Wojna z chrześcijaństwem


The War Against Christianity

http://www.whale.to/b/mullins27.html

Eustace Mullins tłumaczenie Ola Gordon

Raport CDL (Christian Defence League)

Liga Obrony Chrześcijan

P O Box 449, Arabi, Luizjana 70032

Nr 49, październik 1982

Najbardziej niszczycielskie ciosy przeciwko religii chrześcijańskiej są obecnie zadawane od wewnątrz przez żydowskie krety, które przeniknęły grupy chrześcijańskie, często na najwyższych szczeblach, wyłącznie w celu kontynuacji ich destrukcyjnej pracy. Zamierzają nie mniej niż ostatecznie unicestwić wiarę chrześcijańską i na zawsze zniewolić swoje ofiary, do których odnoszą się z najwyższą pogardą, nazywając ich „Gojami” czy bydłem.

Kiedy ostatnio „przechrzczony Żyd” został mianowany na abpa Paryża, oddając w ten sposób jedną z najstarszych i najwierniejszych społeczności w ręce Żydów, niewiele ofiar miało jakieś pojęcie o tym kim był „przechrzczony Żyd.” Nie rozumieli również pojęcia biologicznego Żyda, teorii naukowej sformułowanej na podstawie wiekowych biologicznych dowodów, że Żyd jest pasożytem, którego cykl życiowy całkowicie zależał od żywienia się odpowiednim gospodarzem. Żyd może utrzymywać swój pasożytniczy cykl i żyć tylko kiedy ma świadomość, że różni się od gospodarza, oraz że musi zawsze zachowywać swoją inność. W związku z tym, Żyd nieustannie roznieca płomienie nienawiści wśród swoich przeciwko narodom-gospodarzom niezależnie od kraju, w którym się rozplenił. Wojna z narodami-gospodarzami często skupia się na ataku na religię chrześcijańską, bo nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus ostrzegł cywilizowanych ludzi przed niebezpieczeństwem wynikającym z żydowskiej obecności.

W skrajnych fazach, wojna prowadzona przez Żydów wobec chrześcijan i innych nie-żydowskich narodów skutkuje najbardziej przerażającymi mordami i okrucieństwami w historii, wyrażającymi się trwającą obecnie nieustającą codzienną rzezią kobiet i dzieci w Bejrucie, podczas gdy reszta świata obserwuje z horrorem, ale z powodu na wszechobecną potęgę Żydów, nie może nic zrobić, aby zatrzymać te okropności. Podczas przerw na „pokój”, Żyd nadal prowadzi wojnę do wyczerpania z narodami gospodarzami na wszystkich frontach, używając wszelkich podstępów, które opracowywał przez wieki w ciągłej wojnie przeciwko cywilizacji. Żydowski humor składa się w całości z haniebnych i lubieżnych ataków na Gojów, ukrytych w „dowcipach” na temat ich bestialstwa i ich głupoty. Żydowscy przywódcy stale gromadzą w stada zdobytych przywódców Gojów, znanych jako shabez goi, tradycyjnych gojowskich kretynów, których zatrudniają do zapalania świec w synagodze, w organizacjach publicznych, gdzie potępiają własny naród i przysięgają wieczną lojalność wobec Żydów. Dwaj najbardziej haniebni shabez goi przywódcy w walce z chrześcijaństwem to prezydent Ronald Reagan i wielebny Jerry Falwell, obaj codziennie zapewniają o wiecznym przywiązaniu do państwa Izrael, i którzy zbroją i finansują Żydów w ich wojnie przeciwko cywilizacji.

Atak na chrześcijaństwo toczy się na każdym szczeblu. Kanadyjski Jewish News [7.01.1982] napisał: „Obecnie Niemcy osobiście odpowiadają za pomoc Żydom i Izraelowi i potępiają rasizm na świecie, rabin Erwin Szyld z Adach Synagogue powiedział tutaj ostatnio podczas wykładu sponsorowanego przez Dialog Chrześcijańsko-Żydowski z Toronto, B’nai B’rith Ligę Praw Człowieka i synagogę.” Warto zauważyć, że w dialogu nie pozwolono wziąć udziału żadnemu „chrześcijaninowi”, oraz że dyskutowano tylko o żydowskich celach. Szyld powiedział również: „Po Auschwitz, nie można zaprzeczać zła ludzkości, a nawet chrześcijańskiego charakteru.”

Szyld odsłania jedną z podstawowych zasad żydowskiego pasożyta, którą jest to, że każdy kto sprzeciwia się grabieży dokonywanej przez pasożyta jest „zły”, i musi zostać ukarany w sposób tak okrutny jak tylko możliwe. W tym celu Żyd stale produkuje mity o „prześladowaniu” i „eksterminacji”, podczas gdy w tym samym czasie przeprowadza najbardziej brutalne mordy chrześcijan, którzy w minionych wiekach liczą setki milionów, w większości kobiet i dzieci, pod pretekstem, że były one „złem”.

Dla podkreślenia, że ta kampania przeciwko chrześcijanom toczy się na całym świecie ciągle i nieubłaganie, przywołujemy Newark Sunday Star Ledger z 21.03.1982 r., który cytuje arcybiskupa Newark Petera L. Gerety’ego, który napisał 24-stronicowy list pasterski wzywający katolików do „wykorzeniania antysemityzmu” w ich życiu, oraz „do angażowania się w dialog i współpracę z Żydami oparty na ich wspólnym dziedzictwie biblijnym.” Zauważmy nacisk na czasownik „wykorzenić”, lub oczyścić się z najbardziej brutalnych metod ich „nienawiści”.

Przez stulecia przywódcy katoliccy ostrzegali swoje stada przed Żydami i nakazywali by żaden Żyd nigdy nie zanieczyszczał swoją obecnością miejsca chrześcijańskiego kultu, a teraz ci przywódcy porzucili swoje tradycje religijne i całkowicie przyjęli haniebne praktyki najniższych form istnienia shabez goi. Arcybiskup nie tylko sugeruje, on „nakierowuje”, że katolicy muszą „kolaborować” z Żydami. Według tradycyjnej definicji „kolaborantem” jest ten, kto współpracuje z siłą okupacyjną wroga. Katolicy którzy współpracują z Żydami uznają, że żydowski wróg teraz wygrywa najważniejsze bitwy w wojnie przeciwko cywilizacji, że teraz okupuje ziemię, a ci, którzy chcą przetrwać muszą kolaborować z nim albo zginąć.

Ten sam numer Star Ledger cytuje bp.Josepha A Francisa, „jednego z pięciu czarnych katolickich biskupów w Stanach Zjednoczonych” jako „wzywającego katolików w całej diecezji Newark do egzorcyzmowania rasizmu”. Ani on, ani abp Gerety nie domagają się, by Żydzi porzucili swój fanatyczny rasizm i nienawiść do wszystkich cywilizowanych narodów. Oni po prostu wydają polecenia wybranym ofiarom, że nie powinny opierać się swoim napastnikom. Czy to może być „doktryną religijną” lub wiarą zagrożoną przez prawdziwy Kościół?

Poprzez ataki przeciwko narodom gospodarzom, Żydzi oddają się najbardziej niepokornym i obscenicznym napaściom na przywódców chrześcijańskich. W Miami Herald z 26.02.1982 roku, zacytowano premiera Izraela Begina, który zażądał by kanclerz Niemiec Zachodnich, Helmut Schmidt „padł na kolana i prosił naród żydowski o przebaczenie.” Jest to jedyny raz w historii by przywódca jednego narodu zażądał od przywódcy innego, by padł na kolana w geście skrajnej uległości i zniewolenia, ale Begin, który chwalił się w programie 60 Minutes, że „wymyślił terroryzm naszych czasów”, jako terrorystyczny przywódca pasożytniczej społeczności na całym świecie, nie widział nic niezwykłego w żądaniu by jeden z głównych przywódców narodu-gospodarza padł na kolana przed Żydami. Jak na ironię, Schmidt jest przywódcą narodu, który, jako drugi tylko obok Stanów Zjednoczonych, finansował pasożytnicze bandyckie państwo Izrael sumą ponad 30 mld USD wymuszaną od niemieckich pracowników i dawał je Izraelowi. Niemcy płacili wymuszane żądania tylko dlatego, że Stany Zjednoczone utrzymywały duże siły wojskowe w Niemczech, pod groźbą uwięzienia każdego, kto odmówił zapłaty wymuszenia państwu Izrael.

Przez wiele stuleci Żydzi byli słabi i nie mogli publicznie obnosić się ze swoimi celami zniewolenia chrześcijan i zniszczenia chrześcijańskich przywódców, którzy ośmielili się im przeciwstawić. Podczas tych stuleci, Żydzi opracowali wiele sprytnych praktyk w celu przeprowadzenia swojego złego planu. Jedną z najbardziej występnych technik było ich udawanie, że są „nawróconymi na chrześcijaństwo”, w Hiszpanii i Portugalii znanymi jako” conversos”, konwertyci, lub „marranos”, czy „Żydzi cechujący się (amarran) wiarą.” (Enc. Brittanica) Colliers Enc. t. 15, s. 436, opisuje marranos jako „Żydów w Hiszpanii i Portugalii którzy pod przymusem zostali chrześcijanami. Niektórzy marranos aktywnie przyjęli chrześcijaństwo, lecz wielu z nich potajemnie praktykowało judaizm, a inni czekali tylko na okazję odrzucenia udawanego chrześcijaństwa. Wielu marranos doszło do znaczących stanowisk i na skutek tego wżenili się w szlacheckie i bogate hiszpańskie rodziny.”

W dziedzinach, które pozostały głównie chrześcijańskie, Żydzi musieli czekać setki lat, zanim stali się wystarczająco silni, by zrzucić „chrześcijańskie przebranie”. Kiedy w 1948 roku powstało państwo Izrael, po serii zbrodni, które wstrząsnęły całym cywilizowanym światem, w wielu krajach Żydzi zgłaszali się by ogłosić, że byli „marranos” lub „pseudo-chrześcijanami” i trwali w tym przebraniu w rodzinach tak długo, jak 500 lat. Teraz byli zadowoleni z powodu porzucenia maskarady i ogłaszali światu, że nigdy nawet przez moment nie wierzyli w zasady chrześcijaństwa. Na przestrzeni wieków byli Żydami i tylko Żydami.

Można się tylko zastanawiać, czy abp Gerety i inni nikczemni shabez goi wiedzą czy interesują się prawdziwą historią szatańskich sił, do których dusze powierzone ich opiece kierują by się poddały. Z pewnością nikt znający teologiczną historię nie może uwierzyć w to, że każdy Żyd, który „nawrócił się” na chrześcijaństwo ma jakiś cel, z wyjątkiem najbardziej diabolicznego programu zniewolenia chrześcijan i zniszczenia zasad chrześcijaństwa.

Enc. Britannica pisze, że „Conversos pozostali w społecznościach żydowskich w miastach, gdyż ich zawody (kupcy, lekarze, krawcy) były zmonopolizowane przez Żydów.” W 1499 roku prawo zabraniało conversos zajmowanie urzędów publicznych lub kościelnych. W XVI wieku uchwalono prawa zwane „limpieza de sangrie” lub prawa czystości krwi, które zabraniały zawieranie małżeństw między marranos i członkami szlacheckich hiszpańskich rodzin.

W swojej History of the Jews (Historia Żydów) Josef Kastein na s. 231, pisze: „Już w VI wieku władcy (Merowingowie) imperium Franków zarządzili, by podczas Wielkanocy przez cztery dni nie było widać Żydów na ulicach.” W 1982 roku ukazała się książka, która twierdziła, że władcy ci rzeczywiście wywodzili się z rodziny Chrystusa. Zostali odsunięci od władzy kilka lat po ogłoszeniu antyżydowskich ustaw. Na s. 233, Kastein pisze: „Niektórzy Żydzi, którym bardzo zależało na swoich posiadłościach, udawali, że są chrześcijanami.” Zauważmy, że nie jest to opis ubogich żydowskich krawców w gettach, ale Żydów posiadających wielkie majątki.

Przez cały okres średniowiecza, kiedy chrześcijaństwo było w pełnym odwrocie przed szybką infiltracją ze strony Żydów, Kościół chrześcijański dzielnie próbował powstrzymać tę falę. Kastein, s. 325: „Mnisi wzywali do eksterminacji Żydów. W Wielkanoc 1506 r., kiedy odkryto, że niektórzy z marranos w Lizbonie przygotowują się do obchodów Paschy, mnisi zorganizowali „nagonkę na Żydów w Lizbonie i ponad 2000 ich zginęło w dwa dni.” Takie historie o pseudo-holokauście obfitują w całej żydowskiej propagandzie. Zamieszki uliczne, w których oburzony tłum zabił jednego lub dwóch Żydów weszły do historii jako „pogromy,” w których ginęło wiele tysięcy Żydów.

Ta często śmieszna propaganda osiągnęła szczyt nonsensu w XX wieku, kiedy cały budżet państwa Izrael opierał się na „odszkodowaniach” od Niemców, którzy podobno zabili 6 mln Żydów, w czasie gdy światowa populacja Żydów rzeczywiście wzrosła, a 50 mln chrześcijan umierało podczas holokaustu II wojny światowej. Nikt nigdy nie zasugerował, by wypłacać odszkodowanie za 50 mln chrześcijańskich ofiar, ponieważ, jak określono w Żydowskiej Księdze Praw, Talmudzie, nie-Żydzi nie byli ludźmi, ale traktowano ich jedynie jako bydło. Prawo żydowskie mówi również, że Goje, czy bydło, nie powinni być chowani. W rezultacie, podczas II wojny światowej, żydowskiej wojny zagłady chrześcijan, miliony chrześcijańskich ofiar nigdy nie zostały pochowane, ale pozostawiano ich do zgnicia na otwartym terenie.

Na s. 326, Kastein pisze: „Bardzo niewielu z nich (marranos) zrezygnowało i porzuciło tajne praktykowanie judaizmu.” Chrześcijanie którzy wierzą i praktykują swoją wiarę, nie są w stanie uwierzyć, by wyznawcy innych religii mogli infiltrować chrześcijaństwo dla własnych celów i urządzać maskaradę jako chrześcijanie, tym samym wypaczać religię chrześcijańską w kult satanistyczny. Żydzi nie tylko udawali, że są chrześcijanami, ale także infiltrowali inne grupy religijne, co jest częścią ich światowego planu zniewolenia wszystkich nie-żydowskich narodów lub bydła. Na s. 340, Kastein opisuje Żydów w Turcji. „Ruch ten stworzył nową generację marranos, znaną jako Donmehs, którzy publicznie zachowywali się jak Turcy, ale mieli swoje prywatne konwentykle, w których przestrzegali żydowskich obyczajów. Istnieją one do dziś.”

Kastein dalej opisuje jak Żydzi podający się za chrześcijan, przeniknęli do każdego kraju Europy. Pisze, że marranos w wielkiej liczbie dostali się do Anglii i Francji, i szybko stali się zamożni i potężni. Na s. 352 pisze: „Jak marranos w Hiszpanii, neofici (pseudo chrześcijańscy Żydzi), którzy teraz stali się polskimi arystokratami, korzystali z wszelkiej wolności, i udało im się osiągnąć wysoką pozycję społeczną.”

Dla Żydów, każdy taki awans oznaczał kolejny przełom w nieustannej wojnie przeciwko chrześcijanom i ich planie obalenia wszystkich cywilizowanych rządów. Na s. 376 Kastein pisze, że udali się do innych krajów „wyposażeni w znaczne bogactwa i rozległe międzynarodowe stosunki handlowe.” Na s. 394 opisuje zamieszki, które Żydzi wywołali w Niemczech w XIX wieku: „Powstało całe mnóstwo pism polemicznych za i przeciw Żydom, które ostatecznie stały się tak otwarte, że cenzura zakazała publicznych dyskusji na temat kwestii żydowskiej.” Ta cenzura istnieje w dzisiejszych „wolnych” Niemczech. Nikt nie ma prawa protestować z powodu miliardów dolarów, które niemieccy pracownicy muszą płacić Izraelowi, ani nikt nie może mówić publicznie, czy mityczny holokaust, znany również jako „hoaxocaust” rzeczywiście miał miejsce. Podobnie jak wszystkie rządy kontrolowane przez Żydów, obecny niemiecki rząd odmawia swoim Gojom-niewolnikom wszelkich praw wolności słowa i wolności zgromadzeń. Niemcom nie wolno zbierać się w miejscach publicznych czy brać udziału w dyskusjach publicznych nt. problemu żydowskiego, podobnie jak Kastein opisuje niemiecką cenzurę w XIX wieku.

Dzisiaj, z powodu satanistycznej władzy żydowskiej, każdy rząd na świecie stoi na krawędzi całkowitego załamania gospodarczego i politycznego. Przywódcy chrześcijańscy w każdej dziedzinie, zwłaszcza w religii i rządzie, gorączkowo zapewniają Żydów o swoim fanatycznym oddaniu dla sprawy Izraela. Nie zdają sobie sprawy z tego, że podczas gdy Żydzi mogą ich potrzebować tymczasowo w chwili obecnej w roli kolaborantów, by zapewnić stałe zniewolenie masy Gojów lub bydła, Żydzi mają dla nich jeszcze mniej szacunku, niż dla najbardziej nieświadomych pogan. Będą pierwszymi których należy usunąć, kiedy Żydzi otwarcie ustanowią dyktaturę światową. To liberalni urzędnicy państwowi i nauczyciele w Rosji, byli pierwszymi przeznaczonymi na rzeź, kiedy żydowski bolszewizm otwarcie przejął władzę, i to miało miejsce w każdym narodzie, w którym Żyd wyruszał na krwiożercze czystki wszystkich potencjalnych przeciwników.

Ponieważ zbliżamy się do początku XXI wieku, Bóg daje nam jeszcze jedną szansę ocalenia cywilizacji, zanim nasze życie na zawsze pochłonie satanistyczna dyktatura żydowska na świecie. Nie możemy zrobić mniej niż pójść za przykładem naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zginął śmiercią męczeńską przez Żydów tylko dlatego, że Jego wyznawcom nie udała się walka z tym bezbożnym imperium. Po raz kolejny Bóg daje nam szansę, ostatnią szansę, aby ocalić siebie i naszą cywilizację. Mamy mało czasu zanim świat zejdzie na zawsze w ciemności żydowskiego barbarzyństwa.

Jedna odpowiedź to “Wojna z chrześcijaństwem”

  1. JestemCzlowiekiem.Wordpress.Com Says:

    Wojny Religijne w ogóle są złe. Osoby które je prowadzą są na niskim stopniu rozwoju Duchowego. Fajny Blog, zapraszam również na Mój.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: