kiedy zapytałem, czy on / ona może zweryfikować jego autentyczność:

„Dokument ten przekazał mi pan, który od dawna badał te rzeczy i to spotkanie z nim, kazało mi najpierw wyszukiwać w sieci więcej informacji. W ten sposób natknąłem się na pana witrynę. Myślę, że początkowo bał się mi to pokazać, gdyż nie był pewien, czy można mi zaufać Powiedział mi, że są tacy, którzy zabiją żeby zatrzymać ujawnienie tej informacji. Zrozumiesz, dlaczego nie mogę ujawnić jego nazwiska – znam tylko jego imię; nie chciał ujawnić nazwiska Wiem że pracuje jako członek personelu latającego, ale nie wiem gdzie dokładnie.

Powiedział mi, że ktoś „od wewnątrz” przekazał mu tę informację, ale mogą równie dobrze być już martwi. Nie mam wątpliwości co do autentyczności i mam nadzieję na propagowanie go wzdłuż i wszerz. Kiedy on zostanie ujawniony (Illuminati) nigdy nie będą w stanie go stłumić, chociaż będą się starać!

Powodzenia w pracy. Potrzebujemy więcej dobrych ludzi jak ty!”

Więc niniejszym publikuję go, jak przyszedł do mnie, bez zmian. Daję czytelnikowi szansę, aby wyrobił jej / jego opinię czy jest fałszywy, czy nie. Wes Penre, 9 kwiecień 2008.

Tajne przymierze tajnego żydowskiego stowarzyszenia znanego jako Zakon Illuminati

Wydany z najwyższego upoważnienia Żydowskiego Bograh i usankcjonowany przez żydowską dynastię Rotszyldów (Europa) i żydowskiej dynastii Rockefellerów (USA)

Czytaj resztę wpisu »

Palestyna uznana – ONZ zdelegitymizowane

Palestine Recognized – United Nations Delegitimized

http://americandaily.com/index.php/article/4866

David Singer – 15.04.2011 tłumaczenie Ola Gordon

Każda decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznania państwa palestyńskiego we wrześniu, może oznaczać początek końca dla ONZ, jako wiarygodnej organizacji zobowiązanej do przestrzegania zasady prawa międzynarodowego w stosunkach z – i pomiędzy – państwami członkowskimi.

Jej reputacja z tego powodu jest realnie zagrożona nawet teraz – kiedy wzywa się ją do wycofania z dalszego rozpatrywania wadliwego Raportu Goldstona, po ostatnim przyznaniu się sędziego Goldstona, że raport niesłusznie twierdzi, iż Izrael umyślnie celował w ludność cywilną w Strefie Gazy podczas inwazji w grudniu 2008 roku.

Od samego początku Raport był wadliwy i zagrożony, ponieważ wszyscy czterej komisarze mianowani przez Radę Praw Człowieka ONZ byli tendencyjni – i zgodnie z przyjętymi zasadami prawnymi powinni zrezygnować z udziału w dochodzeniu.

Nie decydując się od początku na odrzucenie żadnej uwagi w tym stronniczym Raporcie, teraz postawił ZO w obecnej sytuacji. Dalsze rozpatrywanie Raportu wykaże, że Zgromadzenie Ogólne jest gotowe do ignorowania prawa, jeżeli jest ono sprzeczne z określonym celem politycznym. Jest to przepis na katastrofę i nieuchronnie musi doprowadzić do całkowitej utraty jakiejkolwiek wiarygodności.

Czytaj resztę wpisu »

Krzesło koronacyjne Anglii

ENGLAND’S CORONATION CHAIR

http://www.asis.com/users/stag/stone.html

tłumaczenie Ola Gordon

Krzesło koronacyjne Anglii było ciągle używane podczas koronacji władców Anglii od 1296 AD, od kiedy Edward I wykonał je na swoją koronację. Krzesło skonstruowano specjalnie po to, by umieścić w nim kamień koronacyjny, przywieziony przez Edwarda ze Szkocji. Przebywało tam od przywiezienia go przez Fergusa z Irlandii w 500 AD. Jego najwcześniejsze wykorzystanie jako kamienia koronacyjnego miało miejsce w Irlandii w 583 pne, kiedy Eochaide Heremon został koronowany na króla Irlandii po ślubie z Tephi, córką Sedecjasza, króla Judy, podbitej przez Nabuchodonozora w 586 pne.

Wszyscy królowie Izraela, całego państwa, wtedy królestwa Judy, byli koronowani stojąc na, lub obok tego kamienia. (Zobacz historię obalenia królowej Atalii w 2 Kronikach 11:14).

Po przybyciu Jeremiasza z kamieniem do Irlandii, 583 pne, był ponownie używany w koronacjach monarchów Izraela. Eochaide i Tea Tephi byli całkowitym spełnieniem polecenia Jakuba, że Juda powinna rządzić narodami dwunastu plemion. Eochaide był potomkiem rodu Zarah z Judy, podczas gdy Tea Tephi była z rodu Peresa z Judy.

Ród Zarah, jako pierworodny, panował w Egipcie po śmierci Józefa. Nie rządzący książęta rodziny wyemigrowali w ciągu następnych 150 lat, zakładając miasta-państwa: Troję, Ateny, Miltetus i inne wzdłuż północnego M Śródziemnego. Następnie, około 150 lat przed Exodusem, kiedy król Górnego (południowego) Egiptu pokonał władców Hyksosów (Zarahici), rodzina panująca uciekła pozostawiając ród Peresa z Judy w Egipcie

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Krzesło koronacyjne Anglii została wyłączona

Fritz Haber: żydowski chemik doprowadził do inwencji cyklonu B

Fritz Haber: Jewish chemist whose work led to Zyklon B

http://www.bbc.co.uk/news/world-13015210

Chris Bowlby BBC Radio 4 – 11.04.2011 tłumaczenie Ola Gordon

Twierdzi się, że aż dwóch z pięciu ludzi na świecie dzisiaj zawdzięczają swoje istnienie odkryciom dokonanym przez jednego genialnego niemieckiego chemika.

Wynalazki Fritza Habera ocaliły miliony, w końcu wykorzystano je do wymordowania milionów.

Dzisiaj ten sam chemik uważany jest przez niemieckich studentów za „mordercę”.Debaty na temat zdolności nauki do dobra i zła, nikt nie uosabia lepiej niż Fritz Haber.

W jego dramatycznym życiu jest jeszcze więcej nawet niż to. Haber uosabia też tragedię zdesperowanego Żyda, który chciał być patriotycznym Niemcem, a którego życie zostało zniszczone po dojściu nazistów do władzy. A najokrutniejsze w całej tej ironii jest to, że jego praca pomogła nazistom stworzyć gaz wykorzystany do zamordowania milionów w holokauście – łącznie z jego krewnymi.

Fritz Haber urodził się w 1868 roku w Breslau, obecnie w Polsce (Wrocław. Admin). Jako młody mężczyzna miał wielkie ambicje. „Chcemy tylko jednego ograniczenia, ograniczenia własnych możliwości”, napisał. W Berlinie studiował chemię, idealny sposób, miał nadzieję, by przekształcić się z prowincjonalnego żydowskiego chłopca w odnoszącego sukcesy Niemca.

Historyk Fritz Stern, którego rodzice byli bliskimi przyjaciółmi Habera, mówi, że był „ambitny, ale również wrażliwy”.

Czytaj resztę wpisu »

Oprawa Legii: Szechter przeproś za ojca i brata

%d blogerów lubi to: