Żydowski plan dominacji świata


Brat Nathanael Kaper tłumaczenie Ola Gordon

http://www.realjewnews.com/?p=360

Głównym celem żydostwa jest podbój świata. By to osiągnąć międzynarodowe żydostwo przejęło kontrolę nad bankami, mediami, instytucjami politycznymi, naukowcami oraz ośrodkami wojskowymi/przemysłowymi.

Żydowski plan dominacji świata został przedstawiony w manifeście zwanym „Protokoły mędrców Syjonu”. Jak mówi szanowany naukowiec, dr Henry Makow, „Protokoły są planem NWO – głównym planem Illuminati”.

„Celem żydostwa” mówi dr Makow „jest zniszczenie zachodniej cywilizacji poprzez zniszczenie jej czterech filarów: 1. rodziny, 2. narodu/rasy, 3. religii i 4. demokracji. Dr Makow również udowodnił, że Protokoły są prawdziwe a nie podrobione.

Duża część programu zniszczenia zawarta w Protokołach ma miejsce na naszych oczach: manipulacja gospodarką poprzez monopol bankowy, manipulacja w systemie edukacyjnym przez fałszowanie wydarzeń historycznych, manipulacja kulturą przez podważanie moralności chrześcijańskiej, manipulacja systemami politycznymi przez korupcję i finansowanie wybranych kandydatów politycznych, oraz manipulacja zjawiskami społecznymi przez wydarzenia kryzysowe prowadzące do zlikwidowania swobód obywatelskich.

Międzynarodowe żydostwo i militaryzm

Izraelska masakra cywilów na terenie Gazy stanowi przygotowanie do globalnego „militarystycznego” ataku ze strony światowego żydostwa na to co pozostało z historycznej cywilizacji chrześcijańskiej. Ze względu na wymyślony program zwany „wojną z terrorem” zbójeckie państwo Izrael wykorzystuje swoją moc militarną przez współpracę z siłami zbrojnych Zachodu.

Wiele wspólnych przedsięwzięć między Izraelem i międzynarodowymi kontrahentami w dziedzinie obronności stanowi część planu Izraela do pełnej „globalizacji” programu syjonistycznego. I ostatni pakt Izraela z NATO w zakresie „wspólnego wywiadu i zaangażowania we wspólnych ćwiczeniach wojskowych,” umacnia żydowski plan dominacji poprzez wymuszanie na zachodnim świecie.

„Ćwiczenia antyterrorystyczne” są następnym etapem w żydowskim planie światowej dominacji. We wrześniu 2008 roku, Anti Defamation League wsparła takie „szkolenie” wysyłając pewną liczbę oficerów policji USA (wszystko opłacone) do Izraela pobrać od izraelskich grup SWAT.

I ostatnio, współpraca między izraelskim i amerykańskim kontrahentem obronnym CACI International ujawniła ich wspólny udział w torturowaniu obywateli irackich w notorycznym więzieniu Abu Ghraib.

Myślę, że żydowski plan światowej dominacji jest w pełnym rozkwicie.

 

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Żydowski plan dominacji świata została wyłączona
%d blogerów lubi to: