Gdy rządzą ofiary roz. II cz. IV

When Victims Rule 2 4

Gdy rządzą ofiary to unikalny zbiór 2000 stron danych, zawierający około 10 tys. cytatów z około 4 tys. źródeł bibliograficznych (117 stron źródeł, głównie ze środków masowego przekazu, książek naukowych oraz etnicznych żydowskich źródeł medialnych) omawiających żydowską rzeczywistość.

Tłumaczenie Ola Gordon

http://www.jewishtribalreview.org/open.htm

Gdy rządzą ofiary roz. II cz. IV

Rabin uczący dziecko Talmudu

Litman, rabiniczna studentka, wyznaje później, że „Dla mnie model [Elizabeth Kubler] jest bardziej przydatny kiedy odnosi się do świętych tekstów żydowskich o gwałtownym i ksenofobicznym charakterze, mówiące z wielkim brakiem wrażliwości o przemocy wobec dzieci, niewolnictwie, czy homofonii. Podobnie jak wielu moich kolegów i studentów, często dryfuję zmieszana przez zaprzeczanie, złość, smutek, racjonalizację (rodzaj targowania się), czasami dochodząc do akceptacji, a czasami nie.” [Litman R., wrzesień 2000]

Inny nauczyciel żydowskiej religii Deena Copeland Lepper, mówi, że „w Biblii jest wiele fragmentów, które mnie skręcają.” Cytuje Psalm 137 z Tory, w którym Izraelici nakazują roztrzaskać niewinne niemowlęta babilońskie o skały. „Wiele razy czytałam Psalm 137 z dorosłymi na lekcjach historii żydowskiej ,” mówi Lepper, „jest to najlepszy sposób jaki znam by przekazać udrękę Izraelitów wypędzonych z ojczyzny. Ale czytanie tego tekstu również wywołuje przerażenie wśród studentów. Przeciwnie do znajomości pierwszej części Psalmu, ten końcowy mściwy wybuch przeciwko niewinnym dzieciom szokuje; narusza współczesną wrażliwość moich uczniów.” [Lepper D., kwiecień 2001]

Pomimo takich problemów moralnych ze starymi tekstami, mówi Edward Boaz, „Jest pewne, że Talmud napisano w historycznym kontekście bardzo innym od świata w którym żyjemy. Jego rozwiązania nie mogą całkowicie być zgodne z naszymi. Ale prawdę mówiąc, Talmud to nie jest abstrakcyjną pracą religijną. Wyrasta z potrzeby ludzi w każdej dziedzinie życia. Autorzy stworzyli wartościowy paradygmat, który można wykorzystywać w przypadku wyzwań konfrontujących nasze dzieci.” [Boaz s. 3]

Ze względu na wszystkie takie talmudyczne nakazy, trwała umiejętność Talmudu (i innych żydowskich meta-komentarzy religijnych) do bycia całkowicie przydatnym jako pracy autorytatywnej pasującej do każdej nadarzającej się okazji, jak pisze Jacob Katz, z siedmiu talmudycznych komentatorów wyrażających opinie o ważnym dyktacie religijnym odnoszącym się do apostazji, „trojgu udało się przekręcić znaczenie na przeciwne do wyraźnego zamiaru.” [Katz, Ex., s. 81]

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Gdy rządzą ofiary roz. II cz. IV została wyłączona

Marsz Niepodległości 11.11.2010 Warszawa

Preludium do Protokołów: Napoleon i żydowski sanhedryn

PRELUDE TO THE PROTOCOLS
Napoleon & The Jewish Sanhedrin

Br. Nathanael Kapner, tłumaczenie Ola Gordon

http://www.realzionistnews.com/?p=525

Organizowanie zła

Kiedy Napoleon wydał rozkaz wskrzeszenia starożytnego sanhedrynu w 1807 roku, europejskie żydostwo przyjęło tę wiadomość jako „radosną niespodziankę”.

Oficjalnie ten sanhedryn nazwano “Le Grand Sanhedrin de Napoleon” i odbył się 20 października w urzędzie miasta Paryża pod przywództwem rabina Dawida Sintzheima. Udział w posiedzeniu wzięli: Centralny Konsystorz składający się z 2 Żydów i 3 rabinów. Do tego odtworzonego Sądu Żydowskiego dołączyło 75 rabinów z każdej części Europy.

Starożytny sanhedryn był najwyższym religijnym organem w Palestynie za czasów Chrystusa. To sanhedryn pod przywództwem żydowskich kapłanów służących w świątyni wydał w 33 AD wyrok na Chrystusa, zanim zaprowadził Go do Piłata na ukrzyżowanie.

Po ustaniu jego działalności wraz ze zniszczeniem drugiej świątyni w 70 AD, razem z nieudaną próbą wskrzeszenia żydowskiego sądu przez pogańskiego cesarza Juliana Apostaty w IV wieku, odnowiony sanhedryn dostał nowe życie przez edykt Napoleona, dał żydostwu zorganizowany organ, który zespolił rozproszoną społeczność żydowską spoiwem „narodowej” tożsamości.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Preludium do Protokołów: Napoleon i żydowski sanhedryn została wyłączona

Genetycznie modyfikowana śmierć. K. Świątek + reportaż z TV

Nowotwory, bezpłodność i alergie – tym grozi spożywanie produktów zawierających składniki genetycznie modyfikowane. Międzynarodowe koncerny robią wszystko, by wymusić na rządach zgodę na śmiertelnie ryzykowne uprawy transgeniczne roślin. W tej rozgrywce chodzi o gigantyczne pieniądze, ale i ludzkie życie.

Dziś być może już wiemy, co przyczynia się do lawinowo rosnących przypadków alergii, bezpłodności, samoczynnych poronień, a także niektórych nowotworów. Badania zlecone przez Austriacka Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez tamtejsze ministerstwo zdrowia, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu, potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie (GMO) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy.

GMO

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Genetycznie modyfikowana śmierć. K. Świątek + reportaż z TV została wyłączona
%d blogerów lubi to: