Pogrzeb ś.p. Dariusza Ratajczaka, zaszczutego i zamordowanego historyka. Andrzej Szubert

Nie mam najmniejszego pojęcia, w jaki sposób władzom udało się wyciszyć sprawę pogrzebu ś.p. Dariusza Ratajczaka. Jego śmierć wywołała duże poruszenie, nie tylko w Opolu. Informacja, że w pogrzebie wzięło udział zaledwie kilkadziesiąt osób, w tym głównie rodzina i najbliżsi jest dla mnie niezrozumiała.

Albo jest to kłamstwo, albo też zmuszono rodzinę do przemilczenia daty pogrzebu, który przeprowadzono w warunkach nieomal konspiracyjnych. Powinniśmy dotrzeć do znajomych z kręgów niezależnych i patriotycznych z Opola z prośbą o przeprowadzenie przez nich wyjaśnienia, dlaczego pogrzeb ś.p. Dariusza Ratajczaka nie stał się manifestacją protestu przeciwko zaszczuciu przez władze Uniwersytetu Opolskiego, Gazetę Wyborczą i t.zw. „niezawisłe sądownictwo” niewygodnego historyka. Ponadto pogrzeb ten mógł być manifestacją determinacji ludzi domagających się rzetelnego i uczciwego śledztwa wyjaśniającego wszystkie okoliczności zabójstwa Dariusza Ratajczaka, a także domagania się ujęcia sprawców tej zbrodni. Niezwykle istotny byłby także masowy udział w pogrzebie jako protest przeciwko kneblowaniu i niszczeniu historyków tylko dlatego, że ujawniają oni prawdy historyczne skazane przez rządców naszego kraju na niebyt z przyczyn politycznych. Najprawdopodobniej właśnie tego obawiały się władze Opola. Pogrzeb ś.p. Dariusza Ratajczaka zorganizowano po cichu, bez powiadomienia opinii publicznej. Dokonano w ten sposób świadomego wyłączenia z udziału w pogrzebie wielu zainteresowanych osób, chcących towarzyszyć ś.p. Dariuszowi Ratajczakowi w jego ostatniej drodze.

lhttp://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,8047234,Pogrzeb_dr_Dariusza_Ratajczaka.htmlSprawa jest o tyle istotna, że każdego z nas może spotkać podobny los.

Andrzej Szubert

http://fronda.pl/andrzej_szubert/blog/pogrzeb_s_p_dariusza_ratajczaka_zaszczutego_i_zamordowanego_historyka

Napisane w Bez kategorii. 1 Comment »

Mit holocaustu cz.VIII. Ostateczne rozwiązanie – Richard Harwood

Holoszwindel

Propaganda, bazująca na legendzie o rzekomo popełnianych okru­cieństwach, pojawia się przy okazji każdego konfliktu zbrojnego. Jed­nakże mit o eksterminacji sześciu milionów Żydów stanowi przykład propagandy, która nasila się wraz z upływem lat. W czasach Republiki Weimarskiej Żydzi stanowili 5% ludności Nie­miec, ale ich potęga ekonomiczna, polityczna i kulturalna była niepro­porcjonalnie wielka w stosunku do liczebności. W latach 1933-1938 w ca­łej Rzeszy zostało internowanych 20 tysięcy osób, w tym jedynie 3 ty­siące Żydów. W tym samym okresie, ponad 800 tysięcy Żydów wyemigrowało z Rzeszy, podczas gdy rząd począł rozpatrywać projekt przy­musowego osiedlania Żydów na Madagaskarze.

Już w 1933 roku międzynarodowe żydostwo wypowiedziało wojnę narodowo-socjalistycznym Niemcom. W chwili wybuchu II Wojny Świa­towej, przyszły prezydent Izraela, Weitzmann, oświadczył, że Żydzi są stroną wojującą i sojusznikiem Wielkiej Brytanii i demokracji. Z tego punktu widzenia Niemcy mieli pełne prawo, zgodnie z pra­wem międzynarodowym, internować Żydów. Określenie „ostateczne roz­wiązanie” odnosiło się w myśl planów niemieckich do projektu prze­mieszczenia ludności żydowskiej na Madagaskar i terytoria wschodnio­europejskie.

Nie dysponujemy szczegółowymi statystykami w odniesieniu do po­szczególnych krajów, ale w całej Europie, przed wybuchem II wojny światowej, zamieszkiwało nie więcej, niż 6,5 miliona Żydów. Pominąwszy ZSRR, liczba Żydów na okupowanych przez Niemcy terytoriach Euro­py dochodziła do 3 milionów. Aby uzyskać zaledwie połowę rzekomej liczby ofiar (C milionów), wszyscy oni musieliby zostać zamordowani. Tymczasem sami Żydzi stwierdzają, że 1.559.000 Żydów z tych terytoriów przeżyło wojnę. W 1938 roku liczba ludności żydowskiej na świecie wyniosła 15.500.000. Dane dla roku 1948 oscylują pomiędzy liczbą 15.600.000, a 18.700.000. Zatem, gdyby rzeczywiście wymordowanych zostało 6 mi­lionów Żydów, oznaczałoby to, że w ciągu krótkiego okresu czasu i w wy­jątkowo niesprzyjających warunkach, populacja żydowska wzrosła o 7 lub 9 milionów!

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Mit holocaustu cz.VIII. Ostateczne rozwiązanie – Richard Harwood została wyłączona
%d blogerów lubi to: