Illuminati: Przemysł Muzyczny

Bardzo dobry materiał filmowy przedstawiający w jaki sposób wykorzystuje się przemysł muzyczny jak i samych artystów aby wywierać na ludziach (szczególnie młodzieży) pożądany  przez iluminatów wpływ. Ukazuje także kulisy z życia gwiazd, które wyzwoliły się spod manipulacji iluminatów, niekiedy przypłacając to własnym życiem. Polecam gorąco. Admin

Reszta pod linkiem na bocznym panelu

Jest to polska wersja filmu zrealizowanego  przez Farhana: link

Fałszywe pamiętniki z szoah zagrażają przemysłowi holokaustycznemu

Fake Shoah Memoir Threatens Holocaust Industry

http://thisiszionism.blogspot.com/2008/04/fake-shoah-memoir-threatens-holocaust.html

Scenarzysta-reżyser David Mamet napisał, że w Izraelu funkcjonuje powiedzenie – „nie ma lepszego biznesu od szoah.”

W wyniku niedawnego ujawnienia przez autorkę pamiętnika z holokaustu, że jej bestsellerowa książka jest fałszywa, historycy obawiają się, że takie przypadki będą podważać wiedzę o holokauście i pamiętniki.

Obserwatorzy mówią, że negujący holokaust już się cieszą z tej historii.

Celny artykuł o tym oszustwie pojawił się na witrynie internetowej negującego holokaust Davida Duke, który twierdzi, że sprawa rzuca wątpliwości na wszystkie „dziwaczne opowieści o holokauście.”

Deborah Dwork, badacz holokaustu, która mówi, że 10 lat temu ostrzegła wydawcę książki „Misha: A Memoir of the Holocaust Years” [Misza: pamiętnik z lat holokaustu], że autentyczność książki była podejrzana, jest najbardziej zainteresowana tym, jak takie oszustwo może wpływać na młode umysły.

Wpływ na młodych ludzi, „którzy nie znają dobrze historii i mogą jedynie mgliście pamiętać to, że wspomnienia nie były prawdziwe,” powiedziała, „otwiera drzwi na większą gotowość akceptacji argumentów tych, którzy negują holokaust.”

Dwork jest dyrektorem Centrum Badania Holokaustu i Ludobójstwa Rodziny Strassler w Clark University w Worcester, MA

Prawnicy urodzonej w Belgii autorki z Massachusetts, znanej jako Misza Defonseca, w zeszłym tygodniu wydali oświadczenie mówiące, że książka nie zawierała prawdy, że autorka nie jest Żydówką, a jej prawdziwe nazwisko jest Monique De Wael.
Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Fałszywe pamiętniki z szoah zagrażają przemysłowi holokaustycznemu została wyłączona

Jak Brytyjczycy zdobywali zeznania Rudolfa Höss

How the British Obtained The Confessions Of Rudolf Höss

http://www.rense.com/general68/hoss.htm

Dr Robert Faurisson – The Journal for Historical Review, zima 1986, t. 7, s. 389

27.11..2005 tłumaczenie Ola Gordon

Rudolf Hoess był jednym z trzech komendantów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Często nazywany jest „komendantem Auschwitz,” a opinia publiczna zna go z książki opublikowanej pt „Commandant in Auschwitz” [Komendant Auschwitz].

W dniu 15 kwietnia 1946 r. stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w charakterze świadka, gdzie jego zeznanie wywołało sensację. Ku zdumieniu oskarżonych i w obecności dziennikarzy z całego świata, przyznał się do najbardziej przerażających zbrodni, jakie znała historia. Powiedział, że osobiście otrzymał od Himmlera rozkaz eksterminacji Żydów. Oszacował, że w Auschwitz zamordowano 3 mln ludzi, w tym 2,5 mln w komorach gazowych. Jego zeznania były fałszywe, wymuszone przez tortury, ale to trwało aż do 1983 roku, kiedy poznano tożsamość oprawców i rodzaj zadawanych mu tortur.

Zeznania Rudolfa Hessa dały podstawę teorii, która podtrzymuje, że systematyczna eksterminacja Żydów, zwłaszcza w komorach gazowych, była faktem historycznym.

Te zeznania składają się zasadniczo z czterech dokumentów, które, w porządku chronologicznym, są następujące:

Wojna zakończyła się w dniu 8 maja 1945 roku w Niemczech. Hoess wpadł w ręce Brytyjczyków, którzy uwięzili go w obozie dla SS-manów. Jako wykształcony agronom, uzyskał przedterminowe zwolnienie. Jego strażnicy nie byli świadomi ważności ich więźnia. Urząd pracy znalazł mu zatrudnienie w rolnictwie na farmie w pobliżu Flensburga, niedaleko granicy duńskiej. Spędził tam osiem miesięcy. Poszukiwała go żandarmeria. Jego rodzinę, z którą udało mu się nawiązać kontakt, bacznie obserwowano i poddawano częstym rewizjom.

Rewelacje z 1983 roku o Brytyjczykach, którzy torturowali Rudolfa Hoessa

Czytaj resztę wpisu »

Żydzi i francuski kolonializm w Afryce – Peter Stuyvesant

Peter Stuyvesant

“Jews and French Colonialism in Africa” – Peter Stuyvesant, The Occidental Observer

Tłumaczenie: Magdalena Maciejewska

Źródło: www.bibula.com

Ustanowienie przez ONZ Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i szeroko zakrojony program promocji nauczania o holocauście na całym świecie to wątpliwe działania prowadzone przez tę ponadnarodową organizacją: czy cierpienia jednego narodu znaczą więcej niż cierpienie innych? Czy cierpienia w związku z prześladowaniem etnicznym stanowią solidną podstawę dla uniwersalnej moralności?

Takie programy są kluczowe we wzmacnianiu ideologii i wizerunku Żydów jako wiecznych ofiar. Jednakże, istnieje wiele aspektów historii narodu żydowskiego, które są dość wstydliwe z tego punktu widzenia.

W niniejszym artykule pragnę podkreślić współudział Żydów w kolonializmie. Chociaż kolonializm stanowi niekończące się źródło winy i rekompensat ze strony władz europejskich, rzadko wspomina się o współudziale Żydów w kolonializmie. Jednakże, rzeczywistość wygląda tak (jak to często miało miejsce w historii narodu żydowskiego), że pełnili oni rolę pośredników między ciemiężącymi obcymi elitami a populacją tubylców. Ten aspekt historii żydowskiej ciągnący się od czasów starożytnych jest znaczącym elementem historycznego antysemityzmu (patrz MacDonald, K. B. Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism. Westport /Separacja i jej niedogodności/ rozdział 2, str. 31).

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Żydzi i francuski kolonializm w Afryce – Peter Stuyvesant została wyłączona

Info 8.04.2011

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Info 8.04.2011 została wyłączona

Denis Avey: Człowiek który będzie Sprawiedliwym

Następny holo-fantasta zdemaskowany. Admin

Denis Avey: The Man Who Would Be Righteous

http://www.revblog.codoh.com/2010/03/denis-avey-the-man-who-would-be-righteous/

Carolyn Yeager – 16.03.2011 tłumaczenie Ola Gordon

W 1995 roku Ernst Lobethall złóżył zeznanie jako ocalały z „Holokaustu,” przed Ocalonymi z Fundacji Szoa do biblioteki wideo, jak zrobiły to tysiące innych. Powiedział w nim kilka słów na temat brytyjskiego żołnierza poznanego podczas internowania w obozie Auschwitz III (Monowitz), który wyświadczył mu przysługę.

Lobethall mówi, że żołnierz, którego nazywał Ginger [Rudy] „dał mi list, 10 paczek papierosów i tabliczkę czekolady od mojej siostry. Dziesięć paczek angielskich papierosów – to jak by się dostało Centrum Rockefellera.” Powiedział również „nie miałem grubych skarpet by założyć na buty, za dwie paczki Playersów, (pauza) i to, później, znowu ocaliło mi życie w marszach śmierci, które miały miejsce w 1945 roku. „Ten klip z filmu pokazała BBC News Online Magazine w dniu 29 listopada 2009 roku. [1] Artykuł mówi, że pan Lobethall zamienił dwie paczki Playersów w zamian za podzelowanie butów. Pozwoliło to uratować życie, kiedy tysiące ginęły lub zostali zamordowani podczas notorycznych marszów śmierci z obozów w zimie w 1945 roku.

W pewnym momencie świadectwo Lobethalla zauważył Instytut Muzeum Yad Vashem „Komisja mianująca Sprawiedliwych,” a raczej szumnie nazywany komitet, prowadzony od 2005 r. przez sędziego Sądu Najwyższego Jacoba Tuerkela, który bada kandydatów przed nadaniem im równie wspaniałego tytułu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.”

Yad Vashem, oficjalna instytucja izraelska do badań nad holokaustem i propagandy, ustanowiła tę komisję w roku 1963 z zamiarem, zgodnie z ich witryną, aby „znaleźć pośród narodów sprawców, kolaborantów i obserwatorów, osoby, które wyłamały się z ogólnego trendu i pomogły prześladowanym Żydom.” (podkreślenia moje)

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Denis Avey: Człowiek który będzie Sprawiedliwym została wyłączona

Brytyjczyk, b. jeniec wojenny, 92, przerywa milczenie nt. bohaterskiego pobytu w Auschwitz

Materiał z żydowskiej prasy, bezpośrednio dotyczy:Denis Avey: Człowiek który będzie Sprawiedliwym”. Admin

British ex-P.O.W., 92, breaks silence over Auschwitz heroics

http://www.haaretz.com/jewish-world/british-ex-p-o-w-92-breaks-silence-over-auschwitz-heroics-1.353344

Denis Avey ryzykował życiem przedostając się dwukrotnie do nazistowskiego obozu koncentracyjnego podczas II w. św., żeby być świadkiem popełnianych tam zbrodni.

Reuters – 31.03.2011 tłumaczenie Ola Gordon

W środku Denis Avey

Złamanie milczenia zajęło mu ponad 60 lat, ale w nowej książce 92-letni Denis Avey opowiada o tym jak dwukrotnie dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby stać się świadkiem okropności holokaustu.

Avey był brytyjskim żołnierzem schwytanym podczas II wojny światowej, wysłanym do obozu pracy w pobliżu Auschwitz, gdzie pracował w fabryce IG Farben obok więźniów z obozu koncentracyjnego, nazywanych „pasiakami” ze względu na ich ubrania.

Avey, będąc upartym żołnierzem zahartowanym w walce, wiedział o masowej zagładzie Żydów i doświadczył obrzydliwy zapach z pobliskiego krematorium, chciał sam zobaczyć, co dzieje się w Auschwitz. Chociaż warunki w jego obozie pracy były przerażające, to jedzenie było lepsze i traktowanie mniej surowe niż w Auschwitz. Jako jeniec wojenny, czasem dostawał paczki od Czerwonego Krzyża zawierające czekoladę i papierosy, które następnie mógł zamienić na lepszy prowiant i pomoc w przeżyciu. Po tygodniach przygotowań, łącznie z łapówką dla strażnika, Avey dwa razy zamienił się ubraniem z holenderskim Żydem z grubsza tego samego wzrostu, by przekraść się do obozu, gdzie spędził noc.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Brytyjczyk, b. jeniec wojenny, 92, przerywa milczenie nt. bohaterskiego pobytu w Auschwitz została wyłączona

Publiczna odpowiedź dla Wirtualnej (judeo)Polonii

Wydawałoby się, że wszystkie polskie patriotyczne blogi działają na zasadzie wzajemnego szacunku, nie okradają się, a jeśli zdarzy im się powielić treść ze źle podanym źródłem, to w chwili gdy dany podmiot zgłasza prawa autorskie jest natychmiastowa korekta. I w istocie tak właśnie jest – tego wręcz wymaga elementarna kultura osobista. Informacje krążą w obiegu, są dla ludzi i od ludzi, jednak są i tacy, co spluwają na nasz – zdawałoby się we wspólnym interesie – wysiłek.

Dlatego ze smutkiem obserwuję zachowanie na blogu „Wirtualna (judeo)Polonia”, którego redakcja nie tylko okradła blog Stop Syjonizmowi, ale i z naszej administracji usiłuje zrobić idiotę za kulturalne zgłoszenie praw autorskich wobec tekstu:

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: