Odwracanie uwagi

SHIFTING FOCUS

http://www.veteranstoday.com/2011/04/10/paul-balles-shifting-focus/

Paul J Balles – 10.04.2011 tłumaczenie Ola Gordon

David Harris wraz z kumplami z Amerykańskiej Komisji Żydowskiej [AJC} od lat pracowali nad tą samą szaradą: kiedy uwaga świata skupia się na izraelskiej bezkompromisowości, Harris przenosi ją na Egipt albo Libię albo Iran.

Niesamowitą arogancję Davida Harrisa z AJC można by uważać za chory żart, gdyby jego czytelnicy nie brali tych wypowiedzi tak poważnie.

Najnowsza wiadomość, AJC z zadowoleniem przyjął decyzję Rady Praw Człowieka ONZ, wyznaczenia specjalnego sprawozdawcy do zbadania praw człowieka w Iranie. Harris pochwala „AJC, która wzywała do silniejszej akcji ONZ wobec Iranu, zwłaszcza od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2009 roku…” Co te wybory mają wspólnego z naruszaniem praw człowieka, zarzucanym przez Harrisa? Kim Harris myśli że jest, by decydował o tym, czy prezydenckie wybory w innym niż Izrael kraju były sfałszowane?

Harris „pochwalił administrację USA za współpracę z innymi rządami w zatwierdzeniu uchwały w drodze głosowania 22 do 7, przy 14 głosach wstrzymujących. Rezolucję wspierały USA i Szwecja.

Kiedy był ostatni raz, żeby Rada Bezpieczeństwa ONZ, czy Zgromadzenie Ogólne, czy Rada Praw Człowieka przyjęły rezolucję wzywającą do dochodzenia praw człowieka odnośnie Palestyńczyków w Izraelu?

„Oddajemy honor sekretarz stanu Hillary Clinton i ambasadorowi USA w Genewie, Eileen Donahoe, za pomoc w przeprowadzeniu tej podstawowej akcji przez Radę Praw Człowieka ONZ,” mówi Harris.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Odwracanie uwagi została wyłączona

Info 11.04.2011

II wojna – czas na rewizję?

Autor Aladar

Źródło: http://strefa.nowyekran.pl/post/9645,ii-wojna-czas-na-rewizje

Zwycięzcy piszą historię. Po to by umocnić swoje zdobycze, owoce swej wygranej. Po to by pognębić pokonanego wroga i złamać jego kręgosłup moralny. Jak to się ma do szacunku dla prawdy jako wartości samej w sobie?

O drugiej wojnie światowej napisano tysiące książek, zarówno historycznych, jak też wspomnieniowych, w końcu czysto beletrystycznych. Nakręcono też niezliczone filmy od różnej jakości dokumentów po komedie.

Na popularną świadomość i postrzeganie tej wojny największy wpływ ma właśnie beletrystyka i fabuła a nie solidny dokument. No, ale i one oparte są, można rzec są kolejną pochodną jakiś materiałów źródłowych, archiwaliów, dokumentów. Czy czegoś jeszcze? A jakże: są także pochodną propagandy każdej ze zwycięskich stron, uprawiających z jednej strony samouwielbienie i szczodre somo-rozgrzeszanie a z drugiej malowanie przeciwnika w najczarniejszych możliwych barwach.

Bo tak to już jest, że to zwycięzcy piszą historię i niekoniecznie po to by wypełnić apostolska misję szerzenia obiektywnej prawdy ale raczej po to by umocnić, utrwalić owoce swego zwycięstwa.
Czy 66 lat po zakończeniu konfliktu druga wojna nie jest już tylko starym bibelotem, obiektem zainteresowania dla zramolałych staruszków, który nie ma juz wpływu na nasza codzienność?

Magdeburskie Użądlenie 1936

Materiał o zbrodni katyńskiej z rozkazem Berii, ponadto historyczne zdjęcia i lista (niepełna) nazwisk katów NKWD. Materiał chroniony jest prawami autorskimi, pod nim znajduje się odnośnik do kontaktu z autorem. Admin

Autor: Rafał Świecki

Tłumaczone na język polski przez Ola Gordon

Pogrubienia własne. Admin

Za: http://www.minelinks.com/war/vengeance_pl.html

Źródło: http://www.minelinks.com/war/vengeance.html

Sowieci dokonują egzekucji polskich jeńców wojennych i więźniów

W dniu 1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę z zachodu, a następnie na 17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę ze wschodu, co było ciosem w plecy, zajmując 52% terytorium Polski. Kiedy jednostki armii niemieckiej szły do przodu, a za nimi specjalne jednostki SS Einsatzgruppen dokonywały masakry znanych i wpływowych obywateli polskich, to jednostki Armii Czerwonej, a za nimi grupy NKWD dokonywały egzekucji na polskich przywódcach, a obywateli polskich mieszkających na terytoriach okupowanych wywozili do obozów pracy. Żyd, pułkownik NKWD Siemion Siemion Moiszejewicz Kriwoszejn został mianowany przez generała NKWD, Iwana Sierowa, na dowódcę prowadzącego likwidację polskiej opozycji wobec władzy sowieckiej na okupowanych terenach.

Marszałek Rydz-Śmigły, dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz, by żadna jednostka nie walczyła z sowieckimi najeźdźcami. Pomimo sporadycznego zaciekłego oporu, praktycznie nie spotykali sprzeciwu, i mogli koncentrować się niemal całkowicie na rabowaniu i mordowaniu do woli. Ponadto, nie mając nigdy wcześniej okazji zobaczyć cywilizowanego świata, mogli teraz w pełni korzystać z jego „dekadencji.” I tak robili – nie było niczym niezwykłym by zobaczyć sowietów mających na sobie kilka zegarków równocześnie, pijących z bidetu, czy myjących się w muszli klozetowej.

Po kilku dniach zostaje wziętych do niewoli 250,000 polskich żołnierzy, w tym 10,000 – 18,000 oficerów. Pod sowiecką strażą kawalerii NKWD, zmuszeni są do przejścia na teren Rosji Sowieckiej.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: