Chrześcijanie w Izraelu: zagrożony gatunek

CHRISTIANS IN ISRAEL: AN ENDANGERED SPECIES

http://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisraelrepost.html

Pastor Ted Pike – 7.09.2006 Tłumaczenie: Ola Gordon

Część I

Anty-chrześcijaństwo w żydowskiej literaturze religijnej

Obecnie wielu ewangelicznych chrześcijan traktuje Izrael z szacunkiem i wdzięcznością, nie tylko jako naszego „demokratycznego sojusznika” na Bliskim Wschodzie, ale jako ziemskie źródło chrześcijaństwa.

Ale realistyczna ocena współczesnego Izraela pokazuje zupełnie inną rzeczywistość: Izrael nie jest ani demokratyczny ani życzliwy wobec chrześcijan.
W tym specjalnym 2-częściowym raporcie najpierw omówię anty-chrześcijaństwo w żydowskiej literaturze rabinicznej. Dalej pokażę jak nienawiść do Chrystusa i Jego wyznawców wielokrotnie objawia się w historii współczesnego Izraela i wybucha obecnie w tym państwie.

Izrael nie mógłby rozwijać się bez finansowego, religijnego i politycznego wsparcia ze strony chrześcijańskich ewangelistów. Tak więc Izrael ma żywotny interes by nie alienować chrześcijan, przynajmniej teraz. Ale rabiniczny judaizm talmudyczny, oficjalna religia Izraela, pozostaje w zasadniczej opozycji do Chrystusa i Jego Kościoła, nie toleruje jego rozprzestrzeniania się wśród Żydów.
Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Chrześcijanie w Izraelu: zagrożony gatunek została wyłączona

Żydowska rozgrywka finałowa

http://theuglytruth.wordpress.com/2010/03/26/israel%E2%80%99s-take-over-of-america-in-its-final-phase/

Robert Pickle – 26.03.2010 (jeden z komentatorów do art. pt. USS Liberty) Ttłumaczenie Ola Gordon

http://www.samliquidation.com/noahidenews935.htm

U podstaw judaizmu leży zasada żydowskiej władzy nad światem. Do dnia dzisiejszego Żydzi są podzieleni, co to dokładnie ma znaczyć. Według haskala (oświecony judaizm, który odrzucił Talmud), zasada ta oznacza, że Żydzi ustanowią rząd światowy, na czele którego, ale nie wyłącznie, staną Żydzi. Logicznym elementem tego planu są marksizm i globalny kapitalizm.

 

 

Według judaizmu ortodoksyjnego, który nie odrzuca Talmudu, cel jest trzyczęściowy:

  1. zdobycie historycznych granic Syjonu

Ortodoksyjne żydostwo do chwili obecnej jest podzielone w kwestii sposobu w jaki to nastąpi. Większość ich akceptuje fakt, że Syjon mogą zdobyć siłą. Ale są Żydzi (np. Satmar, Neturei Karta), którzy są pewni, że to tylko wywoła antysemityzm. Wierzą, że Żydzi powinni pozostać w odosobnieniu i nie mieszać się z nie-Żydami. Ale oni wierzą również, że nadejdzie dzień triumfu dla Żydów, lecz to stanie się tylko na skutek bożej interwencji. Spoza chmur wyjdzie coś w rodzaju Adonai (wcielenie szatana) i ogłosi całemu światu, że jego wolą jest przejęcie ziemi świętej przez Żydów.

Czytaj resztę wpisu »

Żydowscy mordercy rosyjskiej rewolucji

Brat Nathanael Kaper tłumaczenie Ola Gordon

http://www.realjewnews.com/?p=62

Światowe żydostwo zorganizowało cztery rewolucje

Pierwszą z nich była angielska rewolucja w 1649 roku sfinansowana przez holenderskich Żydów, kiedy Cromwell dokonał królobójstwa. Jak nakazali żydowscy finansiści, w roku 1656 Cromwell otworzył drzwi dla wypędzonych z Anglii Żydów.

Drugą była rewolucja francuska rozpoczęta w 1788 roku, zorganizowana i sfinansowana przez światowe żydostwo, w której również dokonano królobójstwa oraz zburzono ustanowiony porządek chrześcijański. I znowu skorzystali na niej Żydzi, gdy w 1789 roku zniesiono wszelkie nałożone na nich restrykcje i nastąpiła ‚wielka emancypacja Żydów’.

Trzecią była rewolucja bolszewicka w Rosji, która jest tematem tego artykułu. Była również sfinansowana przez żydowskich bankierów pod przywództwem Jakuba Schiffa z żydowskiego banku Kuhn, Loeb Co. Żydzi otrzymali wysokie stanowiska w sowieckim rządzie i po raz trzeci dokonali królobójstwa na chrześcijańskim monarsze.

Dr Fahey w swojej pracy „Władcy Rosji” cytuje amerykańskiego ewangelistę przebywającego w Petersburgu w latach 1907-1918: „w październiku 1918 roku na 388 członków rewolucyjnego rządu tylko 16 było rodowitymi Rosjanami. Reszta to Żydzi poza wyjątkiem jednego Murzyna. Wielu z nich przybyło z nowojorskiej dzielnicy Lower East Side.”

Czwartą była hiszpańska wojna domowa w 1936 roku sfinansowana przez bolszewickie żydostwo, ale pomyślnie odparta przez Franco i Niemcy.

Piąta rewolucja ma miejsce teraz i jest na międzynarodową skalę z siedzibą w Ameryce. Jest to żydowski program stworzenia NWO, w którym oligarchami są Żydzi tacy jak: Richard Perle, Paul Wolfowitz, William Kristol, syjonistyczni neokonserwatywni doradcy skorumpowanego przez Żydów prezydenta George’a Busha. Organizatorem tej rewolucji jest Izraelskie lobby znane jako AIPAC.

Czytaj resztę wpisu »

Jak broni się świat przed Izraelem i plagą syjonizmu?

http://palestinethinktank.com/2009/09/28/how-does-the-world-protect-itself-from-israel-and-the-scourge-of-zionism/

Roger Tucker – 28.09.2009, tłumaczenie/skrót Ola Gordon

‘…’Oddzielający mur’ wprowadza dodatkowy surrealizm. Jego podobieństwo do murów gett, które europejscy żydzi tak dobrze znali, że w ciekawy sposób zapewniały poczucie komfortu i bezpieczeństwa ich mieszkańcom – niezależnie od intencji ich budowniczych – zostało odnotowane przez wielu. Ten wyrażnie głupi pomysł, że mur „zatrzymywałby terrorystów” jest dużo mniej przekonujący niż świadomość, że to był znajomy odruch starożytnej paranoi – prawdziwej nawet jeśli żałosnej, obrony przed gojami w którymkolwiek kraju w którym żydzi byli intruzami. Zawsze intruzi, zawsze obcy w obcym kraju, z góry skazani na odtrącenie, na tak długo jak to możliwe, nieunikniona wściekłość jaką ich obecność prędzej czy później wywoływała, ograniczenia, pogromy, a następnie, jak w zegarku, wypędzenia. Za wojowniczą, militarną, męską agresją Izraelczyków – arogancją i bezzasadnym okrucieństwem – leżą stare lęki, nie do pokonania paranoja, niewyrażalny lęk, że „wybrani” byli naprawdę wybrani na cierpienie, i że prędzej czy później siekiera opadnie – a tak będzie na pewno, ponieważ nawet syjoniści nie mogą uchylić prawa przyczyny i skutku. Kto to był, Einstein, który zdefiniował szaleństwo jako robienie tego samego w kółko jednocześnie oczekując na inny wynik?

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Jak broni się świat przed Izraelem i plagą syjonizmu? została wyłączona

Gdy rządzą ofiary roz. II cz. III

Kontynuacja monumentalnego tłumaczenia doskonałej pracy nt. żydostwa przez Olę Gordon. Admin

Dosyć duża część Biblii zajmuje się okrutnymi walkami między Izraelitami o władzę. Zarówno król Dawid jak i Salomon – pośród najbardziej kochanych przez Izraelitów średniowiecznych osób w mitach współczesnego żydostwa – zamordowali swoich przyrodnich braci roszczących sobie prawo do izraelickiej monarchii. Np. Salomon zaaranżował mord Adoniasza, jak również Joba, stanowiącego zagrożenie wobec tronu, którego zamordowano nawet wewnątrz Świętego Tabernakulum. (Zarówno Dawid jak i Salomon mieli nawet gangi przymusowej pracy składające się z Izraelitów). Podobnie było z Ambimelichem, synem Gedeona, (który tak jak najpotężniejsi władcy izraeliccy miał harem żon i konkubin), który zamordował 70 swoich braci by zapewnić sobie tron. Również Jeru, w napadzie bezwzględności, zabił króla Izraela, Jorami, a później zamordował Ochozjasza z izraelickego królestwa Judy, oraz dwóch przyrodnich braci. Następnie ściął głowy wszystkich synów króla Ahaba, uprzątając sobie drogę do przywództwa.

W rodzinie króla Dawida, pisze Joel Rosenberg,

„Cudzołóstwo Dawida z Batszeba i zabójstwo Uriah balansuje się przez gwałt dokonany na Tamar – córce Dawida, przez syna Dawida Amnona, zabójstwo Amnona przez jego przyrodniego brata Absaloma, przywłaszczenie sobie konkubin Dawida i królestwa przez Absaloma, oraz zabicie Absaloma przez własnego sługę Dawida Joba.” [Rosenberg j., 1984, s. 47]

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Gdy rządzą ofiary roz. II cz. III została wyłączona

Znicz na grobie Rzeczypospolitej…

w sercu Polska

Polacy!

Zapalmy znicz na grobie Rzeczypospolitej. Kiedyś, dawno, dawno temu Serenissimy, Najjaśniejszej. Nie ma już jej, choć szyderczo jako zielona wyspa pokazywana jest na mapie żydowskiej Unii. Szydercy, żydowska agentura, będzie 11 listopada świętować odzyskanie niepodległości. Tej niepodległości, którą ta sama żydowska agentura sprzedała. Oddała Rzeczypospolitą w łapska bilderbergowskiej Unii, zażydzonej USA, zażydzonego Pentagonu i NATO. Rzeczypospolita stoczyła się do roli strategicznego wasala Izraela.

Cóż za ironia losu…

W czasie zaborów Polska oficjalnie nie istniała. A jednak Ona była żywa. Nie zdołano nas zniemczyć, zrusyfikować. Rzeczypospolita odrodziła się – Bóg dał, że zaborcy wzięli się za łby. Polacy to wykorzystali.

Potem przyszła golgota II wojny. Polsce odrąbano głowę. Po wojnie na jej miejscu osadzono na martwym tułowiu żydowski łeb.

Do dzisiaj ten żydowski łeb, ta wielogłowa hydra, rządzi trupem Rzeczypospolitej. Sarmaci stali się wyznawcami żydowskiej agentury, stoczyli się do roli roboczego bydła we własnym kraju. Walczą pomiędzy sobą podzieleni na zwolenników żydowskiej agentury PO i żydowskiej agentury PiS. Okłamywani, ogłupiani, okradani i szabrowani nadal wierzą w ich żydowskich proroków. Miliony wierzy w agentów żydowskiej Brukseli, proeuropejskich, proamerykańskich, proNATOwskich i proizraelskich PO-wców Komorowskiego i Tuska. Miliony innych wierzy w żydowskiego agenta PiS Kaczyńskiego. A przecież jego bliźniak nawet nie ukrywał, że interesy żydostwa i Izraela są dla niego najważniejsze.

Podczas zaborów Polski oficjalnie nie było, a jednak Ona była.

Czytaj resztę wpisu »

Fałszowanie holoszwindlu

http://www.radioislam.org/revisionism/traitors.htm

Prof. Israel Szahak

19.05.1989 Kol Ha’ir tłumaczenie Ola Gordon

Nie zgadzam się z opinią Haim Barama, że izraelskiemu systemowi edukacji udało się zaszczepić wśród uczniów ‘wiedzę o holokauście’. To nie była wiedza o holokauście a raczej mit holokaustu lub nawet fałszowanie holokaustu (w tym sensie półprawda jest gorsza od kłamstwa).

Jako ten, który sam przeżył holokaust, najpierw w Warszawie, potem w Bergen-Belsen, podam przykład całkowitej nieznajomości codziennego życia w czasie holokaustu: w warszawskim getcie, nawet w okresie pierwszej masowej zagłady (czerwiec do października 1943), prawie nie widziałem niemieckich żołnierzy.

Prawie wszystkie prace administracyjne, a następnie transport setek tysięcy żydów do obozów śmierci, były przeprowadzane przez żydowskich kolaborantów.

Przed wybuchem powstania w getcie warszawskim (plan, który rozpoczął się dopiero po zagładzie większości żydów w Warszawie), grupy żydowskiego podziemia zabijały, z pełnym uzasadnieniem, każdego żydowskiego współpracownika jakiego mogli znaleźć. Gdyby tego nie zrobili, powstanie nie mogłoby się rozpocząć.

Większość mieszkańców getta bardziej nienawidziła współpracowników niż niemieckich nazistów. Każde dziecko żydowskie uczono, i to uratowało życie niektórym z nich, „kiedy wchodzisz na plac, który ma trzy wyjścia, jedno strzeżone przez niemieckiego SS-mana, jeden przez Ukraińca i jeden przez żydowskiego policjanta, to powinieneś w pierwszej kolejności próbować przejść koło Niemca, następnie może Ukraińca, ale nigdy żyda”.
Jedno z moich najbardziej wyraźnych wspomnień jest, że gdy żydowskie podziemie zabili podłego bliskiego współpracownika blisko mojego domu pod koniec lutego 1943 roku, tańczyłem wraz z innymi dziećmi i śpiewałem wokół wciąż krwawiących zwłok. I nadal nie żałuję tego, wręcz przeciwnie.

Jest oczywiste, że takie wydarzenia nie były wyłącznie z udziałem żydów, cały nazistowski sukces łatwej i utrzymującej się władzy nad milionami ludzi wynika z subtelnego i szatańskiego wykorzystywania współpracowników, którzy wykonywali za nich większość brudnej roboty. Ale czy ktoś wie o tym?
To było prawdą, a nie to, co jest „zaszczepiane”.

O teatrze Yad Vashem – (oficjalne państwowe Muzeum Holokaustu w Jerozolimie – Ed.) – nie chcę mówić w ogóle. Ono i jego podłe wyczyny, takie jak honorowanie nazistowskich kolaborantów z Płd Afryki, to jest poniżej pogardy.

Dlatego, gdybyśmy znali trochę prawdy o holokauście, moglibyśmy przynajmniej zrozumieć (zgadzając się lub nie), dlaczego Palestyńczycy teraz eliminują swoich kolaborantów. To jedyny sposób jaki mają, jeśli chcą nadal walczyć z naszym reżymem.

Israel Szahak

W ciągu ostatnich 48 godzin z Jemenu nie odleciał żaden komercyjny ani prywatny samolot amerykański

http://theuglytruth.wordpress.com/2010/10/30/update-no-u-s-commercial-or-private-plane-left-yemen-to-the-u-s-over-last-48-hours-yem

crescentandcross – 30.10.2010 tłumaczenie Ola Gordon

Jemeński urzędnik powiedział Yemen Post, że żaden amerykański samolot transportowy (cargo) ani żaden inny amerykański nie wyleciał z Jemenu w ciągu ostatnich 48 godzin: „ani UPS, Fed Exchange, DHL, ani żaden inny amerykański transportowiec nie opuścił Jemenu w ciągu ostatnich 48 godzin.”

Hamed Farg, szef Jemeńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego powiedział Yemen Post, że rząd jemeński wyda informację prasową w ciągu następnej godziny nt tej sprawy.

Międzynarodowe media doniosły o podejrzanej paczce, która zawierała „zmanipulowany” pojemnik na toner, sprawdzony negatywnie na materiał wybuchowy, poinformowało źródło, ale doprowadziło to do dokładniejszej inspekcji samolotów transportowych lądujących w Newark, New Jersey, Filadelfii i samochodu UPS w Nowym Jorku.

Gdy rządzą ofiary roz. II cz. II

Gdy rządzą ofiary to unikalny zbiór 2000 stron danych, zawierający około 10 tys. cytatów z około 4 tys. źródeł bibliograficznych (117 stron źródeł, głównie ze środków masowego przekazu, książek naukowych oraz etnicznych żydowskich źródeł medialnych) omawiających żydowską rzeczywistość.

Tłumaczenie: Ola Gordon

Rozdział II, część II

Charles Liebman i Steven Cohen piszą: „halacha nakazuje, by przed spożyciem chleba Żyd recytował błogosławieństwo, a wcześniej musi umyć ręce i recytować błogosławieństwa podczas mycia rąk. Jest również opisany nawet sposób mycia rąk: rodzaj używanych naczyń, kolejność według której się je myje, ile razy myje się każdą rękę.” [Liebman/Cohen s. 125]

Eunice Lipton dodaje: „Powszechne jest to, że posłuszeństwo i zsekularyzowany aspekt tradycji żydowskiej stanowi ocenę jego satysfakcji czuciowej. Prawo żydowskie uznaje apetyt; powiedziane jest nawet jak często powinno się kochać… Można powiedzieć, że żydowska walidacja zmysłów wynika z ważności ludzkiego życia tu i teraz, w przeciwieństwie do zainteresowania jakimś życiem pozagrobowym.” [Lipton s. 289] Evelyn Kaye, wychowywana w społeczności ortodoksyjnej, mówi: „Judaizm ortodoksyjny planuje regulować każdą minutę, każde działanie i każdą myśl w życiu… [Kaye s. 126]… Kodeks Prawa Żydowskiego dyktuje zakres przepisów dotyczących aktu płciowego, łącznie z tym kiedy i gdzie może on mieć miejsce, jak również o czym wtedy należy myśleć.” [Kaye s. 125] „Zakazuje się,” pisze Kodeks Prawa Żydowskiego, „marnować nasienie. Jest to większy grzech niż każdy inny zawarty w Torze… Jest równy zabiciu człowieka… Mężczyzna powinien być bardzo ostrożny w unikaniu erekcji. Dlatego nie powinien spać na plecach z twarzą do góry, czy na brzuchu z twarzą do dołu, lecz na boku, by jej uniknąć.” [Ganzfried s. 17] „Są nawet zasady,” mówi Kaye, „odnośnie tego o czym powinno się myśleć siedząc na sedesie.” [Kaye, s. 17]

Izrael Szahak podkreśla kompleksowe ugładzanie judaizmu ortodoksyjnego przepisami do punktu dzielenia włosa na czworo, nawet dla czysto teoretycznych obaw, które wydają się we współczesnym kontekście być niezwykle ezoteryczne:

„W czasach kiedy istniała Świątynia, wysoki kapłan mógł poślubić tylko dziewicę. Chociaż w całym okresie talmudycznym nie było już ani Świątyni, ani wysokiego kapłana, to Talmud poświęcił miejsce bardziej angażującej (i dziwnej) dyskusji nt. precyzyjnej definicji określenia ‚dziewicy’ odpowiedniej do poślubienia wysokiego kapłana. Co z kobietą, której błona dziewicza pękła przypadkowo? Czy jest różnica w tym, czy przypadek miał miejsce zanim osiągnęła wiek 3 lat? W zetknięciu z metalem czy drewnem? Wspinała się na drzewo? Jeśli tak, to wspinała się w górę, czy schodziła w dół?” [Szahak s. 41]

Czytaj resztę wpisu »

Tym wariatkowem rządzą lunatycy

The Lunatics Are Running the Asylum

http://www.honestmediatoday.com/lunatics_are_running_the_asy.htm

Patrick Grimm – tłumaczenie Ola Gordon

Kliknij aby powiększyć

Wertowałem listę cytatów o Żydach, niektóre z nich to szczególnie obciążające oskarżenia nt. ruchów którym przewodzili i zachowań jakie demonstrowali na przestrzeni wieków. Wiele z tych cytatów pochodzi po prostu od wybitnych Żydów uczciwych w ocenie swoich, a to co ujawniają mówi wiele. Przyznają, że zbrodniczy syjonizm i judeocentryczne myślenie ukształtowały i zdeformowały nasz świat. Ale poniższe cytaty są szczególnie niepokojące:

Oto co o Żydach mówi Jewish Encyklopedia:

” Idiotyzm i głupota występują stosunkowo częściej wśród Żydów niż nie-Żydów … Mongolski typ idiotyzmu jest również bardzo często obserwowany wśród Żydów… Zaobserwowano również bardzo wysoką proporcję obłąkanych … Żydzi są bardziej podatni na ciężkie psychozy od wczesnego wieku niż nie-Żydzi.” [The Jewish Encyclopedia, t.IX, (1905), s. 225]

Ten fragment pochodzi ze stron Żydowskiej Encyklopedii, zbioru tomów, w których Żydzi chwalą się swoją nikczemną przedsiębiorczością i potwierdzają to, co wielu światłych Gojów od dawna podejrzewało nt. Plemienia. Widząc jak to jest napisane przez Żyda, nie można tego w ogóle nazwać „antysemickim.”

Jeśli rzeczywiście Żydzi są nadreprezentowani w szeregach chorych psychicznie, cierpiących na psychozę i schizofrenię, to z pewnością wiele by to wyjaśniało. Wyjaśniałoby, ale nie uzasadniało ich szalonego kompleksu boga jako narodu. Rzucałoby to również światło na to, dlaczego nie będą dyskutować ze swoimi krytykami, ale tylko zalewać ich bluźnierstwami najbardziej przykrego rodzaju, wulgaryzmami, które wywoływałyby grymasy na twarzach wielu kierowców ciężarówek, oraz dlaczego starają się wsadzać swoich antagonistów do więzienia, karać grzywnami, a w przypadku Związku Radzieckiego, strzelać w stylu egzekucji w głowę, lub więzić w obozie pracy. Dlaczego większość Żydów wydaje się zupełnie niezdolna do dialogu, a są gotowi do demonizowania zamiast angażowania swoich przeciwników?

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Tym wariatkowem rządzą lunatycy została wyłączona
%d blogerów lubi to: