Demokracja na wesoło. Zygfryd Gdeczyk

O Polsce można mówić pozytywnie lub krytycznie. Dobrze o Polsce wyraża się z zasady wyłącznie Zachód,który jej pawim ogonem wzmocnił atrakcyjność swoich demokratycznych piórek,w które stroi się nieustannie wabiąc biednych i naiwnych. Celowi temu ma służyć skonstruowany ostatnio w USA transformer specprzeznaczenia,którym będzie się wysyłało Talibów w ekspresowym trybie do nieba dla uzyskania niezbędnego przeszkolenia z zakresu demokracji,wolności i pluralizmu.

W Polsce z tych zaimplementowanych chlubnie wartości przez „Solidarność” najbardziej powszechne jest strzykanie przez  zaciśnięte zęby wśród opozycji pozaparlamentarnej oraz otwarte i ostentatacyjne plucie wśród elit władzy. O ile to pierwsze zachowanie jest zupełnie naturalne i demokratyczne, o tyle ta druga forma wyrażania dezaprobaty przez kręgi zbliżone do władzy, a nawet w niej uczestniczące, jeży włos na głowie.

Pobieżny przegląd polityczny Polski dowodzi,że z kraju opieki socjalnej przedzierzgnęliśmy się w kraj wyzysku materialnego. Nasza Ojczyzna pod czerwonym knutem liczyła prawie 40 milionów obywateli,a  wielodzietne matki żołnierzy i górników były odznaczanae przez towarzysza Gierka-po zachodnim przeszkoleniu-państwowymi orderami i odznaczeniami, otaczane  były powszechnym szacunkiem narodowym i osobistą sympatią samego wodza PRL-u.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. 1 Comment »

Tajemnica chachama Franka cz.III

Niewątpliwie w związku z tą służbą i zabiegami pozostaje fakt, że w kil­kadziesiąt lat później Aleksander I ukazem z dn. 17 marca 1817 r. utworzył komitet opiekuńczy, mający za zadanie nawracanie żydów na prawosławie i tworzenie dla nich kolonii rolniczych na Krymie7″1. Dziś tworzy tam osad­nictwo rolne żydowskie rząd sowiecki w porozumieniu z fmansjerą żydwsko-amerykańską. Akcja Franka wiąże się w ten sposób historycznie z dzi­siejszymi usiłowaniami kierownictwa żydowskiego, zmierzającymi do przebudowy struktury gospodarczej swego plemienia.

Należy sobie teraz postawić kapitalne pytanie: w jakim stosunku pozost­awał aich frankistów do nadających ton w XVIII stuleciu rytów wolnomu­larstwa.

Jest rzeczą znamienną że za siedzibę swoją w Niemczech obiera Frank Offenbach, położony w pobliżu Frankfurtu nad Menem. Wszak Frankfurt to — obok Hamburga — główna siedziba niemieckiego żydostwa, a za­razem jedno z głównych centrów wolnomularstwa.

Obrzędy uprawiane przez frankistów, ściśle kojarzyły się z obrzędami uprawianymi przez iiuminatów1.

„Dążności ich miały, co prawda, podkład nie licujący z wiarą którą publicznie obserwowali. Jako chrześcijanie-katolicy pozornie jedynie od­prawiali ceremoniał kościelny i za katolików się uważali. Zasady ich, pielęg­nowane w zaciszu odbywanych schadzek, nie miały nic wspólnego z dog­matami kościelnymi; były one przejawem jakichś mistycznych pragnień do stworzenia sobie wiary sui generis, ulepionej ze strzępków wolnomularstwa, magii, kabalistycznych zaklęć i okultyzmu”2.

Także i kobiety frankistowskie słuchały mistrza, „pełniąc obrządki mię­dzy wolnomularzami praktykowane”3.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. 1 Comment »

Tajwan: Dokumenty mające świadczyć o pomocy Żydom podczas wojny udzielonym przez Chiny

Tajwańskie ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło dokumenty mające świadczyć o istnieniu “chińskiego Schindlera”, który miał pomóc “dziesiątkom tysięcy Żydów w ucieczce przed Holokaustem”.

Stare dokumenty, które rzekomo zostały niedawno i, jak się twierdzi, “przez przypadek” odkryte, mają zaświadczać, że “Chińska Republika była jednym z niewielu państw pomagającym Żydom.” – twierdzi tajwański dziennik Taipei Times.

Ali Yang (楊心怡), dyrektor generalny departamentu spraw Zachodniej Azji powiedział, że nie można jednak ustalić nazwiska jakiejś jednej osoby odpowiedzialnej za program pomocy Żydom. Yang dodał, że ministerstwo zajęło się zbadaniem tej sprawy po tym jak Ho Feng-shan (何鳳山), nieżyjący już dyplomata zwrócił uwagę na to zagadnienie kilka lat temu.

Dokumenty mają wskazywać na to, że inicjatywa udzielania chińskich wiz Żydom uciekającym z terenów będących pod okupację niemiecką, pochodziła od Sun Ke (孫科), odpowiednika marszałka parlamentu, a poparta została przez ówczesnego prezydenta Chińskiej Republiki, samego Czang Kaj-szeka (Chiang Kai-shek – 蔣介石).

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. 1 Comment »

Przypomnijmy kto uczestniczył w kampanii nienawiści przeciwko ks. Henrykowi Jankowskiemu

W związku ze śmiercią ks. prałata Henryka Jankowskiego, warto przypomnieć kto uczestniczył w licznych kampaniach nienawiści jaką zgotowali mu Jego przeciwnicy, najczęściej rodzimi Żydzi i ich wierni szabesgoje, nagonki tworzonej ze wsparciem żydostwa światowego. Poniższy cytat zaczerpnięty jest z książki [link] prof. Jerzego Roberta Nowaka pt “Ksiądz Jankowski – na przekór kłamstwom”, opisującej akcję niszczenia tego kapłana.

Jest charakterystyczne i wyraźnie zauważalne, że środowiska żydowskie przy braku argumentów zawsze uciekają się do metod walki z samym człowiekiem, rozpuszczając nieprawdziwe plotki czy oczerniając go w mediach. Takie działanie ad hominem w języku angielskim nazywane jest jako character assasination i stosowane jest np. wobec dziennikarzy czy niewygodnych profesorów uczelni, którym nic nie można zarzucić, jednak można zniszczyć karierę i życie nieustannie rozpowszechniając zestawienia ich nazwisk z takimi określeniami, jak “kontrowersyjny”, “fanatyczny”, “niekoleżeński”, “bigot”, “homofob”, “antysemita”. Stare metody niszczenia ludzi w zestawieniu z nowoczesnymi metodami medialnymi i socjotechnicznymi, czynią wielkie spustoszenie w tak bardzo podatnej na manipulację świadomości społecznej.

“Zdumiewały rozmiary kampanii – wokół jednego zdania księdza z Gdańska rozpętano międzynarodową falę potępień, nieproporcjonalnie wielką do rangi sprawy. Przypomnijmy, że z potępieniem księdza Jankowskiego wystąpili między innymi: lider SdRP Aleksander Kwaśniewski i prezydent Stanów Zjednoczonych – Bill Clinton, Unia Wolności i Edgar Bronfman – przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego, Andrzej Szczypiorski i izraelskie MSZ, wicemarszałek Sejmu – Aleksander Małachowski i Szewach Weiss – przewodniczący parlamentu izraelskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich – Tadeusz Zieliński i rzecznik Pen-Clubu – Jerzy Ficowski, rabin – Andrzej Baker i inni działacze Komitetu Amerykańskich Żydów, Komisja Koordynacyjna Stowarzyszeń i Organizacji Żydowskich, Unia Studentów Żydowskich z Wrocławia i Europejski Komitet Młodzieżowy przeciw Rasizmowi, Antysyjonizmowi, Ksenofobii i Nietolerancji: Marek Edelman, Dawid Warszawski, Jacek Kaczmarski, Kazimierz Dziewanowski, [Stanisław] Tym (“Wprost”), prof. dr hab. Marian Fuks, Jacek Żakowski, Piotr Najsztub, Andrzej Osęka, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, 3 członków Rady ds. Stosunków Polsko-Żydowskich przy prezydencie RP (prof. Krystyna Kersten, prof. Jerzy Tomaszewski, red. Marian Turski), SdRP-owska “Trybuna” i “New YorkTimes”, “Boston Globe”, “Washington Post”, “International Herald Tribune”, dyrektor ds. Europy w amerykańskim Departamencie Stanu oraz były minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski, Jan Szomburg i Jacek Merkel z Rady Założycieli Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.”

Prof. Jerzego Roberta Nowaka – “Ksiądz Jankowski – na przekór kłamstwom”

Serwis Informacyjny BIBUŁA


Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Przypomnijmy kto uczestniczył w kampanii nienawiści przeciwko ks. Henrykowi Jankowskiemu została wyłączona
%d blogerów lubi to: