LIST OTWARTY REDAKCJI SS DO CZCIGODNYCH PANÓW PUTINOLOGÓW

W związku z Panów uwagami poczynionymi na www.grypa666.wordpress.com i komentarzu Pana Edwarda Maciejczyka przesłanym na adres SS, dyskredytującymi zamieszczone przez Redakcję na stronie SS tłumaczenie „Listu rosyjskiego nacjonalisty do Putina” jako „żydowską hasbarę” i uwagami o naiwności Redakcji SS, członkowie Redakcji pragną ustosunkować się do zarzutów Panów, zadając również pytania.

Pytanie pierwsze do Szanownego Pana Andrzeja Szuberta. Czy „ataki” światowych żydomediów na Putina, o ile są to rzeczywiste ataki, są dowodem na patriotyzm i brak zbrodniczej działalności reżimu Putina w niszczeniu Rosji i narodu rosyjskiego?

Redakcja SS kierując się logiką, uważa, że „ataki” żydomediów mogą być jedną z metod uwiarygodniania Putina i czynnikiem podstępnego konsolidowania niezorientowanych Rosjan wokół agenta rządu światowego, Putina (realizuje z żelazną konsekwencją kolejne etapy przystosowywania Rosji do NWO). Ale pomińmy tę tezę i przyjmijmy pańskie założenie, że Putin jest patriotą i rosyjskim mężem stanu. Jakie ma Pan na poparcie tej tezy dowody?

Prosimy o przytoczenie danych statystycznych za okres rządów Putina odnoszące się przede wszystkim do takich wskaźników jak:

Stan liczebny narodu rosyjskiego za rok 1999 i za rok 2010

Potencjał bojowy Armii Rosyjskiej za rok 1999 i za rok 2010

Stan kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego za rok 1999 i za rok 2010

Stan przemysłu za rok 1999 i za rok 2010

Stan rolnictwa za rok 1999 i za rok 2010

Liczba napływowych cudzoziemców za rok 1999 i za rok 2010

Wielkość obcego (żydowskiego kapitału) za rok 1999 i za rok 2010

Liczba narkomanów, alkoholików, prostytutek (włącznie z dziećmi) rok 1999 i rok 2010

Liczba tak zwanych „biezprizornych” czyli osieroconych, bezdomnych dzieci ulicy

Liczba dzieci rosyjskich wywiezionych za granicę do adopcji (czy tylko?) rok 1999 i 2010

Liczba zlikwidowanych wsi, przysiółków i innych miejscowości rok 1999 i rok 2010

Stan służby zdrowia rok 1999 i rok 2010

Ilość ( w ha ) sprzedanej ziemi terytorium rosyjskiego obcym podmiotom państwowym i prywatnym rok 1999 i rok 2010

Wielkość kadry inżynierskiej, medycznej, uniwersyteckiej i naukowej rok 1999 i rok 2010

Poziom bezrobocia rok 1999 i rok 2010

Wielkość i potencjał zbrojny organów specjalnych rok 1999 i rok 2010

Czytaj resztę wpisu »

‚Dni izraela’ we Wrocławiu FINANSOWANE PRZEZ MIASTO

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania ‚Dni izraela’ we Wrocławiu FINANSOWANE PRZEZ MIASTO została wyłączona

Info 19.05.2011

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Info 19.05.2011 została wyłączona

Szczodry Netanyahu, wierni słudzy i państwo palestyńskie

Źródło: http://www.kworum.com.pl/art3715,szczodry_netanyahu_wierni_sludzy.html

Przemawiając w amerykańskim Kongresie 24 maja 2011 roku nacjonalistyczny premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że będzie bardzo/wyjątkowo szczodry w odniesieniu do obszaru przyszłego państwa palestyńskiego.

Otóż obszar Palestyny arabskiej okupowanej przez Izrael od 1967 roku wynosi 5800 km kw., czyli 580 000 ha i zamieszkuje go 2 300 000 Palestyńczyków. Szczodrość Netanyahu (Izraela) ma polegać na tym, że utworzy dla nich 6-10 wielkich gett o łącznym obszarze prawdopodobnie 58 km kw., czyli 5800 ha, czyli odda im 1% (!) zrabowanej im ziemi. Natomiast jego wyjątkowa szczodrość ma polegać na tym, że założone przez Niemców w 1940 roku getto warszawskie miało obszar zaledwie 260 ha i zagnano do niego 400 000 Żydów. Netanyahu (Izrael) przez swoją szczodrość i ludzkie serce chce dać Palestyńczykom nie 260 ha czy 6 razy większy obszar od getta warszawskiego dla 2,3 mln Palestyńczyków, ale aż 22 razy większy, a w odniesieniu do całej ludności palestyńskiej aż 3,5 raza większy od tego co Żydom ofiarował Hitler, który przez to okazał, że – w przeciwieństwie do szczodrego Netanyahu – był pozbawiony ludzkiego serca.

Na tę szczodrość Netanyahu nie należy jednak popatrzeć przez fakt, że Palestyńczycy nie będą mieli wystarczająco miejsca i powietrza, aby tam żyć jak ludzie (ale czy oni są ludźmi? – zapytajmy o to osadników żydowskich na zagarniętych ziemiach palestyńskich). Na tę wyjątkową szczodrość Netanyahu-Izraela należy patrzeć przez fakt, że Netanyahu-Izrael mógłby – z pełnym poparciem Białego Domu (co udowadniają chociażby gromkie i częste oklaski jakie otrzymał Netanyahu od kongresmenów i senatorów amerykańskich po przemówieniu o swojej szczodrości wobec Palestyńczyków)!!! – zamknąć w obozach zagłady wszystkich Palestyńczyków i ich zagazować, i mieć całą Palestynę dla siebie, ale tego nie uczyni, chociaż wielu Żydów przyjęło by z zadowoleniem właśnie takie OSTATECZNE ROZWIĄZANIE kwestii palestyńskiej.
Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Szczodry Netanyahu, wierni słudzy i państwo palestyńskie została wyłączona

Rosja z nożem w plecach

Pojawiła się 5 część filmu „Rosja z nożem w plecach”. Z niecierpliwością czekamy na dalsze części oraz mamy nadzieję, że po przetłumaczeniu całego filmu, będzie go można ściągnąć w całości.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Rosja z nożem w plecach została wyłączona

Rozdział XXII z książki „Trwałe Ślady” ALbina Siwaka

Za przesłanie materiału podziękowania dla BladegoMamuta

Rozdział XXII z książki „Trwałe Ślady” ALbina Siwaka

Jest w nim ciekawy motyw dotyczący tego że Anglicy jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej byli zainteresowani podzieleniem sie polska z Niemcami, tak jak to Niemcy z ZSRR zrobiły 17 września, tylko że Anglikom nie wypaliło. Jak ktoś słyszał o tym i ma jakies materiały to bede wdzieczny za linka :)/ BladyMamut

Rozdział XXII

Ja, robotnik budowlany, zwracam się do Was

A gdyby pan Wieteska prowadził taki dialog ze społeczeństwem, jak pi­sał w Trybunie w dniu swego wyboru na szefa warszawskiej organiza­cji, to z tego dialogu dowiedziałby się, że w województwie, w którym szefuje SLD jest kilkaset tysięcy emerytów i rencistów, którzy przez dwa lata otrzymują tyle, ile pan Wieteska za jeden miesiąc. I gdzie tu dialog głodnego z sytym?

Małą książeczkę, broszurę napisałem w 1981 roku, w roku IX Nadzwyczajnego Zjazdu Partii, a jednocześnie w okresie najsilniejszego umocnienia się „Solidarno­ści” i odchodzenia z partii ludzi, którzy jej opuszczać nie powinni. Oto wstęp do tej książeczki:

„Ja, robotnik budowlany, zwracam się do was robotnicy w całym kraju, byśmy nie pozwolili sobą manipulować nikomu. Toczy się bardzo złożona i chytra walka, właśnie o klasę robotniczą i o klasę chłopską /…/. Zwracam się do was w sprawie zwracania legitymacji. Dlaczego zwracacie legitymacje partyjne wy, którzy macie czyste ręce i sumienia? Robotnicy, którzy powinniście rozliczyć złodziei. Wy chce­cie odejść, bo nie możecie znieść myśli, że jesteście w jednej partii z ludźmi, którzy zawiedli was. To nie wy powinniście z tej partii odchodzić, a wszyscy ci, co partii użyli do własnych, brudnych spraw. A wy ich powinniście wyrzucić!”. Jakże pasują te słowa również do obecnej sytuacji.
Z partii wtedy także odchodzili dobrzy, uczciwi ludzie, bo widząc zło w partii woleli od tego zła odejść. W tym okresie „Solidarność” miała podobno 10 milio­nów członków. A dziś? Ze źródeł solidarnościowych wynika, że około miliona, a składki płaci podobno połowa tego. Można postawić to samo pytanie, które ja zadałem w 1981 roku robotnikom – członkom PZPR. Dlaczego właśnie wy odcho­dzicie? Wy, sól i kręgosłup „Solidarności”? Odpowiedź otrzymujemy od ludzi, którzy w 1980 roku i później gorąco wierzyli i w ideały „Solidarności”, a teraz prze­konali się, że niewiele lub wcale nie zrealizowano z tego, co wtedy, tam w Gdań­sku sami głosili.

Czytaj resztę wpisu »

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Rozdział XXII z książki „Trwałe Ślady” ALbina Siwaka została wyłączona

Stanisława Wysockiego gorzkie prawdy cz.I – Henryk Pająk

Rozdział piąty: Ataki Żydów na polski patriotyzm i nasze tradycje narodowe.

Jedną z ulubionych form tych ataków jest dyskredytowanie wielkich Polaków. Celował w tym Ludwik Stomma, syn Stanisława Stommy w jego Królów polskich przypadkach (1993). Zastosował tam perfidną metodę wychwalania głupców, niedołęgów, szkodników dla Polski, takich jak Władysław Herman, Michał Korybut Wiśniowiecki, August II Sas, jednocześnie szkalując Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka i Stefana Batorego. Wielkiego szkodnika dla Polski Augusta II Sasa nazywa najbardziej wykształconym, najsubtelniejszym. Edmund Szot z „Rzeczypospolitej”‚ z ukontentowaniem wyszydzał cechy narodowe Polaków. Przedstawiał ich jako naród zdolny egzystować tylko dzięki zastrzykowi obcej krwi. Tomasz Jastrun w czerwcu 1995 r. wspólnie z E. Zajączkowskim wziął w obronę biednych oczernionych Krzyżaków, którzy stali się ofiarą polskiej manipulacji historycznej. Zofia Kowalska w książce Krzyżacy w innym świetle zajęła się wybielaniem Krzyżaków, pomijając milczeniem ich bestialską rzeź ludności Gdańska 14 listopada 1308 roku. Ani słowem o wyczynach Krzyżaków podczas wyprawy na Polskę w 1331 roku. Tymczasem obiektywny historyk żydowskiego pochodzenia Paweł Jasienica przypomniał, że w tymże 1308 roku Krzyżacy uderzyli na miasto (Gdańsk) tnąc w pień mieszkańców i puszczając je z dymem. Janusz Majcherek na łamach „Rzeczypospolitej” wychwalał misję cywilizacyjną Krzyżaków, jako emisariuszy cywilizacji zachodniej i chrześcijańskiej, zapominając o powodach bitwy pod Grunwaldem.

Podobnie Paweł Pizuński w książce Krzyżacy od A do Z. Nie wspomina o rzezi Gdańska, o Związku Jaszczurczym założonym przez szlachtę ziemi chełmińskiej do obrony przed terrorem krzyżackim, ani słowa o spaleniu przez tych „cywilizatorów” kościołów w Nakle, Warcie, Szadku, Bełdrzychowie, Koninie, Słupcach, Pobiedziskach i Kurczowie. Adam Krzemiński w artykule „Winnetou pod Grunwaldem” („Polityka” 8 VIII 2000) domaga się rewizji naszego obrazu Krzyżaków i przy okazji zerwania z rozbiorowymi kompleksami naszych wieszczów. Krzemiński pomija wykorzystanie przez Krzyżaków naiwności Konrada Mazowieckiego, fałszowanie przez Krzyżaków bulli papieskiej, wyprawy przeciwko
Prusom aż do ich wytępienia, przeciwko Litwie i Polsce, podstępne zagarniecie Gdańska i Pomorza w 1304 roku. Przerwała to krzyżackie Drang nach Osten bitwa pod Grunwaldem, a potem bitwa o Berlin w 1945 roku.Papież Klemens V kategorycznie zareagował na rzeź Gdańszczan w 1308 roku. Polecił rozpatrzyć tę rzeź arcybiskupowi z Bremy i kanonikowi
z Rawenny pisząc:
W mieście Gdańsku więcej niż 10 tysięcy ludzi orężem pobili, dzieciom w kołyskach kwilących śmierć zadawali, którym by i nieprzyjaciel wiary świętej był przepuścił

Nawet krzyżacki kronikarz, opisując kolejną wyprawę krzyżacką z 1322 roku pisał:
Grabieżą i pożogą zburzyli gród i inne osady. Tak zaś nawiedzili okolicę całą, że ani małe dziecko w niej nie zostało’. Wybielanie Krzyżaków i tym samym niemieckiego prusactwa, zajął się także Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Przy jego pomocy wydawnictwo „Volumen” wydało w 1998 roku finansowaną przez „Alfred
Krupp von Bohlen” publikację Hartmuda Boockmanna: Zakon krzyżacki, w całości poświęconą wybielaniu okrucieństw tego ludobójczego „zakonu”. Ujawnił też ideę tych wszystkich kłamstw:
niezbywalne prawo Polski do Pomorza Gdańskiego staje się z gruntu wątpliwe.
Wyszło szydło z worka. Tytułem uzupełniającej dygresji powołajmy się na książkę Jana Marszałka Tajny zakon. Autor przypomina, opierając się na książce M. Biskupa i G. Laludy Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach (Gdańsk 1986 s. 117), że w 1211 r. król węgierski Andrzej II sprowadził Krzyżaków do osłony Siedmiogrodu przed Połowcami, nadając Krzyżakom duże posiadłości nad rzeką Alutą. Krzyżacy bez wiedzy węgierskiego króla zwrócili się do papieża Honorjusza o przyznanie im autonomi politycznej celem stworzenia tam niemieckiego państwa krzyżackiego. Papież wydał taki edykt w 1224 roku i nakazał biskupom węgierskim ogłosić ten edykt w kościołach. Król węgierski zareagował przezorniej niż władcy Polski. W latach 1224-1225 przepędził ich z Węgier siłą z uzasadnieniem, że Krzyżacy są:
jak ogień w piersiach, jak mysz w plecaku, jak żmija w łonie.
W podrozdziale O fałszowaniu i dyskredytowaniu zasłużonych Polaków od najazdu szwedzkiego do końca XIX wieku, S. Wysocki pisze na podstawie prac polskich historyków, o szkalowaniu obrony Częstochowy i księdza.Kordeckiego. Jednocześnie pisze o przemilczaniu takich postaci, jak ks. Stanisław Staszic i inni. Dobierali się do polskiej tolerancji wspomniany Majcherek pisząc, że legenda polskiej tolerancji jest mocno zmitologizowania i zmistyfikowana oraz tenże Edmund Szot, który w „Rzeczypospolitej” (29-30 VII 1995) zapewniał, że przekonanie Polaków o ich tolerancji nie znajduje potwierdzenia w historii.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Stanisława Wysockiego gorzkie prawdy cz.I – Henryk Pająk została wyłączona

Wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r. opublikowany przez C.H. Weismana w 1992r.

Ta książeczka zawiera tekst rewelacyjnego i wręcz wstrząsającego
wywiadu jakiego udzielił Żyd imieniem Harold Rosenthal patriocie Walterowi
White'owi Juniorowi. Pan Rosenthal wpływowy Żyd, znający sprawy żydowskie i
zaangażowany w prace rządu w stolicy Waszyngtonie wytłumaczył (w tym
wywiadzie) przyczyny najważniejszych problemów jakim stawiamy czoło dzisiaj
i żydowski w nich udział.

  Rosenthal przedstawiając niektóre aspekty "wewnętrznego niewidzialnego
świata żydowskiego" pokazał metody i taktyki żydowskie jakie oni używają dla
niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej i dla kontrolowania naszego życia i
rządów. Rezultatem jest "ukryta tyrania" w stosunku do nas, podobna do tej
jaką przeciwko Świętym prowadził system czerwonej bestii określany jako
"Tajemnica Babilonu".

  Ale jak mogła tak mała liczba Żydów zniewolić tak wielu ludzi i zyskać
tak przygniatającą przewagę nad ich rządem, zwłaszcza, że (mieszkańcy) nie
byli tego świadomi ? (- mowa o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej).
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w słowach Chrystusa o niesprawiedliwym
słudze, który reprezentuje Żydów. Oni są zdolni do zdobycia przewagi w
świecie pomimo bezbożnego postępowania dzięki swojej chytrości i bystrości.
Jak Chrystus powiedział "ponieważ dzieci tego świata są w ich generacji
mądrzejsi niż dzieci światła????????   (Św. Łukasz 16:8).

  Innymi słowy, Żydzi ze swoim światowym umysłem są mądrzejsi niż
chrześcijański lud boży. Gdy czyta się słowa Rosenthala realność tego
stwierdzenia ujawnia się. Ten problem jest tak ważny dla nas, aby go
przezwyciężyć zgodnie ze wskazaniami Chrystusa "bądźcie mądrzy jak węże"
(Św.Mateusz 10:16).

  Ameryka i cały świat jest zawikłany w problemy polityczne, ekonomiczne,
moralne i socjalne które muszą rozwiązać Chrześcijanie. Jak powiedział
Edmund Burke: "Jedyną konieczną rzeczą, aby diabeł zatriumfował jest, aby
dobrzy ludzie nic nie robili". Jednak zanim my będziemy mogli właściwie
działać, musimy mieć właściwe (nie tylko powierzchowne) zrozumienie
problemu. Ta książeczka powinna ułatwić czytelnikowi to zadanie.

  Charles A. Weisman,  czerwiec 1992 r.

 <http://www.churchoftrueisrael.com/Ford/INDEX-1>
http://www.churchoftrueisrael.com/Ford/INDEX-1. html

   W wysoce poufnym wywiadzie z żydowskim asystentem znacznego senatora
żydowskiego ten pierwszy powiedział " to jest wspaniałe, że naród
amerykański nie wygnał wszystkich Żydów ze swego kraju. Żyd - pan Harold
Wallace Rosenthal powiedział to po zaznaczeniu, że Żydzi dominują we
wszystkich istotnych narodowych programach. Powiedział "my Żydzi stale
jesteśmy zachwyceni łatwością z jaką Chrześcijańscy Amerykanie wpadli w
nasze ręce. Podczas gdy Amerykanie czekają aż będą mogli pogrzebać
Chruszczowa, my nauczyliśmy ich poddawać się każdemu naszemu żądaniu."
Zapytany - jak naród mógł zostać usidłany bez świadomości tego co się
dzieje, Rosenthal przypisał to zwycięstwo całkowitemu zawładnięciu mediów.
Chwalił się tym, że Żydzi mają całkowitą kontrolę nad wszystkimi nowościami
w prasie. Jakakolwiek gazeta, która by odrzuciła przyjmowanie kontrolowanych
nowości byłaby rzucona na kolana przez wstrzymanie reklam. Jeśliby to nie
pomogło, Żydzi wstrzymaliby dostarczanie drukarek i atramentu. To jest
bardzo prosta sprawa, stwierdził. Zapytany o ludzi na najwyższych
politycznych stanowiskach, odpowiedział, że w ciągu ostatnich trzech dekad
żaden z nich nie doszedł do władzy bez aprobaty żydowskiej. Od 1932 roku
Amerykanie nie mieli wyboru co do prezydenta. Roosvelt był naszym
człowiekiem i każdy prezydent po nim. W dyskusji co do George'a Wallace'a
pan Rosenthal uśmiechnął się i zwrócił uwagę abyśmy spojrzeli gdzie Wallas
znajduje się obecnie.

  Gdy wspomniano politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych poufałość
wywiadu została zaniechana. Z pogardą i ironią on drwił z amerykańskiej
głupoty, że wpadli do morza dzięki całemu kompleksowi Kissingerowskiej
polityki zagranicznej. "To jest syjonistyczno - komunistyczna polityka od
początku do końca. A mimo to obywatele ( Stanów Zj.) sądzą, że żydowska
polityka przyniesie dobrodziejstwa Ameryce. On zacytował "zapadkę" i Angolę
jako przykłady żydowskiej dyplomacji. Łatwowierna natura Amerykanów wywołała
u niego tylko odruch wzgardy.

   Wywiad trwał dalej i poruszane były najróżniejsze aspekty. My Żydzi
stwarzamy Amerykanom jedną kwestię sporną po drugiej. Potem podsycamy obie
strony sporu gdy panuje zamieszanie. Z oczyma wpatrzonymi w konflikt oni nie
dostrzegają kto jest za każdą stroną sceny. My Żydzi bawimy się amerykańską
publiką jak kot bawi się myszą.

  W miarę jak rozmowa przedłużała się do późnych godzin nocnych, można
było wyczuć, że może Ameryka zasługuje na panowanie terroru, który jest
planowany dla niej. Żydowska myśl popycha każdą z etnicznych grup przeciw
drugiej. Pan Rosenthal powiedział chłodno "krew mas będzie płynęła kiedy my
czekamy na nasz dzień światowego zwycięstwa.

   Po tej niesamowitej dyskusji przez całe godziny pozostawało uczucie
niewystarczalności. Czy jest możliwe, żeby jakaś inna grupa istot ludzkich
była tak zdradziecka w swoim umyśle, tak zła w swoich intencjach? Nie mniej
słowa słyszane i dowody pod ręką są realne. Czy jest możliwe, żeby naród
amerykański pozostawał łagodny gdy wytacza się z nich żywą krew? Wydaje
się, że tak jest.

   Co to wszystko nam mówi? Po tym co przeczytaliście plus długi wywiad,
który następuje pan Harold Wallace Rosenthal, asystent administracyjny
senatora Jakuba K. Javitsa z Nowego Yorku został zabity w sierpniu roku
1976, będąc w wieku 29 lat w rzekomej próbie porwania samolotu izraelskiego
w Stambule w Turcji.

  Wydaje się, że pan Rosenthal mógł się wypowiadać zbyt odważnie. Można
tak sądzić, gdyż, wprawdzie 4 osoby były zabite podczas próby porwania a 30
było rannych, ale Rosenthal nie był zabity kulą jak inni. Z poufnego
śledztwa jakie ja Walter White przeprowadzałem wynika, że Harold Rosenthal
został bez wątpienia zamordowany w Stambule w czymś co wyglądało na porwanie
samolotu a dokonane było przez jego współziomków.

   (Część tekstu jako mało istotną opuściliśmy)  ..... My zdecydowaliśmy
się czekać z opublikowaniem tego wywiadu rok od śmierci Harolda Wallace
Rosenthala. Jak już wspomniano ten wywiad był długi ponieważ on wydawał się
cieszyć z sączenia tej informacji i od czasu do czasu on przerywał i czas
zbliżał się do nocy. Autora i edytora tych wiadomości nie jest łatwo
zaszokować, ale jak ten egotyk Harold W. Rosenthal wywrzaskiwał swoje
wyznania stwierdziłem, że to co on mówił to jest właśnie to co obecnie
przeraża nas aktualną zdradą, której on był wyraźnie częścią i on wydawał
się napawać widocznym sukcesem Żydowskiej Światowej Konspiracji. Ten wywiad
pochodzi, przypominam od administracyjnego asystenta naszego znacznego
senatora Jakuba K. Javitsa z Nowego Yorku.

   To co czytacie powinno działać jako ostrzeżenie dla wszystkich
nie-Żydów na świecie. Miejmy nadzieję, że to otworzy oczy wielu ludzi,
którzy znali go (P. Rosenthala) w kołach rządu w Waszyngtonie. Staje się
oczywistym, że to co on przedstawia nie jest fikcją. To nie jest imaginacja!
On nie udawał, ponieważ mówił ze znajomością rzeczy i inteligentnie. Wiele
rzeczy było napisane i powiedziane o Żydowskiej Konspiracji Światowej, ale
nigdy to nie było powiedziane tak otwarcie. To poraża wyobraźnię. Ich plany
są wstrząsające i wielu ludzi zadziwi się czytając ten dokument. NIC takiego
nie było powiedziane dotychczas. My wolimy nie wyjaśniać szczegółowo. Sami
wszystko osądzicie czytając. Wracając wstecz do czasu, kiedy ten dokument
powstał i mając czas, aby zanalizować bezstronność Harolda Rosenthala,
dochodzimy do przekonania, że był on próżny i chełpliwy, ale znający się na
rzeczy. Ja bym go sklasyfikował jako egotyka i egoistę, Niekiedy jego
okrucieństwo objawiało się jadem, zwłaszcza jak opisywał "głupich
chrześcijan" lub "gojów" jak on często nas nazywał.

   To mnie zadziwiało, bo słowa "goj" nie ma w naszym języku i on musiał o
tym wiedzieć. Jego myśl była całkowicie pochłonięta Światowym planem
Światowego żydostwa. Z arogancją przechwalał się, że żydowski podbój świata
był możliwy dzięki głupocie Chrześcijan. Gdy go spytano czy jest syjonistą
pan Rosenthal odpowiedział: na początku tego ruchu tradycyjnym pomysłem było
"aliyah" hebrajskie słowo oznaczające "zgromadzenie się" lub powrót Żydów z
diaspory (rozproszenia) do ojczyzny w Palestynie. Zawsze od 1948 roku, od
stworzenia państwa Izrael aliyah stał się podstawowym imperatywem państwowej
polityki Izraela. Co to jest aliyah, czy może Pan wypowiedzieć to słowo? Pan
Rosenthal zrobił to i zaczęliśmy poszukiwać prawdziwego znaczenia tego
słowa. Pan Rosenthal powiedział: to jest emigracja do Palestyny na stałe a
nie jakaś wizyta. Myśmy spytali - co to jest syjonizm? Słyszeliśmy jak
niektórzy Żydzi określają to nie jako emigrację do Izraela na stałe ale jako
duchowe i finansowe poparcie Izraela (przez Żydów) z całego świata.

   Pan Rosenthal odpowiedział - Nasz pierwszy przywódca, były premier
David Ben-Gurion powiedział, że syjonizm bez powrotu do Syjonu to tylko
słowa. Nie wielu amerykańskich Żydow emigruje na stałe do Izraela. Niektórzy
mówią, że wszyscy Żydzi, z definicji, są syjonistami. Inni mówią, że Żyd nie
jest syjonistą o ile nie jest członkiem płacącym składki na syjonistyczną
organizację. Definicje są wynajdywane wszędzie ponieważ żydowska ojczyzna
stała się rzeczywistością.

   Miliony dolarów wolnych od podatków są co roku wysyłane do Izraela i
prawdziwy Amerykanin nie jest z tego zadowolony. Pan Rosenthal odpowiedział:
naiwni politycy z Waszyngtonu są łatwowierni. Większość z nich to ludzie
niezbyt bystrzy i potężni żydowscy lobbyści wpłynęli na tą praktykę przed
laty i nie ma teraz silnego aby ją zatrzymać. Trochę tych pieniędzy nawet
wraca do Stanów Zjednoczonych na propagandę syjonistyczną, duża część z tego
przechodzi przez B'nai B'rith i przez Konferencję Żydowskich Organizacji
oraz przez Żydowski Światowy Kongres. Żydowska Agencja jest ramieniem
finansowym (rodzaj przedstawicielstwa) B'nai B'rith. Nie ma nic złego w
przesyłaniu amerykańskich dolarów do Izraela bez podatków, tak długo jak my
jesteśmy dość przebiegli, aby się ich pozbyć. Odwróćmy tę konwersację na
chwilkę. Pan wyraził się jasno i całkiem krzykliwie, że Pan nie lubi Żydów.
Dlaczego Pan nas nienawidzi? Panie Rosenthal, ja nikogo nie nienawidzę. Ja
powiedziałem, że nienawidzę tego, co Żydzi z nami robią, a zwłaszcza tego,
co dotyczy każdego chrześcijanina i wszystkiego co jest związane z
chrześcijaństwem. Ja nienawidzę ich oszustw, chytrości i ich obrzydliwego
braku honoru. Czy to mnie czyni antysemitą? Jeśli tak to jestem antysemitą!!
"Antysemityzm nie oznacza przeciwstawiania się Semitom. Nie ma takiej
rzeczy. To jest wyrażenie, które my Żydzi używamy skutecznie jako
"obsmarowujące" słowo używane, aby kogoś napiętnować jako fanatyka, jak Was
chłopcy, każdego, który krytykuje Żydów. My używamy go przeciwko
'szerzycielom nienawiści'. Było jasne, że ja gardzę żydowskim wpływem
korupcyjnym na chrześcijańska kulturę i na nasz, zorientowany na
chrześcijańską religię, amerykański styl życia. Na to pan Rosenthal rzekł:
Gdy Chrystus żył, Żydzi szukali materialnego i ziemskiego królestwa, a
Chrystus oferował Żydom duchowe królestwo. Tego oni nie mogli kupić, więc
odrzucili Chrystusa i go ukrzyżowali". Co Pan chce powiedzieć przez to - że
go ukrzyżowali? Czy historia dowodzi, że Żydzi ukrzyżowali Chrystusa? Na co
on odpowiedział: Ja sądzę, że zrobili to. Wydaje mi się, że 2000 lat temu
Wasi ludzie zrobiliby to samo człowiekowi, który by tak zmaltretował ich jak
Chrystus Żydów". Pan mówi o Chrystusie jako tylko o człowieku. "To jest
wszystko kim był - człowiekiem, który chodził po ziemi jak każdy inny
człowiek, a ten mit o Chrystusie, który powstał z martwych i powrócił na
ziemię, aby odwiedzić swoich uczniów to kupa bzdur. Żydzi, którzy wygnali
Arabów z Palestyny zrobili to, aby zaprzeczyć misji Chrystusa - stworzenia
królestwa duchowego.. Widzi Pan, zamiast przywódcy, który stworzyłby
imperium dla Żydów, ludzie podobni do Pana dali Żydom pokojowego kaznodzieję
zwanego Chrystusem, który zamiast prawa "oko za oko" powiedział - nadstaw mu
drugi policzek. Brednie! My budujemy i w rzeczy samej zbudowaliśmy światowe
imperium bez waszego rodzaju (ludzi) i bez waszego Mesjasza". Mogę dostrzec
że to Wy i Wasz rodzaj (ludzi) próbuje usunąć Chrystusa z Bożego Narodzenia.
Szkoda mi Was...na co on szybko odpowiedział: " Nie wciskaj mi tego gówna.
Ja nie życzę sobie Waszej litości. Nie potrzebuję jej! Zbyt wielu Żydów nie
ma odwagi powiedzieć Wam jak my żyjemy i planujemy, ale ja nie tchórzę przed
nikim i przed niczym. Ja wiem gdzie idę.

   Myśmy spytali - dlaczego Żydzi tak często zmieniają nazwiska, on
powiedział: "Żydzi są najinteligentniejszym narodem na świecie, więc jeśli
jest dla nich korzystne zmienić nazwisko, czynią to. To jest wszystko na ten
temat. Oni mieszają się z Waszym społeczeństwem, które jest zupełnie
skorumpowane, więc gdy to jest korzystne dla Żydów głupi goj nie zdaje sobie
sprawy z tego, że ci Żydzi, którzy mają nie-żydowskie nazwiska są Żydami."

  Ja wiem co Wy myślicie o Żydach, którzy są w rządzie i którzy używają
nie-żydowskich nazwisk. Nie zwracajcie na to uwagi, gdyż w przewidywalnej
przyszłości nie będzie władzy prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.
Niewidzialny rząd dąży w tym kierunku.

  Według Pana wiedzy Żydzi w Rosji są prześladowani, czy też mają wszelką
wolność? Na co on odpowiedział: "Większość Żydów na świecie, ja bym
powiedział 90% wie co naprawdę dzieje się z naszym ludem. My wszędzie mamy
niezrównaną komunikację. Tylko frajerzy i ignoranci, źle poinformowani i
degeneraci znajdują spokój w Waszym społeczeństwie i Wy bastardzi ukrywacie
Wasze grzechy ubierając się w owczą skórę. Wy jesteście hipokrytami a nie
Żydzi, jak to piszecie i mówicie. Aby odpowiedzieć na pytanie o Rosję, są
tam dwa rządy jeden widzialny i drugi niewidzialny. W widzialnym są ludzie
różnych narodowości a w niewidzialnym sami Żydzi. Potężna sowiecka tajna
policja otrzymuje rozkazy od niewidzialnego rządu. W Rosji jest sześć do
siedmiu milionów komunistów, z tego 50% to Żydzi i 50% nie-Żydzi, ale tym
ostatnim nie dowierza się. komuniści Żydzi są zjednoczeni i ufają sobie,
podczas gdy inni szpiegują się wzajemnie. Mniej więcej co pięć do sześciu
lat tajna Żydowska Rada zarządza czystkę w partii i wielu ludzi jest wtedy
likwidowanych". Gdy spytano go dlaczego? odpowiedział: "Ponieważ zaczynają
zbyt dużo rozmieć co do tajnego żydowskiego rządu. Rosyjscy komuniści mają
Tajny Zarząd składający się tylko z Żydów. Oni rządzą wszystkim co należy do
widzialnego rządu. To jest ta potężna organizacja, która była odpowiedzialna
za tajne przeniesienie centrum komunizmu do Tel Avivu skąd teraz przychodzą
wszystkie instrukcje.

  Czy nasz rząd i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wiedzą o tym? On
odpowiedział: "Organizacja Narodów Zjednoczonych jest niczym innym jak
wejściem do pułapki, do wielkiego obozu koncentracyjnego Czerwonego Świata.
My całkiem dobrze kontrolujemy ONZ".

   Na zapytanie, dlaczego komuniści niszczą klasę średnią lub ludzi
wykształconych i ich rodziny gdy najeżdżają jakiś kraj, pan Rosenthal
odpowiedział: " To jest ustalona zasada aby zniszczyć wszystkich członków
poprzedniego rządu, ich rodziny i krewnych, ale nigdy Żydów. Oni niszczą
wszystkich członków policji, państwowej policji, oficerów wojska i ich
rodziny ale nigdy Żydów. Widzi Pan, my wiemy, że gdy rząd zaczyna szukać
komunistów wewnątrz swych granic oni w rzeczywistości chcą znaleźć Żydów na
tym terenie. Nie jesteśmy zwariowani! Niewidzialni władcy w krajach
komunistycznych mają światową kontrolę nad propagandą i rządami w wolnych
krajach. Kontrolujemy wszystkie media włączając w to gazety, kolorowe
periodyki, radio i telewizję. Nawet Waszą muzykę! Cenzurujemy piosenki
przedkładane do publikacji na długo zanim są publikowane. Niezadługo
będziemy mieli całkowitą kontrolę nad Waszym myśleniem".

   Kiedy Pan się chwali, jeśli to jest prawdą co Pan mówi, strasznym
byłoby pomyśleć o naszej przyszłości i o przyszłości Chrześcijaństwa. Na to
pan Rosenthal odpowiedział: Będzie narzucona Stanom Zjednoczonym wojna
klasowa i wielu będzie zlikwidowanych. Pan nieodwołalnie będzie jednym z
nich. Żydzi nie odniosą szkód. Ja się nie chwalę. Ja przedstawiam Panu
fakty. I już jest za późno dla Pana chrześcijańskich wyznawców, aby zdobyć
się na obronę!! Ten czas już dawno minął. Już bardzo dawno temu my winniśmy
stać się agresorami!! To jest bez wątpienia wielkim celem naszego życia. My
jesteśmy agresorami!! Ponieważ Wy ukradliście udane wierzenia religijne z
naszego Talmudu.

  Po tym, jak przypomnieliśmy mu, że uważamy, że jest inteligentny ale
teraz zdaje sobie sprawę z tego, że nie wie o czym mówi odpowiedział:
Judaizm jest niezrównaną kulturą, nieporównywalną z żadną, żadną inną na
świecie. Wasze t. zw. chrześcijaństwo jest tylko odroślą judaizmu.
Kulturalny i intelektualny wpływ judaizmu odczuwa się na całym świecie -
tak, poprzez cywilizację.

  Gdy spytałem czy on sądzi, że w końcu stanie przed nami problem Czarnych
z powodu ich zastraszającego przyrostu naturalnego, odpowiedział, że Czarni
pomagają służyć "naszym celom", co może oznaczać szereg rzeczy.

  Dyskutowaliśmy inwazję Czarnych na miasta, wieś i państwo i ich
promowanie w telewizji, także jak śmieszne jest dla Czarnych gdy są
nawracani na Żydów jak np. Sammy Davies. Pan R. odpowiedział: to nie ma
znaczenia. My wiemy, że Czarny nie może być Żydem i że Sammy Davies just
nadal czarny. To jego korzyść, że został nawrócony. W rzeczywistości on
nadal jest murzynem a nie Żydem.

  Powiedziałem mu o swoich głębokich studiach nad Żydami i że mało jest
ludzi, którzy wykonali więcej badań nad Żydostwem niż Ja - i o moich
nieprzyjemnych odkryciach, m.in., że nie ma moralności wśród Żydów. On
odpowiedział:

  Pieniądze są ważniejsze niż moralność. Możemy dokonać wszystkiego za
pomocą pieniędzy. Nasz naród dowodzi tego w Izraelu, gdzie ich siła
przeciwko atakowi jest ich stałym stanem gotowości do wojny. Izrael może
teraz zwyciężyć w każdym spotkaniu. Intelektualne elementy są w stanie
zamienić ten mały kraj środkowego wschodu w cudowną  krainę. Może także
stać się bazą dla głównej kwatery Rządu Światowego". (Talmudyczny judaizm
jest religią która zakłada kontrolę nad Światem przez Żydów i
niewolnictwo).

   Dyskutowaliśmy tragedię Watergate i korupcje na wszystkich szczeblach
rządowych i sugerowaliśmy , żeby reprezentanci rządu byli bardziej otwarci
i uczciwi w ich działaniach z ludźmi. Pan R. powiedział: " A cóż dobrego by
z tego wynikło? Co u diabła publika wie o rządzeniu? Ogromna większość to
osły!!"

   Czy możemy te Pana słowa zacytować?

   "Nie dbam o to: to co Wy robicie, jak powiedziałem, nie wielu miałoby
odwagę powiedzieć. My wszyscy rozumielibyśmy się lepiej między sobą Żydzi i
nie-Żydzi, jeśli rozmawialibyśmy bardziej otwarcie. Wasz naród nie ma
odwagi. My ustalamy Wasze myślenie, my nawet wpajamy w Was kompleks winy,
tak że się boicie krytykować Żydów otwarcie.

  Religia i wierzenia Żydów

   W czasie tej spokojnej i wyjaśniającej konwersacji stało się jasne, że
zrozumienie jakie następowało nie wyjdzie ze strony nowicjusza. Pan
Rosenthal został zapytany dlaczego Żydzi zyskują akceptację tak łatwo między
innymi rasami. Jego odpowiedź była długa i dokładna.

   "Bardzo wcześnie, ponaglani przez chęć znalezienia sobie drogi w
świecie, Żydzi zaczęli szukać sposobów jak można odsunąć uwagę od aspektów
rasowych. Co mogło być bardziej skuteczne i jednocześnie ponad podejrzeniami
jak zgromadzenie religijne? Zmuszeni byliśmy zapożyczyć tę ideę od Arian. My
Żydzi nigdy nie posiadaliśmy żadnej religijnej instytucji, która by
rozwinęła się z naszej własnej świadomości ponieważ nam brak idealizmu. Tak
więc wiara w życie poza tą ziemską egzystencją jest nam obca. Istotnie,
Talmud nie przedstawia zasad przy pomocy których osoba mogła by się
przygotować na życie, które przyjdzie, a jedynie dostarcza reguł do
wystawnego życia na tym świecie. To jest kolekcja instrukcji, aby utrzymać
rasę żydowską i regulująca stosunki między nami a gojami. Nasze nauczanie
nie zajmuje się problemami moralnymi ale tym jak coś zdobyć.(To tłumaczy
pasożytniczą naturę narodu żydowskiego. Żydzi nigdy nie bogacą się jeden
kosztem drugiego ale szukają jak zdobyć pracę i dobra od innych.

   Co do wartości moralnej żydowskiego nauczania religijnego, istnieją
wyczerpujące badania, które pokazują jaka jest nasza religia w takim
świetle, które czyni ją niesamowitą dla umysłu aryjskiego. Jesteśmy
najlepszym przykładem rodzaju "produktu", który tworzą religijne ćwiczenia.
Nasze życie jest tylko z tego świata i nasza mentalność jest tak obca
prawdziwemu duchowi chrześcijaństwa jak nasz charakter jest obcy twórcy tego
nowego wierzenia 2000 lat temu. Twórca chrześcijaństwa nie czynił tajemnicy
ze swojego szacunku dla Żydów i z faktu, że nie był jednym z nas. Gdy to
uważał za słuszne on wyganiał nas ze świątyni Boga, ponieważ wtedy, jak
zawsze, my używaliśmy religię jako sposób polepszania naszych handlowych
interesów (Kupcy babilońscy skomercjalizowali nasze społeczeństwo).

   "Ale w czasie gdy przybiliśmy Jezusa do krzyża za jego postawę
wobec nas; tymczasem teraz nowocześni chrześcijanie wchodzą do partii
politycznych i aby wygrać wybory, oni poniżają się błagając Żydów o ich
głosy. Oni nawet biorą udział w politycznych intrygach wspólnie z nami
przeciwko interesom swoich własnych krajów. Tacy ludzie są różnie nazywani:
polityczne prostytutki, szarlatani, zdrajcy, itd.

    "My możemy żyć między innymi narodami i w ich państwach, tylko tak
długo jak mamy sukcesy w wyperswadowaniu im, że Żydzi nie są odrębnym
narodem, lecz jesteśmy tylko reprezentantami wyznania religijnego którzy
dlatego tworzą religijną wspólnotę, chociaż ona ma szczególny charakter. W
rzeczy samej to jest nasze największe kłamstwo.

   Żydzi wymyślili pięć głównych kłamstw, które służą, aby ukryć ich
naturę oraz zachować ich stan i moc, oto one:

   1. Żydzi są Izraelitami i stąd, są narodem wybranym przez Boga

   2. Jezus Chrystus był Żydem

   3. Że 6 milionów Żydów zostało zamordowanych w czasie holokaustu w II
wojnie światowej

   4. Że wszystkie rasy są równe i wszyscy są braćmi

   5. że Żydzi są tylko inną grupą religijną

   " My musimy ukrywać nasz specjalny charakter i sposób życia, tak abyśmy
mogli nadal żyć w sposób pasożytniczy miedzy innymi narodami. Nasz sukces w
tej materii jest tak wielki, że wielu sądzi, że Żydzi między nimi są
autentycznymi Francuzami, Anglikami lub Włochami czy też Niemcami, którym
zdarzyło się należeć do wyznania religijnego innego niż przeważające w ich
kraju. Zwłaszcza w kołach zbliżonych do rządu, gdzie urzędnicy mają tylko
minimum historycznego zmysłu, my jesteśmy w stanie narzucać nasze kłamstwa
stosunkowo łatwo. Tak więc nie ma nawet najlżejszego podejrzenia, że my
Żydzi tworzymy odrębny naród a sądzi się, że jesteśmy tylko wyznawcami
innego wyznania. Mimo to jeden rzut oka na prasę, którą my kontrolujemy
powinien dostarczyć wystarczające świadectwo, że jest zupełnie inaczej
nawet dla tych, którzy posiadają najmniejszy stopień inteligencji.

   Spytany o to w jaki sposób zdobyli swoją moc na świecie, p. R.
powiedział:

   Nasza moc wyrosła z manipulacji narodowym systemem monetarnym. My
byliśmy autorami powiedzenia "Pieniądz to siła". Jak było ujawnione w naszym
głównym planie, najistotniejsze dla nas było założenie prywatnego banku
narodowego. Federalny System Rezerw wspaniale nam pasował, gdyż był on naszą
własnością, ale jego nazwa mówi, że jest państwową instytucją. Na samym
początku naszym pomysłem było, żeby skonfiskować wszystko złoto i srebro
zastępując je bezwartościowymi nie podlegającymi wykupowi papierowymi
banknotami. I to zostało wykonane".

   Zapytany co znaczy słowo non-redeemable czyli nie podlegające wykupowi
banknoty, pan R. powiedział:

   Przed 1968 rokiem łatwowierni goje mogli zanieść banknot jednodolarowy
Federalnej Rezerwy do jakiegokolwiek banku w Ameryce i wymienić go na
dolar, który według prawa zawierał 412 i pół grana 90% srebra (1 gran =
0.0648 g), natomiast w 1933 r. można było wymienić taki sam banknot na
monetę zawierającą 25 i 4/5 grana 90% złota. wszystko co robimy jest dać
gojom więcej niewymienialnych banknotów lub lepiej miedzianych krążków. Ale
nigdy nie oddajemy im ich złota i srebra. Tylko więcej papieru" potem
powiedział ze wzgardą "My Żydzi cieszyliśmy się powodzeniem dzięki
papierowej machlojce. To jest nasza metoda, poprzez którą my bierzemy
pieniądze i dajemy w zamian papier" (ekonomiczne problemy Ameryki i świata
są w końcu żydowskim problemem, lub jak Henry Ford powiedział "Kwestia
monetarna należycie rozwiązana będzie końcem żydowskiego problemu i
wszelkich innych kwestii światowej natury).

   Czy może Pan nam dać jakiś przykład na to, o co pytaliśmy?

   "jest wiele przykładów, ale niektóre łatwo dostrzegalne to rynek
obligacji, wszelkie formy ubezpieczeń i system częściowych rezerw
praktykowany przez korporacje Rezerw Federalnych, żeby nie wspomnieć o
bilionach w złocie i srebrze, które zyskaliśmy na wymianie na papierowe
banknoty idiotycznie nazywane pieniędzmi. Potęga pieniądza jest istotna dla
przeprowadzenia naszego głównego planu podboju świata poprzez propagandę.

   Na pytanie jak oni zamierzają to zrobić odpowiedział:

   "Po pierwsze przez kontrolowanie systemu bankowego, jesteśmy zdolni
kontrolować kapitał korporacyjny Następnie, dzięki temu zdobyliśmy całkowity
monopol w przemyśle filmowym, w sieci radiowej i w rozwijającej się ostatnio
telewizji. Przemysł wydawniczy, gazety, periodyki i techniczne periodyki już
wpadły w nasze ręce. Najlepsza gratka przyszła później, gdy opanowaliśmy
publikacje wszystkich materiałów szkolnych. W ten sposób my możemy
kształtować opinię publiczną tak, aby odpowiadała naszym interesom. Ludzie
są tylko głupimi świnkami, które kwiczą i piszczą piosenki, które my im
poddajemy, czy są prawdziwe czy kłamliwe.

   Kontrola umysłów i uzależnianie

   Zapytany, czy Żydzi odczuwają jakieś zagrożenie ze strony "milczącej
większości" on roześmiał się na tą myśl mówiąc:

   "Nie ma czegoś takiego jak milcząca większość, ponieważ my kontrolujemy
ich krzyk. Jedyna rzecz jaka istnieje to jest nie myśląca większość i oni
pozostaną nie myślący tak długo aż do momentu gdy wymskną się spod
rygorystycznej naszej służby to jest od narkotyku naszego przemysłu
rozrywek. Przez kontrolowanie (tego) przemysłu my staliśmy się nadzorcami a
naród (gojów) niewolnikami. Kiedy ciśnienie codziennego znoju wzrasta do
stanu eksplozywnego, my dostarczyliśmy wentyl bezpieczeństwa w postaci
chwilowej przyjemności. Telewizja i film dostarczają koniecznej chwilowej
rozrywki. Te programy są starannie dobrane tak, aby odwoływały się do emocji
zmysłowych a nigdy do logicznego myślenia. Dzięki temu ludzie są
zaprogramowani zgodnie z naszym dyktatem, a nie zgodnie z rozumem. Oni nigdy
nie są spokojni: myślący oni pozostaną".

   Kontynuując swoją myśl o kontroli Żydów nad gojami pan Rosenthal
powiedział:

   "Myśmy wykastrowali społeczeństwo poprzez strach i zahukanie. Ich
męskość egzystuje tylko w kombinacji z kobiecym zewnętrznym wyglądem. Będąc
tak zneutralizowani stali się łagodni i łatwi do rządzenia nimi. Jak u
każdego trzebieńca w naturze, ich myśli nie krążą wokół przyszłości i ich
dobrego losu w przyszłości (prosperity) lecz są tylko zajęte obecnym znojem
i następnym posiłkiem"

   Manipulacja pracą i przemysłem

   było widoczne, że pan Rosenthal podniecił się gdy wspomniano przemysł
narodowy.

   " Mieliśmy sukcesy w podzieleniu społeczeństwa przez skierowanie
przeciwko sobie pracowników kontra właścicieli przedsiębiorstw. (Przez ruch
socjalny ludzi pracy, używając związki zawodowe, manipulując płacami i
cenami i stosując państwowe regulacje przedsiębiorczości wszystko to było
wymysłem Żydów, takich jak Karl Marks i Samuel Gompers. Rezultatem było
zniszczenie wolnej przedsiębiorczości). To było , być może naszym
największym wyczynem, gdyż w rzeczywistości to jest coś jak trójkąt, choć
tylko dwa punkty wydają się występować. W nowoczesnym przemyśle, w którym
jest kapitał, którą to siłę my reprezentujemy, on jest na szczycie trójkąta.
Własność przedsiębiorstw i praca są w podstawie tego trójkąta. One stale
przeciwstawiają się sobie i ich uwaga nigdy nie jest skierowana na główną
istotę ich problemu. Właściciele przedsiębiorstw stale są zmuszani do
windowania w górę cen, gdyż my stale zwiększamy koszt kapitału. Pracownicy
muszą zwiększać płace i właściciele muszą zwiększać ceny co stwarza
diabelski krąg. My nigdy nie jesteśmy obciążani za naszą rolę, która jest
prawdziwą przyczyną inflacji. Konflikt między pracownikami i właścicielami
jest tak ciężki, że żaden (z nich) nie ma czasu obserwować co my robimy.
Powodowany przez nas wzrost kosztów kapitału powoduje cykle inflacyjne. My
nie jesteśmy pracownikami ani właścicielami a mimo to otrzymujemy zyski.
Dzięki naszym manipulacjom z pieniędzmi kapitał którym my obdzielamy
przemysł nic nas nie kosztuje. Przez nasz bank narodowy, Federalne Rezerwy,
rozciągamy kredyt, który my stworzyliśmy z niczego na wszystkie lokalne
banki, które są bankami członkowskimi. A one, z kolei rozciągają kredyt na
przemysł. W ten sposób my stworzyliśmy więcej niż Bóg, gdyż całe nasze dobra
są stworzone z niczego. Pan wydaje się zszokowany! Niech Pan nie będzie! To
jest prawda, my obecnie robimy więcej niż Bóg. Za pomocą tego niby kapitału
my czynimy naszymi dłużnikami zarówno przemysł, jak i posiadaczy i
pracowników. Ten dług tylko wzrasta i nigdy nie jest likwidowany. Dzięki
temu stałemu wzrostowi my jesteśmy zdolni przeciwstawić właścicieli
przeciwko pracownikom, tak że oni nigdy się nie zjednoczą i nie zaatakują
nas i nie zapoczątkują wolnej od długów przemysłowej utopii.

  "My jesteśmy koniecznym elementem, ponieważ my nie wydajemy nic.
Własność może stworzyć swój własny kapitał - zyski. Ich przedsiębiorstwa
mogą rosnąć i zyski też. Pracownicy mogą prosperować również podczas gdy
ceny produktów mogą pozostawać stałe, powodzenie przemysłu pracy i
właścicieli może stale rosnąć. My Żydzi chlubimy się tym, że głupi goje
nigdy nie zdali sobie sprawy z tego, że my jesteśmy pasożytami, które
konsumują coraz to większą porcję produkcji, podczas gdy producenci
otrzymują coraz mniej.

   Kontrola nad religią

   Gdy godziny mijały w tej intensywnej lecz serdecznej rozmowie, pan
Rosenthal wyłożył swoje myśli dotyczące religii.

   " Religia także musi być nauczana i w tej dziedzinie my też
pracowaliśmy. (Jak to powiedział Karol Marks: "religia to opium ludzkości").
Ponieważ zawiadujemy przemysłem podręczników i nowymi mediami my możemy mieć
pozycję jako autorytety religijne. Wielu naszych rabinów jest profesorami w
rzekomo chrześcijańskich teologicznych seminariach. My jesteśmy zdumieni
głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i rozpowszechniają je jako
swoje. (To jest jeden z głównych powodów siły i wpływu Żydów jakie osiągnęli
nad białymi narodami - że przyjęły Żydowski sposób bycia. Jak to wyraził
Henry Ford: Chrześcijanie nie mogą czytać biblii inaczej jak tylko przez
żydowskie okulary i przez to czytają ją źle". (Międzynarodowy Żyd, tom IV,
str. 238). W rezultacie, Chrześcijanie nie mają słowa bożego w pewnych
sprawach, mają żydowskie słowo). Judaizm jest nie tylko nauczaniem w
synagogach lecz także doktryną każdego "Chrześcijańskiego Kościoła" w
Ameryce. Dzięki naszej propagandzie Kościół stał się naszym najbardziej
entuzjastycznym stronnikiem. To nam dało nawet specjalne miejsce w
społeczeństwie, oni wierzą w kłamstwo, że my jesteśmy "narodem wybranym" a
oni są gorszym ludem (gentiles).

  Te zwodzone dzieci Kościoła bronią nas do takiego stopnia, że aż niszczą
swoją własną kulturę. (Żydzi nie muszą trzymać swoich palców na wszystkich
guzikach które powodują zniszczenie lub judeizację chrześcijańskiej
cywilizacji, ponieważ w wielu przypadkach oni mają swoich prozelitów lub
gojów-posłańców (szbesgojów) aby to uczynić. Ta prawda jest oczywista nawet
dla tępaków, gdy przyjrzymy się historii i widzimy, że wszystkie wojny
polegały na tym, że biali walczyli z białymi po to, abyśmy my utrzymywali
nasze zwierzchnictwo. Myśmy kontrolowali Anglię w czasie Rewolucji, Północ w
czasie amerykańskiej wojny domowej i Anglię i Amerykę w czasie I i II wojny
światowej. Poprzez nasz wpływ na religię byliśmy w stanie włączyć
nieświadomych tego białych chrześcijan w wojny miedzy sobą, które zawsze
powodowały zbiednienie obu stron, podczas gdy myśmy zbierali finansowe i
polityczne korzyści. Zawsze gdy prawda wychodzi na wierzch, co odsłania nas,
my zawsze przychodzimy do siebie i skupiamy nasze siły - o nieświadomi
chrześcijanie. Oni atakują krzyżowców (uczestników wypraw krzyżowych) nawet
gdy ci są członkami ich rodzin". (Każdy kto był na przedpolu walki
objawiając prawdę o kwestii żydowskiej może zaświadczyć o prawdziwości tego
faktu stwierdzonego przez pana Rosenthala).

   "Poprzez religię my zdobyliśmy całkowitą kontrole nad społeczeństwem,
rządem i ekonomią. Żadne prawo (ustawa) nigdy nie zostało uchwalone, jeśli
jego zalety nie były wcześniej wykazane z kazalnic. Jako przykład można
przytoczyć równość rasową co doprowadziło do integracji i w końcowym efekcie
do skundlenia ludności. Łatwowierny kler jednym tchem instruował parafian,
że my jesteśmy narodem specjalnym, wybranym, a drugim tchem wypowiadał, że
wszystkie rasy są takie same. Ich niekonsekwencja nigdy nie została odkryta.
Tak więc my Żydzi cieszymy się specjalna rolą w społeczeństwie, podczas gdy
wszystkie inne rasy są zredukowane do równości. To dla tej właśnie przyczyny
my popieramy równość, bujdę przez którą cała reszta (poza Żydami) jest
zredukowana do niższego poziomu".

   Byliśmy uczeni, że nasze bieżące ekonomiczne praktyki pochodzą z dobrej
woli a więc są zgodne z religią chrześcijańską. Te papugi z kazalnic
wysławiają naszą dobroć, że pożyczamy im pieniądze na budowę ich świątyń,
nigdy nie zdając sobie sprawy z tego, że ich święta księga potępia wszelkie
lichwy. Oni są gotowi płacić wygórowane procenty. Pod względem politycznym
oni głoszą błogosławieństwa dla demokracji a nigdy nie rozumieją, że
poprzez demokrację myśmy opanowali ich naród. Ich księga (zwróćcie uwagę, że
pan Rosenthal zawsze mówi o biblii jako o ich księdze - księdze białych
ludzi, nigdy jako o naszej księdze czyli żydowskiej księdze) także uczy
dobrowolnej despotycznej formy rządów zgodnie z prawem tej księgi, podczas
gdy demokracja jest regułą motłochu, który my kontrolujemy poprzez ich
Kościoły i media oraz instytucje ekonomiczne. Ich religia jest tylko innym
kanałem, przez który możemy kierować siłę naszej propagandy. Głupota tych
religijnych marionetek jest przewyższana tylko przez ich tchórzliwość,
ponieważ z łatwością można nimi kierować.

  Świt nadchodzi

  Rzadko kiedy człowiek wyznaje jaki jest głąb jego duszy tak jak to
zrobił pan Rozenthal. Spojrzenie wstecz (analiza tego co powiedział)
sugeruje, że istniała potężniejsza siła która zmusiła tego człowieka do
wyjawienia tego co było tutaj napisane. Pozostała część wywiadu wydaje się
to potwierdzać.

   " Ponieważ my nie wierzymy w życie po śmierci, wszystkie nasze wysiłki
są skierowane na "teraz". My nie jesteśmy tak zwariowani jak Wy i nigdy nie
przyjmiemy ideologii, która jest zakorzeniona w ofierze z samego siebie.
Podczas gdy Wy będziecie żyć i umierać dla dobra wspólnoty, my będziemy
żyć i umierać tylko indywidualnie dla siebie. Idea samo-poświęcenia jest
obrzydliwa dla Żydów. Jest obrzydliwa dla mnie. Żadna przyczyna nie jest
warta losu śmierci skoro śmierć jest końcem. Jedyny moment kiedy my
jednoczymy się jest kiedy chronimy nasze indywidualne jestestwa. Jak stado
wilków łączy się aby zaatakować ofiarę, ale potem rozprasza się gdy się
najedzą, tak samo my Żydzi jednoczymy się gdy niebezpieczeństwo grozi, nie
aby zachować wspólnotę, ale aby bronić naszej skóry".

  Ta postawa przenika całe nasze jestestwo i filozofię. My nie jesteśmy
twórcami, ponieważ tworząc czynimy dobro dla innych. (Biała rasa jest w
sposób oczywisty rasą twórców w sensie wynalazków, osiągnięć itd. i dzięki
nim wszystkie rodziny (lub rasy) świata mają z tego korzyść. jak to zostało
przepowiedziane w Genesis 12:3, 28:14. To udowadnia, że Żydzi nie są narodem
wybranym przez Boga). My jesteśmy nabywcami i jesteśmy zainteresowani tylko
w zaspokajaniu nas samych. Aby zrozumieć naszą filozofię, trzeba zrozumieć
słowo "to get" (= uzyskać, zdobyć). My nigdy nie dajemy a tylko bierzemy. My
nigdy nie pracujemy a tylko cieszymy się z owoców pracy innych. My nie
tworzymy lecz zabieramy. My nie jesteśmy producentami lecz pasożytami. My
możemy fizycznie żyć w danym społeczeństwie, ale duchowo zawsze pozostawać
osobno. Pracować znaczy wytwarzać, a najwyższa forma tej pracy to
tworzenie. Wasza rasa zawsze pracowała dla satysfakcji z tego co wytwarza.
My nigdy nie pracowalibyśmy dla niczyjego dobra ale aby cos zdobyć. My
korzystaliśmy z tej postawy Aryjczyków aby zapewnić sobie największe
powodzenie (prosperity). Wy będziecie pracować dla radości jaką czerpiecie
z produkcji, podczas gdy nigdy nie jesteście zainteresowani płacą (tu pan
Rosenthal przesadził - przypisek tłumacza). My bierzemy Waszą produkcję za
marny grosz i przekształcamy ją w fortuny".

   " Do niedawna duma z pracy przewyższała dążenie do wysokich zarobków.
Jednak, my byliśmy zdolni do zniewolenia społeczeństwa do naszej własnej
potęgi, którą są pieniądze, aby zaczęli szukać ich. Nawróciliśmy
społeczeństwo, tak że przyjęło naszą filozofię brania i zdobywania, tak że
nigdy nie będą usatysfakcjonowani. Niezadowoleni w pełni ludzie, są zawsze
pionkami w naszej grze o podbicie świata. Tak więc oni zawsze szukają i
nigdy nie mogą znaleźć zadowolenia. W tym właśnie momencie, gdy oni szukają
szczęścia na zewnątrz nich stają się naszymi chętnymi sługami".

  "Wasi ludzie nigdy nie zdają sobie sprawy z tego, że my ofiarowujemy im
tylko bezwartościowe buble, które nie mogą przynieść spełnienia. Oni starają
się o jedno, konsumują to i nie są zaspokojeni. My dajemy im coś innego. My
dajemy im nieskończoną liczbę zewnętrznych rozrywek w takim stopniu, że
(ich) życie nie może się zwrócić do wewnątrz, aby znaleźć ostateczne
spełnienie. Jesteście przywiązani do naszej medycyny poprzez którą my
staliśmy się Waszymi absolutnymi pryncypałami (masters) (Dlatego Chrystus
powiedział "strzeż się zaczynu od Faryzeuszy"; Św.Mateusz 16:6). To było
ostrzeżenie przeciwko ich talmudyczno - babilońskim doktrynom, które wyrosły
w ludzkich umysłach i przenikały społeczeństwo dopóki w końcu nie zniewoliło
ich (Col. 2:8).

   " Na tym pierwszym fundamentalnym kłamstwie, celem którego jest aby
ludzie wierzyli, że my nie jesteśmy narodem lecz religią zbudowano następne
kłamstwa. Naszą największą obawą jest, że ten fałsz zostanie odkryty. Wtedy
bowiem zostaniemy napiętnowani jak tylko ogół społeczeństwa dowie się prawdy
i zacznie działać zgodnie z nią. (Jedną rzeczą jest poznać prawdę a drugą
zrozumieć ją a jeszcze inna rzeczą jest zacząć działać zgodnie z nią.
Prawda, sama w sobie nie ma wartości dopóki nie jest użyta i nie zastosowana
w jakiś sposób). Staje się widoczne, że obudzenie następuje nawet tu w
Ameryce. Mieliśmy nadzieję, że poprzez naszą dewastację chrześcijańskich
Niemiec każda sprawa tycząca nas będzie strasznym tabu. Jednak, wydaje się,
że głowy podnoszą się nawet tu, w narodzie, który my tak mocno kontrolujemy.
Obecnie robimy plany szybkiej ucieczki. Wiemy, że gdy zaczyna się świt, nic
nie zdoła powstrzymać rodzącego się dnia. Wszystkie wysiłki z naszej strony
wzmocnią tylko to światło i skierują oczy w jego kierunku.

  "My obawiamy się, że światło nadchodzi w ruchach w poprzek tego kraju,
zwłaszcza powodowanych przez Was. Zadziwia nas jak Wy byliście skuteczni w
skontaktowaniu się z ludźmi, kiedy my zamknęliśmy wszelkie drogi
komunikacji. To, jak obawiamy się jest znakiem, nadchodzącego pogromu, który
będzie wkrótce miał miejsce w Ameryce. Amerykańska publiczność zdała sobie
sprawę, że my ją kontrolujemy, co jest fatalnym błędem z naszej strony. Ten
naród nigdy nie będzie obszarem wolności jak długo będzie obszarem Żydów. (
To jest myśl, której większość patriotów nie może zrozumieć. Patrioci
spędzili niewyobrażalną liczbę godzin walcząc z IRS (co to jest?), z Urzędem
Rezerw Federalnych, z mediami, Kongresem czy Rządem a te instytucje są tylko
narzędziami, których Żydzi używają przeciwko obrzydliwym gojom. Problemem
jest nie narzędzie czy środek ale poganin który to kontroluje). To jest
rewelacja, która będzie naszym nieszczęściem.

   Naród amerykański był z łatwością rządzony przy pomocy naszej
propagandy, jako że pióro jest potężniejsze niż szabla. My rzeczywiście
oddaliliśmy się od morderstw i jedyne co goje robią jest mówić o tym co jest
nieefektywne, ponieważ my, mistrzowie propagandy zawsze publikujemy
przeciwne artykuły. Jeśli Aryjczycy zrobią przegląd historii i zastosują
lekcję z przeszłości, wówczas pióro zostanie odrzucone z obrzydzeniem i
miecz zostanie użyty z sukcesem w ogniu gniewu. (wspomnienie historii winno
działać budująco na nasze myślenie i pokazywać nam, że kraje europejskie
rozwiązywały swoje żydowskie problemy tylko użyciem siły). Jak dotychczas
myśmy unikali miecza, a jedynym odwetem było, że jakieś czasopismo traciło
reputację, albo ukazywał się jakiś pamflet w ograniczonym obiegu. Ich pióro
nie wiele znaczy wobec naszego, ale naszą stałą obawą jest, że oni mogą
otworzyć oczy i dostrzec, że żadnej zmiany nigdy nie dokonali za pomocą
pióra. Historia jest napisana krwią a nie atramentem. Żaden list, artykuł
wstępny lub książka nie gromadziła ludzi po klęsce i nie wstrzymywała
tyranii. My rozumiemy tę zasadę stale nakłaniamy ludzi do pisania listów do
prezydenta, do Kongresu i do lokalnych mediów. My jesteśmy bezpieczni stale
wykorzystując, zastraszając i odbierając głos białym Amerykanom tak długo
jak oni są zaprzątnięci iluzją uczenia mas za pomocą drukowanego materiału.
Biada nam, jeśli oni kiedykolwiek dojrzą próżność tych wysiłków, odłożą
pióro i wezmą się za miecz.

   "Historia potwierdza fakt, że pasja powstańczej mniejszości, nie
istotne jak mała to jest grupa, wytwarza dość siły, aby wywrócić największe
mocarstwo. Ruchy, które kierują losem to nie są te, które polegają na
nieaktywnej większości, ale dokonują się poprzez siłę aktywnej mniejszości.
Wola jest siłą a nie liczba, ponieważ silna wola zawsze rządziła masami!"
(Analizując żydowską siłę i kontrolę nad Ameryką, Henry Ford stwierdził, że
ta kontrola "może być wytłumaczona tylko żydowską wolą potęgi"
>Międzynarodowy Żyd (1920 r.), tom I, str. 210.<)

   "A więc znów, my jesteśmy bezpieczni tak długo jak nasza wola jest
silniejsza, albo jak wola narodu (białego) jest skierowana na manowce,
rozproszona i bez przywództwa. My nigdy nie będziemy zwaleni z tronu
słowami, tylko siłą!" (Czy to nie będzie logicznym i właściwym sposobem
działania potrzebnym, aby pozbyć się z kraju jakiegokolwiek najeźdźcy lub
wrogiego nieprzyjaciela?).

   Wiedza pana Rosenthala została przedstawiona wiarygodnie i dokładnie.
Kwestią dla Was jest teraz co można zrobić, aby ochronić naród i każdego
obywatela przed powyższą potęgą?

   Ci z nas, którzy znajdują się w tej bitwie, aby wybawić nasz, niegdyś,
przez tyle lat wielki naród, być może będą za mało wrażliwi na okropne
rzeczy dziejące się wokół nas. Muszę jednak nadmienić, że Fakty przekazane
nam przez Harolda Wallace'a Rosenthala zrobiły wrażenie na tym pisarzu.
Wywiad lub może lepszym słowem byłaby spowiedź pomogły wywlec na
powierzchnię rzeczywistość, o której my weterani wiedzieliśmy od lat, ale
jaskrawa realność żydowskiej zdradzieckości jest bardziej wstrząsająca gdy
mamy ją w jednym pakunku.

   Pan Rosenthal, poprzednio wpływowy Żyd, chlubił się tym, że był
istotnym uczestnikiem wspomnianej kontroli mediów i uczestnikiem ich
niewidocznego rządu, w którym żadne polityczne moce nie mogą zaistnieć bez
akceptacji żydowskiej. Przedstawmy (podsumujmy)

także inne kluczowe uwagi pana R.

-     Że amerykański naród nie ma odwagi i Żydzi szydzą z ich głupoty.

-     Żydowska moc polega na pieniądzach, a potęga pieniędzy pozwala im
na realizację głównego planu, którym jest opanowanie świata poprzez
propagandę.

-     Że w Ameryce istnieje nie myśląca większość.

-     Zdradzieckie działanie Żydów w przeciwstawianiu pracowników
pracodawcom

-     Żydzi uważają, że Chrystus był zwykłym człowiekiem na ziemi

-     Żydzi są uważani za pasożytów, którzy zdobyli kontrolę nad naszym
społeczeństwem, rządem i ekonomią poprzez ich religię.

-     Mit, że Żydzi są narodem wybranym.

-     Wyjawione kardynalne kłamstwo, że Żydzi są religią a nie narodem.

-     Że Żydzi boją się tego, że ludzie dowiedzą się kim oni są.

Zaczynamy odkrywać całą konspiracje ze strony komunistów i światowego
syjonizmu skierowaną na przechwycenie kontroli nad naszym narodem i Żydzi i
ich sprostytuowane media zaczynają uznawać, że my ścigamy się z nimi. Wierz
nam drogi czytelniku, że to będzie szok dla światowego żydostwa, gdy to
pismo zacznie krążyć i że my mamy w rękach tą informacje z pierwszej ręki,
od Żyda, który był przedtem poważany w rządowych biurach i to jest właśnie
to sprawozdanie, które może wywołać cud. Jeśli z Waszą pomocą będziemy mogli
rozpowszechnić ten materiał tak, aby dotarł do rąk obywateli, nawet do
urzędów rządowych w naszym kraju. To może wywołać pożądaną "akcję".

   Jak zauważyliście, żydowska konspiracja dąży do wdrożenia naszego
narodu do służalczego posłuszeństwa i przygotowania nas do międzynarodowej,
kontrolowanej przez Żydów dyktatury żydowskich syjonistów i komunistów. To
dzieje się i będzie kontynuowane, jeśli amerykański naród pozwoli, aby być
tak podległym. (Ignorancja i apatia ludzi jest pięknym zaproszeniem dla
Żydów aby złapać ich w pułapkę żydowskich socjalistycznych planów). Ci
światowi wywrotowcy, którzy prowadzą naszą biurokrację w Waszngtonie
pozwolili ponad 12 milionom obcych przybyć do tego kraju nielegalnie ze
wszystkich narodów świata, włączając w to Chiny i Meksyk. Oni zajmują
miejsca pracy, których liczba jest większa niż liczba bezrobotnych.

   Ten manuskrypt może działać jako broń, którą my otworzymy oczy masom.
One wiedzą, że coś jest źle, ale nie wiedzą co robić. Teraz my możemy im
pokazać. Tylko wtedy, gdy poznamy prawdę możemy podjąć właściwe działanie.
Tak więc rozpowszechnienie tego świadectwa wśród dziesiątków tysięcy ludzi
jest konieczne, a wtedy zwycięstwo będzie w zasięgu ręki. Chociaż to jest
przydługi rękopis, jego zawartość przyciągnie uwagę prawie każdego
czytelnika. Dlaczego? Ponieważ dotyczy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka
w Ameryce. Tak! A nawet w całym świecie. JEST WIĘC TAK WAŻNY! Nie ma w tej
chwili innego dokumentu o tak żywotnym znaczeniu.

   To dotyczy spraw życia i śmierci. Rewelacje zawarte w tym dokumencie
są wstrząsające i nieprawdopodobne dla nieświadomego, który zaledwie może
sobie wyobrazić taką spowiedź złych ambicji. Pan Rosenthal wydawał się być
dumny z tego, że był zdolny odkryć ich wewnętrzne niewypowiedziane
(dotychczas) sekrety - z których wszystkie ujawniają się przed nami w miarę
jak słyszymy każde wypowiedziane słowo (zarówno moje jak jego) w czasie tego
długiego wywiadu (wywiadu pana Waltera White'a i pana Harolda Rosenthala),
który był nagrany na kasetach jako nasza dokumentacja.

   Naród żydowski jest wrogiem wszystkich narodów. Oni już wykazali
histeryczne reakcje, gdy ten dokument wpadł im w ręce.

  Niech nas Bóg strzeże! I to zwrócenie się do Boga nie jest pustym
gestem. Moja wiara w Boga pozostaje nietknięta. "Niech Bóg ustrzeże (zbawi)
nasz naród" nawet jeśli w chwili obecnej my jesteśmy więźniami propagandy
zmonopolizowanej przez garść wywrotowców i manipulatorów. My możemy z Jego
pomocą zrzucić jarzmo i zerwać więzy, tak że nasza większość przez prawowitą
reprezentację może utwierdzić się w wolności, zgodnie z naszą Konstytucją
Stanów Zjednoczonych.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko w drukowaniu tego manuskryptu. Ten pisarz
został powalony 13 marca 1978 r. i ciężko pobity. Jednak ja ryzykowałem moim
życiem dawniej i z radością uczynię to jeszcze raz jeśli tylko zdołałbym
dostarczyć tę wiedzę do rąk kilku milionów ludzi. Nagroda jaka czeka tych,
którzy opowiadają się za Prawdą nie bacząc na koszty, jest podobna do tej
jaką nasz Pan doświadczał gdy przeciwstawiał się szatanowi. Gdy szatan
opuścił go, pisma mówią: "aniołowie zstąpili i służyli mu". My jesteśmy już
w końcowej fazie wojny. My musimy zrobić wszystko, aby "przekazać słowo..."
łącznie z modlitwą. (Pan Bóg ma plan dla narodu, według którego działa, aby
uwolnić go od obcej niewoli " Jeśli mój naród, który jest nazywany moim
imieniem, upokorzy się i będzie szukał mojej twarzy i odwróci się od złych
dróg, wtedy ja usłyszę to z nieba i przebaczę ich winy i uzdrowię ich
ziemię" (2 Chr. 7:14, Deut 30:1-4, I Kings 8:33-34)

   W czasie mojego wywiadu z panem Rosenthalem zdawałem sobie sprawę z
tego jak niesłychanie ważny jest to dokument i miałem przemożną ufność, że
jego treść podniesie i obudzi wielu, którzy przedtem nie wierzyli. Jest
ciekawe, jak dokument pana Rosenthala potwierdza treść książki "Protokoły
mędrców Syjonu" Dokument pana Rosenthala może wiec być nazwany "Osobiste
protokoły" wydane w r. 1979.

   Każdy kto nie wie, że zorganizowane żydostwo jest podżegaczem
światowego komunizmu i międzynarodowego syjonizmu oraz jest konspiracją
dążącą do zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji jest zbyt naiwny i jest
zbytnim ignorantem, aby zająć się problemem, któremu stawiamy czoło. Żydzi
nienawidzący Chrystusa, którzy konspirują przeciwko naszemu
chrześcijańskiemu dziedzictwu niczym więcej się nie cieszą jak ludźmi o
postawie konserwatywnej, którzy chronią Żydów i będą mówić o wszystkim co
grozi naszemu krajowi, za wyjątkiem Ukrytej Ręki żydowskiej konspiracji -
przyczyny wszystkiego zła, które grozi chrześcijańskiej cywilizacji.
(Podczas gdy to "miłość pieniądza jest źródłem wszelkiego zła" I. Tim.
6:10), a Żydzi wykazuję daleko więcej miłości do pieniądza niż inne narody i
mają instynktowną i nieprzepartą chęć posiadania jak najwięcej dóbr, bez
względu na środki jakimi się posługują i bez względu na szkody jakie to może
poczynić.

  Ta zła siła jest "anty-chrystem" jak objawiono w drugim liście św. Jana,
który mówi: "On jest anty-chrystem, który zaprzecza (istnieniu) Ojca i
Syna". Amerykanie konserwatyści, którzy popierają Żydów, świadomie lub
nieświadomie pomagają niszczyć swój własny kraj. W rezultacie Żydzi rządzą
Ameryką - oni spiskują aby rządzić światem - my jesteśmy w niewoli - czy
możemy uwolnić się? Tak ale...tylko jeśli konserwatyści chroniący Żydów,
którzy pomagają antychrystom-syjonistom dzielić i rządzić poznają i
zaakceptują Prawdę i pokierują się według ostrzeżeń naszego Zbawiciela (św.
Jan 8:44, św. Mat.23:12 etc.) I gdy nigdy nie będą sądzić, że wiedzą coś
lepiej niż On, oraz jeśli oni zjednoczą się z Amerykanami realistami, którzy
znają Prawdę, w walce o ocalenie naszej Ojczyzny. Wtedy możemy wymsknąć się
ze szponów największego wroga Chrystusa - Antychrysta Żyda, ponieważ to jest
jedna z dróg, na których nasz Kraj może być uratowany.

  To wszystko znaczy, że ktokolwiek zapomina lub omija kwestię żydowską,
czy to przez nieświadomość, czy przez obawę, nie nadaje się na kaznodzieję,
nauczyciela lub urzędnika. To oznacza, że każde ryzyko bezpieczeństwa jak
organizacja syjonistów, która jest lojalna wobec innego kraju i wszyscy ich
zdrajcy-agenci i słudzy muszą być wygnani przez prawdziwych Amerykanów z
jakichkolwiek stanowisk które dają moc i wpływy w tym narodzie i zamiast
tego dać tylko prawdziwych Amerykanów jako straż. W ten sposób nasza
Ojczyzna zaczęła funkcjonować i w ten sposób może być uratowana.

Wywiad Harolda Wallace'a Rosenthala 1976. część pierwsza.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Wywiad z H.W. Rosenthalem z 1976 r. opublikowany przez C.H. Weismana w 1992r. została wyłączona

Wywiad z H.W.Rosethalem z 1976 r. Opublikowany przez C.H.Weismana w 1992 r. Część druga: Ukryta Tyrania

"Większość Żydów nie lubi tego wspominać, ale naszym Bogiem jest Lucyfer." To co powiedziane jest dokładną cytatą słów Harolda Wallase'a Rosenthala,
dawnego wysokiego urzędnika Pomocy Administracyjnej senatora Jakuba Javitsa, który potem przegrał w wyborach w 1980 r.

  Ja Walter White Jr., przez 17 ostatnich lat Dyrektor i Wydawca konserwatywnego miesięcznika Western Front zostałem poinformowany o
chwaleniu się pana Rosenthala co do Waszyngtonu i zdobyłem się na odwagę spotkać się z nim i mieć z nim wywiad (za pieniądze). 

  Pan Rosenthal oświadczył publicznie, że Żydzi będą kompletnie panować na całym świecie i że oni kontrolują wszystkie aspekty życia politycznego w
Ameryce i wszystkie aspekty porozumiewania się przez media (podkreślenie pana Rosenthala).

  Wreszcie pan Rosenthal i ja spotkaliśmy się i odbył się prywatny wywiad z nim, w czasie którego rozmowa była nagrywana na taśmie za jego wiedzą i
zgodą. W czasie długiego wywiadu pan Rosenthal stał się niecierpliwy, szorstki i wulgarny (wszystko to znalazło się na taśmie) i on żądał reszty zapłaty
zanim ja skończyłem moje pytania.

  Ponieważ cały wywiad był tak długi, my opublikowaliśmy w 1977r. tylko
pierwszą część pod takim samym tytułem jak powyżej: "Ukryta tyrania". Kopie
tego artykułu były poszukiwane przez ludzi z całego świata. Obecnie my
uwalniamy resztę nagranego wywiadu jako Część drugą. Chociaż nie zamierzam
robić dygresji, ale pewien analityk powiedział mi, że pierwsza część
manuskryptu "Ukrytej Tyranii" trafiła do 7 milionów czytelników. Gdy ta
końcowa, druga część zaczyna cyrkulować, jej rozchodzenie się wydaje się
nawet większe. To zależy też od Ciebie czytelniku.

   Zanim jakakolwiek umowa została zawarta między nami, ustaliłem z panem
Rosenthalem, że on odpowie na nieograniczoną liczbę pytań całkowicie
uczciwie i jak tylko będzie mógł najlepiej. To właśnie dzięki temu
uzgodnieniu ja oskarżyłem pana Rosenthala , że nie odpowiada mi uczciwie w
czasie końcowej fazy wywiadu na następujące pytanie: Czy Pan wie kiedy i
dlaczego zaczęła się historia dotycząca Żydów jako narodu wybranego? To jest
między innymi wtedy, kiedy on powiedział: " Większość Żydów nie lubi
wspominać tego, ale naszym bogiem jest Lucyfer - więc nie kłamałem - i my
jesteśmy jego wybranym narodem. Lucyfer jest bardzo żywy.

  Jak to poszło do prasy, my stale szukamy państwowego urzędu, aby badał
twierdzenie pana Rosenthala. Mój słownik określa takie twierdzenie jako
"zdradę stanu".

   My teraz podsumowujemy dysputę, w czasie której dyktafon był wyłączony.
Kiedy pojawia się literka "W" to są moje słowa a kiedy "R" to są komentarze
pana Rosenthala.

   W- Panie Rosenthal, jak Pan przewiduje, co społeczeństwo Świata zdobi
Wam Żydom, kiedy cała ta historia zostanie opublikowana w całości, kiedy
prawda rzeczywiście wyjdzie na jaw?

   R - Ja myślę, że myśmy skończyli już ten wywiad.

   W - Ja jestem zainteresowany, wydaje mi się, że ta kwestia wymaga Pana
odpowiedzi.

   R - My wszyscy będziemy skończeni, Pnie White a Pan mnie teraz znów
zaczyna pompować. Ja już dałem Panu "tablice z kamienia" i jeszcze Pan chce
więcej.

   R - Tak czy owak, czy Wyście jeszcze nie zrozumieli - Wy
Chrześcijanie!!!

   W - Teraz Pan mnie gani, ponieważ jestem chrześcijaninem. Myślałem, że
próbujemy opierać się na podstawie jakby interesu (business-like basis).

   R - (niezrozumiałe wykrzykniki pana Rosenthala)

   W - Cokolwiek to jest lub znaczy, Pan używa słów, których ja nigdy
przedtem nie słyszałem. Czy Pan (teraz) mówi po angielsku?

   W - Czy Pan może to przeliterować?

   R - (Rosenthal literuje M I S CH N A H i krótko komentuje, że jest to
słowo z podstaw Talmudu. I dalej kontynuuje: Nie zatrzymujmy się nad tym bo
nigdzie nie zajdziemy - poza tym my zakończyliśmy sprawę i to kończy naszą
umowę.

  W - Czy boi się Pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?

  R - Co u diabła Pan o mnie myśli? - Ja się nie boję odpowiedzieć na
żadne pytanie, ale już dałem Panu dość informacji na całą książkę.

  W - Czy ja nie zapłaciłem Panu według naszej umowy?

  R - Ech! - oczywiście - ale znów Pan chce więcej. W porządku, chce Pan
mojej opinii na temat co ludzie na świecie pomyślą, gdy ta historia będzie
napisana.

  W- Dobrze, ja nie postawiłem pytania dokładnie tak, ale proszę
kontynuować.

  R - Ja nie przysięgnę się co ludzie będą myśleć. Nie mniej kiedykolwiek
to się stanie Pan i ja będziemy martwi. Po prostu nie żywi. Czy to Pana
satysfakcjonuje?

  W - Są jeszcze dwa lub trzy pytania w moich notatkach i jedno z nich
jest bardzo ważne.

  R - Jakie to pytanie?

  W - Że 6 milionów Żydów rzekomo było spalonych (skremowanych) lub
zamordowanych przez nazistów

  R - Co na ten temat?

  W - Czy Pan wie kto, albo jaka żydowska organizacja stworzyła to wielkie
kłamstwo?

  R - Nie, nie wiem nic na temat jego autentyczności. Nie myślę wszakże
żeby to było ważne.

  W- Panie Rosenthal, pan wie lepiej, co Pan myśli o młodej generacji,
która wzrasta wierząc w to wielkie kłamstwo? I Pan myśli, że to nie jest
ważne!!

  R - To jest następstwo wojny i my wszyscy wiemy, że Hitler nienawidził
Żydów, więc ktoś, kiedyś pomyślał, że przesadzi z tą liczbą. My wiemy, że
wielu, wielu Żydów było zabitych przez nazistów.

  W - Jestem pewien, że Pan wie, iż kiedy II wojna światowa wybuchła, w
całych Niemczech było mniej niż ćwierć miliona Żydów. Wiele tysięcy Żydów
już opuściło (wtedy) Niemcy. (Przypisek tłumacza: Pan White nie bierze pod
uwagę, że w Polsce przedwojennej było 3.5 miliona Żydów i bardzo dużo ich
było (kilka milionów) w sąsiednich państwach, Europy Środkowo-Wschodniej i
na Białorusi i Ukrainie i ci Żydzi zostali w ogromnym procencie wymordowani.
W Warszawie było ich pół miliona a kto wrócił? W Izraelu też ich nie ma,
prócz nie wielu niedobitków. Liczba 6 milionów nie wydaje się bardzo
przesadzona).

  R- Więc co? Jak poprzednio powiedziałem, naród żydowski jest
najmądrzejszym narodem świata. Tak wiec ktoś wymyślił wielką liczbę i może
ta liczba rosła aż do dzisiaj i mamy 6 milionów Żydów zabitych. My
kontrolujemy media i to jest wielka różnica. W innym przypadku Wasi ludzie
mogliby puszczać Wasze wielkie kłamstwa.

  W - Pan przeczesał to troszkę. Coś tak ogromnego...

  R. - Przerwał mówiąc - Mój naród był uczony zważać (na słowa) naszych
nauczycieli raczej niż na słowa waszych ludzi i na (wasze) prawa.

  W - Pan żyje w Ameryce Panie Rosenthal i naszym obowiązkiem jest
przestrzeganie praw naszego Kraju. Wasza religia uczy Was, że możecie
składać przysięgę, taką jak wtedy gdy jesteście przyjmowani do urzędu
związanego z polityką i jeśli przysięga Wam nie odpowiada możecie po cichu
zaprzeczać faktowi że składaliście tę przysięgę. Ja mam teraz kopie
żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidre i sprawdziłem jego autentyczność.
(Dokument Kol Nidre (wszystkie śluby) znajduje się w księdze Talmudu
Nedarim (Śluby) i jest odczytywany w synagogach każdego roku w Dniu Pokuty.
To pozwala uznać za nie ważne i rozgrzeszone zapomniane i puste, bez efektu
- wszystkie przyszłe zobowiązania, przysięgi i przyrzeczenia. To pozwala
Żydom kłamać, oszukiwać i być przewrotnym.

   R - Nie wszyscy Żydzi praktykują te sprawy z przysięgami. Jestem tego
pewien.

   W - Nie mniej czy to praktykują czy nie, ale robią to z przyzwoleniem
Rabina

  R - W pewnym stopniu tak. Prawdopodobnie gdy to jest korzystne dla
jakiejś osoby.

  W - Czy to nie jest grzech?

  R - Być może z Waszego punktu widzenia. Powiedziałem Panu - Pan i ja
jesteśmy różni. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Nasze wierzenia są całkowicie
różne. My byliśmy chowani w ten sposób od stuleci tak, że dla nas nie jest
żadnym grzechem składać przysięgę i łamać ją. To jest nasze nauczanie. (Ten
punkt w różnicy charakterów był wyrażony przez wielu innych żydowskich
pisarzy i mężów stanu i jest dobrze udokumentowany w historii i nauce. Nie
mniej, co jest śmieszne, chrześcijanie nadal wierzą w żydowskie kłamstwo, że
"wszyscy jesteśmy jednakowi lub równi".

  W - Prawdopodobnie zachowałem najważniejsze kwestie aż do teraz

   R - Słuchaj White, jeśli będziesz nadal przedłużał, to mój czas to
pieniądz. Zrobiliśmy umowę a Pan przedłuża ją poza granice rozsądku. Pan ma
to wszystko na taśmach i proszę pamiętać, że uzgodniliśmy, że Pan może brać
cokolwiek chce z tych nagrań i Pana notatek, ale pod żadnym warunkiem nie
wolno Panu ich reprodukować. One powinny być zniszczone. Jeśli złamiesz tą
umowę wytniemy Ci jaja.

   W- Kto to "my"

   R. Po prostu bądź mądry i będziesz wiedział. Pan nie chce mieć kłopotu
i ja też. Niech Pan stosuje się do umowy i nic się nikomu nie stanie!! A
teraz daj mi resztę pieniędzy Dobrze?

   W - Zamierzam trzymać się naszej umowy co do litery i może Pan mieć
moje słowo honoru, że te taśmy nie pójdą dalej i pozostaną w moim użyciu w
przygotowaniu opowieści. Nie ma tu miejsca na niezrozumienie. My zgodziliśmy
się na to i ja dotrzymam słowa. Za minutkę Pan otrzyma pieniądze.

  R - Mam przyjaciół White i znam wielu ludzi i nie chcę, aby oni czytali
rzeczy związane ze mną, których ja nie powiedziałem. Nie przeklinam tego co
Pan lub ktokolwiek myśli, ale ja nie chcę drukowanych kłamstw - tylko
pytania i odpowiedzi z tego wywiadu.

   W. My rozumiemy się doskonale co do tego Panie Rosenthal. A teraz
jeszcze jedno pytanie:

   R - Strzelaj. Ale pamiętaj, że potrzebuję wielkich pieniędzy.

   W. Pan z pewnością wie z jakiegoś szkolenia, albo Pan ma jakieś
osobiste odczucia co do tego Kiedy i dlaczego zaczęła się historia, że Żydzi
są narodem wybranym Boga?

   R- My JESTEŚMY wybranym narodem Boga.

   W - czy Pan na prawdę w to wierzy?

   R - Być może ja to wytłumaczę, ale może Jake da lepszą odpowiedź

   W - Kto to jest Jake?

   R. - Jake Javits Pan wie mój współtowarzysz. To jest człowiek dla
którego ja pracuję i on jest bardzo mądrym towarzyszem. Bardzo mądry. Jego
odpowiedź może lepiej posłużyć Panu dla opowieści.

   W - Ja chcę Pana odpowiedzi.

   R - ....... Pan i ja mamy innego Boga

   W - Czy to jest odpowiedź na pytanie, że Żydzi są wybranym narodem
Boga?

   R. - Dla naszego Boga my jesteśmy wybrani. Jesteśmy tak uczeni od
dzieciństwa.

   W - To jest wymijająca odpowiedź. Pan wie co ja myślę, gdy stawiam
takie pytanie i ja nie wierzę w pana odpowiedź i w Pana wytłumaczenie.

   R - W porządku. Ja nie potępiam tego w co Wy wierzycie

   W - Czy Wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

   R - Do diabła! Czy my znowu wracamy do tego tematu? Już przez to
przechodziliśmy.

   W - To było zanim wyłączyliśmy dyktafon. Nie wydaje mi się, żeśmy
zapisali Pana odpowiedź na to pytanie.

   R - Dobrze, mogę odpowiedzieć za wszystkich Żydów. Ja myślę że Pan pyta
co Żydzi na całym świecie myślą?

  W - Tak

   R - Jake mógłby odpowiedzieć lepiej niż ja

   W - Proszę Pana a nie chcę żadnych odpowiedzi pana senatora Javitsa

   R - White, Ja wiem czego Pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale
to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej
gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie
poważamy Was i Waszego rodzaju (Genesis 3:15)

  W - Odnosi się Pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan?

   R - Nie do Was jako do nie-Żydów - wszyscy jesteście naszymi wrogami.
Kiedy byłem małym chłopcem, po prostu dzieckiem, byliśmy uczeni bardzo
mądrze. Wiele stuleci temu, kiedy Żydzi byli prześladowani prawie w każdym
kraju i wypędzani z tak wielu krajów - niektóre rządy, nie mogę sobie
przypomnieć czy to był rząd Francji czy Hiszpanii). W każdym razie ten rząd
zażądał, że Żyd musi stać się chrześcijaninem albo będzie wypędzony z kraju.

  W - Tak, ja przypominam sobie, że czytałem to wiele razy

  R - Czy to była Francja czy Hiszpania?

  W - Może oba te kraje, ale ja przypominam sobie żywo królową Izabelę
hiszpańską - jak cierpliwa ona była w stosunku do Żydów - zawsze dając im
dobrodziejstwo wyjaśnienia wątpliwości, dopóki nie przyszedł czas, że jej
oczy otworzyły się całkowicie na podstępy Żydów. Ale proszę kontynuować.

  R - Tak czy owak, Żydzi mieli w tym czasie bardzo mądrego przywódcę
rabina, światowego przywódcę i jego rady były przyjmowane na całym świecie.
On powiedział, że Żydzi muszą udawać, że są chrześcijanami i czekać na swój
czas i czynić prawdziwe ofiary jeśli to konieczne. My zawsze byliśmy gotowi
poświęcić parę tysięcy Żydów w zamian za światowe przywództwo. (Taki był
plan Żydów, którzy wywołali II wojnę światową. Troche Żydów zostało
poświęconych tak, żeby propaganda prześladowań mogła być kontynuowana). To
jest mała cena i nie ma nic zdrożnego w tym. Byłem nauczany, że my Żydzi
mamy być prawnikami, tak abyśmy mogli kontrolować i dławić sądy i nawet
sędziów jeśli oni nie byliby Żydami. My powinniśmy stawać się doktorami i
nauczycielami i liderami we wszystkich Kościołach - i ten cel był prawie
całkowicie urzeczywistniony.  Powiedziałem to poprzednio i powtórzę to
teraz, że będziemy mieli kompletną, powtórzę kompletną kontrolę na całym
świecie, możliwie jeszcze zanim ja umrę. Mamy wielkie sukcesy w trzymaniu
nie-Żydów w zamieszaniu. My stwarzamy zamieszanie. (Słowo Babilon po
hebrajsku znaczy Babel i oznacza zamieszanie. Żydzi są mistrzami w robieniu
zamieszania, ponieważ są liderami systemu znanego jako "Tajemnica
Babilonu"). Pan nie jest głupi Panie White. Pan wie, że Żydzi mają
powodzenie dzięki swojej jedności. My umieramy jeden za drugiego jeśli
potrzeba. My wspaniałomyślnie finansujemy swoich, więc jest zrozumiałe, że
my rządzimy nie tylko w tym kraju. My kierujemy amerykańską polityka
zagraniczną. Jesteśmy nadrzędnym rządem świata. Czy to wystarczy (Panu)?

   W - Niech Pan kontynuuje. To co Pan mówi jest dla mnie bardzo
interesujące. Proszę mówić.

   R - My jesteśmy najsilniejszą grupą ludzi na świecie! Czy Pan w to
wierzy?

   W - Pan mówi z takim przekonaniem, że ja.......

   R (przerwał) - My możemy zniszczyć ekonomię każdego kraju bez ich
świadomości co się dzieje, jeśli tego chcemy. Myślę, że to jest to co Pan
chciał usłyszeć. (Większość Amerykanów jest całkowicie nieświadomych, że
przez system Federalnych Rezerw ich pieniądze zostały skradzione i
oszczędności roztrwonione).

   W - Mam nadzieję, że Pan mówi mi prawdę, Panie Rosenthal.

   R - Tak, to jest prawda. My jesteśmy sprytni - my jesteśmy potężni i
we właściwym czasie spowodujemy, że Wasze żony, Wy nie-Żydzi, zostaną
zmieszane z Czarnymi i za 50 lat Wy wszyscy będziecie zmieszani. Czarni
lubią p..... wasze białe kobiety i my sprowokujemy to używając ich dla
swoich korzyści.

  W - Ja pamiętam jak Pan mówił, że Czarni będą wykorzystani.

   R - Tak, my wykorzystamy ich dla swoich korzyści. (To głównie w
żydowskich statkach handlowych i dzięki żydowskim targowiskom Czarni dostali
się do Ameryki)

   W - I potem będziecie próbowali zniszczyć ich, gdy już ich
wykorzystacie, jak przewiduję?

   R - Jeśli to konieczne. Tak! Pan i ja wiemy, że oni są ludźmi niższego
rodzaju, głupia rasa, ale mogą być użyteczni za pomocą pieniędzy. Znaczy
wielkich pieniędzy. Czarni zrobią wszystko za pieniądze. Tak więc, gdy
przyjdzie czas - i Pan być może dożyje, aby to widzieć - my będziemy mieć
kompletną kontrolę a Wy głupi chrześcijanie czekacie na Waszego Chrystusa,
oszusta, który ma wrócić by Was zbawić.

   W - Gorycz przemawia przez Pana

   R - Wcale nie. Dlaczego miałbym być zgorzkniały? Jesteśmy na
szczycie!!

   W - I kiedy ta cała podła historia zostanie poznana, rezultatem będzie
obudzone społeczeństwo - rozzłoszczone społeczeństwo, które zechce Was
zniszczyć.

   R - Jak? Pytam jak? Wy nie macie środków dotarcia do społeczeństwa. My
je mamy wszystkie pod taką kontrolą, że nikt nie może dotrzeć do narodu bez
naszej woli. (Kto miał kontrolę nad mediami masowymi w czasie 20 stulecia?
- Przewodniczący ABC, panowie Leonard Goldenson, Prezydent CBS - James H.
Rosenfield, Przewodniczący RCS Dawid Sarnoff, Szef egzekutywy NBC - Fred
Silverman, Prezydent PBS - Lawrence Grossman, Przewodniczący Time - Artur
Heiskell, Wydawca U.S. News and World Report - Marvin Stone, szef egzekutywy
Dow Jones - Warren H. Phillips, Wydawca Newsweeka - Lester Bernstein,
Prezydent TV Gide - Walter Annenberg, Prezydent New York Times - rodzina
Sulzbergerów, producent programów TV - Norman Lear - oni I jeszcze wielu
innych to wszystko Żydzi!!). My rządzimy tym!!

  Zaraziliśmy całkowicie Wasze Kościoły a teraz mamy pod kontrolą
szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych To jest rzeczywistość, że mamy całkowitą
kontrolę nad zorganizowanym chrześcijaństwem. Prawie wszędzie, całkowicie.


   W - Znajduję tak wiele rzeczy odrażających w tym co Pan mówi i w
sposobie w jakim Pan to mówi.

   R - To jest to, co Pan chciał usłyszeć lub Pan nie zapłacił dość
pieniędzy za ten wywiad.

   W - Tak długo jak Pan jest prawdomówny w stosunku do mnie - ale Pan
jeszcze nie odpowiedział na pytanie, które już dawno zadałem, czy Wy
wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem?

   R - Jak powiedziałem, Jake mógłby dać Panu naprawdę inteligentną
odpowiedź. Ja wiem, że większość moich przyjaciół, dzieci i ludzie z którymi
wzrastałem, w rzeczywistości wszyscy nasi przyjaciele, ja powiedziałbym
wszyscy oni, nie wierzą, że Chrystus był Żydem. On był oszustem i miliony
ludzi wszędzie na świecie teraz wierzą, że chrześcijaństwo zostało oparte na
nieprawdzie i świadomie niepoprawnym tłumaczeniu naszej Biblii. Chrystus był
oszustem. Nawet Narodowa Rada Kościołów zgadza się, że Wasz lud uznaje
tłumaczenie księgi (=biblii), które nie jest poprawne. To jest oparte na
kłamstwach. (Ten komentarz z trudem może być uznany jako pochodzący z
prawdziwie chrześcijańskich źródeł, ponieważ Narodowa Rada Kościołów została
zorganizowana przez Żydów i jej teologia pochodzi od nich).

   W - Zgodzie z ostatnimi badaniami, Wasi przodkowie nie są izraelitami
ale Mongołami i Azjatami ze Wschodniej Europy i Zachodniej Azji, więc Wasi
przodkowie mieszkali tysiące mil od Ziemi Świętej. Oni nigdy nie widzieli
Ziemi Świętej - co udowadnia, że Wasz naród nie był narodem wybranym przez
Boga.

   R - Jak? A jakąż to czyni różnicę?

   W - Nas uczono przez wiele lat wielkiego kłamstwa, że Żydzi są narodem
wybranym przez Boga, to czyni różnicę, bardzo poważną różnicę.

  R - Jaką poważną różnicę?

  W - Czy to nie dowodzi, że większość dzisiejszych Żydów pochodzi od
Chazarów. Wasi przodkowie nigdy nie deptali ziem, po których stąpał
Chrystus, oni nigdy nie znali Jerozolimy i Palestyny, więc jak mogli...

  R (krzycząc) Jaką u diabla to czyni różnicę dzisiaj?

  W - Tak wiele rzeczy, które Pan mówi jest odrażających dla mnie i Pana
arogancki sposób chwalenia się, i że Pan wyraźnie był częścią tego
gigantycznego ...... potwornego spisku przeciwko ludzkości - i od czasu do
czasu Pan próbuje omijać sprawy mówiąc " jaką różnicę to czyni" . Tak dużo z
tego co Pan powiedział poraża mnie w rzeczywistości, że brak mi słów ....
(Pan R. przerywa)

  R - Ponieważ Pan jest nie-Żydem. Pan nie rozumie. Pan nigdy nie
zrozumie! Dopóki nie będzie za późno i moją nadzieją jest, osobiście, że
naród amerykański nie... (tu pan R. przerwał).

  W - Tak dużo Pan już powiedział, że naród Panu nie uwierzy - oni nie
uwierzą w ten wywiad (Pan R. przerywa)

   R - Oto dlaczego mamy kontrole (nad Wami) dzisiaj. Oto jedna z
przyczyn. Wasz naród nie wierzy, żeby było możliwe, aby jakiś naród czy rasa
mógł dokonać tego co myśmy zrobili w ciągu kilku stuleci. Nie-Żydzi są
głupcy. MY jesteśmy inteligentni. Ja zamierzam być ważną osobą w, i wokół
Waszyngtonu i wkrótce zamierzam stać się wybitną osobistością w Ameryce.
Zapewne usłyszy Pan i przeczyta o mnie w przyszłości. Jestem młody i miałem
odwagę powiedzieć Panu więcej niż jakikolwiek inny Żyd kiedykolwiek śmiałby
Panu powiedzieć, przynajmniej publicznie. Ja nadstawiłem moją szyję, White.
Część z tego co powiedziałem jest częścią wewnętrznego, niewidzialnego
świata żydostwa.

   W - Patrząc na Pana teraz, jak obserwuję Pana zmianę, widzę Pana jako
podłego bastarda - wszystkich Was tak widzę (Pan R. przerywa).

   R - Nikt mnie nie nazywa bastardem i odrzuć to!!

   W - Wszyscy zasługujecie na pogardę i jesteście nikczemni i obrzydliwi.

   R - Łupnę Twoją przeklętą przez Boga głowę, jeśli nazwiesz mnie
bastardem.

   W - Nie próbowałbym tego jeśli byłbym Panem. Ja także mam przyjaciół,
wielu z nich chciało by mieć szansę dostać się do Pana, więc lepiej
trzymajmy się formalnych zasad tak jak było postanowione na początku. (Wtedy
Pan Rosenthal powiedział "Aj waj!" - amerykański rozmówca tego nie
zrozumiał, ale każdy Polak zna te żydowskie słowa).

   W - Wiele razy gdy coś się odnosiło do osoby będącej Żydem ja słyszałem
jak mówiono "ja rozumiem, że on jest prezbiterianinem lub katolikiem". Więc
chciałem znać Pana opinię lub wytłumaczenie. Co Żydzi czują wobec innego
Żyda, który przeszedł na inną wiarę? Czy ona lub on nie są już Żydami?

   R - To może być wytłumaczone, najlepiej w taki sposób - Ja nie wiem kim
byli Pana ojciec i matka, znaczy jakiej byli narodowości....

   W - Mój ojciec był Brytyjczykiem - Anglikiem a mama była Niemką.

   R - A więc, jeśliby Pan zdecydował studiować syjonizm czy Talmud i
chciałby Pan nawrócić się i zaczął uczęszczać do synagogi, czy to by
wymazałoby Pana angielskie czy niemieckie dziedzictwo?

  W - Oczywiście, że nie - ale ja chciałem usłyszeć to od wykształconego
Żyda - co Pan by powiedział - jest ona lub on nadal Żydem?

  R - To jest głupie! (głupie pytanie). My jesteśmy kim jesteśmy. Nie
ważne do czego się przyłączymy, czy też co adoptujemy, to nie zmienia tego
kim jesteśmy. Ja jestem Żydem i nic nie może mnie zmienić choćbym zmienił
religię. Taka głupota! (Ta koncepcja jest zweryfikowana w Pismach w postaci
retorycznego pytania "Czy Etiopczyk może zmienić skórę albo leopard swoje
centki? (Opuszczono trochę nieistotnego tekstu, dotyczącego przypowieści
raczej nieznanej dla polskiego czytelnika)

  W - Ale Żydzi lubują się w zwodniczym upodabnianiu.

  R - My mamy talent do mieszania Waszych spraw.

  W- Wy jesteście mistrzami zwodniczości i dzięki tym chytrym praktykom
infiltrujecie rządy na całym świecie.

  R - Czemu nie? My powinniśmy opanować banki, uniwersytety, Kościoły i
rządy, jeśli nie-Żydzi nie są dość inteligentni aby je prowadzić. Ja nie
mógłbym tak mówić kilka lat temu, ale teraz jest inaczej. Nie ma sposobu,
aby unicestwić naszą strategię w dzisiejszym świecie, więc mogę mówić
znacznie swobodniej. To co ja odkryłem może pomóc innym Żydom w
wypowiedzeniu się, jeśli będą mieli dość odwagi. Nie jesteśmy małoduszną
rasą.

  W - Pan i Pana naród jesteście bardzo pewni siebie, nie prawdaż?

  R - My możemy być poróżnieni w wielu sprawach, ale nic nigdy tak na
prawdę nie podzieli nas.

  W - kto to MY?

  R - Mój naród, Żydzi jesteśmy jak jeden, kiedy jest wielka potrzeba.
Żaden przypadek nigdy nie może nas podzielić. (poprzez wieki Żydzi nauczyli
się, że nie mogą wierzyć innym narodom. Tak więc więzy rasowe są ich
najważniejszymi więzami).

  W - Ja słyszałem, że Żydzi walczą ze sobą przy pomocy trucizny!

   R - Ah! To jest całkowicie inna sporawa. Oczywiście, my walczymy jeden
z drugim, ale jak powiedziałem, gdy są sprawy na prawdę ważne my jesteśmy
jak jeden człowiek. Naszą mocną stroną White jest podział pracy i
dwulicowość. To jest niezawodna broń i my jesteśmy zręczni - prawdopodobnie
jesteśmy perfekcjonistami w jej stosowaniu. Nie macie dość inteligencji, aby
z nami współzawodniczyć.

  W - ale my mamy kulturę, którą Wy Żydzi nigdy nie zrozumiecie i nam w
niej nie dorównacie.

   R - Żydzi mają życie rodzinne. Nasza kultura wymaga wysokiego standardu
wykształcenia. Ustaliliśmy standardy, tak, że nasze dzieci osiągają
wykształcenie wyższe niż rodzice. Nasz naród kontynuuje dramatyczny postęp w
edukacji. Sukcesy naszych dzieci nie zależą w całości od szkół, ale od
rodziny i my jesteśmy ogromnie dumni z tych osiągnięć. Wy nie możecie
konkurować! Więcej niż 12.000 doktorów co roku opuszcza medyczne uczelnie w
Stanach Zjednoczonych i prawie 10.000 z nich to są Żydzi. Pośród prawników
procent Żydów jest jeszcze większy. Żydzi są tak ugruntowani tutaj w Stanach
Zjednoczonych, że każdy rodzaj opozycji przeciwko naszej kontroli będzie
tylko czasowy. Pan wie, my śmiejemy się z historii 6 milionów (Żydów
wymordowanych w czasie wojny), tak samo jak z opowieści, że Chrystus był
Żydem jak i z opowieści o "wybranym narodzie przez Boga". To powinno pokazać
narodowi, że my mamy solidarność jak nikt inny w świecie. Żydzi czują
bliskość do innych Żydów, których oni nigdy nie widzieli lub może nawet
nigdy o nich nie słyszeli (według powiedzonka "krew jest gęstsza niż woda").

   W - Panie Rosenthal, mam nadzieję, że Pan nie kłamał mnie w żadnym z
tych wywiadów, ponieważ, gdyby Pan to zrobił wzięlibyśmy odwet na Panu.
Rozumie Pan.

   R - To co powiedziałem jest prawdą - Wszystko jest prawdą. Nie
potrzebuję kłamać.

   W - Stwierdziłem, że pasją Żydów jest chciwość, zysk i zniszczenie
chrześcijaństwa. Czy sądzę prawidłowo?

   R - Ja nie mogę mówić za wszystkich Żydów.

   W - Ja mówię o znacznej większości Żydów. Czy mam słuszność?

   R - Być może większość Żydów czuje w ten sposób, ale nie ma w tym
niczego złego!!

   W - Myślę, żeby Pan kontynuował ponieważ zgorzknienie jest w Panu i
mówi Pan takie rzeczy, w które nawet Pan nie wierzy. Niektóre rzeczy, które
Pan powiedział są prawie nie do uwierzenia.

   R - Nie obchodzi mnie co Wy sobie myślicie. Dałem Panu uczciwe
odpowiedzi i opinie. A teraz koniec pytań. I proszę nie zapomnieć o naszej
umowie - jeśli dowiem się, że taśmy zostały użyte, inne niż to co
ustaliliśmy, Pan odczuje surowe konsekwencje. Czy Pan zrozumiał?

   W - Tak! Zrozumiałem. A teraz Panie Rosenthal tu jest reszta pieniędzy,
które uzgodniliśmy jako zapłata za wywiad.

   KONIEC WYWIDU

  Drogi czytelniku - gdy już dyktafon został wyłączony Ja oskarżyłem
Harolda Rosenthala o nie zastosowanie się do naszej umowy w odpowiedzi na
pytanie jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga. On odpowiedział:

   "My jesteśmy narodem wybranym przez Boga... Większość Żydów nie lubi
tego mówić, ale naszym Bogiem jest Lucyfer, więc ja nie kłamałem - i my
jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny.

  Byłem oszołomiony! Nie miałem więcej komentarzy. Obserwowałem że ten
arogancki, pyszny człowiek zmienia się czasem jak kameleon, który zmienia
swój kolor. Wiele razy on okazywał nienawiść, tak, nawet jad. Koniec końców
ja czułem się nie czysty przebywając koło niego.

  Ukryta tyrania została ujawniona.

  Wiele z tego co H,W. Rosenthal powiedział, ujawniło rzeczywistość, którą
my weterani znaliśmy od dawna, ale ta żydowska zdradzieckość jest bardziej
szokująca, gdy otrzymujemy ją w jednym pakunku.

   Twierdzi się, że Harold Rosenthal został zabity ponieważ powiedział za
dużo. Jest więc zrozumiałe, że jeśli to jest prawdziwe, jako że on
wypowiedział takie szokujące stwierdzenia siedem lat temu, że my traktujemy
to jako realność. Jako przykład cytujemy  przerażającą eksploatację
Murzynów i wszechobecność Murzynów dzisiaj (w Ameryce). Umniejszaliśmy
znaczenie tego czym chełpił się pan Rosenthal, to jest kontrolą (żydowską)
nad naszymi Kościołami. Było to niewiarygodne wówczas. Jednak teraz, w
jesieni 1983 roku stało się to         rzeczywistością, (na
przykład) że Sąd Najwyższy usankcjonował akceptowane przez IRS państwowe
Kościoły.

  Gdy Rosenthal przedstawił to stwierdzenie dotyczące (żydowskiej)
kontroli Kościoła, uważaliśmy, że to przesada, ale obecnie prześladowania
Kościoła i księży tu w Ameryce przez państwo stało się dzisiaj Faktem. Jeśli
Wam powiedzą, że szeryf i trzech deputowanych czekało w ciemności o północy,
aby aresztować pastora, niejakigo Everetta Silevana w Omaha w Nebrsce
ponieważ zamierzał odnowić dzienną edukacyjną pracę duszpasterską w Kościele
Baptystów w Louisville - nie uwierzylibyście w to 6 lat temu. Dzisiaj
jednak, to jest po prostu jeden z dziwacznych epizodów w jednej, z trudnych
do uwierzenia, opowieści w amerykańskiej historii. Zorganizowane żydostwo
jest zdecydowane i realizacja 'Końcowego Ucisku Chrześcijaństwa' poprzez
opodatkowanie i regulacje (prawne) jest już dzisiaj FAKTEM.

  Nieprzyjaciel nie nadchodzi, nieprzyjaciel jest tu. Wojna została wydana
chrześcijaństwu, Kościołom, wolności religijnej, prawdziwie amerykańskiemu
sposobowi życia (American Way) i białej rasie. Czy inne wartości warte są,
żeby o nie zabiegać, żyć dla nich, walczyć o nie, umierać dla nich? Jeśli
tak, to proszę wstać, pokazać się, powiedzieć to i być słyszanym. Czas jest
walczyć o wolność i my mamy (jeszcze) swobodę zrobić to. Chrześcijanie mają
być solą ziemi i światłem świata. Sól i światło są symbolami władzy. Jest
czas dla chrześcijan egzekwować bogobojną władzę - a jeśli za pomocą rządu
naród jest spychany do zniszczenia, wówczas rebelia jest nie tylko prawem,
ale obowiązkiem każdego członka tego narodu.

   Gorąca krew, która doprowadziła nas do Zgody jeszcze płynie w naszych
żyłach! My potrzebujemy prawdziwych Amerykanów dla obrony Ameryki przeciwko
żydowskiej tyranii i są miliony miłujących wolność, czerwono-krwistych
Amerykanów, którzy tylko czekają na słowo. Sprzymierzmy się więc sami,
razem, aby nie pozwolić tym obcym diabłom zrujnować nasz niegdyś wielki
naród.

   Gdy amerykański naród naprawdę odkryje i zda sobie sprawę co
niewypowiedzianie zły Żyd popełnił, ich gniew nie będzie miał granic i
rynsztoki będą pełne krwi

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Wywiad z H.W.Rosethalem z 1976 r. Opublikowany przez C.H.Weismana w 1992 r. Część druga: Ukryta Tyrania została wyłączona

Kim są Kaczyńscy… fakty, mity i wątpliwości. Zbigniew Nowak

Na wstępie trzeba powiedzieć, ze Kaczyńscy nie są to żadnymi filosemitami, nie są oni też zwykłymi Żydami. To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, probujący w sposób wyjątkowy budować gruzach RP… Judeopolonie.

Co wiemy o Kaczyńskich?

Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Grenowce koło Odessy, z rodziny do Naczelnego Prezesa Sadu Wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – tez urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami arami carskiej.

Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego. W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko- katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej. Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów.

Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy (menonici) Żydzi.

Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu GUTOWSKA, tez wykazują żydowskie korzenie.

Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub rożnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty, np. wizy ze zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawie niestety trzeba było przejechać jedyna linia kolejowa tj. przez Grajewo.

Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszła zona?

Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku przemyconych żydów był szkoły religijne.

Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, ze po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, np: ksiąski telefonicznej, wynika, ze w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej – jest w nim przypis – interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschod Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie – jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy – czyli pod okupacje niemiecka.

W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschy jest mowa o tym, ze na Zachód jechali żydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu dziwili się Żydom ze Wschodu, ze ci uciekają o niemieckiej strefy wpływów, tj. pod okupacje niemiecka. Wtedy nie mógł oni wiedzieć, o jakach Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. Co się z nimi stało? Poki co nie wiadomo.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera arami carskiej jest znamiennym to, ze do czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe.

Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, ze nie można było nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomża.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojne światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK „Baszta”, nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.

Dziwnym jest tez to, ze ten akowiec, już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywają w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.

Dalsza działalność Rajmunda jest znana – beneficjent okresu stalinizmu

Żoną Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,.

Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, ze braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeniu w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, ze syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia. Adam Szydłowski w jednej z rozmowa potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, ze powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak wydać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, ze nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, ze są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i załorzycielem wielu drużyn harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pianych z udziałem Kaczyńskich.

Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, ze skończył on UJK, przy czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR

Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała. Obok tak, ale nie dla tego domu.

Aleksander Jasiewicza miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodzina na czas wojny. W czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec się stało, ze z Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki?

Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób. Wszystkie osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.

Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest próba tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.

Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, ze nie pojawia się on w żadnych publikacjac

h powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?

Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej www.odessa3.org, lub na stronie www.jewishgen.org, można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko – bukowińskiej. Można była nawet odszukać informacje dot. ślubu Jasiewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, ze protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony tez był wyjątkowo żydowskie. Z innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich ewangelików, wynika wprost, ze byli to Żydzi. Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny pokazują, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają, ze są Żydami, oraz ze im tęskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same niemeckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN przybyla znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego dziś deklarują sie jako wyznawczy judaizmu?

Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyński podaje w dla WPROST, że Neyli Jasiewicz,  w okresie miedzy wojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa – Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był Żydem rumuńskiej prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwińskiego wyznania.

Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.

Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD – Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy. Dlaczego?

Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać. Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie – Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych… ze historia narodu żydowskiego jest jego historią…

Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje tez inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres II wojny światowej. Nie da się wykluczyć ze niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności.

Trzeba tez zadać pytanie – w jakich okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i Skierniewice. Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego EinwanderungsZentrale Litzmanstadt wynika, ze w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. Volksdeutschy. Póki co nie da się nic wyjaśnić, AP w Warszawie odmówiła bowiem wglądu do Volkslisty, przy czym wgląd do takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej volkslisty. Na Volksliście są jednak np Sasinowie…

Prócz tego, ze Kaczyńscy są Żydami, ważniejsze jest zbadanie wszystkich aspektów ich zachowania –  to wydaje się bardziej ciekawe. Kaczyńscy maja bowiem tendencji do konfabulacji jeżeli chodzi o życiorysy swoich protoplastów.

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Kim są Kaczyńscy… fakty, mity i wątpliwości. Zbigniew Nowak została wyłączona

Szalony Szaron

Napisane w Bez kategorii. Możliwość komentowania Szalony Szaron została wyłączona
%d blogerów lubi to: