Żydowskie manipulacje biblijne


Jewish Biblical Manipulations

http://www.roytov.com/articles/bible.htm

Roy Tov tłumaczenie Ola Gordon

W artykule ‚Prawdziwy lud Izraela podsumowałem jaka była chrześcijańska doktryna na ten temat od początku: ludem Izraela są ci, którzy wyznają Jezusa, a nie ci, którzy roszczą sobie wątpliwe etnicznie pochodzenie.

Niestety, to nie był początek żydowskich manipulacji biblijnych, bardziej poważnym była zmiana tekstów Starego Testamentu. Zanim znany był druk, Biblie kopiowali uczeni w piśmie. Byli oni zorganizowani w gildii na wieki zanim Jezus stała się częścią znanej partii politycznej: faryzeuszy. W końcu stali się oni talmudycznymi rabinami znanymi dzisiaj. Ta metoda była nie tylko uciążliwa i kosztowna, ale również stwarzała możliwość popełniania błędów; faktycznie wszystkie nowoczesne biblie hebrajskie zawierają w sobie nieustalone błędy. Błędy typograficzne, których nie ratyfikowano w starszej wersji, pozostawiano tak jak były, świadectwo dbałości uczonych w piśmie. Jednak ta metoda dawała również możliwość tworzenia celowych manipulacji tekstem z powodów politycznych. Stare kopie w końcu niszczyły się nie do poznania, a nowe niosły ze sobą odpowiednie zmiany dla następnych pokoleń. To mogło być prawie doskonałym systemem do faryzeuszów, ale w pewnym momencie popełnili błąd i dziś widzimy wyraźne oznaki dokonanych przez nich zmian.

Septuaginta, znana również jako LXX (patrz zdjęcie powyżej), to Koine grecka wersja Biblii Hebrajskiej, przetłumaczonej między III i II w. pne w Aleksandrii. Zakończona w 132 r. pne, zawiera tylko księgi ze Starego Testamentu, gdyż Nowy Testament był dopiero w przyszłości. Co ciekawe, nawet odnotowano ją w Talmudzie (Megilah): „król Ptolemeusza raz zebrał 72 starszych. Ulokował ich w 72 pokojach, każdego z nich w osobnym, bez ujawniania im, dlaczego zostali wezwani. Wchodził do każdego pokoju i mówił: „Napisz mi Torę Mojżesza, twojego nauczyciela.” Bóg umieścił ją w sercu każdego by przetłumaczył ją identycznie jak wszyscy inni.”

Później, w pierwszym wieku ne, rozpoczęło się pisanie Nowego Testamentu. Większość napisano w języku greckim (w dziale Downloads jest Mateusz po hebrajsku – wyjątek). Pisząc to, cytaty ze Starego Testamentu czerpano z Septuaginty. Równolegle faryzeusze zaczęli zmieniać Stary Testament, tak by nie zamieszczać niektórych proroctw dotyczących Jezusa. Rezultat jest taki, że porównując fragmenty w Nowym Testamencie z tekstami zachowanymi ze Starego Testamentu, możemy zobaczyć pracę wiecznych sabotażystów.

Dobry tego przykład jest w Dziejach 15:16-18 (Nowy Testament) i Amosie 9:11-12 (Stary Testament):

Dzieje 15:16-18 – Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są [Jego] odwieczne wyroki.

Amos 9:11-12 – W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni.

Oba teksty zaczerpnięto z Biblii Króla Jakuba, angielskiego przekładu skończonego w 1611 roku, powszechnie uważanej za jeden z najlepszych przekładów Księgi w historii. Jest zadziwiająco wierna w treści i stylu oryginalnych tekstów, co pozwala zrozumieć problem, bez studiowania greckiego Koine i hebrajskiego.

Oba teksty są bardzo różne. Ten z Dziejów mówi o odkupieniu wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, a wszystko zostanie dokonane przez Boga. Ale tekst Amosa mówi bardzo inną historię, twierdząc, że tabernakulum (tj. najświętsze miejsce Żydów, a przez stowarzyszenie ludu żydowskiego) zostanie odbudowane i posiądzie – czyli zniewoli – cały Edom i inne ludy, które przeżyły.

Źródło rozbieżności jest jasne. Apostołowie przestrzegali wiernie Septuaginty, którą Talmud uważa za „dokładne tłumaczenie.” Jednak późniejsze ręcznie pisane kopie Biblii hebrajskiej pokazują radykalnie zmieniony tekst, który odrzuca Jezusa i przynosi rasistowski, zniewalający tekst, który nie ma nic wspólnego z Bogiem. Oznacza to, że uczonych w piśmie złapano tutaj (oraz w wielu innych miejscach) na gorącym uczynku.

Nie jest przypadkiem, że najlepsza odpowiedź na to pojawia się w Liście do Hebrajczyków 13:8 Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś, i na wieki. Tego, drodzy rabini, nie jesteście w stanie zmienić. Amen.

Jedna odpowiedź to “Żydowskie manipulacje biblijne”

  1. wierząca Says:

    czyli teraz jakbym chciala miec swoja Biblie, to jest mozliwosc ze trafie na dobrze tlumaczoną z septuaginty? czy wszystkie sa zmianipulowane ?


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: