Józef Retinger – kim tak naprawdę był?


Józef Retinger

Jeden z ojców europejskiej integracji, założyciel i wieloletni sekretarz grupy Bilderberg, najbliższy doradca Władysława Sikorskiego, cichociemny, prawdopodobnie agent, człowiek mający rozległe kontakty, w Polsce jest niemal nieznany.

Józef Retinger urodził się w 1888 roku w Krakowie. Jego rodzina pochodziła z Niemiec, jednak po osiedleniu się w Polsce, stała się gorliwie patriotyczna. W wieku 9 lat, Retinger stracił ojca i trafił pod opiekę Władysława Zamoyskiego. Ten, widząc niezwykłe uzdolnienia chłopca, wysłał go po kilku latach na studia do Paryża. Młody Józef zrobił błyskotliwą karierę na Sorbonie, gdzie już po dwóch latach uzyskał tytuł doktora (1908). Wcześniej studiował w rzymskim seminarium duchownym.

Retinger zaprzyjaźnił się z Josephem Conradem, pod namową którego wyjechał do Londynu w roku 1911. Nawiązał tam wiele kontaktów, poznał m. in. Clemeceau i Churchilla. Już podczas I wojny światowej kuzynek diabła , bo tak często go nazywano, otrzymał misję od przywódców Ententy (rzecz bezprecedensowa – obywatel państwa, które nie istnieje, otrzymuje ważne zadanie od przedstawicieli światowych mocarstw).

Retingerowi powierzono nakłonienie Austro-Węgier do podpisania układu z Ententą. Misja ta jednak nie powiodła się. W 1917 roku Józef udał się do Hiszpanii, a stamtąd do Meksyku. Został tam doradcą prezydenta Callesa i aktywnie uczestniczył w rewolucji, która w dużej mierze wymierzona była w Kościół katolicki. Po raz kolejny Retinger nawiązał sieć kontaktów, w tym, co mocno prawdopodobne, z establishmentem amerykańskim. W Meksyku spędził sporo lat, gdyż był przeciwnikiem Sanacji i był niemile widziany w ojczyźnie. Działał jednak aktywnie w europejskiej dyplomacji, a w 1936 zorganizował Front Morges. To właśnie wtedy zaprzyjaźnił się z Władysławem Sikorskim. Cały czas prowadził też Biuro Polskie w Londynie.

RETINGER A ŚMIERĆ GENERAŁA SIKORSKIEGO

Retinger był najbliższym doradcą Sikorskiego. W 1940 roku najprawdopodobniej uratował mu życie. Gen. Sikorski znajdował się wtedy na południu rozbitej przez Niemcy Francji, a jego wojsko było w rozsypce. Jego doradcy udało się jednak uzyskać samolot od RAF-u. Poleciał więc nim po swojego dowódcę i przywiózł go do Londynu, gdzie zaaranżował spotkanie z Churchillem. W 1941, po wznowieniu stosunków dyplomatycznych z Rosją, szara eminencja polskiego rządu została pierwszym przedstawicielem dyplomatycznym RP w Rosji.

Kuzynek diabła nie opuszczał Naczelnego Wodza na krok i uczestniczył we wszystkich jego zagranicznych podróżach, poza jedną… podczas katastrofy Gibraltarskiej, Retingera nie było u boku Sikorskiego. Stąd podejrzenia, że był agentem. Nie wiadomo tylko którego z państw: USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, a może Watykanu bądź Meksyku, albo szeroko pojętej masonerii (o tym skąd takie przypuszczenia, trochę później).

CICHOCIEMNY – CZYLI MISJA W POLSCE

W 1944 roku, polski działacz dostał się z powrotem do ojczyzny – jako cichociemny. Jego celem na pewno nie była walka, gdyż miał już wtedy 56 lat (i kurzą ślepotę, jak podają niektóre źródła). Retinger przywiózł pomoc finansową oraz przekazał stronie polskiej, obecne stanowisko Zachodu. Nie przez wszystkich był jednak mile widziany. Spisek wymierzony w emisariusza (przez część żołnierzy AK, którzy przekonani byli o agenturalnej działalności Józefa, na rzecz Rosji), nie udał się jednak. Kuzynek diabła cudem przeżył i wydostał się z kraju. Choć misja ta kosztowała go bardzo wiele, w późniejszym czasie do Polski przybył jeszcze dwa razy.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZJEDNOCZENIA EUROPY

W 1946 założył Niezależną Ligę na rzecz Współpracy Gospodarczej (która miała swoje oddziały w wielu miastach europejskich a także w USA), a już rok później Międzynarodowy Komitet Ruchów Europejskich (późniejszy Ruch Europejski).

Retinger walnie przyczynił się także do zorganizowania kongresu w Hadze (1948), który był bardzo ważnym przystankiem w drodze do zjednoczonej Europy. Na kongresie obecni byli najważniejsi europejscy politycy oraz ludzie ze świata biznesu. Szara eminencja polityki włożyła spory wkład w powstanie Rady Europy.

Zorganizował także 3 ważne konferencje dotyczące przyszłości starego kontynentu, w tym jedną na temat wschodniej Europy. Retinger był bowiem bardzo zaabsorbowany sytuacją państw znajdujących się za żelazną kurtyną, zwłaszcza Polski.

SEKRETARZ I OJCIEC ZAŁOŻYCIEL GRUPY BILDERBERG

W 1954 w Holandii odbyło się pierwsze spotkanie grupy Bilderberg. Jego inicjatorem był właśnie Polak, który został honorowym sekretarzem tej nieformalnej organizacji, aż do śmierci w 1960 roku.

Spotkania tej grupy odbywają się co roku, zaproszenia wysyła komitet wykonawczy. Na zjazdach Bilderbergów (nazwa pochodzi od hotelu, w którym odbyło się pierwsze spotkanie) spotykają się najważniejsi politycy, bankowcy, biznesmeni a nawet dziennikarze z całego świata. Wszystko owiane jest jednak wielką tajemnicą, praktycznie żadne media nie wspominają o tym wydarzeniu.

Oficjalnie grupa Bilderberg spotyka się w celu luźnych rozmów na temat sytuacji na świecie, wielu twierdzi jednak, że jej nadrzędnym celem jest stworzenie New World Order (nowego porządku światowego) oraz rządu światowego. W tym celu pomóc ma właśnie Unia Europejska, Unia Azjatycka i Komisja Trójstronna (zintegrowanie USA, Kanady i Meksyku). Zastanawiający jest monument postawiony w Georgii. Jako ciekawostkę dodać można, że Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski i Hanna Suchocka to Polacy, którzy działają lub otarli się o Bilderbergów.

KOMUNISTA, MASON, HOMOSEKSUALISTA

Józef Retinger był Żydem, prawdopodobnie związanym z ruchem masońskim. Podczas pobytu w Meksyku, polityk ten zwalczał mocno Kościół Katolicki. W roku 1944, podczas pobytu w Polsce jako emisariusz, sporo czasu poświęcił spotkaniom z Henrykiem Kołodziejskim, przewodniczącym masonerii polskiej. Istnieje prawdopodobieństwo, że Stalin zaproponował Kołodziejskiemu prezydenturę, ten jednak rekomendował na to stanowisko Bolesława Bieruta.

Zarzuty homoseksualizmu wobec Retingera wiążą się z jego najbliższym przyjacielem Andre Gide, który był aktywnym działaczem związków na rzecz homoseksualistów, sam zaś był biseksualistą. Inna sprawa, że Józef ożenił się z Otylią Zubrzycką, co mocno osłabia pogłoski o homoseksualizmie Retingera.

Jako mason, mógł mieć sporo wspólnego z Iluminatami, co potwierdzać może jego znajomość z Davidem Rockefellerem, który aktywnie działa po dziś dzień w grupie Bilderberg oraz z Rothschildami, którzy od pokoleń tworzą tworzą trzon Iluminatów.

Kim tak naprawdę był Józef Hieronim Retinger? Polskim patriotą, ojcem zjednoczonej Europy, potrójnym agentem? Dla kogo tak naprawdę pracował? A może przyświecała mu prawdziwa idea zjednoczenia starego kontynentu i USA? Czy, a jeśli, to jaki miał wpływ na śmierć generała Sikorskiego? Co łączyło go z masonerią, jakie cele postawił grupie Bilderberg? Dlaczego w końcu jego postać jest tak mało znana w jego własnej ojczyźnie?

Pytań jest tak wiele, jak wiele kontaktów miał nasz rodak. Miejmy nadzieję, że kiedyś poznamy na nie odpowiedzi, choć szanse są pewnie czysto iluzoryczne.

Autor: Łukasz Wolski
Źródło: Dziennikarstwo Obywatelskie
Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska

Za: http://wolnemedia.net/?p=21761

Napisane w Bez kategorii. 3 Komentarze »

Komentarze 3 to “Józef Retinger – kim tak naprawdę był?”

  1. lena Says:

    W Powstaniu Warszawskim Armia Ludowa w swoich Punktach Werbowniczych werbowala

    mlodziez warszawska do walki – za pieniadze. Byly to pieniadze przywiezione

    przed Powstaniem W. przez Retingera


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: